Latest News

Tuesday, April 12, 2016

ေခ်ာင္းသာလမ္းေပၚက ဆိုင္ကယ္အက္ဆီးဒင့္
ယေန ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ားရွိ ေသာက္သံုးေရရွာပါေသာေက်း႐ြာမ်ားျဖစ္ေသာ ပုသိမ္ မွ 
ေခ်ာင္းသာအသြား လမ္းခရီးတြင္လူငယ္ တစ္ဦး ၏ အသက္ကိုကယ္တင္ေပးခဲ့ရသည္ ။
၁၂ ရက္ ၄ လ ၂၀၁၆ ခုနွစ္္
မင္း ရန္ မိုး 

No comments:

Post a Comment