Latest News

Tuesday, April 5, 2016

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ ႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ပု သိမ္ပညာေရးေကာလိပ္သို႔သြားေရာက္

TimeAyeyar-တိုင်းဧရာ ၄.၄.၂၀၁၆ ေန႔တြင္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ ႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ပု သိမ္ပညာေရးေကာလိပ္သို႔သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံမိတ္ဆက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။

၄.၄.၂၀၁၆ ေန႔တြင္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ပုသိမ္ပညာေရးေကာလိပ္သို႔သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံမိတ္ဆက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။
Posted by TimeAyeyar-တိုင်းဧရာ on Monday, April 4, 2016

No comments:

Post a Comment