Latest News

Thursday, April 7, 2016

စည္ပင္ေကာ္မတီႏွင့္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ျပည္သူကေရြးခ်ယ္သူမ်ားသာျဖစ္ရမည္ဟု တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆို


No comments:

Post a Comment