Latest News

Saturday, November 16, 2019

ဗမာလူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒ နဲ႔ မ်က္ေမွာက္ ဖက္ဒရယ္ တည္ေဆာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ပဋိပကၡ (၁)သီဟေသြး

ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံ အျဖစ္ ထူေထာင္ရသည္မွာ လြယ္ကူ လွသည္ မဟုတ္၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက ျမန္မာနိုင္ငံ က္ို ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ ခဲ့ၿပီး အခုခ်ိန္ထိ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိေသးပါ ၊ ထို႔အတူပဲ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ က်င့္သုံးတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရသည္မွာ ပ္ိုလို႔ ပင္ ခက္ခဲလိမ့္မယ္ ဆိုတာ အလြန္ေသခ်ာတဲ့ ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုလို ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံလည္းတည္ ေဆာက္ ၊ တခ်ိန္တည္းမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း ေနရတဲ့ မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့ နိုင္ငံေရး အေျခအေနဟာ ယိမ္းထိုး လႈပ္ခါလၽွက္ရွိေနတာကို အားလုံးေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ အာဏာ နိုင္ငံေရးမွာ အာဏာရပါတီ နဲ႔ အျခားအတိုက္အခံပါတီ ၊ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြအၾကား အားၿပိဳင္မႈေတြျပင္းထန္ေနသလို ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ထူေထာင္ေရး ကို ပန္းတိုင္ထားရွိတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူတည္ေဆာက္ေရး ကိစၥေတြမွာလည္း အာဏာရပါတီ၊ တပ္မေတာ္ နဲ႔ တ္ိုင္းရင္းသား လက္နက္က္ိုင္အဖြဲ႕ေတြ အၾကားမွာ အားၿပိဳင္မႈေတြ ျပင္းထန္လာျပန္ပါတယ္ ။ ဒီအေျခအေနက ေန လြတ္ေျမာက္နိုင္မယ့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ အလွမ္းေဝးေနဆဲပါပဲဆိုတာလည္း လက္ရွိ ညႇိႏွိုင္းေျပလည္ဖို႔ အေၾကာင္းမျမင္ေသးတဲ့လႊတ္ေတာ္တြင္း အားၿပိဳင္ပြဲ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ထဲက ေရွ႕မတိုးေနာက္ဆုတ္ အေျခအေနေတြက ေန မီးေမာင္းထိုးျပလၽွက္ရွိပါတယ္ ။ ဒီလို လိပ္ခဲတည္းလဲ အေျခအေနမ်ိဴး မွာ သတိထားမိတဲ့ စိုးရိမ္စရာအေကာင္းဆုံး အေနအထားတစ္ရပ္ကေတာ့ လက္ရွိ အေျခအေနေတြဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ပါလီမန္ ေခတ္ရဲ့ ေနာက္ဆုံး ကာလမ်ား နဲ႔ တူညီလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ပါတီ နိုင္ငံေရး မွာ အားၿပိဳင္မႈေတြ ျပင္းထန္ေနသလို တိုင္းရင္းသား အင္အားစုေတြကလည္း ဖက္ဒရယ္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ဖိအားေပးေနခဲ့တဲ့ ၁၉၆၀ က အေျခအေနနဲ႔ အေနအထားမ်ိဳး ကို အခုအခ်ိန္မွာ ဆိုက္ေရာက္ေနျပန္ပါတယ္ ။ မတူညီတာ တစ္ခုက စစ္တပ္ ရဲ့ ၾကားဝင္မႈကို ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ေမၽွာ္လင့္ေနတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ရွိမေနပဲ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တုန္းကလို စစ္တပ္က အာဏာျပန္ယူမယ့္ အေျခအေန မ်ိဳးျပန္ေရာက္မသြားေစဖို႔ ဆႏၵ ရွိေနၾကဆဲအေျခအေနပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီ အခ်က္ ဟာ လက္ရွိ အက်ပ္အတည္းအေျခအေနေတြကေန အဆိုးဖက္ကိုေရာက္မသြားေစဖို႔ နည္းနည္း ခုသာခံသာ ရွိတဲ့ အဆိုးထဲ က အေကာင္း လို႔ ေျပာရမယ့္ အေျခအေနပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ လက္ကေန လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီး ကတည္းက တိုင္းျပည္တစ္ခု ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ ဗမာ တိုင္းရင္းသားေတြ နဲ႔ အျခား တိုင္းရင္းသားေတြ အၾကား ထားရွိခဲ့ၾကတဲ့ သေဘာတူညီမႈ၊ ကတိကဝတ္ ဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြနဲ႔ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္က ဗမာ မ်ားသာ တ္ိုင္းျပည္က္ို ပိုင္ရွင္သဖြယ္ စိုးမ္ိုး ခ်ယ္လွယ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ အုပ္စည္းေရး ႀကိဳးပမ္းေနတယ္ ဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ စြဲခ်က္ ျပႆနာ စတင္ခဲ့တဲ့ သမ္ိုင္း ဘီး ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ တပတ္လည္ၿပီလားလို႔ ေတြးထင္စရာအေျခအေနကိုေရာက္ရွိလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီကေန႔ အာဏာရပါတီ NLD နဲ႔ တပ္မေတာ္ ရဲ့ နိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္၊ ၎တို႔ ရဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆိုင္ရာ လက္တေလာ ရည္မွန္းခ်က္ သေဘာထားေတြ အရ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား အဖို႔ အစိုးရေရာ တပ္မေတာ္ေရာ ၂ ဖြဲ႕စလုံး ဟာဗမာ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ ၊ တနည္း ၊ ဗမာ မ်ားသာ တိုင္းျပည္က္ို ပိုင္ရွင္သဖြယ္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ ခ်ယ္လွယ္ေရး ကို အေျခခံထားၿပီး တိုင္းရင္းသား မ်ား လိုလား တဲ့ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို ေစ်းဆစ္ ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္ ဆိုတဲ့ အျမင္ေတြ ခံစားခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ လက္တေလာ အားယူေနတဲ့ ဗမာ ႀကီးစိုးေရးဝါဒ ဆန႔္က်င္ေရး အျမင္ေတြ အၾကားမွာပဲ အမွန္တကယ္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ နိုင္ငံေရး နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ပ္အတည္းေတြကေနလြတ္ေျမာက္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ကို ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္နိုင္ဖို႔ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအမ်ား ေတြးေခၚဆင္ျခင္ၾကည့္သင့္တဲ့ အေရးပါတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ဒီေဆာင္းပါးကေန တင္ျပခ်င္ပါတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ ႀကိဳတင္ၿပီး ဝန္ခံထား စရာရွိပါတယ္ ။ တိုင္းရင္းသားအေရး ၊ ဖက္ဒရယ္ အေရး ဗမာ လူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒ ဆိုတာ ေတြ ဟာ အလြန္ထိလြယ္ရွလြယ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သလို အခု ကၽြန္ေတာ္တင္ၿပ မယ့္အေၾကာင္းအရာေတြဟာလည္း အျငင္းပြားဖြယ္ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းအခ်က္ေတြပါဝင္ေနပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔ ဤမၽွေသာ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေၾကာင္းအရာေတြ ကို သမိုင္းဆိုင္ရာ စာအုပ္စာေပ စာတမ္းမ်ားမွာပါ ရွာေဖြ ဖတ္ရႈ႐ုံမက သိန္ိုင္နားလည္နိုင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံကပါ ဗဟုသုတအျမင္မ်ားရွာေဖြစုေဆာင္းၿပီးတတ္နိုင္သ၍ အမွားအယြင္း အတိမ္းအေဆာင္းမျဖစ္ေစပဲ ေရးသားထားပါတယ္ ။ သ္ို႔ေသာ္လည္း သမိုင္းပညာရွင္မ်ားကဲ့သို႔ အေၾကာင္းခ်င္းရာ တစ္ခုကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားေလ့လာ စူးစိုက္ထားတာ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ အေၾကာင္းခ်င္းရာတစ္ခုခ်င္းစီရဲ့ နက္နက္လွစြာေသာ အဓိပၸါယ္ေဖၚေဆာင္မႈကိုေတာ့ တာဝန္ခံနိုင္မည္မဟုတ္ပါ ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးသားရာမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ထံတြင္ခိုင္မာေသာ ယုံၾကည္ခ်က္တစ္ခုရွိေနပါတယ္ ။ အဲဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာစုေဆာင္းကိုးကားထားသမၽွ သမိုင္းဆိုင္ရအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ယေန႔ ျမန္မာျပည္က လူ႔အဖြဲ႕စည္းေတြ ကို ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့ သူသိငါသိ သမိုင္းအခ်က္အလက္ေတြ ထက္ေတာ့ မတိမ္ဘူးဆိုတာပါပဲ ။ တကယ္ေတာ့ ဒီကေန႔ မတည္ၿငိမ္နိုင္ေသးတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အေရး အတြက္၊ ေပၚေပါက္မလာေသးတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ၊ သြားေလေသာ ၊ လာေလေသာ တိုင္းရင္းသားေတြ နဲ႔ ဗမာေတြ အတြက္ သာမန္ နိုင္ငံသား ဗမာတစ္ေယာက္ က ပူပန္ မႈ တစုံတစ္ရာနဲ႔နဲ႔ ေရးသားလိုက္တဲ့ ေဆာင္းပါးပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

"၂၀၁၅ အလြန္ ဗမာ့ လူ႔အဖြဲအစည္း အၾကား ဖက္ဒရယ္ စနစ္ မ်ိဳးေစ့ စတင္ ပို႔ခ်ျခင္း ႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး"

ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ၊ ဖက္ဒရယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုတာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြ အတြက္ ငယ္ အိပ္မက္ ၊ မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ သြားရမယ့္ ပန္းတိုင္လိုျဖစ္ေနေပမယ့္ ဗမာ လူမ်ိဳးေတြအတြက္ သိပ္ၿပီး ျပင္းျပလွတဲ့ ဆႏၵ ၊ လိုလားခ်က္တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္လွဘူးလို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲဆိုရပါလိမ့္မယ္။ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ဟာ တိုင္းရင္းသား ေတြက ျမန္မာျပည္ကေန ခြဲထြက္ဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ ႀကိဳးစားမႈတစ္ရပ္ အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သြန္သင္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရသလို အာဏာရွင္ စနစ္က္ို ျငင္းပယ္ တြန္းလွန္ရင္း ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုရည္သန္လာတဲ့ အခါ အေမရိကန္ နိုင္ငံလို စံၿပ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတြ ကို ၾကည့္ျမင္ရင္း ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုစံတစ္ခု အျဖစ္ လက္ခံလာၾကတာက မ်ားတယ္လို႔ဆိုရပါလိမ့္မယ္ ။ ဒီၾကားထဲမွာ တ္ိုင္းရင္းသားေတြ အေပၚစာနာစိတ္ နဲ႔ သူတို႔ရဲ့ရပိုင္ခြင့္၊ ျဖစ္တည္နိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရမယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ကို လိုလားသေဘာတူ တဲ့ ဗမာေတြလည္းရွိပါတယ္ ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ အမွန္တကယ္ လိုလားေတာင့္တေသာ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ၊ ဖက္ဒရယ္ ပုံစံ က္ို ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားက ဂဃနဏ မသိၾကတာေတာ့အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါတယ္( အဲဒီလိုပဲ သာမန္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြလည္း သိပုံမေပၚပါဘူး) ။ ဒီလ္ိုအေျခအေနမွာ တစ္ဖက္မွာလည္းလက္ရွိ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ပီျပင္စြာျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္ တက္ႂကြစြာ ဝိုင္းဝန္း ပါဝင္လႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းေတြ လူ႔ အသိုင္းအဝိုင္းေတြမွာလည္း နိုင္ငံေရး ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ဥပေဒျပဳေရး ၊ လူ႔အခြင့္ေရး ၊ အလုပ္ သမားလယ္သမား အခြင့္ေရး စသျဖင့္ မ်ားျပားလွစြာေသာ ျပဳျပင္ ထူေထာင္ရမယ့္ မူဝါဒေရးရာ ရွင္းလင္းမႈေတြ ၊သေဘာတရားေရးရာ ပို႔ခ်မႈေတြ ၊ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြ ပိုၿပီး လုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္၊ အဲဒီ အထဲမွာ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ဟာလည္း အဓိက ပို႔ခ် ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြး ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္လာပါတယ္ ။ ဒီေနရာ မွာ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပို႔ခ်တဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုမွာ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကေန စတင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ သတိထားမိခဲ့ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္ ။ အဲဒီ ဖက္ဒရယ္ စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ တဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ဟာ ျပည္သူ လူထုအၾကား ၾသဇာႀကီးမားမႈရွိေသာ စာေပပညာရွင္ေတြ အပါအဝင္ ျပည္သူလူထု ထံကို ထိထိေရာက္ ေရးသား တင္ျပနိုင္တဲ့စာေရး ဆရာေတြ ၊ ကာတြန္းဆရာေတြ ၊ေဆာင္းပါးရွင္ေတြ ကို ဖိတ္ၾကား တက္ေရာက္ေစၿပီး နားလည္ တက္ကၽြမ္းတဲ့ နိုင္ငံေရး နဲ႔ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား က ဖက္ဒရယ္ စနစ္ အေၾကာင္းရွင္းလင္း ပို႔ခ် ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး စီစဥ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ရွင္းလင္းပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဆရာဆရာမမ်ားဟာ နိုင္ငံေရး သိပၸံဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား နဲ႔ ဥပေဒ ေရးရာမ်ားကို နိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ေလ့လာသင္ယူတတ္ေျမာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသလို အခ်ိဳ႕ဆရာမ်ားမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား ေဒသ အသီးသီး ရဲ့ နိုင္ငံေရး နဲ႔ ဥပေဒ ျပဳေရး နယ္ပယ္မ်ား မွာ ကိုယ္တိုင္ ေရွ႕တန္းကေန တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနသူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကပါတယ္ ။ ထူးျခားစြာတိုက္ဆိုင္ေနတာ တစ္ခုက ေဟာေျပာသင္ၾကားပို႔ခ် သူအမ်ားစုက တိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္ေနၿပီးလာေရာက္ ေလ့လာ နာယူ သူ အမ်ားစုမွာ ဗမာ မ်ားျဖစ္ေနတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဖက္ဒရယ္ စနစ္က်င္သုံးေနၾကတဲ့ ကမၻာ့ နိုင္ငံအသီးသီးရဲ့ အေၾကာင္းေတြ ၊ မတူညီကြဲျပားတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပုံစံေတြ အေၾကာင္းက္ို ေဟာေျပာပို႔ခ်ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ စိတ္ဝင္တစား နားေထာင္ၾကေပမယ့္ ဗမာ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ပရိတ္သတ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အတိတ္ ကာလ က ဖက္ဒရယ္ အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္ အစိုးရ မ်ား နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြအၾကားျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေၾကာင္းေတြ အထူး သျဖင့္ အတိတ္ကျဖစ္ရပ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းၿပီး ဗမာမ်ား က တိုင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရး မေပးပဲ ဖိႏွိပ္ထားလၽွက္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာဆန္တဲ့ ေဟာေျပာမႈမ်ိဳး ပါဝင္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ အားလုံးဟာ အေတာ္ေလး အကဲဆတ္လာတဲ့သေဘာကို ေတြ႕လာရပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္ က အာဏာသိမ္းယူၿပီးတဲ့ေနာက္ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ အစိုးရေခတ္ စနစ္မ်ား အဆက္ဆက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေပၚျပဳမူသမၽွ ကို ဗမာ မ်ားရဲ့ ျပဳက်င့္မႈအျဖစ္သေဘာေရာက္တဲ့ ေျပာဆိုမႈမ်ိဳးကို အမ်ားစုက မေက်လည္ၾကတဲ့အျပင္ အတ္ိတ္ သမိုင္းေၾကာင္းေတြရဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားေတြ ကို အခ်ိန္တို အတြင္း ေက်ညက္မႈ မရွိနိုင္တာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုသည္မွာ ဗမာေတြက ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ္ေန ၊ တိုင္းရင္းသားေတြက ကိုယ့္ေနရာကိုယ္ေနမယ္ ၊ ကိုယ့္သယံဇာတ ကို ကိုယ့္ဘာသာ မွီခိုၿပီးေနထိုင္မယ္ ၊ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာကို ေျပာေနတယ္ လို႔ ခံစားမိလာၾကၿပီး ဖက္ဒရယ္ ဆိုတာ ခြဲထြက္ေရး လို႔ နားေထာင္ေနသူေတြ ကိုယ္တိုင္ ခံစားမိလာေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဟာေျပာသူ ဆရာ ဆရာမေတြဟာ တိုင္းရင္းသားေတြခ်ည္းျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ေရး ဟာ ဗမာ ကိစၥမဟုတ္ပဲ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ အေရး ကိစၥသာျဖစ္ၿပီး ဗမာေတြ က သေဘာတူလိုက္ေလ်ာေပးဖို႔စဥ္းစားရမယ့္ေနရာမွာပဲရွိေနသလိုျဖစ္လာပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲရဲ့ အေမးအေၿဖ က႑ကိုေရာက္တဲ့ အခါ ကိုယ္တိုင္က ကေလာင္သမားေတြလည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ နားေထာင္ေနတဲ့ စာေရးဆရာ ဆရာမေတြ ရဲ့ အေမးေတြဟာ အေမး နဲ႔ မတူပဲ ခံစားခ်က္နဲ႔ တုန႔္ျပန္တဲ့ သေဘာေတြ ရွိလာပါတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့ အတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေနအထားတစ္ခု ကိုသေဘာေပါက္လိုက္ပါတယ္ ။ ဖက္ဒရယ္အေရးဟာ တိုင္းရင္းသားေတြ တင္မက ဗမာေတြ နဲ႔ လည္း ဆိုင္တဲ့ (တနည္း ) ဗမာအပါအဝင္ တစ္နိုင္ငံလုံး ရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕ရႈတဲ့ အျမင္အေပၚမွာတည္ေဆာက္ဖို႔လိုပါတယ္ ၊ အဲဒီလိုမဟုတ္ပဲ လက္ရွိ ဖက္ဒရယ္အေရး ဟာ တိုင္းရင္းသားေတြက ဗမာေတြဆီကေန ရရန္ရွိေသာ အေႂကြးကို ေတာင္းေနတဲ့ ကိစၥသက္သက္ျဖစ္မယ္ေနရင္ ဖက္ဒရယ္အေရး ဟာ တိုင္းျပည္ကို ခြဲျခမ္းၿပီး ဖဲ့ထုတ္ေရး ဆိုတဲ့ အျမင္ဘက္ ကို ေရာက္သြားနိုင္ပါတယ္ ။ ဒါဟာ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ က ဝါဒ ျဖန႔္ေနခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးၿပိဳကြဲသြား မယ့္အႏၲရာယ္ ဆိုတဲ့ ဖက္ဒရယ္ စနစ္အေပၚ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ေဖၚက်ဴးမႈကို ေထာက္ပံ့ အားေပးလိုက္သလိုျဖစ္သြားနိုင္ပါတယ္ ။ ဒီ အေနအထား ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္မႈ ယူၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းေက်ာင္းမႈ မလုပ္ဖူးဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပိဳကြဲေရး ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံ အေနာက္ကို ဗမာေတြအားလုံးေရာက္သြားနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးမွာ ဗမာ လူမ်ိဳး ဖက္ဒရယ္ စနစ္ လိုလားသူေတြ ေပၚေပါက္လာဖို႔ တက္နိုင္သ၍ေစ့ေဆာ္ အားေပးသလို ဖက္ဒရယ္ အေရး စည္း႐ုံးအားေပး ျမႇင့္တင္ တဲ့ တာဝန္ကို တိုင္းရင္းသားေတြခ်ည္းသက္သက္မလုပ္ ပဲ ဗမာေတြ ေရွ႕ကေန ပါဝင္ေစဖို႔ ၾကဳံရင္ ၾကဳံသလို အႀကံေပးပါတယ္ ။ ဖက္ဒရယ္အေရး ဟာ ၾကဳံသလို ခ်ီတက္ေနလို႔မျဖစ္ေတာ့ပဲ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာ ပါတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးကို ဖက္ဒရယ္ စနစ္ လိုလားတဲ့ ဗမာေတြ နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ အၾကားမွာ နားလည္မႈတစ္ခုထားၿပီး ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုအပ္လာပါတယ္၊ ကဲဒါဆို ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို ညီညီ ညြတ္ညြတ္ ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္ၾကမလဲ... ။

" ဗမာ လူမ်ိဳးစြဲ အျမင္ နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစြဲ အျမင္ နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ "

အားမနာတမ္း ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဒီကေန႔တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ဆိုတာ အတိတ္သမိုင္းမွာ တိုင္းရင္းသားလည္း တခါမွ ရဖူး ခဲ့ျခင္းမရွိဘူးလို႔ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ဆိုတာ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီ လက္ေအာက္က လြတ္မယ္ႀကံတုန္း မက္ခြင့္ရွိခဲ့တဲ့ အိပ္မက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပင္လုံစာခ်ဳပ္ နဲ႔ ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအာဏာ သိမ္းမႈေၾကာင့္ အဲဒီ အိပ္မက္ေတြပ်က္ျပယ္ခဲ့ရတာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုရင္မမွားနိုင္ပါဘူး ၊ ဒီလိုေျပာရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ တိုင္းျပည္ကို ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ စဥ္းစားၾကတဲ့အခါ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္က လြတ္ခါစ က ၾကဳံႀကိဳက္ခဲ့တဲ့ ကံၾကမၼာကို ျပန္ၿပီး ရည္ရြယ္ေနလို႔ မျဖစ္နိုင္ဘူးဆိုတာကို ရွင္းလင္းထားခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္ ။ မိမိ တို႔ လက္ခံခ်င္သည္ျဖစ္ေစ လက္မခံခ်င္သည္ျဖစ္ေစ ဗမာ ျပည္သူမ်ားပင္လၽွင္ လက္မခံခ်င္ပါပဲ က်ိတ္မွိတ္ လက္ခံထားရတဲ့ ပစၥဳပၸန္ အေျခအေနထဲမွာ အားလုံး ေလၽွာက္နိုင္တဲ့ လမ္း ၊ အားလုံးမက္နိုင္တဲ့ အိပ္မက္ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ စဥ္းစားေတြးေခၚဖို႔ အေမၽွာ္အျမင္ႀကီးၾကဖို႔လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာေတြ ရဲ့ သေဘာထား ဘယ္လိုရွိသလဲ ၊ ဗမာေတြအားလုံး ဟာ တကယ္ပဲ ဗမာႀကီးစိုးေရး ဝါဒ ကိုတိတ္တဆိတ္ ဆုပ္ကိုင္ထားၾကသလား ၊ တိုင္းရင္းသားေတြကေရာ တကယ္ပဲ ခြဲ မထြက္ခ်င္တာေသခ်ာသလား၊ တိုင္းရင္းသားေတြကေရာ ဗမာ ႀကီးစိုးေရး ဝါဒကို တကယ္မရွိေစခ်င္တာလား၊ ရွိတာကိုပိုႀကိဳက္သလား ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ရွိ နားလည္ သေဘာေပါက္ သေလာက္တင္ျပရင္း ဖက္ဒရယ္ေရး ေအာင္ျမင္ဖို႔အေရး ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္ၾကမလဲ ဆိုတာ တင္ျပပါရေစ ။

ျပႆနာေတြအားလုံး ရဲ့ အစ ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ ဘဝကိုေရာက္သြားခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ ကစလို႔ ျမန္မာ နိုင္ငံရဲ့ ပေဒသရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ကို ေျမလွန္ ၿပီး အာလုံး နိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ အသစ္တစ္ခုနဲ႔ အစားထိုး ခဲ့ရာက စတင္တယ္ လို႔ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာ မွာ မျငင္းနိုင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ က အဂၤလိပ္ ဟာ ဗမာ ကို အနိုင္ရသိမ္းပိုက္လိုက္နိုင္တဲ့ အတြက္ က်န္တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြကို ပါ ရရွိလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ အခ်ိဳ႕ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ခုခံမႈေတြရွိခဲ့သည္ ဆိုေသာ သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ ရွိေသာ္လည္း လူမ်ိဳးစုေတာ္လွန္ေရး တစ္ရပ္၊ အခ်ဳပ္အျခာ အဏာပိုင္ တစ္ခုရဲ့ ခုခံတြန္းလွန္ဖို႔ ႀကိဳးစားမႈတစ္ရပ္ အျဖစ္ မွတ္ယူနိုင္ေလာက္တဲ့အေနအထားမဟုတ္ခဲ့ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္ ။ အဲဒီေနာက္မွာ ျမန္မာန္ိုင္ငံ ဟာ အဂၤလိပ္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား ကစီမံတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံ သစ္တစ္ခုေအာက္မွာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းခံရသလ္ို ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ိဳးဆက္လည္းျပတ္သုဥ္းသြားရပါတယ္။ အဂၤလိပ္ အစိုးရ ရဲ့ ျမန္မာျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္ ကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဗမာအမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ ေျမျပန႔္ေဒသ တစ္ခုလုံး နဲ႔ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္က္ို အရင္က်ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္တဲ့ မြန္၊ ကရင္ ၊ ရခိုင္ ေဒသမ်ား ကို ေပါင္းစည္းၿပီး proper Burma အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာ ကာ က်န္ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြ နဲ႔ ခြဲထားျခားထားလိုက္ပါတယ္။ အဆိုပါ proper Burma ကို အိႏၵိယ ရဲ့ ျပည္နယ္ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခု အျဖစ္ အဂၤလိပ္ အစိုးရ ရဲ့ တိုက္ရိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ သီးသန႔္ ကိုင္တြယ္အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ထားရွိခဲ့ပါတယ္။ က်န္တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကိုေတာ့ scheduled area အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အုပ္စု၄ စုခြဲၿပီး အဆ္ိုပါ ေတာင္တန္းေဒသေတြမွာ ယခင္ကတည္းက အစဥ္အဆက္ရွိေနၿပီး ျဖစ္တဲ့ ပေဒသရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို ဆက္လက္အသိအမွတ္ျပဳကာ အဂၤလိပ္ အစိုးရ က တိုက္ရိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာ မွာဘာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္က အခုလ္ို သိမ္းပ္ိုက္ၿပီး နယ္ေျမေတြက္ို proper Burma နဲ႔ scheduled ဆိုၿပီး ခြဲျခားသတ္မွတ္ ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေပမယ့္ ဒီေနရာမွာေတာ့ ထည့္သြင္း ေဖၚျပျခင္း မျပဳေတာ့ပါဘူး ။ သ္ို႔ေသာ္လည္း Proper Burma မွာ ရခိုင္ မြန္ ကရင္ ပါဝင္ေနၿပီး Scheduled ေဒသ မွာ ရွမ္း ကို ဖက္ဒရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးအပ္ခဲ့တာ ၊ ကရိန္နီ (ကယား) က္ို လြတ္လပ္ေသာ ေဒသ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့တဲ့အေပၚ ထည့္သြင္းသုံးသပ္သင့္တာေလးကိုပဲေျပာခ်င္ပါတယ္ ။

ျမန္မာ့သမ္ိုင္း စာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ ဗမာ နိုင္ငံေရးသမားေတြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး သမားေတြ တြင္တြင္ေျပာၾကသလို အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီ အစိုးရ က ဗမာနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ စိတ္ဝမ္းကြဲေစဖို႔ ေတာင္တန္း နဲ႔ ေျမျပန႔္ က္ို Divided in rule နဲ႔ စနစ္တက် ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္သြားခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ သုံးသပ္ခ်က္မ်ိဳး ကို ကၽြန္ေတာ့ အေနနဲ႔ ဒီေနရာမွာ လိပ္ျပာသန႔္သန႔္ေျပာရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဗမာ မင္းမ်ားလက္ထက္ ကစုစည္းထားခဲ့ေသာ ဗမာ နိုင္ငံေတာ္ ေအာက္မွာရွိ တဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ဗမာ အၾကား စည္းလုံး ညီညြတ္မႈကို သံသယရွိလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ အဂၤလိပ္ က ေနာက္ဆုံး ဗမာ မင္းေနျပည္ေတာ္ အထိ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ေစခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကိုျပန္ၾကည့္ရင္ စစ္တေကာင္း နယ္ ထဲမွာ ထြက္ေျပးခိုလႈံရင္း ဗမာ ဘုရင္က္ို ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္ ဖို႔ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ ရခိုင္ သူပုန္ေတြ ကို အဂၤလိပ္ ပိုင္နက္ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္တေကာင္းနယ္ထဲအထိ ဗမာ ဘုရင့္ စစ္တပ္က လိုက္လံ သုတ္သင္ဖမ္းဆီးရာက ျပႆနာေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ရတဲ့ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုဟာလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရး ဆုံးရႈံးသြားတာဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္စ္ိုးေသာ လြတ္လပ္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ရွိရမယ့္ လုံေလာက္တဲ့ စစ္အင္အား နဲ႔ အဓိက အားျဖင့္ေကာင္းမြန္တဲ့ နိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မရွိျခင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ တကယ္ေတာ့ ပုန္ကန္မယ္ လို႔ၾကားလိုက္ ၊ အာခံ ေနတယ္လို႔ သိလိုက္၊ လူသူလက္နက္ အင္အား နဲ႔သြားၿပီးနိမ္နင္းလိုက္ ကိုယ့္က္ိုသစၥာခံမယ့္သူကို သစၥာရည္ တိုက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပ္ႏွင္းခဲ့လိုက္ နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ နိုင္ငံဟာ အေနာက္ ကမၻာ ဘက္က ကိုလိုနီ စနစ္နဲ႔ အတူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္ေတြ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ အခါ အလြယ္တကူ က်ဆုံးသြားရတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ တခါက ဗမာ ဘုရင္ေတြ သစၥာရည္တိုက္ ၿပီး စုစည္းထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြ ကိုပိုင္စိုးေသာ ပေဒသရာဇ္ ေစာ္ဘြား ၊ နယ္စားမ်ားဟာ အဂၤလိပ္ ကို လည္း ဆက္လက္သစၥာခံရင္း အဂၤလိပ္ စီမံခြင့္ျပဳေပးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံေအာက္မွာ ပိုင္နက္နယ္ေၿမ နဲ႔ ၾသဇာ အာဏာ တည္ျမဲနိုင္ခဲ့ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီ အစိုးရက နိုင္ငံရပ္ျခား ပင္လယ္ထြက္ေပါက္လည္းရွိ၊ လူဦးေရ ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ န္ိင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး အေျခခံ ေကာင္းေတြ ရွိေနတဲ့ ဗမာ အပါအဝင္ မြန္ ၊ ကရင္ နဲ႔ ရခိုင္ကို တစ္စုတည္းထားကာ အိႏၵိယ နဲ႔ အတူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သစ္ ကို သြပ္သြင္းၿပီး ျမ္ိုၿပ န္ိုင္ငံေတြ အျဖစ္ ထူေထာင္ဖို႔ႀကိဳးစားတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ကုန္းတြင္း ပိတ္ ေဒသေတြျဖစ္တဲ့ အျပင္ေတာင္တန္းထူထပ္ေသာေဒသေတြက တိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္တဲ့ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ခ်င္း၊ကရင္နီ ၊နာဂ နဲ႔ ဝေဒသေတြ ဟာ စုစုေပါင္း လူဦးေရအရလည္း ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလုံး လူဦးေရ ရဲ့ ၁၆ % သာရွိၿပီး အလြန္ မတူ ထူးျခားၿပီးေရွးက်တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္ေတြပိုင္ဆိုင္ထားၾကတာေၾကာင့္ အထူးေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အဂၤလိပ္က သူ႔ရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံက္ို မသြပ္သြင္းပဲ ရွိရင္းစြဲ ပေဒသရာဇ္ နယ္စား ပယ္စား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံ ကို ဆက္လက္ ရွင္သန္ခြင့္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီေနရာ မွာ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ အဂၤလိပ္ က အိႏၵိယ နဲ႔ ဗမာ ျပည္မႀကီးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေပးခ်ိန္မွာ Scheduled ေဒသ ထဲက ယဥ္ေက်းမႈ နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သမိုင္း အစဥ္အလာရွိၿပီး လူဦးေရ အမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ ရွမ္း က္ို ထူးျခားစြာ ဖက္ဒရိတ္ အဆင့္ကို တခ်ိန္တည္း တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ဗမာေတြေလာက္ လုံးဝလြတ္လပ္ေရးကို ေတာင့္တေနတဲ့အေန အထားမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံ ရဲ့ ေကာင္းက်ိဳးကို ခံစားေနၾကရၿပီး နိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဒုကၡဆိုလို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ လို ဖက္ဒရယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရရွိထားတဲ့ ေဒသမွာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္သားေတြရဲ့ ဘဝဟာ ပေဒသရာဇ္ဆန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ ႐ုန္းကန္ရင္း ပေဒသရာဇ္ ဆန္က်င္ေရး ကို ဦးတည္ေနတဲ့ အေနအထားမွာပဲအမွန္တကယ္ ရွိေနေသးတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ ။
ကၽြန္ေတာ့ ယူဆခ်က္ကေတာ့ အဂၤလိပ္ဟာ သူသိမ္းယူထားတဲ့ နယ္ေျမေတြက္ို ဘယ္လို နိုင္နင္းေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံမလဲဆိုတာ မဟာဗ်ဴဟာက်က် အေသအခ်ာ ေလ့လာသုံးသပ္ စဥ္းစားၿပီး အခုလို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္ ။ ဗမာ နဲ႔ တစ္ေပါင္းတည္းထားၿပီး စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရေပမယ့္ မြန္၊ ကရင္ ၊ ရခိုင္ ဟာ ထူးၿပီး ဗမာ နဲ႔ ခ်စ္ခင္ညီညြတ္ေနတာ မဟုတ္သလ္ို ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေလာက္ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခံရတဲ့ ရွမ္း ၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း အပါအဝင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားေတြ ကလည္း ဗမာ ေတြ နဲ႔ လုံးဝ သံေယာဇဥ္ ျပတ္ေတာက္သြားတယ္လည္း မဟုတ္ဖူးဆိုတာ အားလုံးသိၾကတဲ့ အတိုင္းပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ ဗမာ နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြအၾကားကဆက္ဆံေရး ဟာ လြန္စြာစိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းသလို အခုတည္ေဆာက္ မယ့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဟာ ရွိၿပီးသား သံေယာဇဥ္နဲ႔ စည္းလုံးမႈကို ပိုမို ခိုင္မာေစတဲ့ စံနစ္ ျဖစ္ရမွာျဖစ္သလို ဒီစနစ္က္ို ခ်ဥ္းကပ္ရာ လမ္းသည္လည္း ၿပိဳကြဲေရး ျပတ္စဲေရး ဆိုတဲ့ လမ္းမွားကို ဦးမတည္မိေစ ဖို႔ သတိထားသင့္ေၾကာင္း အေလးအနက္သတိေပးလိုတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီလိုပဲ ဗမာ ဘုရင္ အုပ္စိုးတဲ့ ေခတ္ နဲ႔ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ အုပ္စိုးတဲ့ ေခတ္ က ေတာင္တန္းေဒသ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြ ရရွိခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္မႈ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုတာဟာ အင္အားနဲ႔ ၾသဇာႀကီးသူေတြက နားလည္ခြင့္ျပဳမႈ က ေပးတဲ့ ခံစားနိုင္ခြင့္တစ္ရပ္အျဖစ္သာ ယူဆနိုင္တာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေမၽွာ္မွန္း တမ္းတေနရေလာက္ေသာ လြတ္လပ္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ ဟုဆိုခ်င္ပါတယ္ ။

ဒီေနရာ မွာအားလုံး ထက္ထူးျခားေနတဲ့ ကရင္နီ လြတ္လပ္ေရး အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ထည့္ေျပာလိုပါတယ္။ ကရင္နီ ျပည္နယ္ ဟာ ကိုလိုနီေခတ္မွာ အဂၤလိပ္ သိမ္းပိုက္ခံရျခင္း မရွိခဲ့တဲ့ တရားဝင္ အျပည့္ အဝ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္တည္ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ သမိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕က္ို ကိုးကားၿပီး ေျပာရရင္ ၁၄၈၆ ခုႏွစ္ကေန ၁၅၃၁ ခုႏွစ္အထိ ေစာဖ် ေခၚ ကရင္နီ ပေဒသရာဇ္ နယ္စားမ်ားဟာ ဗမာဘုရင္ေတြ ရဲ့ ပုံမွန္ ပ႑ာေတာ္ဆက္ ၾသဇာခံအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ၁၈၄၅ ခုႏွစ္အထိ ျပႆနာ တစ္စုံတရာ မရွိပဲ ေနခဲ့ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ။ ၁၈၆၆ မွာ ဗမာဘုရင္ မင္းတုန္းမင္းကို ပုန္ကန္ျခားနားတဲ့ ျမင္ကြန္းမင္းသား ဟာ ကရင္နီျပည္နယ္ ထဲမွာ အေျချပဳၿပီး လူသူ အင္အားစုေဆာင္းေနခဲ့တာေၾကာင့္ ဗမာဘုရင့္တပ္မ်ား က ကရင္နီ နယ္စားအကူအညီ နဲ႔ သြားေရာက္တိုက္ခိုက္နိမ္နင္းခဲ့ၿပီး အဲဒီ ေနာက္ပ္ိုင္း ဗမာတပ္ေတြဟာ ကရင္နီနယ္ထဲမွာတပ္စြဲ ေနရာယူခဲ့ပါတယ္ ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ တစ္ခုလုံး သိမ္းပိုက္ရရွိထားၿပီး ေရွ႕ တစ္လွမ္းထပ္တိုးဖို႔ ရည္ရြယ္ စိတ္ကူးေနတဲ့ အဂၤလိပ္ အစိုးရဟာ ဗမာတပ္ေတြ ကရင္နီ နယ္ထဲမွာ တပ္စြဲေနခဲ့တာ ကို ကန႔္ကြက္ခဲ့ပါတယ္ ။ အဲဒီကန႔္ကြက္ခ်က္ ရဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဴးဆက္အျဖစ္ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္ မွာ အဂၤလိပ္ နဲ႔ ဗမာ ဘုရင္ မင္းတုန္းမင္း တို႔ အၾကား သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အဂၤလိပ္နဲ႔ ဗမာဘုရင္၂ ဘက္စလုံး က ကရင္နီ ျပည္နယ္ကို မထိပါးေရး နဲ႔ကရင္နီျပည္နယ္ရဲ့ လြတ္လပ္ေရး ကို သေဘာတူ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ကရင္နီျပည္ ဟာ ဗမာဘုရင္ထီးနန္း ပ်က္သုဥ္းၿပီး ဗမာေတြ လြတ္လပ္ေရး မဆုံးရႈံးခင္ ၁၀ ႏွစ္အလိုမွာ လြတ္လပ္ေရး အရင္ရေနခဲ့တာဟာ စိတ္ဝင္စား စရာ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္ ။သို႔ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္က ျမန္မာျပည္တစ္ခုလုံး ကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ၁၈၈၈ ခုႏွစ္မွာ ကရင္နီ ျပည္နယ္ ကႏၲာရဝတီ ၿမိဳ႕စား ျပႆနာႀကီးထြားလာတာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ က အေျခအေန ထိန္းသိမ္းဖို႔ ကရင္နီျပည္နယ္က္ို တပ္ေတြေစလႊတ္ခဲ့တယ္လို႔ သမိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕မွာေတြ႕ရွိရပါတယ္ ။ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြအရ အဂၤလိပ္ တပ္ေတြ ဟာ ကႏၲာရဝတီရဲ့ လက္ရွိၿမိဳ႕စား ကို ဖယ္ရွားၿပီး ကရင္နီျပည္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ ၿမိဳစား အသစ္က္ို အဂၤလိပ္ အစိုးရက ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလို အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီျပည္ ဆိုသည္မွာလည္း အဂၤလိပ္ အစိုးရနဲ႔ တာဝန္ခံ အရာရွိေတြ ရဲ့ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ႀကီးၾကပ္မႈ ၊ အခြန္ဘ႑ာ ေကာက္ခံမႈေတြ ကေန မလြတ္ကင္းပဲ အဂၤလိပ္ မ်က္ႏွာၾကည့္ေနရတဲ့ လြတ္လပ္ေရး ဆိုရင္လည္းမမွားဘူးလို႔ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္အစိုးရ ရဲ့ ကရင္နီ ျပည္သူေတြရဲ့ ဆႏၵ က္ိုအေလးထားမႈ ၊ ျမန္မာျပည္ က္ို လြတ္လပ္ေရး ေပးဖို႔ စဥ္းစားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကရင္နီ လူထု ရဲ့ ဆႏၵက္ို တေလးတစား နားေထာင္ေပးမႈ စတဲ့လူနည္းစုအေပၚ အေလးစားမႈ ကေတာ့ ဒီကေန႔ တိုင္းရင္းသားအေရးက္ိုရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျမန္မာ အစိုးရေတြ ေလ့လာ နာယူသင့္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ေသခ်ာပါတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ ၁၉၄ရ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ကာလ က လြတ္လပ္တဲ့ ကရင္နီျပည္ ရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ အိပ္မက္က္ို ထည့္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္အစိုးရက ျမန္မာျပည္ကိုလြတ္လပ္ေရးေပးဖို႔ အေရးမွာ ေတာင္တန္းေဒသ ရဲ့ သေဘာထား အျမင္ေတြကို စုံစမ္းေရးေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒီအတြက္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းတာေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒီလို စုံစမ္းေမးျမန္းရမွာ ကရင္နီ ျပည္သူေတြ ရဲ့ လိုလားခ်က္ သေဘာထားလို႔ေျပာနိုင္ေသာ ကရင္နီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနနဲဲ့ တရားဝင္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ မွတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြ ၊ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ကို ရယူ လိုတယ္၊ ျပည္နယ္ တြင္း ေက်းလတ္ ဖြံၿဖိဳးမႈ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဗမာ အစိုးရ ရဲ့ အကူအညီကို ရယူလိုတယ္၊ ကရင္နီ ျပည္နယ္တြင္းမွာ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္ ေနထိုင္အေျခခ်ၿပီးသူမ်ားကို ကရင္နီ အမ်ိဳးသား အခြင့္အေရး ရထိုက္သူ အျဖစ္ တရားဝင္ အသိမွတ္ျပဳမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းၿပီး ၊ ကရင္နီ ျပည္နယ္ ဟာ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္နယ္ တစ္ခုအျဖစ္ရည္ရြယ္ထားသလို ဗမာေတြနဲ႔လည္း ေပါင္းစည္းတည္ေဆာက္ဖို႔ စိတ္ကူးရည္သန္ထားမႈကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လြတ္လပ္ေရး ရယူမယ့္ အခ်ိန္ကာလေလးမွာ ကရင္နီျပည္နယ္ဟာလည္း အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေနခဲ့တယ္လို႔ေျပာနိုင္ပါတယ္ ။

ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခ်ိန္ မွာ တပါတည္း ျပည္နယ္သစ္ တည္ေဆာက္ ေရးပါ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတဲ့ ကခ်င္ အေၾကာင္းကို ကိုလည္း ထည့္သြင္းသုံးသပ္လိုပါတယ္ ။ ဗမာ ဘုရင္ ေခတ္ အဆက္ဆက္မွာ ကခ်င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား နဲ႔ နီးကပ္တဲ့ ဆက္ဆံေရး နည္းပါးခဲ့ေပမယ့္ ဗမာဘုရင္ မ်ားဟာ ကခ်င္ စစ္သည္ေတြကို ဘုရင့္တပ္မေတာ္မွာ အစဥ္အဆက္ ပါဝင္အမႈထမ္းေစခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။ ဗမာ ဘုရင္ေတြဟာ အစဥ္အဆက္ ကခ်င္ဒူးဝါးေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ ခန႔္အပ္မႈေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္ ။ ထူးျခားတာက အဂၤလိပ္ စစ္တပ္က ၁၉၈၅ မွာ ဗမာမင္းေနျပည္ေတာ္ကို ေအာင္နိုင္ၿပီးေတာင္တန္းေဒသေတြကို သိမ္းသြင္းရာ ကခ်င္က အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ခုခံ ျငင္းဆန္ေနခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္ေရာက္မွ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသ ကို ရရွိၿပီး အဂၤလိပ္အစိုးရ ရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံ အရ Scheduled ေဒသ တစ္ခုအျဖစ္ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသ နဲ႔ ဗန္းေမာ္ ျမစ္ႀကီးနား ေဒသ ေတြဟာ သီးျခားစီ ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ အရ ကခ်င္ ဟာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္တဲ့ ျပည္နယ္ သီးသန႔္ နယ္နမိတ္နဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သြင္ျပင္လကၡဏာေတြ မရွိခဲ့ေပမယ့္ အဂၤလိပ္ ဆီကေန လြတ္လပ္ေရး ရယူေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ေရာက္မွ ပထမ သီးျခား ကခ်င္ သမၼတ နိုင္ငံ ၊ ထိုေနာက္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္နယ္ အသစ္ တစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရပ္တည္ဖို႔ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ပါတယ္ ။ လြတ္လပ္ေရး ရယူေရး ကိစၥမွာ အဂၤလိပ္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေတြ နဲ႔ေတြ႕ဆုံၿပီး ကခ်င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရဲ့ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအရ ဗဟို အစိုးရ ျဖစ္လာမယ့္ ဗမာ ေတြ က အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုငယ္ေတြ အေပၚ တန္းတူရည္တူဆက္ဆံနိုင္ပါ့မလား ဆိုတဲ့ သံသယေတြ ဟာ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ရွိေနတာ အထင္အရွားေတြ႕ရ သလို ပထမ ကမၻာစစ္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ေတြမွာ ကခ်င္ေတြဟာ အဂၤလိပ္ဘက္က ဝင္တိုက္ေပးခဲၿပီး တကယ္တန္း အဂၤလိပ္ အစိုးရေအာက္ ႏွစ္၆၀ ေနခဲ့ေသာ္လည္း ဗမာ နဲ႔ ယွဥ္လၽွင္ နိမ့္က်ေနေသးတဲ့ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ ကို အစစအရာရာ ေထာက္ထားလို႔ ကခ်င့္ လြတ္လပ္ေရး ကိစၥမွာ အဂၤလိပ္ ကို တာဝန္ယူ ၾကားဝင္ႀကီးၾကပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္ ။ တခ်ိန္တည္းမွာ ျမစ္ႀကီးနား နဲ႔ ဗန္းေမာ္ နယ္အခ်ိဳ႕ ကို အေျချပဳၿပီး ေဒသခံ ေတြ (ေဒသခံ ဗမာမ်ား အပါအဝင္) က သူ႔တို႔ရဲ့ ေဒသေတြ ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ထဲပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းမယ့္ ကိစၥကို ဆန႔္က်င္ ကန႔္ကြက္မႈေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။ ကခ်င္နယ္ေျမေတြ ထဲက အထင္ကရ ေဒသအခ်ိဳ႕မွာ ရွမ္းေတြအမ်ား အျပားယွဥ္တြဲေနထိုင္ေနၾကသလို ရွမ္းဟာ နိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရ သမိုင္းေၾကာင္း အားေကာင္းၿပီး အင္အားႀကီးတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းလည္းျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ပင္လုံ သေဘာတူညီခ်က္အႀကိဳကာလေတြ နဲ႔ ပင္လုံအလြန္ ဖက္ဒရယ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကာလေတြမွာ ကခ်င္ဟာ ရွမ္းကို မဟာမိတ္ျပဳ ရပ္တည္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြန္ဖက္ဒရိတ္ဆန္ဆန္ ရပ္တည္ လိုတဲ့ ကခ်င္ဟာ ပထဝီ နိုင္ငံေရး အရ ရွမ္း နဲ႔ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားရတဲ့ အတြက္ ဖက္ရယ္ဘက္ကို ညြတ္တိမ္းသြားတယ္လို႔ သုံးသပ္ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး ၁၉၆၃ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ေန ၉ ရက္ေန႔ အထိ ၾကာျမင့္ခဲ့တဲ့ အာဏာသိမ္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရ နဲ႔ ကခ်င္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေကအိုင္ေအ တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးၾကရမွာ ေကအိုင္ေအ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လုံးဝ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ လြတ္လပ္တဲ့ ကခ်င္ နိုင္ငံ အျဖစ္ ခြဲထြက္ၿပီးျဖစ္တာ ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ကမၻာကိုေၾကညာေပးဖို႔ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ပုဂၢလိက ထုတ္ေဝတဲ့ မွတ္တမ္း မွတ္ရာေတြမွာေတြ႕ ရပါတယ္ ( အေထာက္ေတာ္ လွေအာင္ ၏ဗမာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား /၁၉၆၃)။ ဒီေနရာမွာကၽြန္ေတာ္သတိထားမိတဲ့ အခ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္၊ အဲဒါကေတာ့ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မွာ ေနစဥ္ က အိႏၵိယ နဲ႔အၿပိဳင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရး အတြက္ ျပည္မ နိုင္ငံေရး ေလာကမွာ ဗမာ့ အေရးတက္ႂကြသူေတြ လႈပ္ရွား ခဲ့စဥ္က ဗမာေတြကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပးရန္ အခ်ိန္မတန္ေသးေၾကာင္း ကရင္ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ မွ အဂၤလိပ္ထံစာေရး တင္ျပရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္ဆိုေသာ သမိုင္းဆိုင္ရအခ်က္အလက္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ကခ်င္နဲ႔ ကရင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ရဲ့ ရင္တြင္းမွာ အဂၤလိပ္ေအာက္မွာ သာ ေနခ်င္ေနမယ္ ဗမာေအာက္မွာေတာ့ မေနနိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ အျမင္ေတြ ခံစားခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္ လို႔ သတိထားမိတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီလိုနဲ႔ အဂၤလိပ္ ရဲ့ ေတာင္တန္းေျမျပန႔္ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ ေၾကာင့္ ဒီလို ေတြျဖစ္ခဲ့တာလို႔ ဗမာေတြ ဘက္ အေျဖထုတ္ခဲ့ တာလည္းျဖစ္ပါတယ္ ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မွာ ေနရတာဟာ ဗမာ လက္ေအာက္မွာေနရတာ ထက္မ်ားစြာ သာလြန္ေၾကာင္း ဒီကေန႔ အေျဖထြက္လာပါတယ္ ။ ဒီအခ်က္ ကို လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ့ နိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ေတြ႕ရနိုင္ပါတယ္ ။

တကယ္ေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ကာလ ဖက္ဒရယ္အေရးဟာ ဗမာ နဲ႔ ရွမ္း ျပႆနာ လို႔ ေခၚရေလာက္ေအာင္ ရွမ္း ဟာ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး မွာ ဗမာ နဲ႔ အၿပိဳင္ အဓိက ဇာတ္ေကာင္ လည္းျဖစ္ပါတယ္ ။ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲ့ အစလို႔ေျပာနိုင္တဲ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ဟာ ဆိုရင္ အဓိက ဗမာ နဲ႔ ရွမ္း က ဦးေဆာင္ၿပီး ခ်ဳပ္ဆိုထားတာတဲ့ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာရေလာက္ေအာင္ ရွမ္းဟာ ကခ်င္နဲ႔ ခ်င္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရွ႕ေျပးညႇိႏွိုင္းမႈေတြလုပ္ၿပီး ေတာင္တန္းဘက္ကေန ဦးေဆာင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီ Scheduled ေဒသ အေနနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး ယူမယ့္အခ်ိန္မွာ ရွမ္း ဟာ ဖက္ဒရယ္ အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သက္တမ္း၂၅ ႏွစ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ သလို လူဦးေရအားျဖင့္ ၁ သန္းခြဲေက်ာ္ (ရွမ္း ရ သိန္းခြဲ) ရွိၿပီး ဧရိယာ အားျဖင့္ စတုရမ္း မိုင္ေပါင္း ၅ေသာင္း၇ ေထာင္ေက်ာ္ ျပည္နယ္ႀကီး တစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳထားေပမယ့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား အေနနဲ႔သာ Scheduled ေဒသ ထဲမွာ ထည့္သြင္းထားခံခဲ့ရတဲ့ ခ်င္း နဲ႔ ကခ်င္ ေဒသေတြ ဟာ လူဦးေရအားျဖင့္ ၂ သိန္းေလာက္စီ သာ ရွိၾကၿပီး ဧရိယာ အားျဖင့္ စတုရမ္းမိုင္ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ နဲ႔ ၂ ေသာင္းေက်ာ္သာ ရွိပါတယ္ ။ အဲဒီအခ်ိန္ က Scheduled ေဒသထဲက ခ်င္း ၊ ကခ်င္ နဲ႔ ရွမ္း ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အဂၤလိပ္က လမ္းဖြင့္ ဖိတ္ေခၚေပး လို႔ အဂၤလိပ္ ေအာက္ကေန ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး ယူဖို႔ စဥ္းစားၾကပါတယ္ ။ ကခ်င္ေတာင္တန္း ေဒသ ဆိုရင္ ျပည္နယ္ တစ္ခုအေနနဲ႔ အသစ္ဖြဲ႕စည္းဖို႔ နယ္နမိတ္ကအစ စဥ္းစားျပင္ဆင္ရလို႔ ဗန္းေမာ္ နဲ႔ ျမစ္ႀကီးနား ေဒသ အခ်ိဳ႕က ကခ်င္ျပည္နယ္ ထဲ ပါဝင္လိုျခင္းမရွိေၾကာင္း ေၾကညာကန႔္ကြက္ၾကတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရပါေသးတယ္ ( ေနာက္ေတာ့ ဗမာေခါင္းေဆာင္ေတြက အဲဒီေဒသေတြကို ကခ်င္ ျပည္နယ္ထဲ ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္)။ ဒီေနရာမွာ scheduled ေဒသ ရဲ့ အင္အား အႀကီးဆုံးရွမ္း က ခ်င္း နဲ႔ ကခ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ေတြကို ႀကိဳတင္ညႇိႏွိုင္းၿပီး ပင္လုံေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္မီ ရွမ္း ၊ကခ်င္ ၊ ခ်င္း တို႔ရဲ့ အႀကိဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ကိုတစ္ေပါင္းတစ္စည္းထဲ ျပင္ဆင္ ဆုပ္ကိုင္ထားနိုင္ခဲ့ကာ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္ကို ႏွစ္ ဘက္လက္ခံနိုင္တဲ့ အေနအထား နဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ဳပ္ဆို နိုင္ေရး ဘက္ကို အေလးသာေစ ခဲ့ပါတယ္ ။ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြထဲမွာ ရွမ္းဟာ ထူးျခားၿပီး ဖက္ဒရယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရရွိခဲ့ေပမယ့္ အဂၤလိပ္ က အာဏာကို အစဥ္အလာ အရ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေစာ္ဘြားမ်ားလက္ထဲမွာ ထည့္ေပးထားတာျဖစ္တာေၾကာင့္ လက္ေတြ႕မွာ ရွမ္း ေဒသခံျပည္သူေတြဟာ ရွမ္း ေစာ္ဘြားေတြ ရဲဲ့ ပေဒသရဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္က ေန တြန္းလွန္ ႐ုန္းထြက္လိုစိတ္ျပင္းထန္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ ရွမ္း ဟာ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ နဲ႔ ေနခဲ့တယ္ ဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ ရဲ့ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သမိုင္း တစ္ခုလုံး ကို ျခဳံၿပီးျပန္ၾကည့္တဲ့ အခါ အဂၤလိပ္ အစိုးရက proper Burma ေျမျပန႔္ ၊ Scheduled ေဒသ ေတာင္တန္း ဆိုၿပီး ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနရင္း ေဒသတြင္း နိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရခ်ိန္ ကို ၾကည့္ၿပီး အခ်ိန္ကာလ အလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို ဗ်ဴဟာတစ္ခုနဲ႔ လုပ္ေနရတဲ့ သေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြအရ အဂၤလိပ္ဟာ ပေဒသရာဇ္ ရွမ္း ျပည္နယ္စု ဆိုတဲ့ အမည္နာမေအာက္မွာ ေစာ္ဘြားနယ္ ၃၃ နယ္ ကိုစုစည္းၿပီး ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ proper Burma ျပည္မ က္ို ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမေပးခင္တစ္ႏွစ္အလိုမွာ စတင္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ကေန ၁၉၃၅ အထိ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ေစာ္ဘြားေတြ နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းကာ အဂၤလိပ္ ေကာ္မရွင္နာမင္းက ဥကၠ႒ အျဖစ္ ႀကီးၾကပ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို စမ္းသပ္ၾကည့္တဲ့ ကာလ အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲ့ဒီေနာက္ ၁၉၃၅ မွာသီးျခား ဥပေဒ ျပ႒န္းလို႔ ျမန္မာျပည္ ကို အိႏၵိယ ေအာက္ကေန ခြဲထုတ္ၿပီး ၉၁႒ာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို ျပ႒န္းလိုက္တဲ့ အခါ ၁၉၃၅ Burma Act ေအာက္မွာ proper Burma ဗမာျပည္မ နဲ႔ အတူ ရွမ္းျပည္နယ္ ဟာ ဖက္ဒရိတ္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္လာတာျဖစ္ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္လည္း ဖက္ဒရိတ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဟာ လူထု ဆႏၵ ကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မဟုတ္ေသးပဲ အဂၤလိပ္ ၾသဇာ နဲ႔ လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္မႈ ေအာက္က ပေဒသရာဇ္ ေစာ္ဘြားေတြ ရဲ့ ဦးေဆာင္မႈ နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံၾက တဲ့ ဖက္ဒရိတ္ ျပည္နယ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပေဒသရာဇ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကို ေစာ္ဘြားမ်ား က ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ နဲ႔ စီရင္ ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္ ဆိုေသာ္လည္း ဖက္ဒရိတ္ ရွမ္း နယ္နမိတ္ ထဲမွာ တည္ရွိ ၿပီး အဂၤလိပ္ ႐ုံးစိုက္ေနတဲ့ ေတာင္ႀကီး ၊လားရွိုး ၊ ကေလာ ၊ လြိဳင္လင္ ၿမိဳ႕ေတြမွာေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ေစာ္ဘြားမ်ား က အုပ္ခ်ဳပ္ ပိုင္ခြင့္ မရွိပဲ အဂၤလိပ္ အရာရွိမ်ားက ျပည္မ Proper Burma မွာ က်င့္သုံးတဲ့ ဥပေဒ ေတြ နဲ႔ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြ ဟာ လည္း ရွမ္းနဲ႔ ဗမာ အတူ ပူးေပါင္းၿပီး လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းလိုစိတ္ ကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့တယ္လို႔ ေျပာနိုင္ပါတယ္ ။ တကယ္ေတာ့ ရွမ္းနဲ႔ ဗမာ ဟာ မတည့္ အတူေန လို႔ေျပာရေလာက္ ေအာင္ ျပႆနာေတြ အၾကားက ေန သံေယာဇဥ္ႀကီးလြန္းတဲ့ လူမ်ိဳး ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ျမန္မာ ဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သမိုင္း မွာ ရွည္လၽွားတဲ့ မိတ္ဖက္ရန္ဖက္ ဆက္ဆံေရးေတြရွိခဲ့သလို ျမန္မာ ဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ရဲ့ ေနာက္ဆုံးမင္းဆက္ျဖစ္တဲ့ သီေပါ ဘုရင္ ဟာ ရွမ္းေသြး တစ္ဝက္ပါတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ သမိုင္း အစဥ္အဆက္တစ္ေလၽွာက္ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ထူးျခားတဲ့ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ ကို တင္ျပရ ရင္ ၊ ၁၈၄၅ မွာ ကရင္နီေတြ က ေက်းကၽြန္စုေဆာင္းဖို႔ ရွမ္းျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္ၿပီး ဝင္ တိုက္ခဲ့ရာ ျမန္မာ ဘုရင္က သူ႔တပ္ေတြကို ရွမ္းျပည္ ကို ေစလႊတ္ၿပီးကာကြယ္ တိုက္ခိုက္ေစခဲ့ပါတယ္ ။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီး မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ဗမာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ က တႏွစ္ အတြင္း တျပည္လုံး လြတ္လပ္ေရး ရရမည္ ဆိုတဲ့ သႏၷိ႒ာန္ နဲ႔ အဂၤလိပ္ အစိုးရ ကို လြတ္လပ္ေရးေပးဖို႔ေတာင္းဆိုရာမွာ ရွမ္းေစာ္ဘြားေတြက သူတို႔ သေဘာထား မပါေၾကာင္း အဂၤလိပ္ အစိုးရ ကို ေၾကးနန္းပို႔ အေၾကာင္းၾကား ကန႔္ကြက္ ခဲ့ေပမယ့္ ပေဒသရဇ္ ဆန႔္က်င္ေရးစိတ္ ျပင္းထန္ၿပီးလြတ္လပ္ေရး ကို လိုလားေတာင့္တေနေသာ ရွမ္းလူငယ္ေတြက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ လူထု စည္းေဝးပြဲ လုပ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္ ။ လြတ္လပ္ေရး အႀကိဳ လႈပ္ရွားမႈ ကာလ မွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ရွမ္း ဗမာ ခ်စ္ၾကည္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ဟာ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ အင္အားတစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္ ။ ဒီလိုပဲ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ မွာ SSA ရွမ္းတပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ က သူ႔ရဲ့ တပ္ဖြဲ႕ေတြ အေလးအနက္သိရွိလိုက္နာဖို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရာမွာ SSAအေနနဲ႔ နအဖ စစ္အာဏာကို သာ တြန္းလွန္ တိုက္ခိုက္ေနတာတာျဖစ္ၿပီး ဗမာ လူမ်ိဳး နဲ႔ အမိန႔္ကို နာခံရေသာ ဗမာစစ္သားမ်ားကို လူမ်ိဳးေရး စိတ္နဲ႔ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဖမ္းမိတဲ့ သုံ႔ပန္းေတြကို ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမလုပ္ဖို႔ ေဖၚျပထားတာေတြ႕ရပါတယ္ ။ ခြဲထြက္ေရး ဆိုတာကို တခါတေလမွာ စကားလုပ္ေျပာေနေပမယ့္ ရွမ္း နဲ႔ ဗမာ ဟာ တကယ္တမ္း ခြဲမရနိုင္တာ သမိုင္းေၾကာင္း ေနာက္ခံတစ္ခုလုံးက သက္ေသခံေနပါတယ္ ။ ရွမ္းေတြ က ဗမာ နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဂ႐ုဏာေဒါေသာ ေပးတတ္တဲ့ မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ကိုေျပာခ်င္ပါတယ္ ။ ဒီမွတ္ခ်က္ဟာ လည္း ျမန္မာျပည္ကို ဖက္ဒရယ္ နိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္တည္ေဆာက္ေရးမွာ ဗမာေတြအေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဘယ္လို ျပဳျပင္ၿပီး ေတြးေခၚလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပေနပါတယ္ ။

ရွမ္းသူပုန္အျဖစ္ ၂ရ ႏွစ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး မွာပါဝင္ခဲ့ၿပီး သၽွမ္း သံေတာ္ဆင့္ သတင္း႒ာန ရဲ့ အယ္ဒီတာတစ္ဦး ျဖစ္လာတဲ့ ခြန္းေဆ ေရးသားေသာ ကၽြန္ေတာ္ သူပုန္ျဖစ္လာပုံ ( The Making of Rebel ) စာအုပ္မွာ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကာလကေန ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္း ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ေရာ ဖက္ဒရယ္အိပ္မက္ ပါ ဆိတ္သုဥ္းသြားခဲ့ရတဲ့ ကာလမ်ား ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကတဲ့ ရွမ္းနိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္ေတြ က ဗမာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မွတ္ခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္ ။ အဲဒီ စာအုပ္ထဲမွာ စာေရးသူခြန္းေဆ ကိုယ္တိုင္က ဗမာအသ္ိုင္းအဝိုင္းၾကားထဲမွာ က်င္လည္ၿပီး က္ိုယ္တိုင္က ဗမာဆန္ခဲ့ေပမယ့္ ဗမာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ့ အစိုးရိမ္လြန္ၿပီး ရွမ္း တိုင္းရင္းသားေတြ ရဲ့ အမ်ိဳးသားေရး နိုးၾကားမႈကို သင္းသတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ တြန္းလွန္ဖို႔ႀကိဳးစားရင္း သူပုန္ျဖစ္လာရတယ္လို႔ ေရးသားထားပါတယ္ ။ ရွမ္းစာ သင္ရမွာ စိတ္မပါ ၊ ရိုးရာ ရွမ္းေဘာင္းဘီကိုလည္း မဝတ္ခ်င္တဲ့ရွမ္းတစ္ေယာက္ က ရွမ္းစာ ကို အစိုးရေက်ာင္းမွာ သင္ၾကားခြင့္ပိတ္ ရွမ္းေဘာင္းဘီ အစား ေက်ာင္းမွာ လုံျခည္ပဲဝတ္ ဖို႔ ဖိအားေပးခံရတဲ့ အခ်္ိန္မွာ လူမ်ိဳးေရး အရ ဖိနိပ္ခံရတယ္ လို႔ခံစားလာရတဲ့ အတြက္ မခံခ်င္စိတ္ေတြ ေပါက္ဖြားလာၿပီး ေတာ္လွန္ဆန႔္က်င္လိုစိတ္ေတြျဖစ္လာေၾကာင္း စာေရး သူရဲ့ သူပုန္စိတ္ဝင္သြားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းခံ အျဖစ္ေရးသားထားပါတယ္။ ဗမာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ရလြယ္ကူတဲ့ ရွမ္းကို အဂၤလိပ္ေတြ လို သိကၡါရွိရွိ လိမၼာပါးနပ္စြာ အကိုင္အတြယ္မတတ္ပဲ အျမဲလို အၾကမ္းပတမ္း ကိုင္တြယ္ ႏွိပ္ကြပ္ေနတာေၾကာင့္ ရွမ္း လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး ေတြ ေပၚေပါက္လာရသလို ရွမ္းျပည္နယ္ ဟာလည္း လူမ်ိဳးေရးနာက်ည္းခ်က္ေတြနဲ႔ မၿငိမ္းခ်မ္းနိုင္ျဖစ္ရတယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာ နဲ႔ မွတ္ခ်က္ေတြ ကို ရွမ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ေပးခဲ့ေၾကာင္းေဖၚျပထားပါတယ္ ။ နာမည္ေက်ာ္ MTA ေခါင္းေဆာင္ ခြန္ဆာက " ဗမာေလာက္ေကာင္းတဲ့လူလည္းမေတြ႕ဖူးဘူး ဗမာေလာက္ဆိုးတဲ့ လူလည္းမၾကဳံဖူးဘူး "လို႔ေျပာၾကားဖူးေၾကာင္းေရးသားထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သူပုန္ ျဖစ္လာပုံစာအုပ္ပါ မွတ္ခ်က္ေတြ အရ အဂၤလိပ္ ေအာက္မွာ ေနခဲ့ရတဲ့ ရွမ္းေတြေရာ လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္ ကာလ တ႐ုတ္ျပည္ထဲမွာ ေနထိုင္လၽွက္ရွိတဲ့ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုေတြေရာ ဘာျပႆနာမွာ မရွိပဲေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္နိုင္ၾကတဲ့ သာဓကေတြ ရွိၿပီး သူတို႔ အေနနဲ႔ ဒီလို ရွမ္းေတြကို ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္နိုင္တာဟာ အဂၤလိပ္အစိုးရေရာ တ႐ုတ္အစိုးရ ကပါ ရွမ္း အပါအဝင္ လူမ်ိဳးစုေတြ အေပၚ ထားရွိတဲ့သေဘာထား ေကာင္းမြန္ၿပီး လူမ်ိဳးစုအခြင့္အေရးရရွိမႈဟာလည္း ဗမာ အစိုးရ ေတြေအာက္မွာေနရတာထက္ အမ်ားႀကီးသာလြန္တာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း လြတ္လပ္ေရး ကာလ ကေန ဒီကေန႔ အထိ နိုင္ငံေရး ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ စစ္ေရး ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဴးေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား ကို ျခဳံၾကည့္ရင္ ျပည္ေထာင္စုက ေန ခြဲထြက္သြားမွာစိုးရိမ္ လို႔ ခြဲထြက္မသြားေအာင္ တိုင္းရင္းသားေတြ ရဲ့ စိတ္ႏွလုံးကို စည္း႐ုံး ေျဖာင္းဖ် ဖို႔ မႀကိဳးစားပဲ တိုင္းရင္းသားေတြ ရဲ့ ေျခလက္ေတြကို တုတ္ေႏွာင္ၿပီး မ်က္စိ နဲ႔ နား ကို ကို ပိတ္ဖို႔ႀကိဳးစားရာကေန လက္နက္ကိုင္ တုန႔္ျပန္သည္ အထိ ႐ုန္းကန္မႈႀကီးျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္တယ္ လို႔ သုံးသပ္ ဆုံးျဖတ္နိုင္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ တိုင္းျပည္ ကို ဦးေဆာင္ ေနၾကတဲ့ ဗမာ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ကို ဦးတည္ရာမွာ ဒီလို သင္ခန္းစာေတြကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေလ့လာ သုံးသပ္ ၿပီး အမွားေဟာင္းေတြ ထပ္မမွားရေအာင္ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုၿပီလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္ ။ ဒီလိုပဲ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကလည္း ျပင္ဆင္ရမယ့္ အပိုင္းေတြ ဆင္ျခင္ရမယ့္အပိုင္းေတြ ရွိေနေသးတယ္ ဆိုတာေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္ ။

အပိုင္း (၂) သို႔......

ဖက္ဒရယ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂၆) ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၉

No comments:

Post a Comment