Latest News

Monday, July 15, 2019

ျပည္သူမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ လုိလားေနေသာ ဖဲြ႕စည္းပုံအား တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ မလုိေတာ့


မေန႕က ျပန္လည္ က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၅ ဦး ပါ ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မီတီက ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ ပယ္ဖ်က္ရန္ အခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ ပါ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၃ ရွိ အဆုိ မူၾကမ္းကုိ တင္သြင္းလုိက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ ပူးေပါင္း ေကာ္မီတီသည္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္ျပီး ပါတီအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေနရသည္က အဆုိပါ ျပင္ဆင္ရန္ တင္သြင္းသည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား တြင္ အင္အယ္ဒီ က အဆုိျပဳ ခ်က္ ၁၁၄ ခ်က္သာ ပါ၀င္ျပီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသာ ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ၁,၁၁၂ ခ်က္ျဖင့္ ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး ရခုိင္ အမ်ဳိးသား ပါတီ (ANP) က ၈၅၈ ခ်က္၊ မြန္အမ်ဳိးသား ပါတီက ၆၄၁ ခ်က္၊ ပေလာင္ အမ်ဳိးသား ပါတီက ၁၇၈ ခ်က္၊ ပအုိ႕ အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံးက ၁၄၀၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီက ၁၁၁ ခ်က္၊ ဇုိမီ ပါတီ က ၅၃ ခ်က္ ပါ၀င္ပါတယ္။

ပုိျပီး အံ့ၾသစရာ ေကာင္းတာက က်င္းပခဲ့သည့္ ေကာ္မီတီ ၏ က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀း ၂၅ ၾကိမ္ အတြင္း မိမိတုိ႕၏ ထင္ျမင္ခ်က္ လုံး၀ မေပးပါဟု ေျပာခဲ့သည့္ ၾကံခုိင္ေရး ပါတီက ၁၁ ခ်က္ ျပင္ဆင္ဖုိ႕ ထည့္သြင္းလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကေတာ့ ၎တုိ႕အား ႏူိင္ငံေရး အရ ဦးေဆာင္မႈ ရေအာင္ ဦးတည္ ေရးဆဲြခဲ့တဲ့ မူလ သေဘာထား မပ်က္ရေအာင္ တခ်က္တေလမွ် ျပင္ဆင္ဖုိ႕ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း မရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာ ကုိ လာမည့္ ရက္သတၱပါတ္မ်ား အတြင္း လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးၾကဖုိ႕ ရွိေနပါတယ္။

ယခု ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး သည္ အင္အယ္ဒီမွာ အာဏာရျပီးေနာက္ ပထမဆုံး အၾကိမ္ ၾကဳိးပမ္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတည္မျပဳ ႏူိင္တဲ့ သတင္းမ်ား အရ ၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပဲြ အျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း မ်ား ေဆြးေႏြးရာမွာ ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ႏွစ္ ႏွစ္ အတြင္း မၾကဳိးပမ္းပါ၊ ၾကဳိးပမ္း မည္ဆုိက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကုိ ၾကဳိတင္ အသိေပးပါမယ္ ဆုိတဲ့ ကတိေပးခဲ့ရတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ကတိ အတုိင္းလည္း ၾကဳိတင္ အသိေပးထားခဲ့တယ္ လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

အဆုိပါ ဖဲြ႕စည္းပုံကား ၂၀၀၈ အတြင္း အတည္ျပဳ ျပဠာန္း ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ျပီး ထုိအခ်ိန္က စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ ျပည္သူအမ်ား ဒုကၡ ပင္လယ္ ေ၀ေနရျပီး တပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ ဆုိသလုိ ျပင္းထန္လွတဲ့ နာဂစ္ မုန္တုိင္းၾကီး တုိက္ခုိက္ခံရျပီး လူေပါင္း တသိန္းေလးေသာင္းခန္႕ ေသဆုံးသြားတဲ့ အျဖစ္ဆုိးၾကီး ေပၚေပါက္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလာဒ္ကုိ န၀တ က ၁၉၉၀ ဇူလုိင္၂၇ ရက္တြင္ ၁/၉၀ ေၾကျငာခ်က္ ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ဖဲြ႕စည္းပုံ ေရြးဆဲြရန္ ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႕ ေခၽြးသိပ္ခဲ့ျပီး အာဏာလႊဲေပးရန္ ေျဗာင္က်က် ျငင္းဆုိ သြားခဲ့ပါတယ္။ တကယ္တမ္း ဖဲြ႕စည္းပုံ ေရးဆဲြေရး ညီလာခံ စတင္ က်င္းပခ်ိန္ မွာေတာ့ ၁၉၉၀ အတြင္း ျပည္သူမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅.၂၄ ရာႏႈန္းသာ တက္ေရာက္ဖုိ႕ ခဲြတမ္းခ်ေပးခဲ့ျပီး က်န္တဲ့ ၈၅% ကုိေတာ့ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီး မွ စစ္အစုိရ ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူမ်ား က ေတာ့ ဘာမွ မတတ္ႏူိင္ခဲ့ၾက၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးျပီး ျပည္သူမ်ားအား အာဏာ လႊဲေပးမည္လုိ႕ ကတိေပးထားတဲ့ အခ်က္တခုတည္းႏွင့္ပင္ အဆုိပါ ဖဲြ႕စည္းပုံကုိ ေနာင္လာေနာင္ခါေစ်း ဆုိျပီး မ်က္စိမွိတ္ မဲေပးခ့ဲၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ မည္သုိ႔မွ် လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တမႈ မရွိခဲ့သည္ အျဖစ္ေၾကာင့္ လူထု၏ ဆႏၵအမွန္ကုိ မည္သုိ႕မွ် ထင္ဟပ္ႏူိင္ျခင္း မရွိသည့္ အတုအေယာင္ ဆႏၵခံယူပြဲ အျဖစ္ ႏူိင္ငံတကာ က ကင္ပြန္းတပ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဆႏၵ ခံယူပဲြ အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ရပါတယ္။

ယခုအခါ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲလာျပီး စီးပြားေရး တုိးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ျပည္သူမ်ားက လြတ္လပ္မႈ၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ မ်ား ကုိ ျပင္းထန္စြာ ေတာင့္တလာေနၾကျပီး ၎တုိ႕၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ကုိ ျဖည့္စည္းေပးႏူိင္ျခင္း မရွိေတာ့ဟုေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး ကုိ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ၾကဳိဆုိေထာက္ခံလာခဲ့ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းျပည္တြင္ မျငိမ္သက္မႈ မ်ား၊ႏွင့္ အထိတ္ထိတ္ အလန္႕လန္႕ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ၾကတဲ့ အုပ္စုမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႕ ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ ကုိ ျပင္ဆင္လိုတဲ့ ဖက္ကုိ မရည္ရြယ္ပဲ တြန္းပုိ႕ လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားရပါတယ္။

အဆုိပါ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသုိ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္း လူေဘာင္ အဖဲြ႕အစည္းမွ ဦးမင္းကုိႏူိင္၊ ဦးဂ်င္မီ ႏွင့္ ေဒၚနီလာသိန္း တုိ႕က ေထာက္ခံသည့္ အေနျဖင့္ ေလ့လာသူမ်ား အျဖစ္ တက္ေရာက္လာတာကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီအတြက္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားပါမည္ဟူေသာ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္လည္း ျပည္သူမ်ား မလိုလားသည့္ ဖဲြ႕စည္းပုံ ေဟာင္းၾကီးကုိ ဆက္လက္ ေစာင့္ေရွာက္သြားပါမည္ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံသည္လည္း မည္သုိ႕မွ် အဓိပၸါယ္ မရွိ ျဖစ္လာေနပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ တပ္မေတာ္က ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးသည္ အခန္း (၁၂) လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ မညီ၊ NLD ၏ ျပည္သူမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း အခန္း (၁၂) ႏွင့္အညီ လုပ္ပါသည္ဟု ေျပာဆုိေနပါတယ္။

ဒီေနရာ မွာ ဘာေတြ ကဲြလဲြေနသလဲ သိရေအာင္ အခန္း (၁၂) ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လည္ ကူးယူ တင္ျပလုိက္ပါတယ္၊ ပုဒ္မ ၄၃၃၊ ၄၃၄၊ ၄၃၅၊ ႏွင့္ ၄၃၆ (က) ၾကီး သာ ပါ၀င္ျပီး တမ်က္ႏွာ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလးပဲ ရွိပါတယ္။

========================
အခန္း (၁၂)
ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း

၄၃၃။ ။ ဤ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဠာန္းခ်က္ တရပ္ရပ္ကို ေအာက္ေဖၚျပပါ သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(က) ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ တင္သြင္းေသာ အဆုိကုိ ဥပေဒ မူၾကမ္း အျဖစ္ျဖင့္ တင္သြင္းရမည္။
(ခ) ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ အဆုိတင္သြင္းေသာ ဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္ အျခား အဆုိမ်ား မပါရွိေစရ။

၄၃၄။ ၊ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းရမည္။

၄၃၅။ ။ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက တင္ျပလာလ်င္ အဆုိပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒ မူၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က လက္ခံ ေဆြးေႏြးရမည္။

၄၃၆။ ။ (က) ဤ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒရွိ ပုဒ္မ (၁) မွ (၄၈) အထိ၊ အခန္း (၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ အထိ၊ အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၀၊ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ အခန္း (၅) ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အခန္း (၆) ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊ ၃၁၄၊ ၃၂၀၊ အခန္း (၁၁) ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ အထိ၊ အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ တုိ႕ရွိ ျပဠာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္လိုလ်င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅% ေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူ လက္ခံျပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲ ေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသူ အားလုံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲ ျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။

(ခ) ပုဒ္မခဲြ (က) တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ ျပဠာန္းခ်က္မ်ား မွ အပ အျခား ျပဠာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅% ေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲ ျဖင့္ သာ ျပင္ဆင္ရမည္။

==================================

ထုိ႕အတြက္ မည္သုိ႕မ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ကဲြလဲြေနလား မကဲြလဲြ ဘူးလား ဆုိတာ ေလ့လာသိရွိ ႏူိင္ဖုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္က မိမိတုိ႕ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ေသေရးရွင္ေရး ဟု မယူဆက ျပည္သူ႕ တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္နွင့္ အညီ ျပည္သူ႕ဆႏၵ အတုိင္း လုိက္ေလ်ာ ဖုိ႕သာ ရွိပါေတာ့တယ္။

ျပည္သူမ်ားကေတာ့ တပ္မေတာ္ သေဘာပါသည္ မပါသည္ ျဖစ္ေစ ၎တုိ႕ အေပၚ ခ်ဳပ္ကုိင္ လႊမ္းမုိးေနသည့္ အဆုိပါ ဖဲြ႕စည္းပုံၾကီးပါ အပုိဒ္မ်ားကုိ မ်ဳိးဆက္သစ္ မ်ား အတြက္ မရမေန ျပင္ဆင္ၾကေတာ့မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕အတြက္ ယခု က်င္းပေနသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ၾကီးသည္ သမုိင္းတြင္မည့္ လြန္စြာ အေရးပါေသာ အစည္းအေ၀းၾကီးလည္း ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
လွစိုးေ၀

Image Credit – Original creator and up loader

No comments:

Post a Comment