Latest News

Saturday, January 5, 2019

ခ်ဥ္ဖတ္အုိးထဲ က်သြားသူက ဦးျဖဳိးမင္းသိန္း မဟုတ္


စာေပ သက္ၾကီး ပူေဇာ္ပဲြတြင္ေထာက္လွမ္းေရး အၾကီးအကဲ ျဖစ္ခဲ့သူ
ဗုိလ္ခင္ညြန္႔အား အကန္ေတာ့ခံအျဖစ္ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားသျဖင့္ ေရာက္ရိွလာခဲ့
သည္မွ အစျပဳကာ ဆုိရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ျပင္းထန္ေသာ ဂယက္ရုိက္ခတ္လာခဲ့ရသည္။

ထုိဂယက္ထဲတြင္ ဆရာ သရ၀ဏ္ (ျပည္) ကခ်ဥ္ဖတ္အုိးထဲ က်သြားသူ အျဖစ္ တုိင္း၀န္ၾကီး
ခ်ဳပ္ ဦးျဖဳိးမင္းသိန္းအား သူရိယ ေန၀န္း ဂ်ာနယ္တြင္ ပုံေဖၚေရးသားခဲ့မႈကုိက
ကၩန္ေတာ္ အေနုျဖင့္ လက္မခံႏူိင္ဟု ရုိးသားစြာ ေျပာရေပေတာ့မည္။ ဆရာ သရ၀ဏ္ သည္
သူေနထုိင္ရာ လူ႔ေဘာင္ အသုိက္အ၀န္းၾကီးထဲေတြ႔ရေသာ အမွားအယြင္း မွန္သမ်ကုိ ျပတ္
ျပတ္သားသား ေထာက္ခံသူ အျဖစ္ ေလးစားထုိက္ေသာ လူတဦးလည္း ျဖစ္ေပသည္။
သုိ႔ေသာ္ ဒီေနရာတြင္ ကၩန္ေတာ္ အျမင္ကုိတင္ျပျခင္းသက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဖိတ္သူမ်ားက စာေပအသင္းအဖဲြ႔ ၏ ဥကၠဌ ႏွင့္အတြင္းေရးမႈး ျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စဲြေျပာဆုိခဲ့ၾက
သည္။ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက မည္သုိ႔ေသာအေတြးအေခၚ မ်ဳိး ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားခဲၾကေပ
သနည္း။ အဖိတ္ခံရသူကလည္း အရွက္တရားအနည္းငယ္ ရွိသည္ဆုိျငားအံ့ မိမိလုိ စာ
အုပ္ တအုပ္ႏွစ္အုပ္ေလာက္ ေရးဖူးယုံျဖင့္အကန္ေတာ့ခံ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ရွင္းျပ၍
ျငင္းဆုိမည္မွာ ဧကန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ အေတြးအေခၚမဲ့သူမ်ား ႏွင့္ အရွက္တရားကင္းမဲ့သူမ်ား အေၾကာင္း အဓိက ေျပာလုိျခင္း
မဟုတ္ေပ။ ကၩန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးလုိသည္ကကြီးျဖဳိး ကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။

ကြီးျဖဳိးသည္ ႏူိင္ငံတြင္ အေရးၾကီးဆုံးဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ေဒသၾကီး ျဇစ္သည့္
ရန္ကုန္တုိင္း ၏ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ အျပင္ NLD အား ေနာက္တခ်ိန္တြင္
ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးမည့္ ေနရာမွ ပါ၀င္လာမည္ဟု တစ္ေျပးခံရသူလည္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ အတြက္ သူ႔ အေနျဖင့္ statesman လုိ႔က်င့္ၾကံလိမ့္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္ခံထားရသူလည္း
ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခင္ညြန္႔ ႏိွပ္စက္၍ ေထာင္က်ခဲ့ရသည္က သူ၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာသာ
ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ အစုိးရအားကုိယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ရသူ ျဖစ္၍ သူ႔ကုိယ္သူ
မပုိင္ေတာ့သည့္ အျဖစ္ကုိ နားလည္သင့္ေပသည္။ ထုိ႔ အတြက္ ကုိမင္းကုိႏူိင္တုိ႔လုိ႔ က်င့္သုံး
၍ မရရွာေပ။ ကုိမင္းကုိႏူိင္ အဖုိ႔ က သူ ကန္ေတာ့ခံရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲတြင္ ဗုိလ္ခင္ညြန္ ပါ
သည္ကုိ ေတြ႔ရပါက အလြယ္တကူ ထျပန္သြားလုိ႔ ရေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ အၾကီးအကဲ ျဖစ္ ေရာက္ေနေသာသူ႔အဖုိ႔ ထုိသုိ႔ေသာ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ခံစား
ခ်က္မ်ားကုိ ေရွ႔တန္းတင္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တေယာက္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ယဥ္
ေက်းစြာ ဆက္ဆံရမည္သာ ျဖစ္သည္။

သူကုိယ္တုိင္ပင္ ေတြ႔လိမ္မည္ဟုထင္မထားေသာ ဗုိလ္ခင္ညြန္႔ ကုိ ျမင္လုိက္ရ၍ သူ ထျပန္သြား
မည္ဆုိက ေခြးျဖစ္သြားေပေတာ့မည္။ ဤသည္က လူတကာတြင္ ရွိခဲလွေသာ
ေခါင္းေဆာင္ ပီသလွသည့္ ႏွလုံးရည္ကုိ ျပသႏူိင္ခဲ့ျခင္းပင္ မဟုတ္ပါလား။

အမွန္တကယ္ ခ်ဥ္ဖတ္အုိးထဲ ထပ္မံက်သြားရသူက ဗုိလ္ခင္ညြန္႔ ကုိယ္တုိင္ပင္
ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔ အေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ အရွက္တကဲြျဖစ္ရမႈကုိ မည္သုိ႔မ် အသိတရား ရၾကမည့္သူ
မ်ား မဟုတ္ေပ။ မိမိတုိ႔ အား ေ၀ဖန္ဆန္႔ က်င္ခဲ့သည့္ ျပည္သူမ်ားအား အလကားေကာင္မ်ား
၎တုိ႔ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားကုိသာ ျပည္သူဟုအျမဲလုိ ယူဆခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တေလ်ာက္လုံးလည္း ၎တုိ႔၏ၾသဇာအာဏာကုိ ဆန္႔က်င္လာသည့္ အခါတုိင္း
ျပည္သူမ်ား ဖက္တြင္ ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းမ်ား ရွိေန၍ေလာဟု စိတ္ျဖင့္တခါဖူးမ် စုံစမ္းစစ္
ေဆးရေကာင္းမွန္း မသိၾကေပ။ ၎တုိ႔အေပၚမလုိလား၍သာ ျဖစ္မည္ဟူေသာ အယူအဆ
ျဖင့္ အျမဲလုိ စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။ မေတြ႔ကလည္း ၎တုိ႔ မွန္သည့္ အေနျဖင့္ ေအာက္ကလူမ်ားက
အေၾကာင္းတခု အလြယ္တကူ ဖန္တီးျပေပးခဲ့ၾကသည္ခ်ည္းပင္။

ဤသည္က သူတင္မဟုတ္ စစ္ဖက္ကလူမ်ားယခုတုိင္ ခံယူေနၾကေသာ mindset သာ ျဖစ္
သည္။

ယခုကိစၥတြင္ဗုိလ္ခင္ညြန္႔ ကုိ ကန္ေတာ့ခံ ျဖစ္ေအာင္ ပင့္ေဆာင္ၾကသူမ်ားကုိေတာ့ ျပင္းထန္
စြာ ရႈတ္ခ်ရမည္သာ။ ၎တုိ႔ ဆက္လက္ရွိေနသေရြ႔ ျမန္မာႏူိင္ငံ စာေရးဆရာမ်ား အသင္း
သည္လည္း မ်က္ႏွာေဖၚႏူိင္ၾကေတာ့မည္မဟုတ္။

အေကာင္းဆုံး တုန္႔ ျပန္သင့္သည္က အဆုိပါတာ၀န္ရွိသူမ်ား မိမိတုိ႔ အမွားကုိ တာ၀န္ယူျပီး
မထြက္ဟု ဆုိက က်န္အဖဲြ႕၀င္ စာေရးဆရာမ်ားအားလုံး အဖဲြ႔ မွ တညီတညာတည္း ႏႈတ္ထြက္
သင့္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ အသင္းၾကီးအား ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္း
သင့္ေပသည္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment