Latest News

Wednesday, January 9, 2019

အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ရင္ထုုိးတံဆိပ္ တပ္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ အလံလႊင္ထူျခင္းမျပဳရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုုတ္ျပန္

 အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ရင္ထုုိးတံဆိပ္ တပ္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ အလံလႊင္ထူျခင္းမျပဳရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုုတ္ျပန္No comments:

Post a Comment