Latest News

Tuesday, January 15, 2019

ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုုိင္ထြန္းကုုိ သမၼတ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ရာထူးတာ၀န္မွ အနားေပး


စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးရန္ႏုုိင္ထြန္းကုုိ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ ညပုိင္းတြင္ သမၼတ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ရာထူးတာ၀န္မွ
အနားေပးလိုက္ပါၿပီ ။ ။

No comments:

Post a Comment