Latest News

Wednesday, August 29, 2018

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ ျမန္မာ့အႏုပညာလက္ရာမ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစခ်င္

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ ျမန္မာ့အႏုပညာလက္ရာမ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစခ်င္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏  ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္  ပထမရန္ကုန္ဘူတာ ႀကီးကို ၁၈၇၇ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ   ျမန္မာမႈလက္ရာ ျပာသာဒ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ျမန္မာမႈ ပညာရွင္ ဆရာႀကီး ဦးလွသြင္က ဒီဇုိင္းထုတ္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး  ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာ ဆရာႀကီး ဦးတင္က ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု  သိရသည္။  တည္ေဆာက္ခ်ိန္ေလးႏွစ္ေက်ာ္         ၾကာျမင့္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။ ယေန႔ဆိုပါက စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ခုႏွစ္မွ တြက္ခ်င့္ေသာ္ႏွစ္ေပါင္း ၁၄ဝ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီဘူတာႀကီးျဖစ္ေရး
ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးဧရိယာအတြင္း  ဘက္စုံစီမံကိန္းႀကီး စတင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ယေန႔စီစဥ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးလွပေစေရးတြင္ ႏုိင္ငံ တကာအဆင့္မီ ဘူတာႀကီးျဖစ္ေစေရးမွာလည္း စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည္။
အက်ယ္အဝန္း ၆၃  ဒသမ ၅ ဧက ေျမတြင္ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူ စသည့္ႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားက လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေဆာက္လုပ္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဟိုတယ္မ်ား၊ အထပ္ျမင့္ အိမ္ရာမ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီးမ်ားအျပင္   သစ္လြင္လွပ ေခတ္မီေသာ ဘူတာႀကီးလည္း ပါဝင္မည္ဟုသိရသည္။
တည္ေဆာက္ၿပီးပါက  ျမန္မာမႈလက္ရာႏွင့္  ေခတ္္မီဆန္း သစ္ေသာလက္ရာႏွစ္ခုကို   တူယွဥ္ကာအျမင္ဆန္းျပားစြာ ေတြ႕ျမင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းမိသည္။

အဓိကေျပာလိုသည္မွာ ေနာက္ေပၚထြက္လာမည့္ လွပမႈ၊ ဆန္းသစ္မႈ၊ ေခတ္မီမႈမ်ားသည္ မည္မွ်ပင္သာလြန္ေနပါေစ၊ ျမန္မာမႈလက္ရာအေမြအႏွစ္မ်ားျဖင့္ တည္ရွိေနေသာ ဘူတာ ႀကီးကို မည္သည့္အခ်ိန္ၾကည့္ၾကည့္''႐ိုးသြားသည္''၊ ''အၾကည့္ မခံ'' ဟု  မျဖစ္ရေလေအာင္  တာဝန္ရွိသူမ်ားက  ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အထူးလိုအပ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေပသည္။
ၿပီးခဲ့ေသာ  အပတ္က  ဘူတာႀကီးေရွ႕ ေအာင္ဆန္းကြင္း ကားဂိတ္တြင္  ပါဆယ္ပစၥည္းမေရာက္ေသးသည့္အတြက္         အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာ ထိုင္ေစာင့္ခဲ့ရသည္။ မိမိမ်က္စိေရွ႕ဝယ္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး၏ အေဆာက္အအုံႀကီးကို ခံ့ညားထည္ဝါစြာ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

ျမန္မာတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈလက္ရာ
ျမန္မာဒီဇိုင္းပညာရွင္ႏွင့္ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာႏွစ္ဦးတို႔ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွာ ယေန႔တိုင္ ေတာင့္တင္းခုိင္မာစြာ၊ ခံ့ထည္စြာ၊ က်က္သေရရွိစြာျဖင့္ တည္ ရွိေနတုန္းပင္ျဖစ္သည္။ အေဆာင္မုခ္ဦးမ်ားကို အဂၤေတပန္း (ပန္းေတာ့ပညာ)ျဖင့္ အႏုစိတ္ျပဳလုပ္ထားသည္မွာ ျမန္မာတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအႏုလက္ရာအဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈကို ထင္လင္း ေစခဲ့ေသာ ျပယုဂ္ျဖစ္သည္။

ဘုံခုနစ္ဆင့္ရွိၿပီး  ေရႊေရးေဆးျဖင့္  ျခယ္မႈန္းထားမႈမွာ ေနျခည္တြင္ ေရႊရည္ဝင္းလ်က္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာတို႔၏ ထီးနန္းစုလစ္မြမ္းခြၽန္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္းျမင္ေယာင္ေစခဲ့သည္။
ဘူတာႀကီးေရွ႕မွ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ဖမ္းစားႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္ကို အသိအမွတ္ ျပဳေစခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
ျမန္မာတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအႏုလက္ရာကို ေဖာ္òန္းေသာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးတည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘူတာႀကီးေရွ႕ မ်က္ႏွာစာ ပန္းၿခံငယ္အတြင္း၌ လုလင္ပ်ဳိတစ္ဦး က လုံမငယ္တစ္ဦးကို ဖလားျဖင့္ ေရေလာင္းေနဟန္လူတစ္ရပ္ မက ျမင့္ေသာေၾကး႐ုပ္တုကို သြန္းလုပ္တည္ထားခဲ့သည္။ ျမန္မာ တို႔၏ ၁၂ လရာသီပြဲေတာ္မွ  တန္ခူးလသႀကၤန္၏  ပုံရိပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
အႏုပညာလက္ရာက အဆင့္ျမင့္သည္ႏွင့္အမွ် ၾကည့္ေနသူ အား ညႇိဳ႕ယူအားက ေကာင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုင္ ေနရာမွထကာ တစ္ဖက္လမ္းကိုေက်ာ္၍ ႐ုပ္တုရွိရာသို႔ ေရာက္ ခဲ့ရသည္။

သြန္းလုပ္သူ၏ ပညာဉာဏ္စိတ္ကူး
တစ္ခါတစ္ရံ ကားေပၚမွသာ ျဖတ္သြားျဖတ္လာသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္၍ အႏုစိတ္မျမင္မိေသာ္လည္း ယေန႔အနားေရာက္သည့္အခါ ျမင္ေတြ႕ရေသာ လက္ရာကား သြန္းလုပ္သူဆရာ၏ ပညာÓဏ္၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းကို အေသးစိတ္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ႐ုပ္တု၏အခ်ဳိးအစားႏွင့္ ဟန္မွာ ၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္းကပင္ အသက္ဝင္ လာသေယာင္၊ လႈပ္ရွားလာသေယာင္ စိတ္မွာထင္လာမိခဲ့သည္။
လံုမငယ္၏ ကိုယ္ဟန္ႏြဲ႕ ႏြဲ႕ျဖင့္  ေရေလာင္းခံေနပံုမွာ ျမင္ ေတြ႕ရသူ ပုရိသတို႔၏ ႏွလံုးသားကို ဆြဲကိုင္လႈပ္ႏိုင္ေသာအသြင္ကုိ အထင္းသား ေပၚလြင္ေစခဲ့သည္။ ရင္ကိုခ်ီ၊ ခါးကိုႏြဲ႕၊ တင္ကိုပစ္၍ ေရစိုအဝတ္တုိ႔က ကိုယ္တြင္ကပ္လ်က္ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနပံု ကို သြန္းထုထားသည္မွာ လက္ရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။
တစ္ဖန္ ဖလားျဖင့္ေရေလာင္းေနေသာ  လုလင္ပ်ဳိ၏လက္ကိုေျမႇာက္၍ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို ေနာက္ကိုဆုတ္ကာ အားယူေရေလာင္းေနဟန္မွာလည္း သြန္းထုသူပန္းပုဆရာ၏အယူအဆႏွင့္ ပညာကို ေဖာ္òန္းေနေပသည္။
ထုိ႔ထက္ လုလင္ငယ္၊ လံုမငယ္ႏွစ္ဦး၏ေရစိုေနေသာ အက်ႌ၊ လံုခ်ည္၊ အတြန္႔အလိပ္တို႔က အႏုစိတ္ဆန္လြန္းလွသည္။ ၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္းမွပင္ ေၾကးသြန္းပညာရွင္ကို သိခ်င္လာခဲ့ သည္။
႐ုပ္တုေအာက္ေျခ    ေက်ာက္ေဆာင္တစ္ေနရာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ေၾကးျပားတစ္ခ်ပ္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေဆးမ်ားက ပ်က္သည့္ေနရာပ်က္ေနသည္။ မပီဝိုးတဝါးစာလံုးမ်ားကို အားယူ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါဖတ္႐ႈရသည္။ အခ်ဳိ႕စာလံုးမ်ားကို ဆက္စပ္ဖတ္ယူရသည္။ ''ေၾကးသြန္းပညာရွင္ ပန္းပုဆရာႀကီး ဦးဟန္တင္၊ စတင္ထုလုပ္သည့္ေန႔စြဲ ၁-၉-၈၉ ၊ ႐ုပ္တုၿပီးသည့္ေန႔ ၄-၃-၉ဝ ဟု ေရးထိုးထားမႈကို အားစိုက္ၾကည့္၍ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရ ေသာ္လည္း ေၾကးပိႆာခ်ိန္ေဖာ္ျပထားမႈမွာ လံုးဝဖတ္႐ႈ၍ မရခဲ့ေပ။
႐ုပ္တုေအာက္ေက်ာက္ေဆာင္အေျခတြင္ ေရမ်ားတည္ရွိ ေနေစရန္အတြက္ အုတ္ေပါင္အျမင့္ျဖင့္ ကာရံထားၿပီး အုတ္ေပါင္ အေပၚပတ္လည္တြင္ သံဆန္ခါမ်ားကို တပ္ဆင္ကာရံထားသည္။ ကန္အတြင္း ေရပန္းမ်ားအတြက္ ပိုက္လံုးမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ ထားသည္။

တန္ဖိုးရွိပစၥည္း တန္ဖိုးမသိစြန္႔ပစ္ခံရ
သို႔ေသာ္ ကန္ပတ္ဝန္းက်င္ဥယ်ာဥ္အတြင္း ရွည္လ်ားေသာ ျမက္မ်ားႏွင့္အတူ ကန္ကုိကာရံထားေသာ သံဆန္ခါမ်ား၏ ယိုယြင္းပ်က္စီးလာမႈ၊ ကန္အတြင္းဆက္သြယ္ထားေသာ ေရပိုက္ မ်ား သံေခ်းတက္လာမႈတုိ႔က အလြန္တရာတန္ဖုိးရွိေသာ ပစၥည္း တစ္ခုကို တန္ဖိုးမသိဘဲ အမိႈက္ပံုတြင္ အလြယ္တကူစြန္႔ပစ္ထား ခံရေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္မွာ လြန္စြာ ႏွေျမာမိခဲ့သည္။
ဆိုေကာင္းဆုိပါမည္...၊ မၾကာမီစီမံကိန္းႀကီးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ထားရွိျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုလွ်င္ဆိုပါဦးမည္။  သုိ႔ေသာ္   ယခုကဲ့သို႔ အႏုပညာတန္ဖိုးႀကီးေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ေဖာ္òန္း ေသာ လက္ရာအေမြအႏွစ္တစ္ခုကိုျဖင့္  ၿပီးလြယ္၊ စီးလြယ္၊ လက္လႊတ္စပယ္မထားသင့္ပါဟု အႀကံျပဳပါရေစ။ သြန္းထုခဲ့ ေသာ ဆရာႀကီး ဦးဟန္တင္မွာလည္း ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေနာင္ဒါမ်ဳိးလက္ရာမ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ရန္မွာလည္း လြန္စြာ ခဲယဥ္းသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔အတြက္ ျမန္မာတုိ႔အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ကို ေဖာ္ညႊန္းေသာ ထိုေၾကးသြန္း႐ုပ္တုကို တာဝန္ရွိသူတို႔အေန ျဖင့္ တတ္စြမ္းသမွ် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သင့္ပါေၾကာင္း ယေန႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ျမင္ကြင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပလိုက္ ရပါသည္။

တင္ဝင္းေလး(ၾကည့္ျမင္တိုင္)၊ ဓာတ္ပုံ-ေဘာ္ဂါေသြး

No comments:

Post a Comment