Latest News

Thursday, May 10, 2018

အျငင္းပြားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္း တပ္ဆင္ရန္ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ သေဘာတူ

အျငင္းပြားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္း တပ္ဆင္ရန္ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ သေဘာတူ

တုိက်ဳိ ေမ ၉

ဂ်ပန္ႏွင့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တင္းမာမႈ ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ အေရးေပၚဆက္ သြယ္ေရး လုိင္းတစ္ခု တပ္ဆင္ရန္ ေမ ၉ ရက္တြင္ သေဘာ တူလုိက္ျပီျဖစ္သည္။ အေရးေပၚဆက္သြယ္ေရးလုိင္း တပ္ဆင္မည့္ အဆုိပါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး ႏွင့္ တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခခ်န္တုိ႔က တုိက်ိဳၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ ထိပ္သီးေ ဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္မွတ္ထုိးျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္တ႐ုတ္တုိ႔အၾကား ေရတပ္စစ္သေဘၤာ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေလယာဥ္မ်ားအၾကား မေတာ္တဆျဖစ္ ပြားပါက စစ္ဘက္အရာရွိႀကီးမ်ား အၾကား ဆက္သြယ္ရမည့္ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္းကုိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း တပ္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ဆင္ကာကူကြၽန္းဟု ေခၚေ ဝၚၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေတ်ာင္းယုဟု လူသိမ်ားေသာ ကြၽန္းစုကုိ ဂ်ပန္အစိုးရက ပုဂၢလိက ပုိင္ရွင္တစ္ဦးထံမွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဝယ္ယူလုိက္ခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားအေရးေပၚ ဆက္ သြယ္ေရးလုိင္း တပ္ဆင္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ရပ္တန္႔သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္တ႐ုတ္တုိ႔အၾကား လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္း တပ္ဆင္မည့္ အစီအစဥ္အျပင္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေရတပ္သေဘၤာမ်ား မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားပါက ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္ဘက္အၾကားဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း တစ္ရပ္သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစစ္ဘက္ အရာရွိႀကီးမ်ားအၾကား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေ ဆြးေႏြးေရးတုိ႔လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွစ၍ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ အေမရိကန္ စစ္အေျခစုိက္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ အကူအညီေပးေရး သေဘာ တူစာခ်ဳပ္အရ အျငင္းပြားေနသည့္ ေရပုိင္နက္အပါအဝင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏နယ္ေျမ တုိက္ခိုက္ျခင္းခံရလွ်င္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အကာအကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

MWD

No comments:

Post a Comment