Latest News

Thursday, March 29, 2018

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ​ေျပာၾကားသည္​့ မိန္​႔ခြန္​း အျပည္​့အစံု

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ​ေျပာၾကားသည္​့ မိန္​႔ခြန္​း အျပည္​့အစံု

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေပးၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္တာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ဝိုင္းဝန္းအားေပးၾကတဲ့ မိဘျပည္သူမ်ားအားလည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ကတိသစၥာျပဳခဲ့ရၿပီးေနာက္ အခုလို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခြင့္ရတဲ့အတြက္လည္းေကာင္း ေက်းဇူးဥပကာရအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ဦးစြာပထမေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏိုင္ငံသူ၊ႏိုင္ငံသားမ်ားခင္ဗ်ာ

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ ယံုၾကည္စြာနဲ႔ ေထာက္ခံမႈေပးအပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတဝန္းလံုးက ျပည္သူေတြအားလံုးကို အေလးအျမတ္ျပဳလွ်က္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ တာဝန္ေတြကို ေတာ္တည့္မွန္ကန္ေလးနက္တည္ၾကည္စြာနဲ႔ ထမ္းရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ အဘက္ဘက္မွာလိုအပ္ခ်က္ေတြ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးဆဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေနရာက႑အသီးသီးမွာ အမ်ားႀကီးဆက္လက္ရုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွာလည္း ဖိအားေပးမႈေတြ၊ ေဝဖန္မႈေတြနဲ႔ အထင္အျမင္လြဲမွားေနတာေတြလည္း ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူေတြ ဒီကေန႔ေတြ႔ၾကံဳရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြကလည္း မနည္းလွပါဘူး။ အရာရာတိုင္းကို လြယ္လင့္တကူေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿပီး ဦးစားေပးက႑အလိုက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ၁။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝတိုးတက္ျမင့္မားေရး ၊ ၂။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ၃။ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ခါဟာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ေခတ္ေျပာင္း၊စနစ္ေျပာင္းကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလရဲ႕ အစပဲရိွပါေသးတယ္ ။ ဒီေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ႀကီး  ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕ ေစရန္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားနဲ႕ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား ၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးရဲ႕ ပုံစံက်ေနတဲ့ အေတြးအျမင္ေတြ ၊ ပုံေသကားခ်ပ္ အေလ့အထေတြအားလုံးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးၾကရန္ အထူးလိုအပ္ပါတယ္ ။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕႔အစညး္မ်ားကို ၾကပ္မတ္ရပါလိမ့္မယ္ ။ ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးကို တည္႕မတ္ရပါလိမ့္မယ္ ။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ပိုမို တိုက္ဖ်က္ရပါလိမ့္မယ္ ။ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ကာကြယ္ရပါလိမ့္မယ္ ။ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ပိုမို ႏွိမ္နင္းရပါလိမ့္မယ္ ။

 ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားအေလအလြင့္ဆုံးရႈံးမႈ မရိွေစရန္ စီမံခန္႕ခြဲရပါလိမ့္မယ္ ။ ဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆညး္ခံခဲ့ရတဲ့ လယ္ယာေျမမ်ားျပန္လည္ရရိွေရး ၊ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးရရိွေရးတို႕ကို ဥပေဒနဲ႕အညီ ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္ ။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ လူေနမႈ ဘဝျမင့္မားတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ ဘဝသာယာစိုေျပေရး ၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရိွေရးစသည္တို႕ကို ေဖာ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္ ။

ႏိုင္ငံသူ ၊  ႏိုင္ငံသားမ်ားခင္ဗ်ာ

ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ အေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားတဲ့အခြင့္အာဏာကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားက်င့္သုံးေနၾကတဲ့ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္အၾကားမွာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ ၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈေတြနဲ႕ ျပည္သူ႕ေတြအက်ိဳးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႕ တိုက္တြန္းေျပာ ၾကားလိုပါတယ္။

ဒါအျပင္ ျပည္သူေတြရဲ႕နားေတြ ၊မ်က္စိေတြျဖစ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕အခန္းက႑ကို အေလးအနက္ထားၾကဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အလုပ္အေကၽြးျပဳရမယ့္ ႏိုင္ငံသူ ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ျပည္သူ႕ မ႑ိဳင္ကိုအေလးအျမတ္ျပဳၾကဖို႕ တဆက္တည္းမွာပဲ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံသူ၊ႏုိင္ငံသားေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ လိုအင္ဆႏၵေတြကိုအတတ္ႏိုင္ဆုံးျဖည္႕ ဆည္းေပးနိုင္ဖို႕ မ႑ိဳင္ႀကီးေတြအလိုက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အားလုံး ဆထက္တပိုး ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕အလယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏုိင္ငံရဲ႕ပုံရိပ္ ျပန္လည္ေတာက္ပျမင့္မားလာ ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ပို၍ ပို၍ ျမင့္တက္လာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အားလုံး  ဆက္လက္ၿပီး ႀကိဳးစားၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ျပည္သူေတြအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လုူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း လိႈက္စားေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြစနစ္တက် တိုက္ဖ်က္သြားၾကဖို႕ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏုိင္ငံ သူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ စာရိတၱမ႑ိဳင္ကို ခိုင္မာေအာင္  ႀကိဳးပမး္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ရတဲ့ အတိတ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြ ၊ ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြ ၊ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို သင္ခန္စာယူၿပီး ပစၥဳပၸန္နဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ မိဘျပည္သူမ်ားလိုလားေတာင့္တေနၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးကို မ်က္ေျချပတ္မခံဘဲ အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာနဲ႕ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမး္ရိွသေရႊ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံသူ ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားခင္ဗ်ာ

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႕ ျပည္သူေတြ ျမင္ခ်င္ေတြ႕ခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ျပည္သူေတြနဲ႕အတူ မမွိတ္မသုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ကတိျပဳ ေျပာၾကားရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

Than Win

No comments:

Post a Comment