Latest News

Tuesday, February 6, 2018

ပင္လံုတြင္ သက္ေသထူခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ထာဝစဥ္ရွင္သန္ေရး - ​ေဆာင္​းပါး

ပင္လံုတြင္ သက္ေသထူခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ထာဝစဥ္ရွင္သန္ေရး - ​ေဆာင္​းပါး

ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလေရာက္ၿပီ ဆိုလွ်င္ လြန္ခဲ့ေသာ အတိတ္ကသမိုင္းဝင္ေန႔ တစ္ေန႔ကို  ျပန္လည္ေအာက္ေမ့သတိရၾက သည္။ ထိုစဥ္က အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေတာင္တန္း ေဒသမွ  တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ပင္လံုၿမိဳ႕ ေလးတြင္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္တမွ်အေရးပါေသာ  သမိုင္းဝင္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾက သည္။  ထုိစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မႈ ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးလႊမ္းၿခံဳ ေသာလြတ္လပ္ေရးႀကီးကို နယ္ခ်ဲ႕တို႔ထံမွ အရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္မွာမူ နယ္ခ်ဲ႕ တို႔သည္ ေတာင္တန္းႏွင့္ ျပည္မကိုေသြးခြဲ ၿပီး ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္လိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သူ႔ကြၽန္ဘဝက်ေရာက္ခဲ့

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္   ေခတ္ အဆက္ဆက္တြင္ ကိုယ့္ထီး၊ ကိုယ့္နန္း၊ ကိုယ့္ၾကငွန္းျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္၌ ဝင့္ထည္ စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔က ဘႀကီးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊    ပုဂံမင္း လက္ထက္ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ သီေပါမင္းလက္ထက္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္  ေခတ္မီစစ္လက္နက္မ်ားျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကသည္။ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ ေန႔တြင္ ထီးက်ဳိးစည္ေပါက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး သူ႔ကြၽန္ဘဝေရာက္ခဲ့ရသည္။ သူ႔ကြၽန္ဘဝ တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂ဝ ေက်ာ္ေနခဲ့ရသည္။

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္

ဒုတိယကမၻာစစ္ပြဲ   ကာလအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း  ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္သည္ ''အဂၤလိပ္ အခက္ဗမာအခ်က္''ဟုဆိုကာ အေျခအေန ႏွင့္ အခ်ိန္အခါအရ ဂ်ပန္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ၍ အဂၤလိပ္ကို ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ''က်ားကိုေၾကာက္လို႔ ရွင္ႀကီးကိုး၊ ရွင္ႀကီး က်ားထက္ဆိုး'' ဆိုသကဲ့သို ဂ်ပန္ တို႔သည္ အဂၤလိပ္တို႔ထက္ ဆိုးလာၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ ေန႔တြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို တိုက္ထုတ္ခဲ့ရ ျပန္သည္။

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးခ်က္ခ်င္းမရခဲ့ေပ။ ဂ်ပန္ေျပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ဝင္လာေသာ အဂၤလိပ္တို႔က လြတ္လပ္ ေရးေပးရန္ အခ်ိန္ဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္တန္း ႏွင့္  ျပည္မအား  ေသြးခဲြအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ဆက္လက္စိုးမိုးျခယ္လွယ္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့ၾက သည္။ လြတ္လပ္ေရးမေပး၍   မရသည့္ အေျခအေနတြင္ ေတာင္တန္းႏွင့္ ျပည္မကို ခြဲျခား၍   လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ ႀကံစည္ခဲ့ၾက ျပန္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ပင္လံုကို သက္ေသတည္လိုက္သျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔သည္ ၎တို႔၏   ပက္စက္ေသာအႀကံအစည္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကရသည္။

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လန္ဒန္သို႔ထြက္ခြာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အတြက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ ေန႔တြင္ လန္ဒန္သို႔ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္   နန္းရင္းဝန္အက္တလီ ဦးေဆာင္ေသာ  ၿဗိတိသွ်ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးစဥ္ ေတာင္တန္းေဒသျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ ျပည္မတို႔ပူးေပါင္းလ်က္ ျပည္ေထာင္စု ပုံသဏၭာန္ျဖင့္  လံုးဝလြတ္လပ္ေရးေပးရန္ တိက်ျပတ္သားစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထိုသို႔      ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးေနစဥ္                    ''ေအာင္ဆန္းသည္ ရွမ္းျပည္ကို ကိုယ္စားမျပဳ၊ ျပည္မမွ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသာျဖစ္ သည္''ဟူေသာ ေၾကးနန္းစာတစ္ေစာင္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္    ေစာ္ဘြားႏွစ္ဦးအမည္ျဖင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္   တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၾကရသည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ေၾကးနန္းတစ္ေစာင္ထပ္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထိုေၾကးနန္း စာတြင္ ''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္  ရွမ္း ျပည္နယ္အပါအဝင္    ေတာင္တန္းေဒသ အားလံုးကို ကုိယ္စားျပဳေသာ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္တန္းေဒသမွ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးဆိုရန္ အၾကြင္းမဲ့ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ က်င္းပ သည့္ လူထုအစည္းအေဝးႀကီးက တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံဆံုးျဖတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ေအာက္မွ အလ်င္အျမန္လြတ္ေျမာက္ ေရးကို ေတာင္းဆိုေၾကာင္း'' ျဖင့္   တိက် ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးေသာ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္        အက္တလီတို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။  ထိုစာခ်ဳပ္တြင္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသည္ ျပည္မႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူပါက   ျပည္မေရာ        ေတာင္တန္းေဒသမ်ားပါ လြတ္လပ္ေရးေပးမည္ဟုပါရွိသည္။ ပရိယာယ္ မ်ားလွေသာ နယ္ခ်ဲ႕တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရး ေပးခါနီးတြင္  ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားရန္ ႀကံရြယ္ခဲ့ၾကသည္။

သမိုင္းဝင္ပင္လံုစာခ်ဳပ္

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ     ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ေတာင္တန္းႏွင့္  ျပည္မ အၾကား ေရကိုသားလွ်င္ အၾကားမထင္သကဲ့သို႔ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း   စည္းလံုးေပးႏိုင္ခဲ့ သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ ေန႔မွစတင္၍  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ ပင္လံုညီလာခံႀကီးက်င္းပခဲ့ရာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား   စံုညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ၂၃ ဦးသည္ သာတူညီမွ် တလံုးတစည္းတည္း ေနထိုင္ၾကမည္ဟူေသာ    သႏိၷ႒ာန္ျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႀကီးကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾက သည္။ ထိုသို႔ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ မႈကို ျပသႏိုင္ခဲ့သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ ေသာ    ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ကို                     ''ျပည္ေထာင္စုေန႔''အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္   ထိုေန႔ထိုရက္ေရာက္ရွိလွ်င္  ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း၌ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားမ်ား ကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပၾကသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခါသမယ ႀကီး က်ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ျပင္ပ ပေယာဂကို သိရွိရန္လို

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္(၁ဝ) ေဒါင္းနင္းလမ္း၌   နန္းရင္းဝန္ အက္တလီ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ''က်ဳပ္တို႔ဗမာျပည္အေၾကာင္း ေျပာၾကားတဲ့အခါတိုင္း စည္းလံုးညီၫြတ္ၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ဗမာျပည္ တစ္ျပည္လံုးကို မ်က္စိ ထဲမွာ ျမင္ေယာင္ၿပီး     ေျပာတာျဖစ္တယ္၊ က်ဳပ္တို႔တစ္ျပည္လံုး   စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ တြင္းမွာရွိတဲ့  လူမ်ဳိးစုအားလံုးကို    ျပင္ပ ပေယာဂမပါဘဲ လြတ္လပ္စြာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခြင့္ေပးရင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔  မေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲဆိုလို႔    ဘာမွ်ရွိမွာမဟုတ္ဘူး၊ အားလံုးစည္းလံုးညီၫြတ္လာမွာ  အမွန္ပါပဲ'' ဟု အႏွစ္သာရရွိေသာစကားကို အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မွန္ကန္ေန

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏စကားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ မွန္ကန္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ အတြင္း ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ကမ္းလွမ္းထား ေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ အတိတ္ကို ဖက္တြယ္ထားဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိပကတိအေျခအေနကို လက္ေတြ႕က်က်  ႐ႈျမင္လိုျခင္းမရွိေသးေပ။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေဝဝါးေနမည္သာျဖစ္သည္။

တခ်ဳိ႕ေသာလက္နက္ကိုင္  အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္     ျပင္ပပေယာဂဝင္ေႏွာင့္မႈ၊ သိမ္းသြင္းမႈကို ခံေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုလို သည္မွာ တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္း ေသာက္၊ ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြေနထိုင္ ခဲ့ၾကသည့္ ညီအစ္ကိုခ်င္းကို မယံုၾကည္ဘဲ ႀကိဳးကိုင္သူမ်ား အလိုက် လိုက္ကေနဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္း ေသာက္၊ မရွိအတူ၊ ရွိအတူ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားအၾကား  စားပြဲ ဝိုင္းတြင္  ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ညိႇႏႈိင္းသြားမည္ ဆိုလွ်င္Win-Win ရလဒ္ရရွိႏိုင္ေပသည္။ မတူညီမႈမ်ားကိုဖယ္ရွားကာ   တူညီေသာ အခ်က္မ်ားျဖင့္ စတင္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသင့္ ေနၿပီျဖစ္သည္။

အားလံုးအတြက္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အစိုးရအဆက္ဆက္သည္    ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္  တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ သည္။ ထိုသို႔ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား   လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္    ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၌ ႏိုင္ငံသားအားလံုးေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသည့္    တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ       ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA) ကို   ေအာင္ျမင္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္  အစည္းအ႐ံုးတို႔ကလည္း မၾကာခင္  NCA  စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  ထိုႏွစ္ဖြဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္တြင္   NCA  လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္   တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁ဝ ဖြဲ႕အထိ ရွိလာေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

ေမာင္းႏွင္အား

နယ္ခ်ဲ႕တို႔အား    ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ           ေမာင္းထုတ္ၿပီးေနာက္   လြတ္လပ္ေရး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုလိုနီအေမြဆိုးမ်ားကမူ   က်န္ခဲ့သည္။         တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားအၾကား စိတ္ဝမ္း ကြဲၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သံသယဝင္ကာ လက္နက္စြဲကိုင္ခဲ့ၾကသည္။    အခ်ဳိ႕ေသာ          တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လက္နက္စြဲကိုင္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အက်ဳိး ဆက္အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးလႊမ္းၿခံဳေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျပည့္အဝ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ အခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ား တြင္ ေသနတ္သံမ်ားၾကားေနရဆဲပင္ျဖစ္ သည္။ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္မွာမူ လက္နက္စြဲကိုင္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္   အက်ဳိးမရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။   တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုမ်ားအၾကား တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္သည္ ဆိုရာတြင္ ဦးစြာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ စတင္တည္ ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။  သတိၱေမြးၾကရ မည္ျဖစ္သည္။    

မိမိကိုယ္ကိုယ္   ယံုၾကည္မႈရွိေနမွသာလွ်င္        တစ္ဖက္သားအေပၚ ယံုၾကည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈသည္        ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ   ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေန ေစရန္အတြက္ အသက္တမွ်အေရးပါလ်က္ ရွိသည္။ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈအင္အား ခ်ည့္နဲ႔ ယိုယြင္းလာေသာ ႏိုင္ငံသည္ အဘက္ဘက္ မွ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္  စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲလွ်င္ ႏိုင္ငံလည္း အစိတ္စိတ္အႁမႊႁမႊာၿပိဳကြဲသြားႏိုင္ေပသည္။    မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တိုင္ရင္းသား  စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးသည္           ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တိုးတက္ေရးအတြက္ ေမာင္းႏွင္ အား  တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားအၾကား သံသယ မ်ားဖယ္ရွားကာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိ ေအာင္ တည္ေဆာက္သြားရန္လိုအပ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိေသးသည့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားကို စိတ္ကုန္ မုန္းတီးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

စည္းလံုးျခင္းသည္အင္အား

လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး တို႔တြင္ စုေပါင္းအားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေရးအတြက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ ညက ပင္လံုၿမိဳ႕၌  ျပဳလုပ္သည့္ ေစာ္ဘြားမ်ားထမင္းစားပြဲတြင္ ျမြက္ၾကားခဲ့ သည့္အခ်က္မ်ားအနက္မွ       အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ''တစ္တိုင္းျပည္လံုး ႀကီးပြားတိုးတက္ေစခ်င္ရင္ လူအား၊ ေငြအား၊ ပစၥည္းအားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ႏိုင္မွ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိၾကမွာပဲ၊ ဗမာက တစ္မ်ဳိး၊ ကရင္ကတစ္ဖံု၊ ကခ်င္၊  ခ်င္းတို႔က တျခား အကြဲကြဲအျပားျပား လုပ္ေနၾကရင္ အက်ဳိးရွိမွာ မဟုတ္ဘူး၊ စုေပါင္းလုပ္ၾကမွသာ အက်ဳိးရွိႏိုင္မယ္''ဟု  တိုက္တြန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသား   ညီအစ္ကိုမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္နားလည္ခြင့္လႊတ္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ တို႔ကို အေျခခံလ်က္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို တည္ေဆာက္သြားၾကရမည္   ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တစ္ရက္ ေစာၿပီး တည္ေဆာက္ႏိုင္လွ်င္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ တစ္ရက္ေစာၿပီး အက်ဳိးရွိမည္ ျဖစ္သည္။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္        ျမန္ဆန္ေလ ေကာင္းမြန္ေလပင္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ     တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုမ်ားအၾကား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ပင္လံု တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာစည္းလံုးညီၫြတ္မႈမ်ဳိး၊ နားလည္ယံုၾကည္မႈပံုစံမ်ဳိးကို ျပန္လည္ ရရွိေအာင္ တည္ေဆာက္သြားသင့္ပါသည္။ စည္းလံုးျခင္းသည္   ခြန္အားပင္ မဟုတ္ပါ လား။

ၿခံဳ၍တင္ျပရလွ်င္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ (၇၁)ႏွစ္က ပင္လံုၿမိဳ႕ ကေလးတြင္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို  ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။  အမွန္စင္စစ္မွာမူ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ မ်ားစြာအေရးပါေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္း သား   ညီအစ္ကိုမ်ားသည္   ထိုေန႔ကို ျပည္ေထာင္စုေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းကပင္ တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရ တည္း ေသာက္၊ မရွိအတူ ရွိအတူ၊ ေအးအတူ ပူအမွ် အတူတကြ    ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ား၏ စည္းလံုးညီၫြတ္ မႈကို သက္ေသထူခဲ့ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ပင္ျဖစ္ သည္။ ႏွစ္စဥ္ ထိုေန႔ ထိုရက္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၌   ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္း အနားမ်ားကို   အႏွစ္သာရျပည့္ဝစြာျဖင့္ က်င္းပၾကသည္။   စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ၏အႏွစ္သာရကို မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား သိရွိ တန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ ပင္ဆိုေစကာမူ  တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ား အၾကား   ပင္လံုတြင္  သက္ေသထူခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား   စည္းလံုးညီၫြတ္မႈႀကီး ထာဝစဥ္ရွင္သန္ေနေအာင္   ထိန္းသိမ္း တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ၾကပါေစ။    ။
ေမာင္ေသာင္း၀င္း(တမန္ေဟာင္း)​ေၾကးမႈံ

No comments:

Post a Comment