Latest News

Tuesday, February 13, 2018

ျမန္မာ့ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္

ျမန္မာ့ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္

ဖန္တီးမႈ အႏုပညာမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ ႐ုပ္ရွင္သည္ ကြၽန္ေတာ္ႏွစ္သက္ စြဲလမ္းရ သည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္၏။ ကေလးဘဝ၊ လူငယ္ဘဝ ၊ ေက်ာင္းသား ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္ လုံးတြင္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အၿမဲမကြဲမကြာ ရွိေနသည္က ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ျခင္းအေလ့အထ။

မိဘေတြက ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္မို႔ ေျပာင္းသည့္ေနရာလိုက္ပါရင္း ထိုေဒသမ်ား ရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာေရာက္ ရွိတတ္ေသာ ဒုတိယအိမ္မ်ား သဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႐ုပ္ရွင္ဘယ္ေလာက္ႀကိဳက္သလဲ၊ ႐ုုပ္ရွင္ ဘယ္ ေလာက္ၾကည့္သလဲဟု ေမးလွ်င္ ယခုတိုင္ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနေသးသည့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေဖ ၿပဳံးမိလိမ့္မည္။

ကားလဲတိုင္းၾကည့္သည္၊ ကားကလည္း အပတ္စဥ္နီးပါး လဲသည္။ စာေမးပြဲမ်ား ေျဖသည့္ ကာလမ်ား (ထိုစဥ္က ပထမအစမ္း၊ ဒုတိယအစမ္း၊ အတန္းတင္စာေမးပြဲ ဟူ၍ သံုးႀကိမ္ ခြဲျခားေျဖဆိုရသည့္ကာလ)တြင္ စာက်က္ရန္မလိုသည့္ သခၤ်ာေျဖမည့္ ေန႔မ်ားဆိုပါက ထိုေန႔မတိုင္မီ ညမ်ားကို အေဖက ႐ုပ္ရွင္ေပးၾကည့္သည္အထိ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ႐ုုပ္ရွင္ဝါသနာက ႀကီးလွသည္။

ကြၽန္ေတာ္တင္ပဲလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ယခုအသက္ ၄ဝ ေက်ာ္၊ ၅ဝေက်ာ္တန္း ေရာက္ေနသည့္ လူလတ္တန္း၊ အသက္ ၆ဝ တန္း ေရာက္ေနသည့္ လူႀကီးတန္း အမ်ားစုသည္လည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္ ႐ုုပ္ရွင္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသူမ်ား။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႐ုပ္ရွင္အပါအဝင္ စာေပ၊ ဂီတ၊ သဘင္ စသည့္ အႏုပညာ မ်ား သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းကို လႊမ္းမိုးမႈ၊ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားေသာ ပညာ ရပ္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေနၾကရျခင္းျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္ မိပါသည္။

▄  ယေန႔ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္  ▄

ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူလတ္တန္းအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ႐ုုပ္ရွင္ကားမ်ား ထြက္ ရွိမႈ နည္းသြားတာ မွတ္မွတ္ထင္ထင္ သတိထားမိပါသည္။ အဓိကျပႆနာျဖစ္သည့္ ဖလင္ရွားပါးလာမႈႏွင့္အတူ ႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူး ထုတ္လုပ္မႈမ်ား နည္းပါးလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုပ္ရွင္ထက္ စရိတ္ သက္သာ သည့္ ဗီဒီယိုကားထုတ္လုပ္မႈမ်ားျဖင့္ ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ ခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

တခ်ဳိ႕ကလည္း တင္းက်ပ္လြန္းေသာ ဆင္ဆာစနစ္ေၾကာင့္ဟု ျမင္ၾကသည္။ ဤ အခ်က္သည္ တစ္ခ်က္အပါအဝင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အဓိကအခ်က္ ေတာ့မဟုတ္ဟု ကြၽန္ေတာ္ ထင္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆင္ဆာစနစ္မွာ အဂၤလိပ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ၁၉၄၅ - ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ မ်ားကပင္ ႐ုပ္ရွင္စစ္ေဆးေရးဆင္ဆာ အဖြဲ႕ကို စတင္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ရာမွ အစျပဳ၍ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရ လက္ ထက္တြင္ Burma Board of Censors ၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ႐ုုပ္ရွင္ဥပေဒ၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ လက္ထက္တြင္ ရုပ္ရွင္ဥပေဒ စသျဖင့္ ေခတ္ အဆက္ဆက္တြင္ ရွိခဲ့သည့္ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ဆင္ဆာစနစ္ ရွိ ခဲ့ေသာ္ လည္း ၁၉၈ဝ ဝန္းက်င္ ကာလမ်ားက တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ဇာတ္ ကားေပါင္း ရာေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က ျမန္မာ့ ႐ုုပ္ရွင္ ထူးခြၽန္ဆုဟုေခၚေသာ အကယ္ဒမီ ေပးပြဲမ်ားသည္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး၏ စိတ္ႏွလုံးကို အထူးဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

▄  ႐ုပ္ရွင္ေလာကဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ဆိုလွ်င္  ▄

႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားက ျမန္မာ့႐ုုပ္ရွင္ေလာကဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္၏။ ႏိုင္ငံ ေတာ္ အစိုးရကလည္း ႐ုုပ္ရွင္ေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္ပါ၏။ ျပည္သူမ်ားက လည္း ႐ုုပ္ရွင္ေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး အဆင့္အတန္း မီ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ျမန္မာ ႐ုပ္ရွင္ကားစစ္စစ္မ်ားကို အားေပးလိုၾက၏။ အားလုံး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားက တူညီ ေနၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို အေျဖရွာၾကဖို႔ တာဝန္ ရွိသူမ်ားက ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းမႈေတြ၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ ၊ ဖိုရမ္ေတြ က်င္းပၾကသလို တစ္ဖက္တြင္လည္း ႐ုပ္ရွင္ေလာက အရွည္ တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ ႐ုုပ္ရွင္ဥပေဒ ထြက္ေပၚ လာေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

▄  ဥပေဒသည္သာ အခရာ ▄

တည္ဆဲ႐ုပ္ရွင္ဥပေဒႏွင့္ ဆက္စပ္ဥပေဒျဖစ္သည့္ ႐ုုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယို ဥပေဒတို႔မွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ႐ုပ္ရွင္ေလာက သားမ်ား ေထာက္ျပေဝဖန္ေနေသာ တင္းက်ပ္သည့္ ဆင္ဆာမူဝါဒမ်ားသည္ ထို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ ထိုစဥ္က အေျခအေန မ်ားအရ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အခ်က္ မ်ားမွာ လက္ရွိ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီေတာ့ပါ။ ေခတ္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ ညီသည့္ ႐ုပ္ရွင္ဥပေဒအသစ္ ျပ႒ာန္းၿပီး ယင္းဥပေဒမ်ားကို အၿပီးတိုင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။
ျပ႒ာန္း မည့္ ဥပေဒသစ္သည္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ား၏ အက်ိဳး၊ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ ပရိသတ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ အက်ဳိး၊ ႐ုပ္ရွင္ေလာက အက်ဳိးတို႔ကို ဦးတည္ၿပီး ေခတ္မီမီကမ႓ာၾကည့္ ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ ရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ ခိုင္မာေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ေရရွည္ ရပ္တည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေရေသာက္ျမစ္ပမာ အဓိက အခရာက်ေသာ အခ်က္သည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးသာ ျဖစ္ပါသည္။

▄  ဥပေဒမထြက္ႏိုင္ခင္ၾကား ဘယ္အရာမ်ား လုပ္ႏိုင္သည္  ▄

လက္ရွိ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒအသစ္မထြက္ေပၚမီ ၾကားကာလ လုပ္ႏိုင္တာ ဘာမွမရွိေတာ့ဟူ၍ လက္မႈိင္ခ်ေနရန္ မဟုတ္ပါ။ နည္းပညာ တိုးတက္မႈေၾကာင့္ အျခားေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားၾကားဝယ္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ပရိသတ္ ေလ်ာ့ပါးသြားမည္လားဟူ၍ စိုးရိမ္ေနရန္လည္း မလိုပါ။

႐ုပ္ရွင္ကို ႐ုပ္ရွင္လိုၾကည့္ခ်င္သည့္ လူသားမ်ားစြာသည္ ကမ႓ာတစ္ဝန္း ထုႏွင့္ ထည္ႏွင့္ ရွိေနပါေသးသည္။ အနုပညာရသေျမာက္စြာ ဖန္တီး ထားသည့္ ဇာတ္ကား မ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါသည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားတြင္ ဇာတ္ကားေကာင္းမ်ားတင္ပါက တိုးမေပါက္ေအာင္ ႐ုံျပည့္႐ုံလွ်ံ အားေပးတတ္သည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ႐ုုပ္ရွင္ အာသီသက ျပင္းျပေနပါေသးသည္။

ဒီအေျခအေနကိုသိၿပီး အခက္အခဲမ်ားၾကားက ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားေနသည္ကို လည္း ယခုကာလအတြင္းမွာပင္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ႐ုပ္ရွင္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ ႐ိုက္ကူးလာ ၾကသည္။ ယခင္လိုFilm စနစ္မဟုတ္ဘဲDigital Cinema Packageမို႔ အရည္ အေသြးကလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လွပါသည္။ ႀကိဳးပမ္း မႈရလဒ္က ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က တစ္ႏွစ္လုံး ၁၇ ကားခန္႔သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုုပ္ရွင္ ကားေပါင္း ၁၅၉ ကားအထိ ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ကြၽဲကူးေရပါဆိုသလို ေခတ္စနစ္အေျခအေနအရ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ရေသာ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေနၾကၿပီး ဆယ္ဂဏန္းအေရအတြက္မွ ရာဂဏန္းအေရ အတြက္သို႔ တိုးလာသည္။ ေဆာင္ရြက္ဆဲ စီမံကိန္း မ်ားလည္းရွိေနပါသည္။ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္သည္ ျပန္လည္ ဦးေမာ့စျပဳ လာၿပီျဖစ္ ပါသည္။

▄  ဘာေၾကာင့္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာ ▄

အေျဖကရွင္းပါသည္။ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ႐ုုပ္ရွင္ေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဖိုရမ္၏ အသီးအပြင့္မ်ားလည္း အပါ အဝင္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

အဆိုပါဖိုရမ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ေလာက သားမ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ျပႆနာမ်ား၏ ဇာစ္ျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ အားနည္းေနတာ ေထာက္ျပၾကသည္။ ျပည့္ စုံေကာင္း မြန္ေသာ ႐ုပ္ရွင္ဥပေဒ မထြက္ႏိုင္ေသး၊ အသုံး မျပဳႏိုင္ေသးတာ ျမင္လာၾကသည္။ တည္ဆဲ႐ုုပ္ရွင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား ေခတ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ရမည္ကို နားလည္လာၾကသည္၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံလိုအပ္ခ်က္ေတြ ေတြ႕လာၾက သည္။

႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ စတူဒီယိုမ်ား၏ အခန္း က႑ကို ေဖာ္ထုတ္လာၾကသည္။ ႐ုံတင္ျပသမႈစနစ္၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္း ခ်က္မ်ားကို လည္း အေျဖရွာၾကသည္။

အဆိုပါ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားတြင္ ကာလအကန္႔အသတ္ႏွင့္ လုပ္ႏိုင္သည္မ်ား ရွိသလို ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္မ်ားလည္း ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ကုစားႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ား က်ဆင္းလာၿပီး တိုးတက္မႈမ်ား ျမင့္မားလာမည့္သေဘာ။
ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ သူအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ကိုယ္ႏိုင္ရာ ကိုယ့္အစြမ္းႏွင့္ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့မႈ မ်ားေၾကာင့္လည္း ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၏ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္အေျခအေနသည္ သိသိသာသာ ထင္ထင္ရွားရွား တိုးတက္မႈပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါေလာ။

▄  ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္  ▄

၂ဝ၁၈ တြင္လည္း ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဆင္ဆာစနစ္၊ ႐ုုပ္ရွင္ဥပေဒ၊ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး၊ ႐ိုက္ကူးေရးနည္းပညာ၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားအေရး စသည့္ အေၾကာင္းအရာ ငါးခုျဖင့္ တစ္ခုခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု သိရပါ သည္။

ပထမဆုံး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္က က်င္းပခဲ့ရာ ျပန္ၾကားေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ တို႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး နာယက ႀကီး မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒၊ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။ ျပည္ပပညာရွင္မ်ားပါ ဖိတ္ေခၚ၍ စာတမ္းမ်ားလည္း ဖတ္ၾကားေလရာ အက်ဳိး ရွိသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့ရသလို သတင္းမ်ား အရလည္း ၾကားသိရပါသည္။

ရွိသည္ကို လက္ခံ သို႔ေသာ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုေသးသည့္ ဆင္ဆာ
ယခု တည္ဆဲ႐ုပ္ရွင္ဥပေဒအရ ျဖစ္တည္လာသည့္ ဆင္ဆာစနစ္သည္ တင္းက်ပ္ လြန္းသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တာဝန္ရွိသည့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာအဖြဲ႕၊ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ႐ုုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံးတို႔က ဒီအခက္အခဲကို နည္းမွန္ လမ္းမွန္ႏွင့္ မည္သို႔ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ ကိုိ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး စုေပါင္း အေျဖရွာသြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဆင္ဆာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥကို အေၾကာင္း အရာတစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ စုေပါင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ တည္ဆဲဥပေဒ၊ သူ႕အျမင္၊ ကိုယ့္အျမင္၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ားစု က်င့္သုံးေနၾကသည့္ ႐ုုပ္ရွင္ဆင္ဆာစနစ္ စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးၾက၏။

ယခုေဆြးေႏြး မႈက စကားရည္လုပြဲမဟုတ္၊ အေခ်အတင္ အျငင္းပြားဖို႔မဟုတ္၊ ဆုံမွတ္တစ္ခုသို႔ မတူညီေသာ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ အတူတကြသြားႏိုင္ေရး ရည္မွန္းေဆာင္ ရြက္သည့္ပြဲ။
႐ုုပ္ရွင္ေလာက သားမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္သေဘာထားကို အျပဳသေဘာျဖင့္ တင္ျပႏိုင္ ခဲ့သလို အစိုးရဘက္က တာဝန္ရွိသည့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း လုပ္ႏိုင္သည္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ဤသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

''ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ အေနအထားေတြရဖို႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္တဲ့ နည္း သာလွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္၊ ၾကားကာလအတြင္းမွာ ဆင္ဆာနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး အခုထက္ပိုၿပီး သက္သာဖို႔၊ အဆင္ေျပဖို႔၊ ျပႆနာနည္းဖို႔ကို ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ မလဲ၊ အခုရွိတဲ့အေနအထားထက္ ပိုလြတ္လပ္ခြင့္ရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္မလဲ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လို႔ရပါလိမ့္မယ္''”  ထိုနည္းတူ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ဦးဇင္ဝိုင္းကလည္း ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံး ဘာလုပ္ေပးရပါမလဲ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေလာကသားမ်ားက ဘာတာဝန္ခံ ရပါမလဲ၊ ဘာလုပ္ေပးရမလဲ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ပါမယ္''ဟု တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ စိတ္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

▄  ျမန္မာ့ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္  ▄

ယခုလို အျပန္အလွန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ သေဘာ အရ ေပၚေပါက္လာသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေလ့ အထတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ေနမႈတစ္ခုဟု ခံစားရၿပီး ၾကည္ႏူးေက်နပ္ မိပါသည္။

ဝိေရာဓိမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္းအၾကား Cooperation (ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ)၊Coordination(ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ)၊ Compromise ( ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူမႈ) တို႔ျဖင့္ ရရွိလာေသာ ရလဒ္မ်ားက ခိုင္မာ သလို ဆက္လက္ တိုးတက္ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္လည္း အေျခခံေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ႐ုပ္ရွင္ေလာက၏ အနာဂတ္အလင္းတန္းေရာင္နီအစကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ေနရပါၿပီ။ ယခုလို သက္ဆိုင္သူStakeholdersမ်ား အားလုံး အေပးအယူ ညီမွ်စြာျဖင့္ ဆက္လက္ ညိႇႏႈိင္း လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဆိုပါက ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္၏ ရာျပည့္ျဖစ္ေသာ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႐ုုပ္ရွင္ေလာက သားတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေရႊေခတ္ကို ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရေပလိမ့္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါေၾကာင္း . . . . . ။
ေဝယံေမာင္ (ျပန္​ၾကား​ေရး)

No comments:

Post a Comment