Latest News

Sunday, February 4, 2018

အခ်က္အလက္ တိက်ခုိင္မာမွ ယံုၾကည္ ​- ​ေဆာင္​းပါး

အခ်က္အလက္ တိက်ခုိင္မာမွ ယံုၾကည္ ​- ​ေဆာင္​းပါး

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္  ဂူတာျပင္ေက်းရြာ  ပတ္ဝန္းက်င္၌ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား ေနရာ ငါးေနရာတြင္ အစုလုိက္ အၿပံဳလုိက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ ယင္းကုိ အက္စစ္ေလာင္း၍ ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေအပီသတင္း ဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္  ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး   အျခားမီဒီယာမ်ား ကလည္း ဆင့္ပြားေဖာ္ျပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းမွ စြပ္စဲြမႈမ်ား၊ ေဝဖန္မႈမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိျဖစ္စဥ္ မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိ စိစစ္တင္ျပရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္း၍ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း  စစ္ေဆးခဲ့ရာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ပဏာမေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ နယူးေယာက္တုိင္းမ္သတင္းစာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွာ ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ မုသားစကား မ်ားအေၾကာင္းကုိ ဟန္နာဘိခ်္က ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသားခဲ့သည္။ ေဆာင္းပါးတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီရႏုိင္ဖို႔၊   ႏုိင္ငံတကာ၏ စာနာေထာက္ထားမႈမ်ား  ရဖို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား ဒုကၡခံစားရသည္မ်ားကုိ ေရွ႕တန္းတင္ ေျပာေလ့ရွိသည္။ မီဒီယာမ်ားကလည္း ထုိသတင္းမ်ားကို စိစစ္ေလ့မရွိဘဲ ေဖာ္ျပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကလည္း  ဇာတ္နာလာေအာင္ လုပ္ႀကံထားသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေျပာလာေတာ့သည္ဟု ေရးသား ထားသည္။

သတင္းပုိင္းဆုိင္ရာ သေဘာထားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား စနစ္တက်သတ္မွတ္ ထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာသတင္းဌာနမ်ားသည္ မတိက်မႈ၊ ေပါ့ဆ၍ သတိမမူမႈ၊ ဘက္လုိက္မႈ သို႔မဟုတ္ လုိရာဆဲြ၍ မမွန္မကန္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားကို လက္မခံ ၾကေခ်။  သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားသည္   ယံုၾကည္ရလ်က္ တိက် မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အေနအထားမ်ားရွိျခင္း၊  သတင္း အရင္းအျမစ္ တစ္ခုတည္းမွ ယူေလ့မရွိျခင္း၊ စံုစမ္းဆဲကာလ၌ သတင္းကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳျခင္း၊ သတင္းမူၾကမ္းကို အသံုးမျပဳမီ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေစ့စပ္စြာစစ္ေဆးၿပီး ကိုယ္ပုိင္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွေန၍ အတည္ျပဳျခင္း စသည့္ မူဝါဒမ်ားရွိၾကသည္။ ေအပီ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာသတင္း မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းစုေဆာင္းရန္  သတင္းျဖစ္ပ်က္သည့္ ေဒသတြင္ရွိေနမွသာ  သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား  ေရးသားေပးပို႔ႏိုင္သည္ဟု ဆုိထားသည္။  ယခုျဖစ္စဥ္သတင္းတြင္  သတင္းျဖစ္ပ်က္သည့္ေနရာတြင္ ကုိယ္တုိင္ေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ၊   သတင္းအခ်က္အလက္ခုိင္မာ တိက်မႈ မရွိေသးဘဲ အတိအက်ရွိဟန္ ေရးသားလုိက္ျခင္းသည္ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ေအပီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆုိပါ ေနရာတြင္ ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ARSAအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္  ပူးေပါင္းရြာသား အင္အား ၅ဝဝ  ခန္႔တုိ႔ လူအုပ္ျဖင့္ ဝင္လံုးတုိက္ခုိက္ၾကၿပီး လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕က သတိေပးတားဆီး ေသာ္လည္း လက္နက္ငယ္မ်ဳိးစံုျဖင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား အတင္း ဝင္တုိက္ခုိက္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ခုခံပစ္ခတ္ခဲ့ရာမွ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္ တစ္ဦး  ဒဏ္ရာရၿပီး  ARSA  အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမား တုိက္ခုိက္သူ ၁၉ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူ  အၾကမ္းဖက္သမား ၁၉ ဦး၏ အေလာင္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ျမႇဳပ္ႏွံသၿဂႋဳဟ္ခဲ့သည္။ ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ အားလံုး သိရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။  ေသဆံုးသူမ်ားတြင္  ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားလက္ခ်က္ျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕မ်ားကုိ ဝုိင္းဝန္းတုိက္ခုိက္ရာမွ ေသဆံုးသြားေသာ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားသာ ရွိသည္။ ေသဆံုးသူမ်ားမွာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား မဟုတ္ေခ်။ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေသဆံုးရျခင္းတုိ႔ကုိ အသိေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏   အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္နယ္ေျမအား  ထိပါး တုိက္ခုိက္လာမႈအား ခုခံကာကြယ္တားဆီးမႈကို မည္သည့္ႏုိင္ငံမဆုိ မလဲြမေသြ ျပဳလုပ္ၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္ ေသဆံုးမႈ အနည္းႏွင့္  အမ်ားရွိမည္ျဖစ္သည္။  ေဖာ္ျပပါသတင္းမွာ အၾကမ္းဖက္သမားအခ်ဳိ႕ေသဆံုးျခင္းသာျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေသဆံုးျခင္း မျဖစ္တန္ေခ်။ ယင္းကို အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း စြပ္စဲြေျပာဆုိျခင္းမွာ သင့္ မသင့္ ကုိယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ။
Ref;The Mirror Daily

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post