Latest News

Thursday, November 30, 2017

အေမရိကန္ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္မႈ ၏ ရုိက္ခတ္ႏူိင္စြမ္းအား


ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိသူမ်ား အေပၚ က်ဳးလြန္ခဲ့ေသာ ရက္စက္မႈမ်ား အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳ အမတ္မ်ားက အဆုိပါ ျပစ္မႈ က်ဳးလြန္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႕ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားဖုိ႕ ဥပေဒၾကမ္းတရပ္ တင္သြင္းခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီေပးေရး အတြက္ ႏူိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၀င္ေရာက္ခြင့္ရေရး နဲ႕ ၎တုိ႕အား ျမန္မာႏူိင္ငံသုိ႔ လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာ ျပန္လာခြင့္ရေရး အတြက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စိတ္လည္လာေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ ဥပေဒအရ အေမရိကန္ရွိ ၎တုိ႕၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ထိမ္းေရး၊ ၎တုိ႕အား အေမရိကန္ ဘ႑ေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ႏွင့္ အေရးအၾကီးဆုံးကေတာ့ ၎တုိ႕နဲ႕ ပါတ္သက္ေသာ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးမဆုိ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းတုိ႕ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ အထူး သတ္မွတ္ထားေသာ စာရင္း Specifically Designated Nationals လုိ႕ ေခၚတဲ့ SDN စာရင္းမွာ ထည့္သြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကုိ ၾကီးၾကပ္မယ့္ အဖဲြ႔အစည္းကေတာ့ OFAC လုိ႕ အတုိေကာက္ ေခၚတဲ့ Office of Foreign Assets Control ျဖစ္ပါတယ္။
ျပင္းထန္လာေနတဲ့ မူဆလင္ ဆန္႕က်င္ေရး သေဘာထားမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႕ အေပၚ ျပန္လွည့္လာမွာ စုိးရိမ္တဲ့ အတြက္ တႏူိင္ငံလုံး အေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႕ဖုိ႕ေတာ့ ၾကံစည္ စိတ္ကူး၀ံ့ျခင္း မရွိၾကပါဘူး။

သုိ႔ေသာ္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကုိ ထိခုိက္လာႏူိင္သည့္အေရးကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက စစ္တုိက္ဖုိ႕ပင္ စိတ္ကူးၾကျခင္း မရွိပဲ စီးပြားေရးမွာပါ ၀င္ေရာက္ပါတ္သက္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အတြင္း ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိတဲ့ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏူိင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ Green Card ကုိင္ေဆာင္ထားသူ မ်ားပါ မက်န္ ၎တုိ႕ နဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္မိခဲ့ရင္ တားျမစ္ထားမႈကုိ ခ်ဳိးေဖါက္တဲ့ အတြက္ ေပးေဆာင္ရမယ့္ ဒဏ္ေၾကးက မနဲလွပါဘူး။

တခါက ဘရုစ္ ဖရန္႕စစ္ ဆုိေသာ ပုဂၢိဳလ္မွ ၎ မရွိစဥ္အတြင္း ေမြးထားတဲ့ ေခြး ကုိ လမ္းေလ်ာက္ေပးတဲ့ သူအတြက္ လုပ္အားခကုိ ေခ့်စ္ ဘဏ္ၾကီးကုိ သုံးျပီး ပုိက္ဆံလႊဲေပးရာမွာ ေခြးအမည္ Dash အတြက္လုိ႕ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ အတြက္ IS ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္နာမည္ျဖစ္တဲ့ Daesh လုိ႕ ထင္မိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဘဏ္က အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနကုိ အေၾကာင္းၾကားျပီး ၎ရဲ႕ ဘဏ္ေငြစာရင္းကုိ ထုတ္ယူသုံးစဲြခြင့္ ပိတ္လုိက္ယုံမွ်မက အၾကမ္းဖက္သမား သံသယ စာရင္းထဲ ၀င္သြားခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒီအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသူမ်ား အဖုိ႕႔ ၎တုိ႕နဲ႕ မပါတ္သက္တဲ့ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရမယ့္ ပါတ္တနာေတြကုိ ခုနက ေျပာတဲ့ OFAC နဲ႕ ဆက္သြယ္စုံစမ္းျခင္း အပါအ၀င္ မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ရွာရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဦးပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားက အလုိလုိေနရင္း စာရင္းထဲက ထုတ္ပါယ္လုိက္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႕အထိ ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားျပီးေသာ အေမရိကန္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၃၀ ရွိေနျပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၅၀ ဖုိး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုိ႔ ခြင့္ျပဳထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စြမ္းအင္၊ အာမခံ လုပ္ငန္းမ်ား နဲ႕ ကြန္ျပဴတာ နည္းပညာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုိ႕ တာစူေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္လည္း လက္ရွိ အေနအထားေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားကုိ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး အဖဲြ႕အစည္းေတြက ေငြထုတ္ေခ်းဖုိ႕ လက္တြန္႕ေနၾကမွာ ျဖစ္ျပီး တင္းက်ပ္တဲ့ စီစစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္လာမွာ မလဲြဧကန္
ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
သုိ႕ေသာ္လည္း အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏက စုစုေပါင္းရဲ႕ ၀.၅% သာ ရွိျပီး ဥေရာပက ၁၀% ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ က်န္တဲ့ ရာႏႈန္းမ်ားကုိ ထိပ္တန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေနတဲ့ ႏူိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ တရုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထုိင္း၊ စကၤာပူ တုိ႕က ေနရာယူထားၾကျပီး ျဖစ္ေနပါတယ္။

ႏူိင္ငံ အတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားအတြက္ အခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားအျပင္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားကုိ ဥပေဒနဲ႕ ျပဌာန္းျပီး ခြင့္ျပဴထားျပီး ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၇၀ ဘီလီယံ ေလာက္ ပမာဏရွိတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ လုပ္အားခ ေစ်းေပါေပါ ႏွင့္ ငွားရမ္း လုပ္ကုိင္ႏူိင္မယ့္ ငယ္ရြယ္ေသာ လူငယ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေနတာေၾကာင့္ သားေရယုိစရာ ျဖစ္လာေနတဲ့ အတြက္ အေမရိကန္တုိ႕အဖုိ႕သာ အက်ပ္ရုိက္ဖုိ႕ ျဖစ္လာစရာ ရွိေနပါတယ္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment