Latest News

Friday, November 24, 2017

ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ အလြဲသုံးခံရေသာအခါ

ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ အလြဲသုံးခံရေသာအခါ

ရိႈက္ႀကီးတငင္ ငိုေႂကြးေန ေသာ ေဒၚနန္႔တုက မိသားစုဓာတ္ပံုထဲမွ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာသမီး၏ မ်က္ႏွာကုိ ကတ္ေၾကးျဖင့္ညႇပ္ကာ ဖယ္ရွားပစ္လုိက္သည္။ ကရင္တုိင္းရင္းသူႀကီး ေဒၚနန္႔တုသည္ သမီးျဖစ္သူ၏ ေလးႏွစ္ၾကာ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံလုိက္ရၿပီးေနာက္ အ႐ူးမီးဝုိင္းျဖစ္ကာ လုပ္မိလုပ္ရာလုပ္ပစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ မန္းသိမ္းခုိက  ဇနီးသည္ေဒၚနန္႔တုကုိ တစ္လွည့္၊ သမီးေနရာတြင္ ကြက္လပ္ျဖစ္သြားေသာ မိသားစုဓာတ္ပံုကိုတစ္လွည့္ၾကည့္ကာ မ်က္လံုးအိမ္မွ ဝမ္းနည္းမ်က္ရည္မ်ား စီးက်လာ သည္။ က်န္မိသားစုဝင္မ်ားက လည္း မိခင္အျဖစ္ကုိၾကည့္၍ မွင္တက္အံ့ၾသေနၾကသည္။

ေဒၚနန႔္တုေမြးခဲ့သည့္ သား သမီးခုနစ္ဦးအနက္ သမီးႀကီးျဖစ္သူ မဇာဇာဦးသည္ ၂၀၀၉ က စကာ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သြား လုပ္သည္။ ၂၀၁၃ ႏွစ္ဦးပုိင္း တြင္ မိဘႏွစ္ဦးႏွင့္ က်န္ေမြးခ်င္း မ်ားကုိ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပ ကာ အဆက္ျဖတ္လိုက္သည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပန္ လုပ္ရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနားခ်ခဲ့ေသာ္ လည္း မရသည့္အျပင္ မိသားစု ဝင္မ်ားကုိပင္ နတ္ဆိုးဟု သမုတ္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သမီးအေပၚ က႐ု ဏာေဒါသႀကီးမားေနသည့္ ေဒၚ နန္႔တုက မိသားစုဓာတ္ပံုထဲမွ သမီး၏ မ်က္ႏွာကုိ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ လွည္းဆိပ္ေက်းရြာမွ မန္းသိမ္းခုိ ႏွင့္ ေဒၚနန္႔တု၏ ေနအိမ္တြင္ ႏုိဝင္ဘာအေစာပုိင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ပင္။ သမီးျဖစ္သူကို မိခင္အရင္းက ေဒါသျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေဒသခံမ်ားၾကား၌ အစြန္းေရာက္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ဟု နာမည္ႀကီးေနေသာ လွည္းဆိပ္ေက်းရြာမွ ‘ခရစ္ေတာ္၏ တပည့္ေတာ္ မ်ားမိတ္သဟာယ’အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္ စပ္၍ ျဖစ္ပါသည္။

‘‘ကြၽန္မအေမဆုိ အခုမွသာ သက္သာသြားတာ။ အရင္ကဆုိ ေလ ႐ူးမတတ္ပဲ’’

၂၀၁၃ က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မိသားစုအေရးကုိ ေဒၚနန္႔တု ၏ အေထြးဆံုးသမီး နန္႔အိအိဇာက အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ျပန္ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။ အစ္မျဖစ္သူ မဇာဇာဦးသည္ ခရစ္ ေတာ္၏ တပည့္ေတာ္မ်ားမိတ္သ ဟာရအဖြဲ႕သုိ႔ ဝင္ေရာက္သြားၿပီး ေနာက္ မိသားစုအား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ မသိမသာေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ သည္။ ၂၀၁၃ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ဇာတိရပ္ရြာသုိ႔ ျပန္လာၿပီး မိဘမ်ားေရာ ေမြးခ်င္းမ်ားကုိပါ ခရစ္ေတာ္၏ တပည့္ေတာ္မ်ားမိတ္သဟာယ အဖြဲ႕သုိ္႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အသိေပး လာသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ေသာ မိသားစု ဝင္မ်ားက ျငင္းပယ္ေသာအခါ မဇာဇာဦးက မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ေမြးခ်င္းမ်ားကို ေက်ာခိုင္းစြန္႔ခြာသြား ေတာ့သည္။ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာလ ဆန္းတြင္ ဇာတိရပ္ရြာသုိ႔ ျပန္လာ ခဲ့ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ တပည့္မ်ားမိတ္သဟာယအဖြဲ႕ၿခံ ဝင္းသို႔ သာလာေရာက္ခဲ့ၿပီး ယင္း ၿခံႏွင့္ ကုိက္ ၅၀ ခန္႔အကြာတြင္ရိွ ေသာ မိဘအိမ္သို႔ မလာေရာက္ ခဲ့ေပ။ ေလးႏွစ္ေက်ာ္မျမင္ရသည့္ သမီးျဖစ္သူကုိ ျမင္ရလုိေဇာျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔ထံ ေရာက္မလာေသာအခါ ေဒၚနန္႔တု အ႐ူးတစ္ပုိင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အိမ္နံရံမွ မိသားစုဓာတ္ပံုသည္ သမီး အခ်စ္ငတ္ေနေသာ အသက္ (၅၈)ႏွစ္အရြယ္ မိခင္အုိ၏ ထြက္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္သြားသည္။

မဇာဇာဦးကဲ့သို႔ပင္ အဆိုပါ အဖြဲ႕သုိ႔ ဝင္ေရာက္သြားၿပီးေနာက္ မိဘမ်ားကုိ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္သြားေသာ အမ်ိဳးသမီး ငယ္ ၂၅ ဦးထက္မနည္း ရိွေန သည္ဟု ခရစ္ယာန္အသုိင္းအဝုိင္း က ဆုိသည္။ က်န္ေသာ မိဘမ်ား ကလည္း ၎တို႔၏ သမီးမ်ားအ တြက္ ကုိယ္စီကုိယ္စီပူေဆြးေသာ ကေရာက္ေနၾကသည္။

ခရစ္ေတာ္၏ တပည့္ေတာ္မ်ား မိတ္သဟာယအဖြဲ႕ဆိုသည္မွာ

စင္ကာပူႏုိင္ငံသားခံယူထား ေသာ မန္းေက်ာ္စိုးဆုိသူက အဆုိ ပါအဖြဲ႕ကို လွည္းဆိပ္ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၁ ကစ၍ လာေရာက္တည္ ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿခံဝင္း တစ္ခုအတြင္း သီးသီးသန္႔သန္႔ေန ျခင္းျဖစ္ၿပီး လွည္းဆိပ္ေက်းရြာမွ အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၆၀ ခန္႔ရိွေန သည္။ လွည္းဆိပ္ေက်းရြာအျပင္ က်ံဳေပ်ာ္ ၿမိဳ႕နယ္ေအာက္ရိွ အေထာင္ၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာင္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ ထန္းကုန္းေက်းရြာတို႔တြင္ လည္း ရိွေနသည္။ တစ္မိသားစု ခ်င္းျပန္႔က်ဲေနသူမ်ားလည္းရိွ သည္ဟု အဖြဲ႕ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ထြန္းေက်ာ္က ဆုိသည္။

မိသားစုဝင္မ်ားဟု ၎တို႔ ကုိယ္၎တုိ႔ျပန္လည္ကင္ပြန္း တပ္ထားသည့္ ထိုအဖြဲ႕တြင္ လူ ငယ္လူရြယ္အမ်ားစုပါဝင္သည္။ လွပေခ်ာေမာေသာ မိန္းမပ်ိဳအ မ်ားစုကိုလည္း ၿခံအတြင္း ေတြ႕ရ သည္။ လူမမည္ကေလးငယ္မ်ား လည္း ငါးဦးထက္မနည္းေတြ႕ရ သည္။ ၎တို႔အားလံုးသည္ ဝိညာဥ္ေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္သည္ဟု အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဆုိသည္။ ကရင္၊ ကယား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္း၊ ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႔မွ လူငယ္မ်ား လာေရာက္စုစည္းမိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၿခံဝင္းထဲတြင္ ရက္ ၄၀ သင္တန္း တစ္ႏွစ္သံုးႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈအရ ခံစားရသည္ကို အခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ လူသစ္မ်ား တုိးပြားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ထြန္းေက်ာ္က ဆုိသည္။

သင္တန္းကာလကုိ ရက္ ၄၀ တစ္ႀကိမ္သတ္မွတ္ထားၿပီး တစ္ ႏွစ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္သည္။ ၿခံအတြင္းရိွ အေဆာက္အအံုတစ္ ခုအတြင္းတြင္ စု႐ံုး၍ သင္တန္းေပး သည္။ ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီ၊ ၾသဂုတ္ႏွင့္ ႏုိဝင္ဘာတုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သင္တန္းကာလအတြင္း စုေပါင္း ဝတ္ျပဳျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဟု ေခၚဆုိေသာ သီခ်င္းဆိုျခင္းႏွင့္ တရား ေဟာေျပာျခင္းကုိ ေန႔စဥ္ နံနက္၊ ေန႔လယ္ႏွင့္ ညေနသံုးႀကိမ္ျပဳ လုပ္သည္။ က်န္အခ်ိန္မ်ားမွာ ကစားျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔တစ္ဦးခ်င္း စီသည္ ၎တို႔ယံုၾကည္ရာ ဘုရား က ျဖစ္ေစခ်င္သည့္အတုိင္း ေန ထိုင္ရပ္တည္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ခရစ္ေတာ္၏ တပည့္ေတာ္ မ်ားမိတ္သဟာယအဖြဲ႕ကို သြား ေရာက္ေလ့လာရာတြင္ ေခါင္း ေဆာင္ပုိင္းက လုိလိုလားလား ေလ့လာခြင့္ျပဳသည္။ လူငယ္မ်ား ကလည္း ဖက္လဲတကင္းႏႈတ္ ဆက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သံသယ မ်က္လံုးျဖင့္ မ်က္ျခည္မျပတ္ၾကည့္ၾကသည္။ ေျပာစကားမ်ားတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးေရွ႕ေနာက္မညီ ဘဲ လဲြေခ်ာ္မႈအခ်ဳိ႕ေတြ႕ရသည္။

အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ ၆၀ ခန္႔၏ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ အဖြဲ႕၏ ဝင္ေငြထြက္ေငြကုိ ေမးျမန္းရာ ၎အေနျဖင့္ တိတိက်က်မေျပာ ႏုိင္ေသာ္လည္း စာရင္းဇယားျပဳစု ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း အဖြဲ႕ဦး ေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦး ေအာင္ထြန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။ ဦးေဆာင္သူ ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္ ေသာ မန္းဖိုးၾကဴး (ေခၚ) ဦးဉာဏ္ ထြန္းေက်ာ္က ဦးေအာင္ထြန္း ေက်ာ္ႏွင့္ ကြဲလြဲစြာေျပာသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ညီအစ္ကိုအ ရင္းျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာမွစာရင္း ဇယားစစ္တာ မရိွဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ကုိယ္လုပ္တဲ့အေပၚမွာပဲ ဘုရားနဲ႔ပဲ သြားရတဲ့ ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကုိယ္လုပ္တာသည္ သာလွ်င္ ဘုရားအသိဆံုးပဲေလ။ ကုိယ္႐ုိးေျဖာင့္တာ၊ မ႐ုိးေျဖာင့္ တာ ဘုရားနဲ႔ပဲဆုိင္တယ္။ ဘုရား နဲ႔ ရွင္းရမယ့္ ကိစၥ။ လူနဲ႔ရွင္းရမယ့္ ကိစၥမဟုတ္ဘူး’’ဟု ဦးဉာဏ္ထြန္း ေက်ာ္က ဆုိသည္။

ခရစ္ေတာ္၏ တပည့္ေတာ္ မ်ား မိတ္သဟာယအဖြဲ႕သည္ ခရစ္ ယာန္ဘာသာႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျဖစ္ ေပၚလာေသာ္လည္း သမၼာက်မ္း စာကို ေသြဖည္၍ အယူလြဲေနသူမ်ားဟု ေဒသခံခရစ္ယာန္အသုိက္အဝန္းက ယံုၾကည္ေနကာ ခါးခါးသီးသီးျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိပါၿခံဝင္းႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဒသခံအခ်ိဳ႕က ခဲျဖင့္ ပစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ မူးယစ္ေဆးႏွင့္  အရက္စြဲေနသူမ်ားရိွေနေသာ ယင္းအဖြဲ႕မွ လူငယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္္လည္း ေဒသခံမ်ား ထိပ္တိုက္ေတြ႕ကာခုိက္ရန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ေရွ႕ေနာက္မညီသည့္ ေနာက္ထပ္ စကားတစ္ခြန္းမွာ၎တို႔ကုိ မလုိလားသူမ်ားက ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ပါက ဘုရား၏ အဆံုးအမအတိုင္းေမတၱာတရားျဖင့္ တုံ႔ျပန္မည္ဟု တစ္ဦးကေျဖေသာ္လည္း အ ျခားတစ္ဦးကမူ ၎တု႔ိ၏ ဘုရား အလိုေတာ္အတုိင္း ဘာမဆုိုတုံ႔ ျပန္မည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘုရားအ လိုေတာ္အတုိင္းပဲ အသက္ရွင္တာ ေပါ့ေနာ္။ ဘုရားက က်မ္းစာထဲ မွာလည္း ေျပာထားတယ္။ သူ သတ္ဆိုရင္ သတ္၊ ေမြးခ်င္းေပါက္ ေဖာ္ထဲက ထြက္ဆုိရင္ ထြက္။ ဘုရားအလုိအတုိင္းပဲ’’ဟု ကခ်င္ ျပည္နယ္မွ လာေရာက္ေသာ လူ ငယ္တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အသိုင္းအဝုိင္း၏ တုံ႔ျပန္မႈ

ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ ယံု ၾကည္ကုိးကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎တ႔ုိက ေျပာေသာ္လည္း ၎ တို႔၏ သင္ၾကားျပသမႈမ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ အဆံုးအမႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း ခရစ္ယာန္ဘာ သာအသိုင္းအဝုိင္းက ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ေဝဖန္သည္။ ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းစာမွ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ား ကိုသာ ေရြးထုတ္သင္ၾကားၿပီး ေလလြင့္လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထား လူစုေဆာင္းသည္ဟု ဆိုကာ ခရစ္ယာန္ဘာသာအသိုင္းအဝုိုင္း က ယင္းအဖြဲ႕ကုိ ႐ႈတ္ခ်ထား သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကလည္း မန္းေက်ာ္စုိးသည္ ခရစ္ ယာန္ဓမၼထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသြဖည္ေသာ ဓေလ့ထံုးထမ္းမ်ား ျဖင့္ ေက်းလက္ေန ကရင္အမ်ိဳး သမီးမ်ားကုိ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္း၍ တရားမဝင္ အဓမၼဝါဒက်င့္သံုး ေသာ ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ဖြဲ႕တည္ေထာင္ထားေၾကာင္း ယခုလအတြင္း ထုတ္ျပန္သတိ ေပးထားသည္။

ထုိအဖြဲ႕သည္ အလြန္အႏၲ ရာယ္ႀကီးေသာ အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးအဖဲြ႕ဟု ဆုိကာ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကုိ သာသနာ ေတာ္ညိႇဳးႏြမ္းေစမႈျဖင့္ တရားစြဲဆို ထားသည္။ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရစ္ယာန္အသင္း ေတာ္ေကာင္စီ၊ ၿမိဳ႕ျပေက်းလက္ သာသနာဌာနေကာ္မတီဝင္ မန္း ေထာင္းစိန္က ခရစ္ယာန္ဘာသာ အသိုင္းအဝုိင္းကုိယ္စား တရားလုိ ျပဳလုပ္၍ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား ႐ံုး၌ ၂၀၁၆ တြင္ တရားစြဲဆုိခဲ့ သည္။ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မန္း ေက်္ာစိုးကို တရား႐ံုးက ဝရမ္း ထုတ္ထားသည္။

ယင္းအဖြဲ႕ကုိ အစုိးရက အၿပီးအပုိင္ဖ်က္သိမ္းေစလိုေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆုိၿပီး အဓိကေဝဖန္ၾကျခင္းမွာ သမၼာက်မ္း စာပါ ဆံုးမသြန္သင္မႈမ်ားကုိ တလြဲယူၿပီး အသံုးခ်ေနျခင္းဟု ဆိုၾကသည္။ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ အဖြဲ႕ဝင္ၿပီးပါက မိဘညီအစ္ကုိေမာင္ ႏွမမ်ားကိုပါ ယင္းအဖြဲ႕အတြင္း ဝင္ရန္ တုိက္တြန္းၿပီးမဝင္ပါက မိသားစုကုိ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ ေတာက္သြားၾကသည္။ ေဒၚနန္႔တုကုိ သမီးျဖစ္သူ မဇာဇာဦးက အဆက္အသြယ္ မလုပ္ေတာ့သည္ မွာ ယင္းအဖြဲ႕သုိ႔ မဝင္ေရာက္၍ ျဖစ္သည္။

က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ မရမ္း႐ုိး ေက်းရြာမွ မန္္းေန၀င္းႏွင့္ ေနာ္ သင္းလွတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ လည္း သမီးျဖစ္သူက ယင္းအဖြဲ႕ အတြင္း၀င္သြားၿပီးေနာက္ အ ဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ခံရသူ မ်ားျဖစ္သည္။ မိခင္ေနာ္သင္းလွ က သမီးႏွင့္ေတြ႕ဆုံခြင့္ရရန္ ခရစ္ ေတာ္၏ တပည့္ေတာ္မ်ားမိတ္သ ဟာရအဖြဲ႕အတြင္း သင္တန္းတက္ ခဲ့ေသးၿပီး ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ မေျပာင္းလဲခဲ့၍ သမီးျဖစ္သူကုိ ေတြ႕ခြင့္မရခဲ့ေပ။ ေနာ္သင္းလွ သည္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္အထိ သင္တန္းတက္ခဲ့သည္။

‘‘သမီးက စင္ကာပူမွာ။ ဒီ သင္တန္းတက္ရင္ သူနဲ႔အဆက္ အသြယ္ရမလားဆိုၿပီး တက္တာ။ သူနဲ႔လည္း အဆက္မရဘူး။ ျပန္ လာမယ္ေျပာၿပီး သင္တန္းၿပီးတဲ့ အထိ မလာဘူး’’ ဟု ေနာ္သင္းလွ က ေျပာသည္။

သင္တန္းကာလအတြင္း ဖုန္း၊မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ ပုိက္ဆံအိတ္ ကုိ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သိမ္းယူထားကာ အိမ္ႏွင့္အဆက္ အသြယ္လုပ္ခြင့္မေပးေတာ့ေပ။ သမီးေဇာျဖင့္ ရက္၄၀ ေလွာင္ပိတ္ခံခဲ့သည့္ ေနာ္သင္းလွသည္ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ႏြမ္းနယ္ေနပုံရၿပီး သမီးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရႏုိင္ေရး နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။နား၊ လည္ပင္းႏွင့္ လက္တြင္ အဆင္တန္ဆာဗလာျဖစ္ေနၿပီး ႏြမ္းပါးပုံရေသာ ေနာ္သင္းလွကသမီးျဖစ္သူႏုိင္ငံျခားထြက္ႏုိင္ေရးလုံးပန္းခဲ့စဥ္သိန္းခ်ီေသာေငြမ်ား ေႂကြးတင္ခဲ့ရသည္။

ေနာ္သင္းလွလုိပင္ ယင္းအ ဖြဲ႕တြင္ သင္တန္းတက္ခဲ့ကာသင္ ျပသည့္အရာမ်ားကုိ လက္မခံ၍ ျပန္ထြက္လာခဲ့သူ ခရစ္ယာန္ဘာ သာ၀င္ဦးထြန္းေတာက္လင္းက ‘‘သားသမီးေတြကုိ ဒီအဖြဲ႕ထဲ ေရာက္သြားရင္ ပညာဆက္မသင္ ေတာ့ဘူး။ ပုိက္ဆံလည္း မရွာ ေတာ့ဘူး။ ဘုရားအလုပ္ဆုိၿပီး ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕႐ုိက္သြင္းတဲ့မႈိင္းထဲ မွာပဲကုိယ့္မိဘလည္း ျပန္ၾကည့္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး’’ ဟု ေျပာသည္။

အသက္(၄၈)ႏွစ္အရြယ္ဦး ထြန္းေတာက္လင္းကေတာ့ ေဒၚ နန္႔တု၊ ေနာ္သင္းလွတုိ႔ကဲ့သုိ႔သား သမီးေဇာျဖင့္ သင္တန္းတက္ခဲ့သူ မဟုတ္။ ဇနီးသည္ကေတာင္းဆုိ ၍ ခဏတာလုိက္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ရလဒ္မွာေတာ့ ဦးထြန္း ေတာက္လင္း အ႐ႈံးႀကီး႐ႈံးခဲ့သည္။ ဇနီးသည္သည္ အဖြဲ႕တြင္က်န္ရစ္ ခဲ့ၿပီး အိမ္ျပန္မလာေတာ့ေပ။ ဇနီး သည္အား မေတြ႕ရသည္မွာ တစ္ ႏွစ္ခြဲပင္ေက်ာ္ေလၿပီ။

သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ မတူေသာကြဲလြဲ မႈမ်ား

သမၼာက်မ္းစာ(ဧဖက္ ၆း၁ -၃ ၁) တြင္ ‘‘သားသမီးတို႔၊ သခင္ ဘုရား၏ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ မိဘစကားကုိ နားေထာင္ၾက ေလာ့။ မိဘစကားကုိနားေထာင္ ျခင္းအမႈသည္ တရားေသာအမႈ ျဖစ္၏။ (၂-၃)တြင္ မိဘကုိ႐ုိေသ စြာျပဳေလာ့။ ဤပညတ္ေတာ္ကား သင္သည္ျပည္ေတာ္၌ ေကာင္းစား ၍ အသက္တာရွည္မည္အ ေၾကာင္းဟူ၍ ဂတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ ေသာ ပ႒မပညတ္ျဖစ္၏’’ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

သမၼာက်မ္းစာက အထက္ပါ အတိုင္းသြန္သင္ေသာ္လည္း အ ဆုိပါ အဖြဲ႕သုိ႔၀င္ေရာက္သူမ်ား သည္ ပထမဦးစြာမိဘမ်ားႏွင့္ ေမြးခ်င္းမ်ားကုိ သင္တန္းလာ တက္ရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ ဆြယ္ သည္ဟု သုံးႏႈန္းၾကသည္။ သင္ တန္းမတက္ပါက (သုိ႔မဟုတ္) ယင္းအဖြဲ႕သုိ႔မ၀င္ပါက မိဘမ်ား ႏွင့္ေမြးခ်င္းမ်ားကုိ အဆက္အ သြယ္ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈပါ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ၎တို႔ရွာသမွ် ေငြေၾကးမ်ားသည္ ၎တို႔ပုိင္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားက ပိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္ကာ ယင္း အဖြဲ႕သုိ႔သာ ေပးအပ္ၾကေၾကာင္း စြန္႔ပယ္ခံမိဘမ်ားက ေျပာသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၏ ဆုံးမသြန္သင္မႈ ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္ေန ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

ကာယကံရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၎တို႔လုပ္သမွ် အရာရာတိုင္း သည္ ၎တုိ႔၏ကုိယ္တြင္း၌ ဘုရား၀ိညာဥ္ကိန္းေအာင္းေန ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆုိသည္။ ခရစ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္မ်ား မိတ္သဟာယအဖြဲ႕ဦးေဆာင္သူ မ်ား၏ ဖုန္းတြင္ သမၼာက်မ္းစာဟု ဆုိေသာ စာတစ္ပုိဒ္ကုိ မ်ဥ္းသား ထားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ထုိစာ ပုဒ္မွာ ဆာလံက်မ္း ၈၂ ဟု ေရး သားထားေသာစာမ်က္ႏွာမွ နံ ပါတ္စဥ္(၆)ေနရာ၌ ‘‘သင္တို႔သည္ ဘုရားျဖစ္ၾက၏။ ရွိသမွ်တို႔သည္ အျမင့္ဆုံးေသာ ဘုရား၏သားျဖစ္ ၾက၏ဟု ငါဆုိသတည္း’’ဟု ပါရွိ သည္။ အဓိပၸာယ္သည္ ၎တို႔ ကုိယ္ ၎တို႔ ဘုရားဟုလြဲမွားစြာယုံ ၾကည္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာ အျပည့္အစုံတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ အဓိပၸာယ္မသက္ေရာက္ေၾကာင္း လွည္းဆိပ္ေက်းရြာပုိးကရင္ႏွစ္ ျခင္းခရစ္ယာန္ေက်ာင္းသိကၡာ ေတာ္ရဆရာေတာ္မန္းခ်မ္းလြင္ က ေျပာသည္။

‘‘သူတို႔က က်မ္းစာထဲက တစ္စြန္းတစ္စကုိ ႀကိဳက္တဲ့အ ခ်က္ေတြ ယူတယ္။ ယူၿပီး ႀကိဳက္ သလိုဆြဲဆန္႔တယ္’’ ဟု သိကၡာ ေတာ္ရဆရာေတာ္မန္းခ်မ္းလြင္ က ေျပာသည္။

ထုိအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား

အဖြဲ႕ကုိ စတင္တည္ေထာင္ သူမန္းေက်ာ္စုိးသည္ စင္ကာပူႏုိင္ ငံသားခံယူထားၿပီး သာသနာ ေတာ္ညိႇဳးႏြမ္းေစမႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိ ခံထားရကာ တရား႐ုံးက ၀ရမ္း ေျပးအျဖစ္ ေၾကညာထားသည္။ မန္းေက်ာ္စုိးသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ တြင္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား၌ျမန္မာအမ်ိဳး သမီးငယ္မ်ားလာေရာက္လည္ ပတ္ေလ့ရွိေသာ ပန္းၿခံမ်ား၌ စည္း ႐ုံးေဟာေျပာၿပီး အမ်ိဳးသမီးငယ္ အမ်ားစုကုိ အဖြဲ႕၀င္ေစေၾကာင္း ခရစ္ယာန္အသုိင္းအ၀ိုင္းက ဆုိ သည္။ သို႔ေသာ္ထုိအခ်က္ကုိ 7Day က သီးျခားအတည္မျပဳႏုိင္ ေသးေပ။ မန္းေက်ာ္စုိးသည္ ထက္ ျမက္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္မ်ား မိတ္သဟာယအဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ သမၼာ က်မ္းစာႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေသာတရား ေဟာေနျခင္းမွာ ႀကီးမားေသာအ လြဲတစ္ခုဟု မန္းေက်ာ္စုိးႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ ေရးအရ နီးစပ္ေသာခရစ္ယာန္ ဘာသာေရးအႀကီးအကဲတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လွည္းဆိပ္ေက်းရြာတြင္ ေန ထုိင္လ်က္ ခရစ္ေတာ္၏တပည့္ ေတာ္မ်ားမိတ္သဟာယအဖြဲ႕ကုိ ဦး ေဆာင္ေနသူငါးဦးထက္မနည္းရွိေနသည္။ ၎တို႔ထဲမွ မန္းဖုိးႀကိဳး (ေခၚ)ဦးဉာဏ္ထြန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဦး ေအာင္ထြန္းေက်ာ္သည္ လူသိပို မ်ားသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕ကုိ အ စြန္းေရာက္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ဟု စြပ္စြဲခံရမႈမွန္သမွ်ကုိ ဒုိင္ခံေျဖရွင္း ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ သာသနာ ေတာ္ညိဳးႏြမ္းေစမႈျဖင့္လည္း တ ရားစြဲဆုိခံထားရကာ လတ္တ ေလာ အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားျဖစ္ သည္။

မန္းဖုိးၾကဴးသည္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ လွည္းဆိပ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယခင္က ဆုိး သြမ္းခဲ့ၿပီး ထုိအဖြဲ႕သုိ႔၀င္ေရာက္ ၿပီးမွ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာေအးခ်မ္းမႈ ခံစားခဲ့ရသည္ဟုဆုိသည္။ မန္းဖုိး ၾကဴးက ၎တို႔အဖြဲ႕ကိုမယုံၾကည္ သူမ်ားသည္ နတ္ဆုိးမ်ားျဖစ္သည္ ဟု ေျပာသည္။

ဦးေအာင္ထြန္းေက်ာ္သည္ မန္းဖုိးၾကဴး၏ အစ္ကုိျဖစ္ၿပီး ႏွလုံး ေရာဂါျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ ဘာသာေရး ကုိေလ့လာရာမွထုိအဖြဲ႕သုိ႔ ၂၀၁၆ ဧၿပီတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ သား တစ္ေယာက္၊ သမီးတစ္ေယာက္ရွိ ၿပီး သားျဖစ္သူသည္ သြားဘက္ ဆုိင္ရာဆရာ၀န္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သမီးသည္တကၠသုိလ္တစ္ခုတြင္ သ႐ုပ္ျပဆရာမျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦးစလုံး က အဆုိပါအဖြဲ႕ကုိ ယံုၾကည္သက္ ၀င္သည္ဟု ဦးေအာင္ထြန္းေက်ာ္ က ဆုိသည္။

သူကုိယ္တိုင္လည္း သာသ နာေတာ္ညိဳးႏြမ္းေစမႈျဖင့္ တရားစြဲ ဆုိခံထားရသူ ဦးေအာင္ထြန္း ေက်ာ္က တရားလိုသည္သမၼာ က်မ္းစာကုိ နားလည္ပါက တရား စြဲမည္မဟုတ္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဦးေအာင္ထြန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဦး ဉာဏ္ထြန္းေက်ာ္၏ အစ္ကုိအရင္း ျဖစ္ၿပီး စည္း႐ုံးျခင္းခံရသည့္တုိင္ ေအာင္ခရစ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္ မ်ားမိတ္သဟာယအဖြဲ႕သုိ႔ မ၀င္ခဲ့ သူဦးသန္းထြန္းေက်ာ္က ညီျဖစ္သူ ၏လုပ္ရပ္ကုိ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာသည္။

ေဒၚနီလာထြန္း၊ မန္း၀င္းျမင့္၊ နန္႔မြန္း၊ ကုိဘုိဘုိဆုိသူတို႔ကလည္း လွည္းဆိပ္ေက်းရြာရွိခရစ္ေတာ္ ၏တပည့္ေတာ္မ်ား မိတ္သဟာယ အဖြဲ႕ကုိ ဦးေဆာင္သူမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္။

စိတ္ပညာ႐ႈေထာင့္မွ အကဲခတ္ ျခင္း

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက လူအ မ်ားစုအား စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာလႊမ္း မုိးမႈျပဳလုပ္ကာ ကုိယ္က်ိဳးအရ (သုိ႔မဟုတ္)ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း ၏ အက်ိဳးအတြက္အသုံးခ်ခဲ့ေသာ၊ အ႐ူးထခဲ့ေသာသဘာ၀လြန္ျဖစ္ ရပ္မ်ား ကမၻာေရာျမန္မာမွာပါ ရွိ ခဲ့ဖူးသည္။ မၾကာေသးမီက လူ ေျပာမ်ားခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမိဳ႕နယ္ အလံတစ္ရာေဒသ မွ ခြန္တန္(ေခၚ)ဇာတ္လုိက္ဆုိသူ ေဆးမင္ေၾကာင္မ်ားႏွင့္ ခပ္ေပေပ လူငယ္တစ္ဦးအား အလံတစ္ရာ ဆရာေတာ္၀င္စားေသာ ဘုရား အေလာင္းဟု အယူသီးကာကုိး ကြယ္ေနၾကျခင္းႏွင့္ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕ နယ္အပါအ၀င္ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ၁၉၉၀ ၀န္းက်င္ က ေပၚထြက္ခဲ့ဖူးသည့္ ဦးေအာင္ သိန္းထြဋ္းဂုိဏ္းဟူေသာ အစြန္း ေရာက္ဘာသာေရးအဖြဲ႕တို႔၏ ျဖစ္ ရပ္မ်ားသည္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အားနည္းသူမ်ားကုိ လူတစ္စု (သုိ႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု က ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ အသံုးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ သိန္းထြဋ္းဂုိဏ္းဝင္မ်ားသည္ ခႏၶာစြဲမရိွသေယာင္ျဖင့္ ၎တို႔အား ယံုၾကည္သူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မိန္းမအဂၤါကုိ လက္ႏွင့္ ထိေတြ႕ ကုိင္တြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။  ကုိင္ တြယ္သူကလည္း ၎တြင္ ခႏၶာစြဲမရိွသေယာင္၊ အကုိင္ခံရသူက လည္း သူ၏အရွက္ကုိ မသိေတာ့ ဘဲ သူႏွင့္မဆိုင္ေသာ ခႏၶာကုိကုိင္ တြယ္ျခင္းဟု တလြဲယံု ၾကည္သည့္ အစြန္းေရာက္ဘာသာေရးဂိုဏ္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းဂုိဏ္းသည္ အားမေကာင္းခဲ့ဘဲ အခ်ိန္တုိအ တြင္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့သည္။ ကမၻာတြင္လည္း ဦးေဆာင္သူ ပုဂၢိဳလ္၏ ၫႊန္ၾကားမႈကုိ လိုက္နာ ကာ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ အဆိပ္ ေသာက္ေသဆံုးသည့္ ျဖစ္ရပ္ မ်ား၊ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ရယ္ ေမာၾကသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားရိွခဲ့ဖူး သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ တပည့္ေတာ္ မ်ားမိတ္သဟာယအဖြဲ႕၏ ႐ုပ္သံ မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္ စိတ္ေရာဂါအထူးကုဆရာဝန္ ေဒါက္တာ သက္ေအာင္က ေအာက္ပါအ တုိင္းမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ အဲကုိလာတဲ့လူေတြက စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေတာ္ေတာ္ထိခိုက္ခံရသူေတြျဖစ္ ေနတယ္။ စိတ္အရမ္းဆင္းရဲစရာ ေတြ႕ႀကံဳလာခဲ့ၾကပံုရတယ္။ ၿပီး ေတာ့ ကိုယ္ခံစားရတဲ့ စိတ္ဆင္းရဲ မႈကုိ ျပန္ၿပီးေျဖႏုိင္ေလာက္တဲ့ ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔ ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံအားေပးမႈလည္း ရိွပံုမေပၚဘူး’’

အမွန္တကယ္၌လည္း အထက္ပါအဖြဲ႕တြင္ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အရက္စြဲေနသူမ်ားအမ်ားဆံုးပါဝင္ေနသည္ဟု ယင္း အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ မိန္းကေလးအမ်ားစုမွာလည္း ျပည္ပတြင္ အေျခခံလုပ္သားအျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားျဖစ္ ကာ ျပည္တြင္းမွ လာေရာက္ ေသာ မိန္ကေလးအခ်ိဳ႕မွာလည္း ေနအိမ္မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္သဘာဝျပႆနာတက္ခဲ့ ၾကသူ မ်ားျဖစ္သည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ေတာ့ ၎တို႔သည္ ေအးခ်မ္းမႈ ခံစားေနရေၾကာင္း တညီတၫြတ္တည္းဆုိၾကသည္။

‘‘စိတ္ဆင္းရဲမႈကုိ ခံစားေနရ သူေတြအတြက္ စိတ္ရဲ႕ လံုၿခံဳမႈ၊ စိတ္ရဲ႕ ေအးခ်မ္းမႈ ရဖုိ႔ရာမွာ အ ရာရာကို ေခါင္းခံေပးမယ့္လူလုိ တယ္။ ဆုိလိုတာက သူတို႔ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ မေကာင္းတာေတြ၊ သူတို႔ကုိယ္တုိင္လုပ္ခဲ့ရတဲ့ မေကာင္းမႈေတြက အစေပါ့။ သိ စိတ္ကေရာ မသိစိတ္ကေရာ သူ တုိ႔ထင္ျမင္တဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္အရဆိုတဲ့ လက္ခံမႈကုိ သူတို႔ယူလိုက္တယ္။ ယံုၾကည္ရာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္အရ လုိ႔ လံုးဝလက္ခံလိုက္ရင္ သူတို႔ ဘာျဖစ္ခဲ့၊ ျဖစ္ခဲ့ လႊတ္ခ်ႏုိင္သြား ၿပီေလ’’ဟု ေဒါက္တာသက္ ေအာင္က ရွင္းျပသည္။

ညင္သာေသာ အေျခအေန ျဖင့္ အခ်ိန္မီမတားဆီးႏုိင္ပါက အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားသည္ဟု လည္း သတိေပးသည္။ လက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ခရစ္ေတာ္၏ တပည့္ ေတာ္မ်ားမိတ္သဟာယအဖြဲ႕ ေရာက္ လူငယ္မ်ားကုိ ေနရပ္ျပန္ ပုိ႔ကာ လူစုခဲြရန္ ဧရာဝတီတုိင္း အစိုးရက အဖြဲ႕ဦးဆာင္သူမ်ား အား ၫႊန္ၾကားထားသည္။ ခရစ္ ယာန္ဘာသာေရးအသုိက္အဝုိင္း ကလည္း ယင္းအဖြဲ႕ကုိ ဥပေဒအ ရ ဖ်က္သိမ္္းႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ ေနေလသည္။

သမီးအတြက္

ေဒၚနန္႔တု၏ သတင္းစကား

ေဒၚနန္႔တု၏ သမီးမဇာဇာဦး သည္ ခရစ္ေတာ္၏ တပည့္ေတာ္ မ်ားမိတ္သဟာယအဖြဲ႕သုိ႔ ဝင္ ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၎၏နာမည္ကုိ ဇူလုိင္ဦးဟု ေျပာင္းလိုက္သည္။ သူမသံုးသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အ ေကာင့္တြင္ ထုိအဖြဲ႕ကုိ ယံုၾကည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာ တင္ထားသည္။ ကြၽန္ေတာ္က ၎ကုိ ဆက္သြယ္၍ မိခင္ႏွင့္ ဖခင္ျဖစ္သူက သတိရေနေၾကာင္းႏွင့္ မိသားစုထံ မျပန္ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ေမးျမန္းေသာ္ လည္း ျပန္မေျဖေပ။

ဇာတိရြာမွ သမီးေမွ်ာ္မိခင္ ေဒၚနန္႔တုကေတာ့ သမီးစိတ္ႏွင့္ နာက်င္ခံစားေနရစဥ္ စိတ္ထဲရိွရာ ေရးခ်ခဲ့ေသာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကုိ လွည္းဆိပ္ေက်းရြာမွ မိသားစု အိမ္ေလးထဲတြင္ မၾကာခဏဖတ္ ေနဆဲျဖစ္သည္။

‘‘အေမ ႐ူးမတတ္ခံစားရတယ္၊

သမီးအေၾကာင္းေတြးရင္ကြယ္၊

သမီးႀကီး ဖုန္းဆက္ႏုိးႏုိး အေမေန႔တုိင္း ေမွ်ာ္ကုိး

တစ္ရက္ တစ္ပတ္ တစ္လ ကုန္သာသြား

သမီးဖုန္းသံကို မၾကား

သမီးႀကီးကို သတိရ

အေမ စာေရးၿပီး မ်က္ရည္က်

သမီးကေတာ့ ဘာမွမသိ သူ႔ဘုရားနဲ႔ သူေတာ့ ပီတိျဖစ္’’

ကဗ်ာဖတ္ၿပီးေနာက္ ေဒၚ နန္႔တုတစ္ေယာက္ ငုိျပန္သည္။ ငိုေနရင္းမွ သမီးျဖစ္သူထံ စကား တစ္ခြန္းပါးလိုက္ေလသည္။

‘‘သူ႔ပုိက္ဆံမစားရရင္ ေနပါ ေစ။ သူျပန္လာရင္ ၿပီးေရာ။ သူ ဘယ္ေလာက္မ႐ုိေသတယ္ပဲေျပာ ေျပာ။ အၿမဲခြင့္လႊတ္တယ္’’ဟူ၏။

7Day News

No comments:

Post a Comment