Latest News

Friday, October 20, 2017

Political Analysis Paper (အပိုင္း - ၁)


Political Analysis Paper (အပိုင္း - ၁)

The effectiveness of the Political Disaster

1. Divided
2. Collapse
3. Falling Down
4. Lawless
5. Dictatorship

နိဒါန္း

ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ 1987 - 1988 ကာလအတြင္းမွာ အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားဟာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေက်ာ္ၿပီးမျဖစ္ဘူး Program လိုဘဲ တစ္ခုျဖစ္ၿပီးမွ ေနာက္တစ္ခု ဆက္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကားမွာ ျမန္ခ်င္ျမန္ေနပါ လိမ့္မယ္။ တစ္ခုေက်ာ္ၿပီးေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္က ၾကားေန၀ါဒသမားလား၊ Third Party လား ေမးစရာရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္ လံုး၀မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၀၀၈ ကို ေထာက္ခံတဲ့သူထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္မပါဘူး။ အမွန္ေျပာရရင္ အသစ္ဘဲလိုခ်င္တယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေပါ့ေလ။ သို႔ေသာ္ ေငြကုန္ေၾကးက်ေတြကမ်ား၊ အခ်ိန္ေတြလည္းထပ္ၿပီးကုန္မွာ အရမ္းစိုးရိမ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ေလ်ာက္ေနတဲ့လမ္းမွာ ဆက္သြားရင္း တျဖည္းျဖည္း ညွိႏိႈင္းျပင္ဆင္သြားမယ္ေပါ့..ဒီလို ေလ်ာက္တာဟာ အားလံုးအတြက္ ေကာင္းလိမ့္မယ္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆယံုၾကည္မႈႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ National Reconciliation ကို မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနတဲ့အခါမွာ ေစာႏိုင္သမွ်ေစာတာ တိုင္းျပည္ (ျပည္သူ) အတြက္ သိပ္မနစ္နာဘူး ဆိုတဲ့ အယူအဆလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာဘဲ ရပ္တည္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိသက္တမ္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွစ္ရပ္ရွိပါတယ္..ပိုလည္း ပိုႏိုင္ပါတယ္။

1. Basement (Reconstruction)
2. Future Plan (Political, Peace, Economic, Development)

သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ႏို္င္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ Constructive Engagement ဘယ္ေလာက္ထိရွိသလဲ ဆိုတဲ့အေပၚမွာမွီေနပါလိမ့္မယ္။ Constructive Engagement လမ္းေၾကာင္းကေနခြဲထြက္လိုက္မယ္ဆိုလွ်င္ Risk အရမ္းမ်ားပါတယ္။ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မွာက ထင္တဲ့သူ ထင္ထားတဲ့အေနအထား မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ Extremism အစြန္းေတြ ထိပ္တိုက္ထိေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ Leadership Crisis ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။ (ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေပါ့ေလ ဒီအခ်ိန္ ဒီေနရာေတြမွာ Think Tank ေတြလိုအပ္ပါတယ္။)

Constructive Engagement ဆိုတာ National Reconciliation ရဲ႕ ေရွ႕က ဦးစြာတည္ေဆာက္ရတဲ့ Concept တစ္ရပ္ပါ ဒီႏွစ္ခုက အျပန္အလွန္အမီွသဟဲျပဳေနပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ Constructive Engagement မျဖစ္ရင္ National Reconciliation မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့သေဘာပါဘဲ။

NLD ျဖစ္ျဖစ္ တပ္မေတာ္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကံဖြံ႕ျဖစ္ျဖစ္ လူႀကီးတစ္ေယာက္ဟာ မွန္ကန္တဲ့အလုပ္လုပ္ၿပီး လူႀကီးစကားေျပာေနသ၍ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဆန္႔က်င္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး အားေပးလ်က္ပါဘဲဗ်ာ.. အားေပးေထာက္ခံခ်င္ေနတာပါ..ဒီခက္ခဲတဲ့ လမ္းေပၚကို ေရာက္ေနၿပီ ေလ်ာက္ခဲ့ၾကၿပီ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတဲ့ အေပၚမွာဘဲ အႀကံျပဳ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သာမန္ လူသားေတြျဖစ္ေနတဲ့အခါမွာ မွားႏိုင္ပါတယ္၊ ပိုေနတာေတြရွိမယ္ လိုေနတာေတြလည္းရွိပါလိမ့္မယ္ ေရွ႕ေနာက္မတည့္တာေတြလည္းရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါကို ၀ိုင္း၀န္းတည့္မက္ဖို႔ အတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားထက္ မပိုပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးစမွာဘဲ လြတ္လပ္ေရးရပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ရန္ပြဲစပါတယ္။ ယခုကမၻာေပၚမွာ ေနာက္ထပ္စစ္ပြဲႀကီးေတြ ဆင္ႏြဲဖို႔ အသီးသီးတာဆူေနၾကသည့္ တိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္က ရန္ပြဲက ခုခ်ိန္ထိမၿပီးေသးပါဘူး ေကာင္းတုန္းဘဲ ျငင္းေကာင္းတုန္းဘဲ ဒါကိုဘဲ ႏိုင္ငံေရးဆိုရင္ မခက္ေပဘူးလားဗ်ာ..

၀ါဒစင္ၾကယ္ဖို႔ လိုတယ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုလည္း အရမ္းသေဘာက်တယ္။ အဓိပၸါယ္ေလးနက္မႈကိုလည္း သေဘာက်မိပါတယ္..
ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ တိုင္းျပည္ျပည္ျပဳလုပ္ငန္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ ဖဆပလေခတ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္လို႔ သံုးႏႈန္းပါတယ္ဗ်ာ။ ၀ါဒစင္ၾကယ္မႈဆိုတဲ့ အခ်က္ကို တိုင္းတာတဲ့ေနရာမွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ သက္ေရာက္မႈ အတိုင္းအတာ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာနဲ႔ တိုင္းတာရမွာပါ။

ေသခ်ာတာကေတာ့ ဖယိုဖရဲ ကေသာင္းကႏွင္းနဲ႔ အျပန္အလွန္ မာန္တက္ ဂုဏ္ေဖၚၾကရင္း အျပန္အလွန္ဆြဲခ်ရင္း ထိပ္တန္းေရာက္သြားတဲ့ တိုင္းျပည္မ်ိဳး ကမၻာေပၚမွာ မရွိပါဘူး။ ႀကိဳက္တဲ့ ႏိုင္ငံသမိုင္းရွာၾကည့္လိုက္ဗ်ာ..မရွိဘူး။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးရွိတဲ့ တိုင္းျပည္တိုင္းဟာ ဆင္းရဲမြဲေတေနတယ္ဆိုတာဘဲရွိတယ္။ ဆိုရင္ ဆင္းရဲမြဲေတေနတဲ့တိုင္းျပည္ေတြကိုၾကည့္လိုက္ရင္ အဲဒီတိုင္းျပည္ေတြရဲ႕ ဖယိုဖရဲ ကေသာင္းကနင္း အေနအထားေတြကို ေတြ႕ရမွာပါ ။ ကုန္းတြင္းပိတ္ေနတဲ မြန္ဂိုလီးယားလို၊ လာအိုလို၊ ဘူတန္လို၊ နီေပါလို ပထ၀ီအေနအထားအရ စီးပြါးေရးလုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ မလြယ္ကူလို႔ ဆင္းရဲတာကလြဲလို႔ သူ႔တိုင္းျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရး သူႏိုင္တယ္။ ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ေရာ ဆင္းရဲတဲ့တိုင္းျပည္ေတြထဲမွာပါ ပါသလား..

ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္က ဘာလို႔ ဆင္းရဲေနရပါသလဲ.....?

(နဲနဲေလး ျငင္းလိုတဲ့အခ်က္ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္ တစ္ခါတည္း အေျဖေပးထားပါ့မယ္ဗ်ာ - တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးအႏြယ္ေတြဟာ သူ႔ျပည္နဲ႔သူအသီးသီးရွိၾကတာမို႔ သူ႔ျပည္နယ္နဲ႔သူ တိုးတက္ေနရမယ္။ တိုးတက္တာခ်င္း ကြာခ်င္ကြာမယ္ သို႔ေသာ္ တိုးတက္ဖို႔ အခ်ိန္လံုေလာက္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တႏိုင္ငံလံုးမတိုးတက္တာျဖစ္သည့္ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညံ့တယ္လို႔ဘဲ အေျဖထြက္ပါတယ္။)

၁. ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေပၚ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရတဲ့အခါမွာ ေဆြးေျမ့ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္စီးေနသည့္ အရာ အေျခအေန အကုန္လံုးကို တၿပိဳင္နက္တည္း အစားထိုး လဲလွယ္အစားထိုးတပ္ဆင္ သြားႏိုင္ဖို႔ဆို သည္မွာ လြယ္ကူလွသည့္ကိစၥေတာ့မဟုတ္ေပ။

၂. အကုန္လံုးကို တၿပိဳင္နက္တည္းအစားထိုးလဲလွယ္၍ မရေသာအခါမွာ အပိုင္းလိုက္ ပိုင္း၍ အဆင့္ဆင့္လဲလွယ္ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ အစားထိုးသြားၾကရမွာပါ။

၃. သို႔ေသာ္ ဘယ္အပိုင္းေတြကို အရင္ဆံုးစတင္ေျပာင္းလဲရမယ္ ဘယ္အပိုင္းေတြကိုေတာ့ျဖင့္ ေနာက္မွ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာေတာ့ အထူးသတိထားၿပီးေဆာင္ရြက္ၾကရမွာပါ။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာမွာ -

1.နည္းလမ္းလည္းမွန္ကန္ရမယ္၊
2. တိက်ေသခ်ာမႈရွိရမယ္၊
3. ျမန္ဆန္သပ္ရပ္မႈလည္းရွိရပါမယ္၊
4. ထိုအရာအားလံုးဟာ ထင္သာျမင္သာရွိေနဖို႔လည္းလိုအပ္ပါတယ္။

အေၾကာင္းကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ အမ်ားျပည္သူ၊ သတင္းႏွင္စာနယ္ဇင္းဌာနအသီးသီး၊ အတိုက္အခံႏိုင္ငံ ေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚကူညီမည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံ မ်ားက မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ အကဲခက္ေနၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

၄. ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္တဲ့ေနရာမွာ (သို႔မဟုတ္) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေအာင္ျမင္မႈ/မေအာင္ျမင္မႈ အေပၚ ခ်ိန္ဆသံုးသပ္တဲ့ေနရာမွာ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္ကို စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ပါ -

1. အခ်ိန္ကာလ၊
2. ေပးလာေသာအေျခအေန အခြင့္အလမ္း၊
3. အစြမ္းကုန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၊

အခ်ိန္အကန္႔အသက္ရွိေနေသာ ကာလတရပ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရေသာ အစိုးရတရပ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ -

အစိုးရ(အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕) တရပ္ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို အေျခအေန အခ်ိန္အခါအလိုက္ မွန္ကန္ျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ကိုခ်၍ တိက်လွ်င္ျမန္စြာ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရပါမည္။

ပံုမွန္ရံုးပိတ္ရက္ေတြ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာပိတ္ရက္ေတြကို ဖယ္လိုက္လွ်င္ အစိုးရတရပ္ရဲ႕ တိုင္းျပည္အေပၚစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတဲ့ ကာလအပိုင္းအျခားဟာ ရက္ေပါင္းအားျဖင့္(၁၃၀၀) ခန္႔သာ ရွိပါတယ္။

၅. စီးပြါးေရးအင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ တိုင္းျပည္တျပည္မွ အစိုးရတရပ္သည္ပင္လွ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ လြယ္ကူလွသည္မဟုတ္ေပ၊
ဥပမာအားျဖင့္ (၁၉၈၈ - ၈၉) ကာလတစ္ခုမွာ ကမၻာမွာ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားျပည္ေထာင္စု၊ စသျဖင့္ အခိုင္မာဆံုးေသာ ျပည္ေထာင္စုေတြစတင္ၿပိဳကြဲခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ကေတာ့ ၿပိဳကြဲလုဆဲဆဲ ကြဲျပားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေတြဟာ အင္မတန္ရႈပ္ေထြးလွ်က္ရွိေနသည့္အေတာအတြင္း တပ္မေတာ္က လက္ဦးမႈရယူၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲမည့္အေရးမွ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ေပေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အတြင္းသို႔ သက္ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။

၆. မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း(၂၉)ခန္႔ ႏွင့္ ယခုကာလအေတာအတြင္းမွာ ဆင္းရဲတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အေနနဲ႔ ဘ႑ာေငြအက်ပ္အတည္း၊ စနစ္တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အက်ပ္အတည္း၊ အာဏာရွင္စနစ္ေတာ္လွန္ေရး ဒီမိုကေရစီ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေရး ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရမႈ၊ ကမၻာမွာ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းဆံုးအေျခအေနမ်ားၾကားကေန ရုန္းကန္ေလ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကရေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ လြယ္ကူလွသည့္ေတာ့မဟုတ္ေပ။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္တဲ့ေနရာမွာ သူ႔တိုင္းျပည္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ခက္ခဲၾကပါတယ္။ ေအာက္တြင္ ဥပမာေပးတင္ျပထားတဲ့ တိုင္းျပည္(၃)ခုကေတာ့ အင္မတန္ရႈပ္ေထြးနက္နဲတဲ့ အက်ပ္အတည္းအတြင္းကေန ေဖါက္ထြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထူးျခားတာက ဆႏၵႏွင့္စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္မႈေနရာမွာ အျပင္းထန္ဆံုး အမာဆံုး၊ တခုက အေသးငယ္ဆံုး အထက္ဆံုး တိုင္းျပည္တစ္ျပည္။

၇. တစ္ခုက လူဦးေရအဆမတန္မ်ားလြန္းၿပီး၊ ခ်စားမႈဗလပြ၊ ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္စနစ္က်င့္သံုးမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအယူ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လက္၀ဲစနစ္ေၾကာင့္ ရွိရွိသမွ်စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြဟာ အရံႈးေတြေပၚ၊ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏိုင္မႈအေျခအေနခက္ခဲျခင္း စသျဖင့္ အခက္ခဲဆံုးအေျခအေနမ်ားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ႏိုင္ငံႀကီးတႏိုင္ငံ။

ေနာက္ဆံုးတခုက ကြန္ျမဴနစ္ကေနအသြင္ေျပာင္း၊ ဆိုဗိယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီးၿပိဳကြဲ၊ ရုရွားတစ္ျပည္နယ္ထဲအျဖင့္ က်န္ရွိၿပီး အထီးက်န္ ရုရွားႏိုင္ငံကိုထူေထာင္၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္း၊ ယခင္ျပည္ေထာင္စုေဟာင္းႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပန္လက္တြဲ ဖက္ဒေရးရွင္းလုပ္၊ အေနာက္အုပ္စုရဲ႕ရန္မွလည္းကာကြယ္၊ သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ စစ္အင္အားေတြ ကို ယခင္ကရွိခဲ့တဲ့ ကမၻာ့အင္အားႀကီးဆိုတဲ့ Dignity ကိုရေအာင္ျပန္ တည္ေဆာက္၊ စီးပြါးေရးမူ၀ါဒေတြျပင္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေတြတိုးတက္ေအာင္ လုပ္။ ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ႕ ေတြရေအာင္ရွာ၊ ေစ်းသက္သာစြာထုတ္ေရာင္း စသျဖင့္ ဘက္စံုေထာင္စံုကေန အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ၾကပါသည္ဗ်ာ။

အဲဒီလိုႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတဲ့ေနရာမွာ အထက္မွာေဖၚျပခဲ့သည့္ အခ်က္(၃) ခ်က္ျဖစ္ေသာ-

1. အခ်ိန္ကာလ၊
2.ေပးလာေသာအေျခအေနအခြင့္အလမ္း၊
3.အစြမ္းကုန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ေတြျဖင့္ ခပ္ျမန္ျမန္ႀကိဳးစားႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ မူလ Dignity ေတြကို ေအာင္ျမင္စြာဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလမွာ သူမ်ားတိုင္းျပည္ေတြအတြက္ေတာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။

၈. ဥပမာအားျဖင့္ -

1. ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခိုအိဇုမိ အစိုးရလက္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြေဆာင္ရြက္မႈပံုစံ။
April 26, 2001 – September 26, 2006 (၅ႏွစ္ခြဲ) (ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္)

2. အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း လက္ထက္ စီးပြါးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုစံ။
22 May 2004 – 26 May 2014 (၁၀) ႏွစ္ (ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္)

3. ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံမွာ ေဘာရစ္ယဲလ္ဆင္၊ ဗလာဒီမာပူတင္ ဒီမီတရီ မဲဗီးဒက္ဗ္ တို႔ရဲ႕ ဘက္စံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံ။
(Yeltsin - July 10, 1991– December 31, 1999) (Putin - May 7, 2000 - May 7, 2008) (Medvedeb - May 7, 2008 - May 7, 2012) (Putin - May 7, 2012 - လက္ရွိ) သမၼတ(၄)ဦး သက္တမ္း စုစုေပါင္း(၂၆) သမၼတပူတင္တစ္ဦးတည္း (၁၃) ႏွစ္ (သမၼတပူတင္၏ ပထမသမၼတသက္တမ္းအတြင္းမွာဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ဟာ ယခင္မူလ Dignity ကို ျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါတယ္။)

၉. အထက္ေဖၚျပပါေခါင္းေဆာင္အသီးသီးတို႔ဟာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀) ႏွစ္တာကာလမ်ားအတြင္း မိမိတို႔တိုင္းျပည္အေပၚမွာ စီးပြါးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာတည္ေဆာက္မႈ အပိုင္းေတြမွာ အခ်ိန္တို ကာလတရပ္အတြင္းမွာ အပိုင္းလိုက္အပိုင္း လိုက္အားျဖင့္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ သတၱိ၊ ဗ်တၱိ ရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၀. ထူးျခားသည္မွာ အထက္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးတို႔ဟာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚ မွာ ခ်စ္တဲ့စိတ္၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အနစ္နာခံတဲ့စိတ္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ရာထူးအာဏာႏွင့္ပတ္သက္ လာရင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္တဦးမွမပါခဲ့ပါဘူး။ တိုင္းျပည္ေကာင္းဖို႔ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ရာထူးကပင္ႏုတ္ထြက္ရဲတဲ့ သတၱိနဲ႔ဗ်တၱိတို႔နဲ႔လည္း ျပည့္စံုၾကပါတယ္။

၁၂. ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္သည္လည္း သူမ်ားနည္းတူ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွား ၾကရတာျခင္းအတူတူ ဘာ့ေၾကာင့္ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ၾကရပါသလဲ - ဆိုတဲ့ ေမးစရာေမးခြန္းရွိပါလိမ့္မယ္။ ေမးလည္းေမးသင့္တဲ့ေမးခြန္းပါ။

ဘာ့ေၾကာင့္ေမးသင့္လဲဆိုရင္ အခ်ိန္အားျဖင့္ႏွစ္ေပါင္း(၂၂ + ၅ + ၁၈လ) ခန္႔ အခ်ိန္ယူ လာခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း စဥ္ေတြကို ယခုအခ်ိန္ထိ မႈန္၀ါး၀ါးျဖစ္ဆဲမို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုခ်ိန္ထိ အခ်င္းခ်င္း အၾကား ထိကပါး ရိကပါး ရန္ျဖစ္ေနၾကဆဲ၊ ယခုခ်ိန္ထိ တိုက္ခိုက္ေနၾကဆဲ ဘာအတြက္လည္းေမးရင္ ကၽြန္ေတာ္သိတဲ့ အေျဖကေတာ့ “ငါ”ေတြခံေနလို႔ဘဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ “ငါ”မပါရလို႔၊ “ငါ့လူ” မဟုတ္လို႔၊ “ငါ့ပါတီ ငါ့အဖြဲ႕အစည္းကမဟုတ္လို႔” ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ “ငါ” ဆိုတဲ့ တစ္လံုးဘဲအေျဖထြက္ပါတယ္။

က်မ္းကိုး -

လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာျဖစ္ေနတဲ့ျပႆနာအေပၚအေျဖရွာတဲ့ေနရာမွာ ကိုးကားစရာအေနနဲ႔ - ျမတ္ဗုဒၶဓမၼထဲက ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာေတြ အေပၚမွာ ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္ဗ်ာ။

၁. သုတၱန္ပိဋကတ္ ဒီဃနိကာယ္၊ သီလကၡန္/မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္။ ပဌမအခန္း၊ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း 'တရား(၇) ပါး (အပရိဟာနိယ တရား(၇)ပါး။
၂. မဂၤလသုတ္ အပိုဒ္ (၅၊၇၊၉၊၁၁၊၁၃) ။
၃. (“ဗုဒၶ - အႏိႈင္းမဲ့ေက်းဇူးရွင္ “ စာအုပ္။ စာေရးသူ - ဆရာႀကီး ၀ဋံသကာ သိေရာမဏိ ဦးေရႊေအာင္ (မဟာ၀ိဇၨာ/သကၠဋ ၊ MA (Sanskrit),Bombay. ေရးသားခဲ့ပါတယ္) (Bombay is Currently Mumbai)

ေနာင္(၈) ႏွစ္အၾကာ ေရာက္လာမည့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ဟာ လက္ရွိအေျခအေနအတိုင္းသြားရင္ ဘာျဖစ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

အပိုင္း(၂) ကို ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစခင္ဗ်ာ။
စည္သူ

No comments:

Post a Comment