Latest News

Thursday, August 31, 2017

ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးခြင့္ရွိတယ္လို႔ ဦးဝင္းျမင့္ ေျပာ

ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးခြင့္ရွိတယ္လို႔
ဦးဝင္းျမင့္ ေျပာ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ဥပေဒတစ္ခုတြင္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးအရ ဧည့္စာရင္း တုိင္ၾကားစရာ မလိုေတာ့ေသာ္လည္း ႏို္င္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳးအတြက္ ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“စစ္ေဆးခြင့္ မေပးထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ကာကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စစ္ေဆးခြင့္ ေပးထားၿပီးသား” ဟု ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္းက ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတြင္ မျဖစ္မေန တိုင္ၾကားရမည့္အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

ထိုဥပေဒပါ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားရသည့္ အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ေသာ္လည္း ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးျခင္းကို လံုးဝ ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

“အၾကမ္းဖက္ၿပီး၊ လက္နက္ကိုင္ၿပီးေတာ့ ေသာင္းက်န္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို မရွာရဘူး၊ မေဖြရဘူး၊ မစစ္ရဘူးလို႔ မေျပာဘူး” ဟု ဩဂုတ္လ ၃၁ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ပါ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားရမည့္အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးဝင္းျမင့္က ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္လိုက္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္လိုက္တာက လံုးဝ မစစ္ေဆးရဘူး။ မဖမ္းဆီးရဘူး။ မရွာေဖြရဘူး။ မဟုတ္ပါဘူး။ စနစ္တက် အဖြဲ႔နဲ႔ ဒါလုပ္ေပးထားတာပဲ” ဟု ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ဥပေဒတြင္ “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မႈခင္းက်ဆင္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတို႔အတြက္ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ေသာ ေနအိမ္၊ ဥပစာ၊ ေနရာမ်ားကို လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ စနစ္တက် ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္း” ဟူ၍ ျပဌာန္းထားသည္။

အဆိုပါ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးစဥ္က ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရသည့္အခ်က္ကို ဆက္လက္ထားရွိရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းကို ဆက္ထားသင့္၊ မသင့္အေပၚ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုက ပယ္ဖ်က္ရန္ ဆႏၵရွိသည့္အတြက္ ယင္းအခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ရန္ ထိုစဥ္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

"အာဏာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ေယာက္က ဝင္ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္မရွိ၊ အခါမရွိ ျခင္ေထာင္ထဲအထိ လွန္ၿပီးေတာ့၊ အခန္းထဲအထိ ဝင္ၿပီးေတာ့ ဖမ္းသြားတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏုိင္ငံသားေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ခံစားခဲ့ရတာေတြကို မခံစားေစခ်င္လို႔ ႏုိ္င္ငံသားအခြင့္အေရး ေပးလိုက္တာ" ဟု ဧည့္စာရင္း တုိင္ၾကားရသည့္အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ အရပ္၊ ေဒသတစ္ခုတြင္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ရက္ေပါင္း(၆၀)ထက္ ပိုမိုၾကာရွည္စြာ ေနထိုင္ပါက ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို အသိေပးထားရန္ ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိပါကလည္း တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ေပ။

"အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို အကူအညီတစ္ခုေပးမယ္ဆိုရင္ စာရင္းဇယားမရွိလို႔ရွိရင္ ဘာမွကူညီေပးလို႔မရဘူး။ စာရင္းဇယား ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားးရမယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းမၾကားဘူးဆိုရင္လည္း ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ေတြေပါ့။ သူတို႔က ဒီမွာေနထိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းမၾကားထားဘူးဆိုရင္ သူတို႔အတြက္ အိမ္ရာေတြ၊ တိုက္ခန္းေတြေပးမယ္ဆိုရင္ သူတို႔အတြက္ နစ္နာသြားမွာ စိုးလို႔ပါ" ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး၊ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ရွင္းျပသည္။

ဧည့္စာရင္းစစ္ေဆးသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ႏုိင္ငံေရးသမားအမ်ားစုကို ေနအိမ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ရွာေဖြဖမ္းဆီးကာ ေထာင္ခ်ေလ့ရွိသည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment