Latest News

Wednesday, August 2, 2017

သာေကတတံတားသစ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္လ်ာထား

သာေကတတံတားသစ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္လ်ာထား

ရန္ကုန္တုိင္း၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ ေလးလမ္းသြား သာေကတတံတားသစ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန(တံတားဦးစီးဌာန) ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေနေအာင္ရဲျမင့္ကေျပာသည္။

“ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ ဂ်ပန္ ယန္း ၃၃၆၀ သန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္းေလးေသာင္းေက်ာ္) ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးစီးဖို႔ကေတာ့ ၂၀၁၈အတြင္းမွာ ၿပီးဖို႔လ်ာထားၿပီးေတာ့ မွီေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာဆိုသည္။

သာေကတတံတားသစ္ကို ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးေငြျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေနေအာင္ရဲျမင့္ကေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ သာေကတ ေဒါပံုတံတားသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ တံတား၏ ခံႏိုင္ရည္မွာ က်ဆင္းလာသည့္အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား သက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

ထို႔အျပင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းမွသြားသည့္အခါ အဆင္ေျပေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တံတားတည္ေဆာက္သည့္ နည္းပညာမ်ားရရွိရန္အတြက္လည္း ရည္ရြယ္သည္ဟု ဦးေနေအာင္ရဲျမင့္ကေျပာသည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment