Latest News

Thursday, July 6, 2017

RCSS ႏွင့္ PNLO တို႔ စစ္ေရးတင္းမာခဲ့သည့္ ကဒူးႀကီးေဒသ ေက်းရြာသားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနရပ္ျပန္ေရး ေအာက္ေျခတပ္မွဴးမ်ားကို ညႊန္ၾကား

RCSS ႏွင့္ PNLO တို႔ စစ္ေရးတင္းမာခဲ့သည့္ ကဒူးႀကီးေဒသ ေက်းရြာသားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနရပ္ျပန္ေရး ေအာက္ေျခတပ္မွဴးမ်ားကို ညႊန္ၾကား

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)ႏွင့္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO)တုိ႔ ကဒူးႀကီးေဒသတြင္း တင္းမာမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္ အပါအဝင္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ သေဘာတူခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ကဒူးႀကီးေဒသအတြင္း ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက RCSS အဖြဲ႔ႏွင့္ အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တင္းမာမႈမ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ ပုန္စုတ္ႏွင့္ မဲ့တေစေက်း ရြာသား ၂၀၀ ခန္႔သည္ နားဟီးေက်းရြာသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ စစ္ေရွာင္မ်ား မိမိ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ RCSS ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္ဆစ္ ႏွင့္ PNLO ဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းတုိ႔ ဇူလုိင္ ၁ရက္က ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္တြင္ ေတြ႕ဆံုၿပီး သေဘာထားခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ဒီဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ကုိ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျပန္ႏုိင္ေအာင္ ဝုိင္းလုပ္ၾကမယ္လုိ႔ ႏွစ္ဖက္ သေဘာထားခ်မွတ္တာပါ”ဟု PNLO မွ ဦးေဆာင္ နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္၍ “ရြာသားေတြ သူတို႔ ရြာမျပန္ႏုိင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ လံုျခံဳေရး အာမခံခ်က္ မရွိေသးဘူးေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ အာမခံခ်က္ရွိေရးအတြက္ ကုိယ့္ေဒသခံ ႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးေတြကုိ သူတို႔ေနရပ္ ျပန္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ဖုိ႔၊ ေနၿပီးရင္လည္း ေနာက္ထပ္ ခ်ိန္းေျခာက္မႈေတြေပၚလုိ႔ ထြက္ေျပးရင္ မထူးဘူးေလ။ ေရရွည္ေနႏုိင္ဖို႔ အာမခံရေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက မွာတာပါ၊ ေအာက္ေျခမွာ ေပၚတဲ့ ျပႆနာဆုိေတာ့ ေအာက္ေျခမွာ ျပန္ညိႇပါ”ဟု ေျပာသည္။

ကဒူးႀကီးေဒသအတြင္း RCSS မွ တပ္အင္အား ၇၀ ေက်ာ္ခန္႔ လႈပ္ရွားသြားလာေနၿပီး အဆုိပါ ေက်းရြာသားမ်ား လူစုေဆာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသျဖင့္ နားဟီးေက်းရြာသားမ်ားက ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု PNLO ဘက္က ေျပာဆုိသည္။

“လူစုေဆာင္းတာေရာ၊ စီမံခ်က္ေတြ ရွိတယ္ဗ်။ အဲဒီစီမံကခ်က္ေတြလုပ္ေတာ့ ဟုိက လက္မခံဘူး။ လက္မခံရင္ မေနနဲ႔ဆုိေတာ့ နားလည္မႈလြဲတာေပါ့”ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

ထုိေတြဆံုမႈတြင္ ႏွစ္ဖက္ၾကား ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာႀကီးငယ္ဟူသမွ်ကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းမျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာသြားၾကရန္၊ အဆုိပါ ေက်းရြာသား ၂၀၀ ခန္႔ မူရင္းေက်းရြာမ်ားသုိ႔ လံုျခံဳ ေအးခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ ေနထုိ္ုင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ ျပႆနာမ်ား မရွိေစဘဲ ေနုထုိင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ အာမခံ ရွိေစရန္ မိမိတုိ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔၏ ေအာက္ေျခေဒသတြင္းရွိ တဝန္ခံမ်ား၊ တပ္မွဴးမ်ားသုိ႔ ညြန္ၾကားသြားၾကရန္ ႏွစ္ဖက္ ပူးတြဲသေဘာထားခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း အဆုိပါ ေက်းရြာသားမ်ား လံုျခံဳစြာ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ေပးသြားရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ တပ္ရင္း၊ တပ္ခြဲမ်ားအခ်င္းခ်င္း မၾကခဏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကရန္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး႐ံုး တာဝန္ခံမ်ား အခ်င္းခ်င္းလည္း မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းၾကရန္ RCSS ႏွင့္ PNLO တို႔အၾကား သေဘာတူညီခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလကလည္း RCSS ႏွစ္ PNLO တုိ႔အၾကား ကဒူးႀကီးေဒသအတြင္း နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ကဒူးႀကီးေဒသကုိ PNLO လႈပ္ရွားနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္းက ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းခဲ့သျဖင့္ ေျပလည္မႈရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္က NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အဖြဲမ်ားလည္းျဖစ္သည္။
Mizzima

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post