Latest News

Saturday, July 22, 2017

ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ လိုအပ္သည့္ စာရင္း(၁၀)ခု

ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ လိုအပ္သည့္ စာရင္း(၁၀)ခု

ဘ၀မွာ အေရးႀကီးတဲ့အရာေတြ၊ အမွတ္တရေတြကို စာရင္းျပဳစုမွတ္သားထားျခင္းဟာ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိရာမွာ အသံုး၀င္တဲ့ နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စာရင္းပါ အခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ တစ္ခုခုေမ့ေလ်ာ့က်န္ေနခဲ့မွာ စိုးရိမ္စရာမလိုပဲ ဘယ္အလုပ္ကို ဦးစားေပးရမလဲမဆိုတာကို သိသာထင္ရွားေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရည္မွန္ခ်က္ေတြေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ျပဳစုထားသင့္တဲ့ စာရင္း အမ်ိဳးအစား (၁၀)ခုကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

၁။ ရည္မွန္းခ်က္ စာရင္း
ရည္မွန္းခ်က္ ေတြ၊ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြက သင့္ကို တြန္းအားေပးၿပီး စိတ္ဓာတ္ တက္ၾကြေစႏိုင္တဲ့ အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ စိတ္ကူးေတြကို တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ခံစားရဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္ခဲ့တာက ဘာလဲဆိုတာကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ျပန္ေမးၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စိတ္ကူးရည္မွန္းထားတာေတြ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္စာရင္းတစ္ခုဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတိေပးဖို႔အတြက္ လိုအပ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္စာရင္းဆိုတာကလည္း ရင့္က်က္မႈေပၚကို မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစာရင္းထဲက တစ္ခုခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုက္ႏိုင္တဲ့ စိတ္ခံစားမႈက ဘာနဲ႔မွမတူပါဘူး။ ဒီလို ရည္မွန္းခ်က္စာရင္းတစ္ခု မရွိဘူးဆိုရင္ သင့္ဘ၀မွာ ဦးတည္ခ်က္ေပ်ာက္ဆံုးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို စာရင္းလုပ္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မနက္အိပ္ရာႏိုးတိုင္းမွာ အာ႐ုံစိုက္လုပ္စရာတစ္ခုခုရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ လုပ္စရာ အလုပ္စာရင္း
အလုပ္ေတြဟာ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္၀ေရး အတြက္ မွတ္တိုင္ေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုကို ၿပီးေျမာက္သြားတိုင္းမွာ ဒါမွမဟုတ္ အခက္အခဲတစ္ခုကို ေျဖရွင္းၿပီးသြားတိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈေလးတစ္ခုကို ခံစားရမွာပါ။ ဒီလို လုပ္စရာအလုပ္စာရင္းတစ္ခု မလုပ္ထားဘူးဆိုရင္ မလုပ္ျဖစ္တာေတြ မ်ားလာၿပီး အလုပ္ေၾကြးေတြ ပံုလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ အဆက္အသြယ္ စာရင္း
ဘယ္ကိစၥမဆို သင္တစ္ေယာက္တည္းလုပ္ေဆာင္ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ထင္ေကာင္းထင္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ လိုအပ္လာခ်ိန္မွာမွ ကူညီေပးႏိုင္မယ့္သူေတြကို ရွာေဖြဆက္သြယ္ဖို႔ကို အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ လိုအပ္တဲ့အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြ၊ ပါရမီရွိတဲ့ေတြမ်ားစြာကို ေတြ႕ဆံုခဲ့ဖူးမွာပါ။ ဒီလိုလူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခိုက္အတန္႔မွာ သူတို႔လိုအပ္တာရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကူညီဖို႔ လက္မေႏွးပါနဲ႔။ သင့္အတြက္ အဖိုးတန္တဲ့ အဆက္အသြယ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပရိုဂရမ္မာ၊ ေရွ႕ေန စသျဖင့္ အေရးႀကီးတဲ့ အဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြကို စာရင္းျပဳစုထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုသတိထားရမွာက သင့္စာရင္းထဲကလူေတြကို လိုအပ္လာမွ ဆက္သြယ္တာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ခိုင္မာယုံၾကည္ရတဲ့ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေ၇းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ထားသင့္ပါတယ္။

READ ဝန္ထမ္း မ်ားအတြက္ ဥပမာပုံျပင္
၄။ အသံုးစရိတ္ စာရင္း
ဒီလို အသံုးစရိတိ္ ကို စာရင္းလုပ္ထားဖို႔က မၾကာခဏၾကားရတဲ့ အၾကံေပးစကားျဖစ္ေပမယ့္ မလုပ္ျဖစ္ၾကတာက မ်ားပါလိမ့္မယ္။ အားလံုး သိၾကတဲ့အတိုင္း အသံုးစရိတ္ကို ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ မျဖစ္မေနလိုအပ္တာေတြအတြက္ အသံုးစရိတ္နဲ႔ မလုိအပ္ေပမယ့္ လိုခ်င္တာေတြ၊ လုပ္ခ်င္တာေတြအတြက္ သံုးလိုက္တဲ့ အသံုးစရိတ္တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားစုက လိုခ်င္တာေတြကို လုိအပ္တာေတြအျဖစ္သေဘာထားၿပီး သံုးစြဲတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ တကယ္သံုးသင့္တဲ့ အသံုးစရိတ္ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာကြဲျပားဖို႔ မလြယ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အသံုးစရိတ္ေတြကို စာရင္းျပဳစုၿပီး ေသခ်ာသံုးစြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၅။ အသံုး၀င္တဲ့ပစၥည္းစာရင္း
အခုေခတ္ဟာ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာတဲ့ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အေၾကာင့္ ကိရိယာေတြ၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြက သင့္ရဲ႕ အလုပ္အကိုင္၊ လုပ္ငန္းေတြကို ပိုမိုလြယ္ကူေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာေတြ၊ ဖုန္းေတြ စတဲ့ ပစၥည္းေတြမွာဆိုရင္လည္း သင့္အလုပ္အကိုင္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ့ Software ေတြ ၊ Apps ေတြ အစံုအလင္ရွိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အသံုး၀င္တဲ့ပစၥည္းေတြ၊ အသံုးအေဆာင္ေတြကို စာရင္းျပဳစုၿပီး ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။

၆။ တစ္ကိုယ္ရည္ တိုးတက္မႈ စာရင္း
သင့္အေၾကာင္ကို ျပန္စဥ္းစားပါ။ သင့္အေနနဲ႔ တိုးတက္လာေစခ်င္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ၊ ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို စာရင္းျပဳစုပါ။ သင့္အနားကလူေတြက သင့္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔၊ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဖိအားမေပးရင္ေတာင္မွ ကိုယ္တိုင္က ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကိုယ္ရည္ တိုးတက္မႈစာရင္းထဲမွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဖို႔၊ တက္ဖို႔ လိုမ်ိဳး ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ၊ စိတ္ဓာတ္ခံယူခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ၊ အက်င့္ဆိုးေတြ ေဖ်ာက္ဖို႔ စသျဖင့္ ပါ၀င္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေျပာင္းလဲစရာရွိတာေတြကို စာရင္းလုပ္ထားမယ္ဆိုရင္ သင့္ကို အခ်ိန္တုိင္းသတိေပးေနမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ဆန္းသစ္တဲ့ စိတ္ကူး စာရင္း
သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ အႀကီးအက်ယ္ေအာင္ျမင္ခဲ့သူတိုင္းဟာ အမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈရွိသူေတြ၊ အသစ္အဆန္းကို စိန္ေခၚရဲသူေတြနဲ႔ အရွိအတိုင္းမွ်ေျခကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္သူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္းသစ္တဲ့ စိတ္ကူး တစ္ခုျဖစ္ဖို႔အတြက္ အသစ္ျဖစ္ရုံနဲ႔တင္ မလံုေလာက္ပါဘူး။ အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး တကယ္လည္း အသံုးတည့္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ေခါင္းထဲမွာ စိတ္ကူးသစ္ အိုင္ဒီယာသစ္ေတြ ရလာၿပီဆိုတိုင္း ခ်ေရးထားပါ။ ဒီစိတ္ကူးေတြထဲက ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အရွိဆံုးနဲ႔ သင္စိတ္အားအတက္ၾကြဆံုးတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္ပါ။

READ လက္ရွိအလုပ္ကို မုန္းေနသူေတြအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ (၄)မ်ိဳး
၈။ အနာဂတ္အစီအစဥ္စာရင္း
မနက္ျဖန္ဆိုတာ မေရရာဘူး။ ဒီေန႔မွာပဲ ေနထိုင္ပါလို႔ ေျပာတာၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ဒီအယူအဆကို လက္ခံထားလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြမွာ အနာဂတ္အတြက္ အစီအစဥ္ရွိထားတာက လံုး၀မရွိတာထက္ ပိုၿပီး အဆင္ေျပေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕အနာဂတ္အစီအစဥ္ေတြကို စာရင္းျပဳစုထားပါ။ ဒီစာရင္းထဲက ဘယ္ကိစၥေတြကို တကယ္ျဖစ္လာေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ ဆံုးျဖတ္ပါ။ ၿပီးေတာ့ သင့္ရဲ႕ ပုဂၢိဳဟ္ေရးအနာဂတ္နဲ႔ တိုက္႐ုိက္မဟုတ္ေပမယ့္ သြယ္၀ိုက္ေသာအားျဖင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ အနာဂတ္အစီအစဥ္စာရင္းလည္း ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ဘာေတြလဲဆိုေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ ပြဲလမ္းေတြ၊ ဥပေဒေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ေနာက္လာမယ့္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း၊ အသံုးတည့္မယ္ နည္းပညာ စသျဖင့္ အားလံုးကို သိထားၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

၉။ ေနာက္ဆက္တြဲ အစီအစဥ္စာရင္း
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းမွာ ဆန္႔က်င္ဖက္ အေျခအေနေတြရွိတတ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတိုင္းက အတားအဆီးေတြ ဒါမွမဟုတ္ စြန္႔စားမႈေတြ မ်ားစြာကို ျဖတ္ေက်ာ္ေအာင္ျမင္ၿပီးမွ ေအာာင္ျမင္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔စားမႈေတြက ေရွာင္လႊဲလို႔မရႏိုင္တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း ျဖစ္မလာခဲ့ရင္ ဘာလုပ္မလဲဆိုတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ အစီအစဥ္ေတြကို စာရင္းျပဳစုထားသင့္ပါတယ္။

၁၀။ အိပ္မက္စာရင္း
ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ေအာင္ျမင္ခ်င္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္တာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘ၀မွာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့အခ်ိန္ေတြကို ၾကံဳေတြ႕ရတိုင္းမွာ သင့္ရဲ႕ အိပ္မက္စာရင္းကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ဖို႔ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖည့္တင္းလိုက္ပါ။

မိန္းကေလးတိုင္း ေတာင့္တၿပီး ေယာကၤ်ားေလးတိုင္း အားက်ေစမည့္
Credit : Gentleman Magazine

No comments:

Post a Comment