Latest News

Tuesday, June 6, 2017

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ ပညာရွင္မ်ား အႀကံျပဳ

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ ပညာရွင္မ်ား အႀကံျပဳ

ယခုႏွစ္ မိုးရာသီ ျဖစ္သည့္ မိုးဦး၊ မိုးလယ္ႏွင့္ မိုးေႏွာင္းကာလ ၃ ခုလုံးတြင္ ႐ြာသြန္းမည့္ မိုးအေျခအေနသည္ ႐ြာသြန္းၿမဲထက္ပိုၿပီး မိုးေကာင္းမည္ျဖစ္၍ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳ ေျပာဆိုၾကသည္။

မိုးေလဝသပညာရွင္ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ဇြန္၊ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာလမ်ားအတြင္း တျပည္လုံးအေနျဖင့္ ေျမာက္ ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွလြဲ၍ က်န္ေဒသမ်ားအားလုံးတြင္ ႐ြာသြန္းၿမဲထက္ပိုမည္ျဖစ္ ၿပီး မေကြး၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ မိုးအမ်ားဆုံး႐ြာသြန္းနိုင္သည္ဟု ဧရာဝတီကို ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က မိုးမ်ားမည့္ႏွစ္ဟု ခန႔္မွန္းထားေသာေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈအတြက္ စိုးရိမ္စရာရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေရႀကီးကာလ အေတြ႕အႀကဳံအရ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အားနည္းျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ မ်ားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိုး႐ြာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေတာင္ကုန္းျမင့္မ်ားမွ က်လာေသာ ေတာင္က်ေရမ်ားက ေရႀကီးမႈကို ပိုဆိုးနိုင္သည့္အတြက္ သတိရွိရမည့္ ႏွစ္ကာလဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

“ဘာျဖစ္ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာကေတာ့ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စာအုပ္ေတြရွိေနတာပဲ။ ဒါ ေတြက လုပ္ထားၿပီးသားပဲ။ အဲဒါကို ေက်ညက္ေအာင္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြလုပ္ထား။ အေရး ႀကီးတာက ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔နဲ႕ လိုအပ္တာေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ပါပဲ” ဟု ဦးထြန္းလြင္က အႀကံျပဳသည္။

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား အနီးအနားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္ မ်ားကို သတိရွိစြာျဖင့္ အၿမဲမျပတ္ နားေထာင္ေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိုက္ခင္းအတြက္ ေရထိန္းသည့္ေနရာတြင္ ထိန္းတတ္ရန္လိုသကဲ့သို႔ ပိုလွ်ံသည့္ေရမ်ားကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ေရျမင့္တက္ေလ့ရွိသည့္ ေဒသမ်ား၏ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ တာတမံမ်ား၏ အျမင့္၊ ႀကံ့ခိုင္မႈမ်ားကို ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူ (Eco Dev) ကလည္း “ဒီႏွစ္က မိုးေကာင္းတယ္။ ေရႀကီးေရလွ်ံ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ တခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ စိုက္ထားတဲ့ စိုက္ခင္းေတြ၊ လယ္ေတြ ပ်က္စီး နိုင္တယ္။ ဒီအခါ ျပန္ၿပီးေတာ့ ထြန္ရမယ္။ ျပန္ၿပီးစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ လိုေကာင္းလိုမယ္။ လိုတဲ့အခါ စပါးမ်ိဳး မရွိဘူးဆိုရင္ အခက္အခဲရွိ မယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေငြမရွိဘူးဆိုရင္ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္မွာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအေနျဖင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္နိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉးမ်ားက ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါက ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ စိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ တင္းေပါင္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သကဲ့သို႔ ယခုႏွစ္အတြက္လည္း ဌာန၏ မ်ိဳးေစ့က်န္မ်ားအျပင္ ယခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွ အရန္မ်ိဳးစပါး တင္း ၅၀၀၀၀ ခန႔္ ဝယ္ထားရန္ ထည့္သြင္းလ်ာထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဌာန၏ ဒုတိယ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းက ဧရာဝတီက ေျပာသည္။

“အရင္တုန္းကေတာ့ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ကာကြယ္ေရးဆိုၿပီး ေဒသအလိုက္ ေရႀကီးတတ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ေရႀကီးတာသက္ သာေအာင္။ ေရႀကီးမႈဒဏ္မွ ကာကြယ္နိုင္ေအာင္ ေျမာင္းေဖာက္တာတို႔၊ ေရလႊဲေျမာင္း တူးတာတို႔ေတြကေတာ့ လုပ္ေပးေန ရတာပါပဲ။ ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္ ပညာေပးတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကလည္း နယ္႐ုံးေတြမွာ ေတာင္သူေတြနဲ႕ထိေတြ႕ၿပီး သ႐ုပ္ျပတာ၊ ပညာ ေပးတာ၊ သင္တန္းေပးတာရွိတယ္။ လက္ကမ္းစာေစာင္တို႔၊ စာအုပ္စာတမ္းတို႔ ဒါေတြလည္း ပုံမွန္ေဝပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၃၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားသဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီအေနျဖင့္လည္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စစ္တမ္း ၂၀၁၆ ကို ျပဳစုထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူးဇူး/ဧရာဝတီ

No comments:

Post a Comment