Latest News

Wednesday, April 19, 2017

ရန္ကုန္ျမိဳ့ ၏ သုည မိုင္တိုင္ တည္ေနရာကို ေျခရာခံမိျခင္း


 
ရန္ကုန္ျမို့ ၏ သုည မိုင္တိုင္ တည္ေနရာကို ေျခရာခံမိျခင္း

ရန္ကုန္ျမို့တြင္ ၆မိုင္ခြဲ၊ ၇မိုင္ခြဲ၊ ၈မိုင္၊ ၉မိုင္၊ ၁၀မိုင္ ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္ ေနရာမ်ား ရိွပါသည္။ ထိုအကြာအေ၀းမ်ားကို မည္သည့္ေနရာက စတင္၍ တိုင္းတာပါသလဲဟု ေမးခြန္းထုတ္လွ်င္ ေျဖဆိုနိုင္သူ အနည္းငယ္သာ ရိွပါလိမ့္မည္။ 

ဆူးေလေစတီ မွ အေျခခံ၍ တိုင္းတာသည္ဟု ေျဖဆိုနိုင္သူ အနည္းငယ္ေတာ့ ရိွပါလိမ့္မည္။ သို့ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့အေနျဖင့္ ျဗိတိသွ် တို့သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျပည္လမ္းတေလွ်ာက္ ၏ အကြာအေ၀းျပ မိုင္တိုင္အမွတ္အသားကို စိုက္ထူရာတြင္ ဆူးေလစတီ တည္ေနရာအား သုည မိုင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရေၾကာင္း အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြ မေတြ့ရိွခဲ့ပါ။

ဆူးေလေစတီ သည္ ျမို့ေတာ္ခန္းမ အနီးတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ ျမို့ေတာ္ခန္းမ အစား ဆူးေလေစတီ ကို ဗဟိုျပုရသည္ဟု စဥ္းစားလွ်င္ ယုတၱိတန္သည္။ ကၽြန္ေတာ့၏ သူငယ္ခ်င္း ကိုေဇာ္ျမင့္ဦး ျပန္လည္ ေျပာျပသည္မွာ ျဗိတိသွ် တို့ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလက ဘုရင္ခံ ဆားဟူးဖရန့္ကိုယ္တိုင္ ေရႊတိဂံုဘုရား ေတာင္ဖက္မုဒ္ရိွ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိုင္း အုတ္ဂူ တည္ရွိရာ ေနရာတ၀ိုက္တြင္ ရန္ကုန္ျမို့ ၏ ဗဟို အျဖစ္ အမွတ္အသားေက်ာက္တိုင္ စိုက္ထူခဲ့ေၾကာင့္ သူမွတ္ထားသမွ် ရန္ကုန္ျမို့ ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ရွင္းျပခဲ့သည္။ အလြန္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္။ သူငယ္ခ်င္း ကိုေက်ာ္ေက်ာ္စိုး လည္း ကၽြန္ေတာ့အား ရန္ကုန္ျမို့ ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ကိုလိုနီလက္ထက္ ရန္ကုန္ျမို့၏ ေျမပံု နွင့္တကြ ရွင္းျပခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အင္မတန္တိက်၍ စနစ္က်သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သုညမိုင္ အမွတ္အသား ကို ရန္ကုန္ျမို့အလယ္ ၏ ေျမျပင္တေနရာတြင္ စိုက္ထူခဲ့ေပလိမ့္မည္။ သို့ေသာ္ လႊတ္လပ္ေရး ရေသာအခါ အဂၤလိပ္ အစိုးရထံမွ စည္ပင္သာယာ ေျမပံုမ်ားကို လႊဲေျပာင္း ယူရာတြင္ အခ်ိဳ့ အေရးၾကီးေသာ ေျမပံု အခ်က္အလက္မ်ား က်န္ေကာင္း က်န္နိုင္ပါသည္။
ထိုေပ်ာက္ဆံုးေနသာ သမိုင္း အခ်က္အလက္ ကြင္းဆက္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို့ သူငယ္ခ်င္း ၃ေယာက္ အားလပ္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေျမျပင္တေလွ်ာက္ ေလ့လာ၍ သုေတသန လုပ္ရန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ က စိတ္ကူးယဥ္ ခဲ့ျကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာတပါတ္က ကိုေက်ာ္ေက်ာ္စိုး တေယာက္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းဂူ တ၀ိုက္တြင္ သဲလြန္စ ရလိုရျငား သြားေရာက္ ရွာေဖြခဲ့သည္။ နွစ္အတာ္ၾကာခဲ့သည္ျဖစ္၍ ေျမျပင္အေနအထားမွာ လံုး၀ ေျပာင္းလဲေနပါျပီ။ မည္သည့္ သမိုင္း၀င္ ေက်ာက္တိုင္မ်ွ မေတြ့ခဲ့ရေတာ့ေပ။ ေရႊတိဂံုဘုရား ၏ နယ္နမိတ္အစ ဆိုသည့္ ေက်ာက္တိုင္ တခုကိုသာ ေတြ့ရိွခဲ့သည္။
ထို့ေနာက္ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္စိုး သည္ သူ၏ကားကို ယင္းေနရာမွစတင္ျပီး ျပည္လမ္းတေလွ်ာက္ ေမာင္းနွင္ခဲ့ရာ ၆မိုင္ခြဲ မွတ္တိုင္ နွင့္ ၈မိုင္ မွတ္တိုင္သို့ေရာက္ခိုက္ သူ၏ကားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ အကြားေ၀းျပ ဒိုင္ခြက္ နွင့္ တိုက္ၾကည့္ေသာအခါ ၂မိုင္ နီးပါး လိုေနသည္ကို သတိထားမိခဲ့သည္။ ထို့ေၾကာင့္ သုည မိုင္တိုင္ ေနရာသည္ ေရြွတိဂံုဘုရား ေတာင္ဖက္မုဒ္ ေနရာ  ျဖစ္နိုင္ေခ် အလြန္နည္းသြားျပီး ဆူးေလေစတီ ေနရာသည္သာ ရန္ကုန္ျမို့ ၏ သုည မိုင္ တည္ေနရာ ျဖစ္နိုင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္ခဲ့သည္။ 

သမိုင္း စိတ္၀င္စားသူမ်ား ၏ ေျပာျပခ်က္အရ သခင္ကိုယ္တိုင္မိွုင္း အုတ္ဂူေနရာ တ၀ိုက္တြင္ အထင္ကရ ေက်ာက္တိုင္ စိတ္ထူခဲ့ျခင္းမွာ ျဖစ္နိုင္ေျခ ရိွျပီး မည္သည့္အေျကာင္းအရာအတြက္ စိုက္ထူခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေျကာင္းကိုသာ အေျဖမထုတ္နိုင္ျခင္း ျဖစ္ဖို့မ်ားပါသည္၊ 

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္စိုး ၏ ေတြ့ရိွခ်က္ကို အေျခခံျပီး ကၽြန္ေတာ္လည္း Google map တြင္ ဆူးေလေစတီအား စတင္မွတ္အျဖစ္ အေျချပုျပီး ျပည္လမ္းတေလွ်ာက္ အကြာအေ၀းကို အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ တိုင္းတာၾကည့္ရာ ၆မိုင္ခြဲ အကြာအေ၀းသည္ ေျမျပင္ေပၚရိွ ၆မိုင္ခြဲ ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္ေနရာတြင္ မျပဘဲ ၄င္းမွတ္တိုင္ကိုေက်ာ္လြန္၍ ေအဒီလမ္းမေရာက္ခင္ လူငယ္အင္းယားေလးေနရာအထိ ေရာက္သည္ကို ေတြ့ရိွခဲ့သည္။ ၈မိုင္ အကြာအေ၀းသည္လည္း ေျမျပင္ ၈မိုင္ခြဲ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ကို လြန္ျပီး ၉မိုင္ ေနရာေလာက္ထိ ေရာက္သည္ကို ေတြ့ရိွခဲ့သည္။

၈မိုင္၊ ၇မိုင္ခြဲ၊ ၆မိုင္ခြဲ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ေနရာမ်ားကို အသီးသီး အေျချပု၍  ဆန့္က်င္ဖက္အရပ္ ရန္ကုန္ျမို့လယ္သို့ ျပည္လမ္းတေလွ်ာက္ ျပန္လွန္ တိုင္းတာၾကည့္ရာ အဆံုးေနရာမ်ားသည္ ဆူးေေစတီကိုလြန္၍ ၀.၇မိုင္ ေက်ာ္လြန္သည္ ကို ေတြ့ရိွရသည္။ ထို ၀.၇မိုင္ ေက်ာ္လြန္ေသာေနရာသည္ ဆူးေလလမ္းမအတိုင္းဆိုလွ်င္ ၀န္ၾကီးမ်ား ရံုးအေဆာက္အဦး၊ ကမ္းနားလမ္း ဆိုလွ်င္ ဗဟိုစာတိုက္ၾကီး အေဆာက္အဦး ရိွသည့္ ေနရာတ၀ိုက္ ျဖစ္သည္ကို ေတြ့ရိွခဲ့သည္။

ဗဟိုစာတိုက္ၾကီးအား အစမွတ္အျဖစ္ အေျချပုျပီး ကမ္းနားလမ္းမွတဆင့္ ျပည္လမ္းတေလွ်ာက္ တိုင္းတာျကည့္ရာ ၆မိုင္ခြဲ အကြာအေ၀းသည္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ၆မိုင္ခြဲ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္၊ ၇မိုင္ခြဲ ေနရာသည္ ၇မိုင္ခြဲ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္၊ ၈မိုင္ေနရာသည္ ၈မိုင္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ေနရာ အသီးသီး ျဖစ္သည္ကို ေတြ့ရိွွခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္တို့သည္ Singapore ျမို့ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္  ျမို့ျပအဂၤါရပ္မ်ား သတ္မွတ္သည့္အခါ ဗဟိုစာတိုက္ၾကီး (ယခု Fullerton hotel)  ကို သုညမိုင္ zero mile အျဖစ္ အေျချပု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုေခတ္္က ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ စာပို့ျခင္း၊ ေျကးနန္း၊ တယ္လီဖုန္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပုခဲ့သည္။ ဗဟိုစာတိုက္ၾကီးကို အေျချပု၍ ျမို့တျမို့ နွင့္ တျမို့ ု့အကြာအေ၀းအလိုက္ တံဆိပ္ေခါင္းအဖိုးအခ၊ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ အဖိုးအခ ကို သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထို့ေၾကာင့္ စာတိုက္ဌါနအား zero milestone အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ဟန္တူသည္ဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ ယူဆပါသည္။  

Singapore ျမို့သည္ Rangoon ျမို့တည္ျပီးသည့္ေနာက္မွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ Singapore ျမို့အတြက္ လိုအပ္ေသာ ျမို့ျပအဂၤါရပ္မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ Rangoon ျမို့ တည္ထားသည့္ စနစ္အခ်ိဳ့ကို ျပန္လည္အသံုးျပုခဲ့နိုင္သည္ဟု မွန္းဆမိပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္အနည္းငယ္က Singapore အစိုးရသည္ သမိုင္း အေမြအနွစ္ ေထာက္အထားမ်ားျဖစ္သည့္ အကြာအေ၀းျပ မိုင္တိုင္ ေက်ာက္တိုင္မ်ားကို ျပန္လည္တူးေဖၚ ရရိွခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို့နိုင္ငံတြင္ကား မည္သည့္ မိုင္တိုင္ေက်ာက္တိုင္ကိုမ်ွ ျပန္လည္တူးေဖၚ ရရိွေျကာင္း မၾကားရပါ၊ 

ကၽြန္ေတာ္တို့ သူငယ္ခ်င္း ၃ေယာက္အေနျဖင့္  ၾကားဖူးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဖတ္ရႈခဲ့ဖူးေသာ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား၊ ေျမျပင္ေလ့လာမႈအေျခအေန၊ Google map မွ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ တိုင္းတာခ်က္မ်ားကို ျခံုငံု၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ရလွ်င္ ရန္ကုန္ျမို့၏ သုည မိုင္တိုင္ ေက်ာက္တိုင္ တည္ေနရာ သည္ ကမ္းနားလမ္း နွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းေထာင့္ရိွ ဗဟိုစာတိုက္ၾကီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္ရပါေတာ့သည္။

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
၃၀.၁.၂၀၁၆

ထပ္မံစံုစမ္း ရွာေဖြ ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အေထာက္အထားမ်ား အရ zero mile ေက်ာက္တိုင္သည္ ကမ္းနားလမ္း န်င့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းေထာင့္ ရိွ ဗဟိုစာတိုက္ၾကီး ေရွ့တြင္ အမွန္တကယ္ ရိွခဲ့ပါသည္ဟု ဗဟိုစာတိုက္ၾကီးမွ အရာရိွတဦးက သမိုင္းေၾကာင္း အေထာက္အထား နွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသ အျဖစ္ အတည္ျပုျပီး ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္အနည္းအငယ္က စည္ပင္သာယာမွ ပလက္ေဖါင္း ျပုျပင္ရာတြင္ ၄င္း ေက်ာက္တိုင္ကို နုတ္ယူသြားပါသည္။

ဤ zero mile အမွတ္အသား ေက်ာက္တိုင္သည္ ေရွးေဟာင္း သမိုင္းအေမြအနွစ္တခုျဖစ္ျပီး ျဗတိသွ် အစိုးရ ၏ မိုင္တိုင္အကြာအေ၀း သတ္မွတ္ပံု အေၾကာင္းကို တေစ့တေစာင္း ေလ့လာနိုင္ပါသည္။

၄င္း ေက်ာက္တိုင္ကို ျပန္လည္ရွာေဖြ၍ မူလေနရာတြင္ ျပန္လည္စိုက္ထူနိုင္လွ်င္ နိုင္ငံသားမ်ားသာမက နိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးရိွပါသည္။

ကမၻာတ၀န္းလံုးတြင္ ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္မ်ားကို လိုက္လံရွာေဖြ မွတ္တမ္းျပုစု၍ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေနသလို ကၽြန္ေတာ္တို့ နိုင္ငံတြင္လည္း ေရွွးေဟာင္း အေမြအနွစ္မ်ားကို ျပန္လည္စူးစမ္းရွာေဖြ၍ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါစို့။

Aung Ngwe Latt ၏
စာမ်က္ႏွာ မွ ကူးယူေဖာ္ျပ ပါသည္။

လူမြန္
Credit. . . Lu Mon
    

No comments:

Post a Comment