Latest News

Saturday, March 4, 2017

ႏိုင္ငံတကာအေနျဖင့္လည္း အက်ဳိးတရားႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ပါက ဘက္လိုက္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ရန္ UNFC ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အႀကံျပဳ

ႏိုင္ငံတကာအေနျဖင့္လည္း အက်ဳိးတရားႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ပါက ဘက္လိုက္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ရန္ UNFC ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အႀကံျပဳ


 ႏိုင္ငံတကာအေန ျဖင့္လည္း အက်ဳိးတရားႏွင့္ ႏွီး ႏႊယ္ပါက ဘက္လိုက္မႈရွိႏုိင္သည္ ကို သတိခ်ပ္ရန္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စုဖြဲ႕ထားေသာ UNFC ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က အႀကံျပဳခဲ့သည္ ဟု UNFC အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴး ခူးဦးရယ္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ UNFC ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) တို႔ မတ္လ ၁ ရက္က ေန ျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္း အပစ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားခိုင္မာေစရန္ အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ႏုိင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ေရး UNFC ဘက္က အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္အႀကံျပဳခဲ့သည္။

‘‘JMC (ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ) ျဖစ္စဥ္မွာ တကယ္လို႔မ်ား တိုက္ပြဲေတြ ျပန္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အ ေျဖရွာဖို႔အတြက္၊ ဖ်န္ေျဖေရးအ တြက္ UNFC က အဆိုျပဳထားတာ က ႏိုင္ငံတကာမွာ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိၿပီးေတာ့ သမာသမတ္က်တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ အေျဖရွာတဲ့ေနရာ မွာ ပါ၀င္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က အဆိုျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု DPN အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သည့္ ခူးဦးရယ္က ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က ‘‘ႏုိင္ငံ ေတာ္အတိုင္ပင္ခံရဲ႕ အျမင္က ေတာ့ ႏုိင္ငံတကာဆိုတိုင္းလည္း ဘက္လိုက္မႈမရွိဘူးဆိုၿပီး အာမမ ခံႏိုင္ပါဘူးဆိုၿပီးေပါ့။ လူ႕သေဘာသဘာ၀ဆိုတဲ့ ဟာမ်ဳိးကေတာ့ လူတိုင္းကေတာ့ အက်ဳိးတရားနဲ႔ ႏွီးႏႊယ္လာမယ္ဆိုရင္ အားလံုး ဘက္လိုက္မႈေတြရွိၾကတာခ်ည္း ပဲေပါ့ေလ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ နည္းနည္း သတိခ်ပ္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ မ်ဳိးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အႀကံျပဳ တာရွိပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။

UNFC အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး အစိုးရထံအဆိုျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပထားရာတြင္ အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ယႏၲရားမ်ား၌ ႏိုင္ငံတကာပါ၀င္ေရးကိစၥ  ပါ၀င္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႇိႏိႈင္းရာတြင္ အစိုးရဘက္က၊အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ဘက္က ႏိုင္ငံတကာ၏ ပါ၀င္မႈရွိလာပါက ပိုမို ႐ႈပ္ေထြးႏုိင္သည္ဆိုသည့္အျမင္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိသည္ဟု ခူးဦးရယ္က ဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ျမင္ တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြး ေႏြးဖက္ ႏွစ္ဖက္ဟာ ျပႆနာ ျဖစ္ဖက္ေတြျဖစ္တယ္။ တကယ္ လို႔ ျပႆနာျပန္ျဖစ္လာလို႔ရွိရင္ သူမွားတယ္၊ ကုိယ္မွန္တယ္စသ ျဖင့္ ရပ္တည္ၾကမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ အေျဖရလဒ္တစ္ခုကို မရႏိုင္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အ ျမင္ရွိတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ ငံတကာက လူေတြပါမွပဲ နည္း နည္းေလးမွန္ကန္ေတာ္တည့္တဲ့ အေျဖတစ္ခုခုကို ရွာေဖြႏုိင္မယ္လို႔ကြၽန္ေတာ္တို႔က အျမင္ရွိတယ္ဆို တာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာ ပါတယ္’’ဟု ခူးဦးရယ္က ေျပာၾကားသည္။

NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ရပ္တည္မႈအေပၚ UNFC အဖြဲ႕၀င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အားလံုးလိုက္နာရမည္ဟု ခူးဦး ရယ္က ေျပာသည္။ UNFC အဖြဲ႕ ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ကခ်င္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ၊ ရွမ္း ျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) ၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုး တက္ေရးပါတီ (KNPP) ၊ ရခိုင္ ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) ၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ ႐ုံး (LDU) ၊ ‘၀’အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WNO) တို႔ ျဖစ္သည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအစိုးရႏွင့္ ဆက္ညႇိႏိႈင္းမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခူးဦးရယ္က ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ မထိုးႏိုင္မခ်င္း၊ ဆက္ညႇိရမယ္ဆိုတာကိုပဲ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ သေဘာမတူမခ်င္း၊ အေျဖမရမခ်င္း ဆက္ညႇိေနမွာပဲ။ ညႇိတယ္ဆိုတာက ဒါရမွ ရမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဓိ႒ာန္တာမ်ဳိး မဟုတ္သလို အစိုးရဘက္ကလည္း မင္းတို႔ ဒီလိုအလြန္အကြၽံေတာင္းဆိုလို႔ ငါတို႔လည္း မလိုက္ေလ်ာႏိုင္ဘူးလို႔လည္း တစ္ခ်က္တည္းမေျပာလိုက္ေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆုံခ်က္ကို ရွာေနဆဲပါ။ ဆံုခ်က္မေရာက္မခ်င္း နည္းနည္းၾကာေနဦးမွာပဲ’’ဟု ေျပာသည္။

UNFC အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ KIO/KIA ႏွင့္ SSPPတို႔ တက္ေရာက္သည့္ တတိယ အႀကိမ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ပန္ဆန္းအစည္းအ ေ၀းက NCA မေရးထိုးဘဲ ‘၀’လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (UWSA) ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ထား သည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

 ‘‘အခုေလာေလာဆယ္မွာ KIO နဲ႔ SSPP ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ UNFC မွာ အဖြဲ႕၀င္ပါ။ ဦးေဆာင္ တဲ့ အဖြဲ႕အ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခု သြားေနတဲ့ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္စဥ္မွာလည္း သူတို႔ပါပါတယ္။ ထဲထဲ၀င္၀င္အစကေန အဆံုးထိ ပါပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔နဲ႔ အက်ဳံး၀င္ပတ္သက္ပါတယ္’’ဟု ခူးဦးရယ္က အစိုးရႏွင့္ NCA ညႇိႏိႈင္းမႈတြင္ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ပါ၀င္မႈ အေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ DPN တို႔၏ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ KIO/ KIA ကိုယ္စားလွယ္လိုက္ပါလာ ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ KIO/KIA ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္က ယခင္အစိုးရႏွင့္ NCA ေဆြးေႏြးခဲ့ မႈအေျခအေနမ်ားကို ၎၏ Gun-maw Sumlut ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ ႏွာ၌ မတ္လ ၁ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ‘‘ ႏုိင္ငံေရးအာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္တဲ့ စာခ်ဳပ္အျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္းပဲ... ေဆြးေႏြး ပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီဆိုတဲ့ အဆင့္ထိပဲ ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္’’ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ေရးသားထားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တိုက္ပြဲ မ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္လ်က္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ စစ္ေရးစီမံခ်က္မ်ား ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာေပးေစလိုေၾကာင္းကို UNFC/DPN က ဆက္လက္၍  အေလးအနက္ေတာင္းဆိုေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ၎က ေရး သားခဲ့သည္။

အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္ မရွင္ႏွင့္ DPN တို႔သည္ မတ္လ ၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စတုတၳအ ႀကိမ္ တရား၀င္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း ခဲ့သည္။7Day News Journal

No comments:

Post a Comment