Latest News

Sunday, March 19, 2017

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဦးပိုင္ေျမဧကေပါင္း (၁၈၈၈၁၂၅)ဧကကို လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဦးပိုင္ေျမဧကေပါင္း (၁၈၈၈၁၂၅)ဧကကို လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေတာင္သူ ၁ဝ၇၂၅၆ဝ ဦး၏ ဦးပိုင္ေျမဧကေပါင္း (၁၈၈၈၁၂၅)ဧကကို လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေတာင္သူ ၁ဝ၂၉၄၄၃ ဦး၏ ဦးပိုင္ေျမေပါင္း (၁၇၉၁၇၆၆)ဧကကို လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ (၇)ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ၉၄ ဒသမ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သတင္းရရွိသည္။

"ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဘန္ထီးယူ ဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူထားတဲ့ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွာ အဖြဲ႕ဝင္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ တာဝန္ယူၿပီး ေျမသိမ္းခံေတာင္သူေတြ ေျမယာျပန္လည္ရရွိဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါတယ္။ အခ်ိန္ေတာ့ ယူရမယ္။ နစ္နာသူေတြ စစ္မွန္တယ္ဆို အားလံုးျပန္ေပးမယ္။ ျပန္ရၾကမွာပါ။ စီစစ္ေနတယ္ စီစစ္တာကိုေတာ့ အခ်ိန္ေပးရမယ္။" ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္မွ ေျပာျပသည္။

မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေရနံ႔သာေက်းရြာအုပ္စု အနာႀကီးေရာဂါေဆး႐ုံမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမဧရိယာ ၂ဝ၈ ဒသမ ၃၅ ဧကကို ဒုတိယသမၼတ ဦးဟန္နရီဗန္ထီးယူဦးစီးၿပီး ၂၀၁၆အတြင္းက ေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ရက္တြင္လည္း အမွတ္ (၁၂၁) ေထာက္ပံ့ ႏွင့္ပို႔ေဆာင္ေရး တပ္ရင္း စြန္႔လႊတ္ေျမမွ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္မူလေတာင္သူ (၂၂၅)ဦးအား ေျမဧရိယာ (၁၂၆၉ဒသမ၃) ဧက၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ အနာႀကီးေဆးရုံ(ေရနံ႔သာ) စြန္႔လြတ္ေျမမွ မူလေတာင္သူ(၂၃)ဦးအား ေျမဧရိယာ(၁၄၀ဒသမ၅၁) ဧကတုိ႔ကုိ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ(၇)မ်ား ထပ္မံေပးအပ္ၿပီးျဖစ္သည္။

"စီစစ္တာကို အခ်ိန္ေပးရတာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သိမ္းထားတာလည္းၾကာၿပီ။ သိမ္းတဲ့သူေတြက အမ်ားႀကီး ၿမိဳ႕ျပေဖာ္ဖို႔သိမ္းတယ္။ လမ္းေဖာက္ဖို႔သိမ္းတယ္။ အစိုးရကသိမ္းတာရွိတယ္။ တပ္မေတာ္ကသိမ္းတာေတြ ရွိတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာက သိမ္းတာရွိတယ္။ ဒါေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စီစစ္ရတယ္။ အသိမ္းခံထားရသူေတြက သိမ္းခံရတာမွန္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ရမယ္။ ေလ်ာ္ေၾကး ရ/မရ၊ ေျမအစားထိုး ရ/မရ အဲဒါေတြ အားလံုးျပန္စီစစ္ရတယ္။ လယ္ခြန္/ ေျမခြန္ေပးထားရမယ္။ ဘိုးဘြားပိုင္ဆိုရင္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပႏိုင္ရမယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေတြကလည္း ျပန္အပ္တာေတြရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို ေတာင္သူလက္ထဲ ဒီအတိုင္းျပန္ေပးလို႔မရဘူး။ အဆင့္ေတြရွိတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာကေန ျပန္အပ္ရတယ္ အသံုးမျပဳတာ့ပါဘူးဆိုၿပီး ျပန္အပ္ရတယ္။ ဘယ္အပ္ရလဲဆိုေတာ့ ျပည္ထဲေရးကို ျပန္အပ္ရတယ္။ အဲဒါကိုမွ ျပည္ထဲေရးက အစိုးရပိုင္ေျမျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေၾကညာေပးရတယ္။ အဲဒီမွာ အရင္တုန္းက လုပ္ခဲ့တဲ့ေတာင္သူေတြက လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပန္ေလ်ွာက္ရတယ္။ တဆင့္ခ်င္းျပန္ေလ်ွာက္ရတယ္။ ဥပေဒအတိုင္း သြားရမယ္။" ဟု တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္ ျပည္သူမ်ားလက္၀ယ္သို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနၾကာင္း၊ ေျမယာကိစၥသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ညီညြတ္မႈစသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရသည့္အတြက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ေသခ်ာရန္ အခ်ိန္ယူရေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ားထဲမွ အသံုးမျပဳေတာ့သည့္ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရာတြင္ မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ စိုက္ပ်ိဳးရာသီအမွီ အျမန္ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပး အပ္ႏိုင္ေရး အစိုးရအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျပီး လြယ္ကူလွ်င္ျမန္ မႈရွိေစမည့္ မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ စနစ္တက်စိစစ္လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

"အခုစီစစ္ေနဆဲ ျပန္ေပးဖို႔လုပ္ေနတာေတြ ရွိတယ္။ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ထဲက စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕က သိမ္းထားၿပီး အသံုးမျပဳပိုလ်ွံေျမေတြ ျပန္ေပးဖို႔ စီစစ္ေနတယ္။ ေနာက္ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ ျပင္ဦးလြင္လမ္းသစ္ေဖာ္ေနတဲ့ဘက္ကေျမေတြကို ေတာင္သူေတြ ျပန္ေပးဖို႔ စီစစ္ေနတယ္။ စြန္ရဲအင္း စဥ့္ကိုင္ဘက္ကေျမေတြလည္း နစ္နာသူေတြ ျပန္ရေအာင္ လုပ္ေပးေနတယ္။" ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္မွ ေျပာသည္။

TheMandalayNewsJournal

No comments:

Post a Comment