Latest News

Wednesday, March 8, 2017

ဘိုးေတာ္ အကူအညီႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖျခင္း

ဘိုးေတာ္ အကူအညီႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖျခင္း


အေျခခံပညာ အထက္တန္း စာေမးပြဲႀကီး ယေန႔စတင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ေျဖဆိုသူ ခုနစ္သိန္းေက်ာ္တို႔ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုၾကရန္ ရွိေနသည္။

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေလ့လာဆည္းပူးၿပီး စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကသူမ်ားရွိသလို အခ်ိဳ႕ကလည္း မတူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ စာေမးပြဲကို ျဖတ္သန္းၾကသည္။

ေဗဒင္၊ ယၾတာ အားျပဳသူမ်ား ရွိသလို ဘိုးေတာ္တို႔၏ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ကို အားကိုးၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႊကူနီဘုရား အနီးတြင္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ား၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ သူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ စည္ကားေနသည္။

ထိုသူမ်ား လာေရာက္ေနသည္က ဘိုးေတာ္ ေအာင္မင္းေခါင္ ဓာတ္စခန္းကို ျဖစ္သည္။

ယခုဆိုလွ်င္ ၂၇ ႏွစ္တိုင္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး လာေရာက္ဆုေတာင္းသူမ်ားကလည္း ဆုေတာင္းျပည့္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

ယင္းေနရာမွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖဆိုၾကမည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏွစ္ခ်င္းေပါက္ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ အကူအညီေပးသည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း လာေရာက္သူမ်ားက ဆိုသည္။

“အဘိုးဝိဇၨာဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဘိုးေတာ္ေအာင္မင္းေခါင္ႀကီးရဲ႕ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သားေကာင္းရတနာျမတ္ ဦးေအးေပါ့၊ သမီးေကာင္းရတနာ ေဒၚျဖဴေပါ့။ ဦးေအး၊ ေဒၚျဖဴတို႔ရဲ႕ သမီးရတနာ မၿငိမ္းစုေဝ၊ မနတ (xxx) ျဖင့္ အထက ၁၆ မွာ ေျဖဆိုမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ xxxxx xxxxx xxxxx ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပူေဇာ္ျခင္း (လက္ထဲက စာ႐ြက္ကိုျပ၍) ဒါကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းလိုက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း ပူေဇာ္ျခင္း မဂၤလာ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ၿပီ ျဖစ္၍ ၎မိသားစု ယေန႔မွစ၍ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့စြာျဖင့္ ေအာင္ေျမနင္း၍ အားမာန္ခ်ီ၊ ေအာင္ပြဲလီလီ ဆင့္ကာပဲေဟ့၊ ေအာင္လံလႊင့္၍ အားမာန္ခ်ီ၊ ေအာင္ပြဲလီလီ ဆင့္ကာပဲေဟ့” ဟု ဦးေဆာင္သူ ဦးေမာင္သိန္းက မာန္ပါပါ႐ြတ္ဆိုလိုက္သည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ကံျမႇင့္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ယင္းေနရာမွာ ဘိုးမင္းေခါင္၏ ေလးဘဝ ေအာင္ေျမေနရာလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ႏွစ္စဥ္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ယၾတာ ျပဳလုပ္ေပးေနသည္မွာ  ၂၇ ႏွစ္တိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ၁၅၀ဝ ေက်ာ္ကို စာရင္းလက္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤမွ် မ်ားျပားရသနည္း။

ဦးေမာင္သိန္းကမူ သားသမီးကို ခ်စ္သည့္ မိဘမ်ား၏ သံေယာဇဥ္၊ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ား မည္မွ်ပင္ ဆိုးေနပါေစ အေကာင္းဆံုး၊ အေတာ္ဆံုး ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ မိဘမ်ား၏ ေမတၱာေၾကာင့္ ယင္းအေဆာင္ယၾတာကို လာေရာက္ျပဳလုပ္သူ မ်ားေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

ယၾတာကေတာ့ ႐ိုးစင္းလွသည္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ မိတၱဴစာ႐ြက္ တစ္႐ြက္သာ လိုအပ္ပါသည္။ ခံုနံပါတ္၊ ေျဖဆိုမယ့္ေက်ာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ စသည္တို႔ ပါရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုစာ႐ြက္မ်ားကို လက္ခံကာ စာအုပ္တြင္ စာရင္းေရးသြင္း မွတ္တမ္းယူသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးေမာင္သိန္း ဦးေဆာင္သည့္ ေမတၱာရွင္ သာသနာျပဳအဖြဲ႔က ကေလးမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေထာမနာ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ၿပီးေနာက္ ထိုမိတၱဴစာ႐ြက္မ်ားကို ခန္းမေဆာင္အတြင္း ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္သီထားလိုက္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား အားနည္းသည္ဟု ထင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို လာေရာက္အားယူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္သိန္းက ၎တို႔ေပးသည့္ ယၾတာအေၾကာင္းကို ႐ိုးစင္းစြာ ေျပာျပသည္။

“ေအာင္ေျမနင္း၍ အားမာန္ခ်ီ၊ ေအာင္ပြဲလီလီ ဆင့္ကာပဲေဟ့ ဆိုတာကို သံုးႀကိမ္ ဆိုခိုင္းတယ္။ ဒါက  ဒီလမွာ လာလုပ္တဲ့အခါ ေအာင္ေျမမွာ ဆိုခိုင္းတာ။ အဲဒီလိုပဲ စာေမးပြဲ အကုန္လံုး ေျဖၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း ေအာင္ေျမကိုပဲ လာၿပီးေတာ့ ငါမိမိရရေအာင္ၿပီေဟ့ ဆိုၿပီး လက္မေထာင္ခိုင္းတယ္” ဟု ၎က ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

စာေမးပြဲရက္ မတိုင္မီ ည ၇ နာရီခန္႔အထိ စာရင္းလက္ခံေပးေနၿပီး ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း၊ ေနာက္က်မွ ေရာက္လာသူတို႔ကိုလည္း စာရင္းအတြင္း မပါဝင္ေသာ္လည္း ဆုေတာင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း ေမတၱာရွင္ သာသနာျပဳအဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရသည္။

“သူတို႔ ဘာေန႔သားဆိုတာ သိရမယ္။ ေန႔သားသိရင္ ဒီႏွစ္ရဲ႕ သေဘာအရ ပညာေရးၿဂိဳဟ္အား ေကာင္းတဲ့သူေတြေပါ့ေလ။ အရင္တုန္းကေတာ့ ေျဖဆိုမယ့္ေက်ာင္းရွိတဲ့ အရပ္ေတြကစ တြက္ခ်က္ေပးတယ္။ လူနည္းေတာ့ေလ။ အခုက်ေတာ့ အဲေလာက္ထိ မလုပ္ေပးေတာ့ဘူး” ဟု ေဗဒင္ပညာရပ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ေပးမႈကိုလည္း ဦးေမာင္သိန္းက ေျပာျပသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ယၾတာ ျပဳလုပ္ေပးေနသည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၇ ႏွစ္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဦးေမာင္သိန္း၏ ညီအပါအဝင္ ၂၈ ဦးျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ထိုႏွစ္တြင္ပင္ ၂၈ ဦးစလံုး ေအာင္ျမင္သြားၾကသျဖင့္ ထိုေအာင္ျမင္သူတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြတို႔က ဦးေမာင္သိန္းထံ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။

တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ လူဦးေရ မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ဦးေမာင္သိန္းတို႔ဘက္ကလည္း စိတ္ေစတနာ အျပည့္ျဖင့္ အားကိုးသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ သတ္မွတ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ‘အခမဲ့’ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဓိက စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေပါ့။ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဒါပဲ။ သူတို႔က်က္မွတ္ထားတဲ့ စာေတြကို ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေထာက္ေပးတာ” ေငြေၾကးမေကာက္ခံေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ေမတၱာရွင္ သာသနာျပဳတြင္ အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႔တိုင္းေပးသည့္ ကန္ေတာ့ပြဲ ၅၈ ပြဲအတြက္ လွဴဒါန္းမႈမ်ိဳးေတာ့ ရွိသည္။

ဦးေမာင္သိန္းတို႔ထံ လာေရာက္ယၾတာျပဳၾကသူတိုင္း စာေမးပြဲ ေအာင္ၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္။  တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ေလာက္အထိ လာေရာက္ကာ ယၾတာယူၾကသူတို႔လည္း ရွိသည္။ အမ်ားစုကေတာ့ ႏွစ္ခ်င္းေပါက္ ေအာင္ျမင္ၾကသည္ပင္။

စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း တြက္ခ်က္မည္ ဆိုလွ်င္ ဦးေမာင္သိန္းတို႔ထံ လာေရာက္အပ္ႏွံသည့္ ကေလးငယ္ စုစုေပါင္း၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေအာင္ျမင္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က တတ္ႏိုင္သေလာက္ အားထည့္တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕ ကံပါရမီရွိတယ္။ အတိတ္က ကံေတြက အားရွိေသးတာကိုး။ တစ္ဖက္က အတိတ္က ကံေတြအားမေကာင္းခဲ့ရင္ ဘယ္လိုမွကို မေအာင္ဘူး။ အဲဒါေတာ့ မိဘေတြလည္း သိတယ္။  တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ေလာက္ထိ ဆက္တိုက္က်တာမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ေအာင္သြားၾကတာပါပဲ” ဟု  ဦးေမာင္သိန္းက ရွင္းျပသည္။

၎တို႔ထံ လာေရာက္သူမ်ားတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ နာမည္ႀကီးေဘာ္ဒါ၊ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း အခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္သည္။ ထိုေက်ာင္းတို႔မွလည္း ကေလးမ်ားကို အားႀကိဳးမာန္တက္ သင္ၾကားေပးသကဲ့သို႔ အျခားခြၽတ္ေခ်ာ္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ဓာတ္ပိုင္း နတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အကူအညီေတာင္းၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းဆရာေတြကေတာ့ အဲလိုမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ သင္ၾကားလိုက္တဲ့ ကေလးေတြကို သူတို႔ တာဝန္ယူတယ္ေပါ့။ ေအာင္ေစရမယ္ဆိုၿပီး တာဝန္ယူတယ္။ ဘာသာေရးရဲ႕ အေထာက္အပံ့ကို အထိုက္အေလ်ာက္ပဲ ယူတယ္ေပါ့။ အားထည့္ၿပီး မယူဘူး” ဟု သူႀကံဳေတြ႔ရပံုကို ၎က ေျပာသည္။

စာေမးပြဲမေျဖမီ အခ်ိန္ထိ ဦးေမာင္သိန္းထံတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနတတ္ၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုၿပီးခ်ိန္ထိလည္း လာေရာက္တတ္ၾကေၾကာင္း၊ ေအာင္စာရင္းမထြက္မီ ညအထိပင္ လာေရာက္ကာ အားကိုးရွာတတ္ၾကေၾကာင္း ေမတၲာရွင္ သာသနာျပဳထံမွ သိရသည္။

ဦးေမာင္သိန္းထံ လာေရာက္သူမ်ားသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚ၊ အမရပူရ၊ ပုသိမ္ႀကီး၊ စစ္ကိုင္း၊ ေရႊဘို စသည္တို႔ အပါအဝင္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွလည္း သိရွိသူတို႔က နီးစပ္ရာတို႔ျဖင့္ လာေရာက္ျပဳလုပ္ခိုင္းသည္မ်ား  ရွိသည္။

“ကေလးေတြက စာေမးပြဲနီးရင္ အားကိုးရွာၾကတာပဲ။ ဒီကိုလည္း လာၾကတယ္။ ပုပၸါးမယ္ေတာ္တို႔၊  နတ္ပြဲတို႔ သြားၾကတာပဲ။ ပခန္းကိုႀကီးေက်ာ္တို႔ဆီ လည္းသြားၿပီး ေအာင္ရင္ေတာ့ ကနားေပးပါမယ္ေတြ ဘာေတြ အဓိ႒ာန္ၾကတယ္။ ဒီလိုပဲ လူေတြရဲ႕ ဆႏၵစိတ္နဲ႔ လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြေပါ့” ဟု ဦးေမာင္သိန္းက ေျပာဆိုသည္။

မယံုသူမ်ား ရွိေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကာလ ေရာက္တိုင္း ဦးေမာင္သိန္းထံ လာေရာက္ၾကၿပီး ဘိုးေတာ္အကူအညီႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုသူမ်ားက ရွိေနဆဲပင္။        

ျမတ္ (ကေလး)


The Voice

No comments:

Post a Comment