Latest News

Saturday, March 18, 2017

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား

ေျမလတ္ေဒသ၊ အညာေျမေဒသ၊ ဖန္ခါး ေျမဟုေခၚဆိုသည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ တည္ရွိသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ မုန္းေခ်ာင္း၊ မန္းေခ်ာင္း၊ စလင္းေခ်ာင္း၊ ေယာေခ်ာင္း၊ ပင္းေခ်ာင္း၊ ျမစ္သာျမစ္တို႔ျဖင့္ ဆည္ငယ္၊ ကန္ငယ္ႏွင့္ ဘက္စုံေရေလွာင္တမံႀကီးမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္း လ်က္ရွိသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္သည္။

တစ္ေန႔တျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ

ေျမျပန္႔ေဒသျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကို ယခင္ကထက္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈ တို႔ႏွင့္အတူ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑မ်ားသည္လည္း တစ္ေန႔တျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာလ်က္ရွိသည္။

''မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳ လုံးဝမရွိပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီလိုမရွိတဲ့ၾကားထဲက မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ယခင့္ယခင္ အစိုးရေတြ လက္ထက္က မလုပ္သင့္ဘဲနဲ႔လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ျပႆနာ၊ လုပ္သင့္ပါလ်က္နဲ႔ မလုပ္ခဲ့ တဲ့အတြက္ ျဖစ္တဲ့ျပႆနာ၊ အဲဒီျပႆနာ ေတြကို ေျဖရွင္းေပးေနရတာကိုက ကြၽန္ေတာ္ တို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအတြက္ တကယ့္ကို တာဝန္ႀကီးတစ္ခု၊ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေတြေျဖရွင္းလို႔ ကုန္မယ့္အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြကို ဒီျပင့္ေနရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြမွာ သုံးလို႔ရတာေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာေပၚ မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအနက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အညံ့ဖ်င္းဆုံးထဲမွာ ပါေနပါတယ္။ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံးလည္း ဒါကို သိေစခ်င္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားကေရာ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲေတြ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာကို သိေစခ်င္တယ္။ အခက္အခဲေတြ ဘယ္လိုႀကံဳေန တယ္ဆိုတာကိုလည္း ျပည္သူလူထု သေဘာ ေပါက္ေစခ်င္တယ္''ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ေျပာသည္။

တင္ဒါပိုလွ်ံေငြက်ပ္ ၁ဝ ဒသမ ၂၇ ဘီလီယံ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ ေရးတင္ဒါ ပိုလွ်ံေငြမ်ားကိစၥသည္ တိုင္းသိ ျပည္သိ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္း၏အရည္အေသြးကို လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ကို လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္း၏ပမာဏကို လည္း ေကာင္း ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစဘဲ စိစစ္လိုက္သည့္အခါ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနမွ တင္ဒါပိုလွ်ံေငြ က်ပ္ ၁ဝ ဒသမ ၂၇ ဘီလီယံ (က်ပ္ေငြ သန္း ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္) ပိုထြက္လာခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္က႑တြင္လည္း က်ပ္ေငြ သိန္း ၃ဝဝဝ ခန္႔ပိုလွ်ံခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ပိုလွ်ံေငြမ်ားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးကို တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခု လုံး လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းအင္ဂ်င္ နီယာႏွင့္ ညႇိိႏႈိင္းၿပီးခြဲေဝေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး ေဆး႐ုံႀကီး၊ သင္ၾကားေရးေဆး႐ုံ ႏွင့္ ပခုကၠဴေဆး႐ုံတို႔တြင္လည္း ေငြက်ပ္ သန္း ၄ဝ စီ ေရအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ အသုံးျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕တိုင္းၿမိဳ႕တိုင္းတြင္ ေက်းရြာခ်င္း ဆက္လမ္းမ်ား၊ ေသာက္ေရကန္မ်ား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ယႏၲရားမ်ားကို က်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း ၁၂၂၈ သန္းဖိုး ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးဌာန မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ ပညာေပးရန္အတြက္ သန္း ၁ဝဝ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ားအတြက္ အားေဆး သန္း ၄ဝဝ ဖိုး ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ လမ္းတိုးခ်ဲ႕ ေဖာက္လုပ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ သန္း ၁ဝဝဝ ခန္႔ ကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းတြင္ က်ပ္ေငြ သန္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး ေဆး႐ုံေရွ႕လမ္းကို ႏိုင္လြန္ ကတၱရာခင္းျခင္းအတြက္ က်ပ္ေငြ သန္း ၂ဝဝ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ အထက (၁)လမ္း ႏိုင္လြန္ ကတၱရာခင္းျခင္းတြင္ က်ပ္ေငြ သန္း ၈ဝဝ သုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုေငြမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွလည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ ဂ်က္ကို လည္းေကာင္း ထပ္ၿပီးေတာင္းခံျခင္း မဟုတ္ဘဲ တင္ဒါမွပိုသည့္ေငြျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

လမ္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္

အစိုးရသစ္တစ္ႏွစ္တာသက္တမ္းကာလအတြင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္း သိသာထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုမွာ တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ မေကြးၿမိဳ႕ကို ၿမိဳ႕ေတာ္၏အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားကို မူလ ကတၱရာလမ္းမွ ေအစီကတၱရာကြန္ကရစ္လမ္း မ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးေန ျခင္း ျဖစ္သည္။

မေကြးၿမိဳ႕၏ တိုးတက္မ်ားျပားလာသည့္ လူဦးေရႏွင့္ ယာဥ္စီးေရတို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္မ်ား သြားလာမႈက်ပ္တည္းလာျခင္း၊ ယာဥ္မေတာ္ တဆမႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူလူထု အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ အခ်ိန္တိုအတြင္း သြားလာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျပည္ေတာ္သာ လမ္း၊ ေဆး႐ုံလမ္းႏွင့္ အထက (၁) လမ္းတို႔ကို မူလ ၁၈ ေပ၊ ၂၄ ေပမွ ၃၆ ေပ၊ ေပ ၄ဝ ရရွိ ေအာင္ လမ္းအက်ယ္ခ်ဲ႕ခင္းၿပီး ကတၱရာ ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသလို မဲထီးလမ္းႏွင့္ ၿမိဳ႕မေစ်း ေရွ႕လမ္းတို႔ကိုလည္း မူလ ၁၆ ေပ အက်ယ္မွ ေပ ၃ဝ အက်ယ္ခ်ဲ႕ခင္းၿပီး ကတၱရာထပ္ပိုးလႊာ ခင္းျခင္းတို႔ကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လမ္း ဦးစီးဌာနမွ ေန႔ညမျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကို ဆက္သြယ္ထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ မင္းဘူး-အမ္းလမ္း စုစုေပါင္း ၁၉ မိုင္ ၆ ဖာလုံအား မူလလမ္းအက်ယ္ ၁၂ ေပမွ ကတၱရာလမ္းအက်ယ္ ၁၈ ေပ အထိ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး မ်က္ကြယ္ကုန္းမ်ားကို ျဖတ္ညႇိကာ ကတၱရာလမ္းသစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းဘူးခ႐ိုင္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္လည္း ကန္သာႀကီး-ေက်ာင္းေတာ္ရာလမ္း ေက်ာက္ ေခ်ာခင္းျခင္း၊ လယ္ကိုင္း-ေက်ာင္းေတာ္ရာလမ္း ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္း အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ လိုရာခရီးကို အခ်ိန္ တိုအတြင္းမွာ သြားလာႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

တံတားမ်ားတည္ေဆာက္ေပး

ႏွစ္ကာလၾကာရွည္ၿပီး ယိုယြင္းပ်က္စီးကာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတြင္ အႏၲရာယ္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လမ္း/တံတားမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း တည္ ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိရာမွာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အရွည္ေပ ၉၂ဝ၊ အက်ယ္ ၁၄ ေပရွိသည့္ အိုးေျမတြင္း မန္း ေခ်ာင္းကူး သံကူကြန္ကရစ္တံတား၊ အရွည္ေပ ၅ဝဝ၊ အက်ယ္ ၁၄ ေပရွိသည့္ ဇီးေတာ- ေပါင္းကေလး ေက်းရြာခ်င္းဆက္ သံကူ ကြန္ကရစ္တံတား၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ အရွည္ေပ ၁၂ဝ၊ အက်ယ္ ၁၄ ေပရွိ ေရပူ႐ိုးေခ်ာင္းကူး သံကူကြန္ကရစ္တံတားတို႔ကို တည္ေဆာက္ ေပးေနသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား သြားလာမႈအဆင္ေျပၿပီး ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈ မ်ား ျမန္ဆန္လာကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳက ''တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရတက္လာမွ စိစစ္ေတာ့ ကာ အသက္ (၁ဝ) ႏွစ္ျပည့္တဲ့ကေလးက ၅၆ဝဝဝ၊ အသက္ (၁၈)ႏွစ္အထက္က ၆၆ဝဝဝ ဟာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ေတြ မရေသး ဘူးဆိုတာ သိရတဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏိုဝင္ဘာ လကစၿပီး လဝကနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တဲ့အတြက္ ၄၅ဝဝဝ(၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ေတြ ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ တက္လာကတည္းက ေျပာခဲ့တဲ့ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ အေရးယူတာ၊ အျပစ္ေပးတာ၊ ရာထူးေလွ်ာ့ တာ၊ နယ္ေျပာင္းတာေတြ မလုပ္ခ်င္ပါဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေျပာတဲ့ၾကားထဲက အေရးယူ၊ အျပစ္ေပးခဲ့ရတာ ရွိပါတယ္။
''ဥပမာအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ လက္ထက္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေယာက္ကို အလုပ္ကျဖဳတ္ပစ္လိုက္ရတယ္။ ထုတ္ပယ္လိုက္ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အေထာက္အထားအခိုင္အလုံနဲ႔ ျပည္သူလူထုက တင္ျပလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကို တင္ျပမွျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ တင္ျပလို႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးတယ္။ အျပစ္ရွိတယ္။ အေရးယူ အျပစ္ေပး ခံရမွာသိလို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနတဲ့ အရာရွိေတြလည္း ရွိတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးတစ္ေယာက္၊ ခ႐ိုင္ပညာ ေရးမွဴးတစ္ေယာက္၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ စုံစမ္း စစ္ေဆးခံရၿပီးေတာ့ အေရးယူခံရမွာသိလို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနပါတယ္။ ဒါေတြကို ေျပာရတာ စိတ္မခ်မ္းသာဘူး''ဟု ေျပာသည္။

စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ ပညာသင္ၾကား

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးဦးစီး ဌာနမွ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရန္ေအာင္ရပ္ အေျခခံ ပညာမူလတန္းေက်ာင္းခြဲမွာ ေပ ၉ဝ၊ ေပ ၃ဝ အုတ္ညႇပ္ ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႏွင့္ စိုင္က်ေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္း ေက်ာင္းခြဲမွာ ေပ ၆ဝ၊ ေပ ၃ဝ အုတ္ညႇပ္ တစ္ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တို႔ကို တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အခ်ိန္မေရြး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ဥပဓိ႐ုပ္မေကာင္းေတာ့သည့္ စာသင္ေဆာင္အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေနရသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာျဖင့္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းႏွင့္ ႐ုံးေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေျခခံပညာ ေက်ာင္း ၃၅၂ ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ခုံ နိမ့္ျမင့္ အစုံ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္း၊ ႐ုံးေပါင္း ၆၉၂ ေဆာင္အား ျပင္ဆင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ရြာသာယာေက်းရြာတြင္ မေကြးတ္ိုင္းေဒသႀကီးအ စိုးရႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္သည့္ စက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးပညာ ေရြ႕လ်ားသင္တန္း (အေျခခံ သံဂေဟဆက္သင္တန္း)ကို ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားသည္ အေျခခံစက္မႈပညာရပ္မ်ား ကို ကိုယ့္ေနရပ္ေဒသ အနီးဝန္းက်င္တြင္ပင္ သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းရန္မလိုဘဲ ကာလတိုအတြင္း စနစ္တက်သင္ယူခြင့္ရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူရရွိေစ မည္ျဖစ္သည္။

ေလလြင့္မႈမရွိေစေရး

မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္မန္း ေျမာင္းမႀကီးသည္ ၁၈ မိုင္ရွည္လ်ားၿပီး ေျမာင္းေအာက္ေျခအက်ယ္သည္ ၂၅ ေပရွိ သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အဓိကက်သည့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ေလလြင့္မႈမရွိေစ ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ အိုင္းမေရလႊဲဆည္၊ ေတာင္မန္း ေျမာင္းမႀကီးေရလႊဲတြင္ ဇေကာ ေရတံ ေလွ်ာက္ႏွင့္ စစ္စလီေရတံေလွ်ာက္တို႔ကို ယခင္ စက္ဝိုင္းျခမ္းပုံစံ ေရတံေလွ်ာက္မ်ားအစား ေထာင့္မွန္စတုဂံေရတံေလွ်ာက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္တပ္ဆင္လ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ မင္းဘူးခ႐ိုင္ ဆည္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အနီးတြင္ ေျမာင္းကူး သံကူကြန္ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မဲဇလီေက်းရြာအနီးတြင္ ေျမာင္းကူး သံကူကြန္ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားအျပင္ ဆည္ေတာ္ေက်းရြာအနီးတြင္ ေရဆိုးထုတ္သံကူကြန္ကရစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ေတာင္ကုန္းေျမာင္းမႀကီး ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီး ဌာနမွ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မ်ဳိးေစ့ဌာနခြဲ မ်ဳိးသန္႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးၿခံတြင္ အဆင့္ျမင့္လယ္ယာေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ မိုးစပါဧက ၁၁ဝ မွ ဧက ၁၂ဝ အထိ၊ ေဆာင္းသီးႏွံ ကုလားပဲမ်ဳိးေစ့ ထုတ္ ဧက ၃ဝ မွ ဧက ၅ဝ အထိ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံ ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ေရႀကီး နစ္ျမဳပ္ေဒသရွိ ေတာင္သူမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိး ေရးဦးစီးဌာနမွ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ (FAO)ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၄၄ ရြာ ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၂၈၂၅ စု အား ကုလားပဲ၊ မတ္ပဲႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ိဳးေစ့ အိတ္ ၂၈၂၅ အိတ္တို႔ကို ေက်းရြာ မ်ားအေရာက္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား

''သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမကို တခ်ိဳ႕လည္း လိုအပ္ခ်က္အရ သိမ္းထားတယ္။ လုံၿခဳံေရးအရ သိမ္းထားတယ္။ ျပန္လႊဲမေပးႏိုင္ေသး ဘူးဆိုတာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က၊ ဝန္ႀကီးဌာနက လိုအပ္ခ်က္အရ သိမ္းသင့္တာသိမ္းပါ။ သို႔ေသာ္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ သမွ် စြန္႔လႊတ္ဖို႔ အၿမဲတမ္းတင္ျပပါတယ္။ နဂို သိမ္းခဲ့တုန္းကမပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ လယ္သမားက ႏိုင္ငံေတာ္က သိမ္းတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနက သိမ္းတယ္။ တပ္မေတာ္က သိမ္းတယ္လို႔ ထင္ေနတယ္။

''ဒါေပမယ့္ ျပန္ၿပီးေပးတဲ့အခါ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္က သိမ္းတယ္။ ၂ဝ၁၃ မွာ ျပန္စြန္႔ လႊတ္တယ္။ မပါလာဘူး။ ဘာေၾကာင့္ မပါ သလဲလို႔စိစစ္ေတာ့ ေက်းရြာဥကၠ႒လုပ္တဲ့ သူက သက္ဆိုင္ရာကသိမ္းတဲ့ပုံစံ အေယာင္ျပၿပီး လုပ္ထားတယ္။ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ သူတို႔ ကို ပုံစံ (၇) ထုတ္ေပးႏိုင္တယ္။ ဒါ အလိမ္ အညာေတြ။ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ်ျပန္ေပးႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ ဝမ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ တရားဥပေဒမစိုးမိုးတဲ့ကာလ မွာ သိမ္းလိုက္တယ္။ ျပန္စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီ။ မူလလယ္သမားပိုင္ရွင္ဆီ ေရာက္မသြားဘူး။ အာဏာရွိတဲ့ သူက ဒါေတြကို ခြဲေဝစားတယ္။ အကြက္႐ိုက္ေရာင္းတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းေနရတာေတြရွိပါတယ္။
မွန္မွန္ ကန္ကန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးဖို႔၊ အင္မတန္ကို မဟုတ္တာလုပ္ရင္ အင္မတန္အကုသိုလ္ႀကီး တဲ့အေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ေျပာပါတယ္''ဟု ေျမသိမ္းဆည္းေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

အမည္သစ္သီးႏွံစံျပစိုက္ခင္း

သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ရာသီ ဥတုေဖာက္ျပန္မႈဒဏ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း မိုးနည္းေရရွား အပူပိုင္းဇုန္ေဒသေန ျပည္သူမ်ားက ပိုမိုခံစားၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေစသည့္ စိုက္နည္းစနစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ မေကြး-နတ္ေမာက္ကားလမ္းရွိ ေတာင္သူ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္၏ယာေျမတြင္ စိန္တလုံး သရက္ပင္ႏွင့္ သစ္ေတာ ေရာေႏွာစိုက္ခင္း ၃ ဒသမ ၅ ဧကႏွင့္ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္သူ ဦးၿဖိဳးေဝစိုး၏ အမည္သစ္ သီးႏွံစံျပ စိုက္ခင္း ခုနစ္ဧကတို႔ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕၏ ရန္ပုံေငြ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈတို႔ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ေတာင္သူမ်ား လက္ရွိစိုက္ပ်ဳိးေနသည့္ လယ္ကြက္မ်ားသည္ အရြယ္အစားပုံသဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေရသြင္းေရထုတ္ေျမာင္းမရွိျခင္း၊ ေျမအနိမ့္အျမင့္ မညီညာ၊ ေရေလလြင့္မႈမ်ား ျပားျခင္း၊ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းျခင္း၊ လယ္ယာလုပ္သားရွားပါးျခင္း စသည့္ အခက္ အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ စက္မႈ လယ္ယာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ မင္းဘူး (စကု)ၿမိဳ႕နယ္ ကုလားဘားေက်းရြာအုပ္စု ကုလား ဘားေက်းရြာတြင္ စနစ္က်လယ္ယာဧက ၂ဝဝ ကို ေရွ႕ေျပးအေနျဖင့္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား အသုံးျပဳၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

မေကြးၿမိဳ႕မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ႀကီး
သမိုင္းလက္ဆင့္ကမ္းခြင့္ရသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီး ႐ုပ္ႀကီးသည္ ပိုၿပီးအသက္ဝင္ေနသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး၊ တန္ဖိုးထားသည့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ အိမ္တြင္ရွိသည့္ ေၾကးထည္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္း လွဴဒါန္းခဲ့ၾကၿပီး စုေဆာင္းရရွိသည့္ ေၾကးမ်ားျဖင့္ ျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ႀကီးကို သြန္းလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္ေရးကိုပုံေဖာ္ေပးခဲ့သူ၊ အာဇာနည္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ သမိုင္းကို အသက္သြင္းခဲ့သူ၊ တပ္မေတာ္၏ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာမႈတန္ဖိုးကို သက္ေသျပခဲ့သူ အမည္နာမေပါင္း၊ ဂုဏ္ျဒပ္ေပါင္း အမွတ္ရစရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ကိုယ္စားျပယုဂ္တစ္ခုသည္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ အတူ ျပန္လည္အသက္ဝင္လာခဲ့သည္။

အက်ဳိးေက်းဇူးရ

ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံးမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ၿပီးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ OSS ႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ ျခင္းေၾကာင့္ ဌာနအသီးသီးမွ ေထာက္ခံစာမ်ား တစ္ေနရာတည္းတြင္ ရရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္သက္သာျခင္း၊ ဌာနအသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာေစၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား က်ဆင္းသြားေစႏိုင္ျခင္း၊ မတူညီသည့္ဌာနမ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားက ျပည္သူမ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ သြားေစႏိုင္ျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားလည္း ရေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယုံၾကည္မႈမ်ားရလာ

စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ေန႔မွစၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ စုစုေပါင္း ၁၈၂၅ ေက်ာ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပး ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ လူငယ္မ်ားမွစၿပီး ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံးမ်ားကို တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ယုံၾကည္မႈမ်ားရလာၿပီ ျဖစ္သည္။
တိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ တစ္ခု၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ငါးခု၊ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ၄၉ ခု တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလႊမ္းၿခံဳ မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မင္းဘူးခ႐ိုင္ စလင္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ခုတင္(၁ဝဝ)ဆံ့ RCC ႏွစ္ထပ္ေဆး႐ုံႀကီးကို လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤေဆး႐ုံႀကီး ၿပီးစီးသြားသည့္အခါ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္မည့္အျပင္ အနီးဝန္းက်င္တြင္ရွိသည့္ ေစတုတၱရာႏွင့္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တို႔အတြင္းမွ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတင္ဒါပိုလွ်ံေငြမ်ားျဖင့္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ အသက္ ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလး အာဟာရ ဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ပ်ဳိးေထာင္ မႈသင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ မင္းလွ ခံတပ္ေအာက္ဘက္ ေရႊဘုံသာဘုရားအနီးမွ အေျချပဳေက်ာက္စီေျမ ထိန္းတမံ အလ်ား ေပ ၂၈ဝ ႏွင့္ ေက်ာက္စီေျမထိန္းနံရံ အလ်ား ၈၄ ေပကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဧရာဝတီ ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနမွ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သဘာဝေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြစုစုေပါင္း သိန္းေပါင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

မေကြးခ႐ိုင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕၌ ေရရွားပါးမႈအား အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ ဂါလန္ ငါးေသာင္းဆံ့ အုတ္ေရကန္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထိုေရကန္ႀကီး ၿပီးစီးသြားသည့္အခါ အမွတ္ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၉ ႏွင့္ ၁ဝ ရပ္ကြက္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားထံ ေရလုံေလာက္စြာေပးေဝႏိုင္မည့္အျပင္ မီးေဘး အႏၲရာယ္ကိုလည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီး ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ သရက္ခ႐ိုင္ ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕နယ္ ကိုးပင္ေက်းရြာတြင္ ၆၆/၁၁ KV ဓာတ္အား ခြဲ႐ုံတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ေက်းရြာ ၁၅ ရြာအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ''မေကြး တိုင္းအတြင္းမွာ မွီတင္းေန ထိုင္ၾကတဲ့အထဲမွာ ျမန္မာခ်ည္းပဲေနတာမဟုတ္ဘူး။ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ဝန္ႀကီးရယ္၊ ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြလည္း ရွိတယ္။ သူတို႔အတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ ခမ္းခမ္းနားနားနဲ႔ က်င္းပေပးလိုက္တယ္။ မေကြးမွာဆိုရင္ က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္ရွိပါတယ္။ ေဆးတကၠသိုလ္ ရွိပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ရွိပါတယ္။ မေကြးတကၠသိုလ္ရွိပါတယ္။ ဒီမွာ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား၊ သားငယ္သမီးငယ္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ အလြန္ကို သူတို႔အသိအမွတ္ျပဳတာခံရတဲ့ အတြက္ ဝမ္းသာၾကည္ႏူးေနရတာျမင္ရလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အင္မတန္ပီတိျဖစ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုျမင္ရတာ အင္မတန္ကို စိတ္ခ်မ္းသာပါတယ္။

''တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္လည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အေလးအနက္ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြေရာ၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးေရာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေလးစားၾကဖို႔၊ လိုက္နာၾကဖို႔၊ ေပးသင့္ ေပးထိုက္တဲ့ အခြန္ေတြ ေပးၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။ ျပည္သူလူထုကလည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဦးေဆာင္လိုက္တိုင္း ေလးစားလိုက္နာၾကမယ္ဆိုရင္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးေရာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ပါ ေအးခ်မ္းသာယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာ အမွန္ပါပဲ။

''တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ေနတဲ့လူေတြ တစ္ဘို႔တည္း သမားေတြအတြက္ကေတာ့ ဒါဟာေကာင္းတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ေႏွာင့္ယွက္ ေပးေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ဘယ္လိုပဲ ေႏွာင့္ယွက္ေႏွာင့္ ယွက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ႀကိဳးစားမွာပါ'' ဟု ေျပာသည္။(ဖိုးသက္)ျပန္/ဆက္

No comments:

Post a Comment