Latest News

Monday, March 13, 2017

သႀကၤန္၁၀ရက္ပိတ္ေပးရန္ အစိုးရညိႇႏိႈင္းေပးမႈကို အလုပ္ရွင္အမ်ားစုလက္ခံ

သႀကၤန္၁၀ရက္ပိတ္ေပးရန္ အစိုးရညိႇႏိႈင္းေပးမႈကို အလုပ္ရွင္အမ်ားစုလက္ခံအလုပ္သမားမ်ား သႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူး႐ံုးပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ထားရွိရန္ အစိုးရ၏ ၾကား၀င္ညိႇႏိႈင္းမႈကို အလုပ္ရွင္ အမ်ားစုက လက္ခံၾကသည္။

သႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူး႐ံုးပိတ္ ရက္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားအခက္ အခဲမ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ယင္းကိစၥရပ္ကို အ ေၾကာင္းျပဳ၍ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ဖန္တီးမႈမရွိေစရန္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္က မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ၁၀ ရက္ တစ္ဆက္တည္းနားရက္ေပး ရန္ လက္ခံခ့ဲၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ သႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္ကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေသာ္လည္း အလုပ္ သမားမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားရန္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားမႈမ်ားရွိ၍ အ လုပ္ရွင္မ်ားဘက္က ေလွ်ာ့ခ် လိုက္ေသာ နားရက္ ငါးရက္ကို ျဖည့္စြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း အ လုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳး ေအာင္က ယင္းေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တုိက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သ မားမ်ားကို ေပးရမည့္ သႀကၤန္ပိတ္ ရက္ ငါးရက္ကို သက္ဆုိင္ရာခြင့္ ရယူခြင့္ရွိထားသူမ်ားကို ခြင့္ရက္ အျဖစ္ေပးျခင္း၊ အျခားရက္မ်ား တြင္ အစားထိုးဆင္းေစျခင္းတို႔ ျဖင့္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ ကုစားႏုိင္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္ က အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအခမ္းအနားသို႔ တက္ ေရာက္လာၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုက အလုပ္သမားမ်ား အ ခက္အခဲမျဖစ္ေစေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း ခြင္အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ယ ခုႏွစ္တြင္ သႀကၤန္နားရက္ကို ၁၀ ရက္ဆက္လက္ထားရွိမည္ဟု လက္ခံေဆြးေႏြးၾကသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ကေတာ့ နားရက္ ၁၀ ရက္ဆက္ေပးၾကဖို႔ေတာ့ရွိပါ တယ္။ အဲဒီလုိေပးလိုက္တဲ့အခါ မွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း လုပ္ ငန္းနစ္နာမႈမရွိရေအာင္ ဘယ္လုိ ျပန္အစားထိုးမလဲဆုိတာေတာ့ စဥ္းစားၾကရမွာေပါ့’’ဟု လိႈင္သာ ယာစက္မႈဇုန္မွ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ ငန္းရွင္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

အလုပ္ရွင္ကေပးရေသာ နားရက္ငါးရက္အား အပတ္စဥ္ စေနေန႔၌ ပံုမွန္ေန႔တစ္၀က္ (၄ နာရီ) အလုပ္ဆင္းရရာမွ သႀကၤန္ အၿပီးတြင္ ၈ နာရီအျပည့္ဆင္းေစ ၿပီးေပးခဲ့သည့္  နားရက္ျပည့္ ေအာင္ ျပန္ႏုတ္ယူျခင္းျဖင့္လည္း ျပန္ေခ်ႏုိင္သည္ဟု ၎က အႀကံ ျပဳသည္။အခ်ိဳ႕အလုပ္ရွင္မ်ားက ပံုမွန္တနဂၤေႏြပိတ္ရက္ကို အစား ထိုးရက္မ်ားအျဖစ္ ငါးပတ္ဆင္း ေစျခင္းျဖင့္  သႀကၤန္တြင္း ေပးလိုက္ရေသာ ပိတ္ရက္ကို ျပန္ ေခ်မည္ဟုဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ ရက္အတိုင္းသာထြက္ရွိမည္ျဖစ္ ၿပီး ေနာင္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္က႑ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္ မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ရွိပါက အ လုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ား ဘက္မွ ရပ္တည္ေဆြးေႏြးေပးရန္ ၎တို႔က ျပန္လည္ေတာင္းဆုိခဲ့ သည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက အ လုပ္ပိုလုပ္ဖို႔လိုေနတာလည္းမွန္ ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ အခ်ိန္ ကပ္မွ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အလုပ္သမား ေတြအဆင္ေျပေအာင္ အလုပ္ရွင္ ေတြကေတာ့ ၁၀ ရက္တစ္ဆက္ တည္း ဆက္ေပးၾကဖို႔မ်ားပါ တယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာေတာ့ အစိုးရသတ္မွတ္ခ်က္ ပိတ္ရက္ အတိုင္းထားပါမယ္’’ဟု စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက ယခု ႏွစ္တြင္ သႀကၤန္ပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ထားရွိရန္ လက္ခံခဲ့ေသာ္ လည္း အစိုးရက အခ်ိန္ကပ္မွ ပိတ္ရက္ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အစီအမံ အေပၚ ေ၀ဖန္ၾကသည္။

‘‘ေအာက္ေျခအေျခအေနကုိ ထည့္မတြက္ဘဲ လုပ္လိုက္တဲ့ကိစၥ က အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပး လိုက္သလိုျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ေရႊ လင္ဗန္းစက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခဲြေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအးေသာင္း က ေျပာသည္။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ သည္ သႀကၤန္ပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အလုပ္ ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မတ္လ ၁၁ ရက္က သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ထားခဲ့ၿပီး မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္းရွိ အလုပ္သမားသမဂၢ အဖဲြ႕မ်ား၊ အလုပ္သမားကုိယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းခဲ့ သည္။

‘‘အခုအေျခအေနအရေတာ့ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၲေလးက အလုပ္ရွင္ ေတြ အမ်ားစုက ဒီႏွစ္မွာ ၁၀ ရက္ ဆက္ပိတ္ေပးဖို႔ သေဘာတူၾက တယ္။ အဓိကကေတာ့ အဲဒီတိုင္း ႏွစ္တိုင္းပါပဲ။ အခု အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားေတြ တင္ျပခ်က္ ေတြကို ၀န္ႀကီးဌာနကုိယ္စား လာ ေရာက္နားေထာင္တာပါ။ ဒါကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဆီ ထပ္ၿပီး တင္ျပသြားပါမယ္။ ၿပီးရင္ ၀န္ႀကီး ဌာနကေန ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း က႑ေတြအတြက္ သႀကၤန္ပိတ္ ရက္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမိန္႔ေၾက ညာစာတစ္ေစာင္ထုတ္ပါမယ္’’ ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ ႀကီးဌာနက သႀကၤန္ပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မတ္လ ၁၂ ရက္က အလုပ္သမား မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္က အလုပ္သမားမ်ားမွ ပိတ္ရက္အ စားထိုးျခင္းကို ခြင့္ရက္မ်ားထဲမွ ႏုတ္ယူမည္ဆုိပါက လက္မခံ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲၾကသည္။

‘‘အျခားရက္ေတြမွာ အစား ထိုးဆင္းႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အလုပ္ သမားေတြ လက္ခံတယ္။ အလုပ္ ရွင္ေတြလည္း ဒီသေဘာပဲရွိမွာ ပါ။ ခြင့္ရက္ထဲက ယူရမယ္ဆုိရင္ ေတာ့ အဆင္မေျပႏုိင္ဘူး’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္ သမားသမဂၢမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေနာ္ေအာင္က ေျပာ သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment