Latest News

Wednesday, March 15, 2017

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေငြပမာဏ က်ပ္ သန္း ၆၀၀၀ ခြင့္ျပဳေပးမည္

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေငြပမာဏ က်ပ္ သန္း ၆၀၀၀ ခြင့္ျပဳေပးမည္

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တင္ျပလာသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ တန္ဖိုးေငြ က်ပ္ သန္း ၆၀၀၀ ပမာဏ အထိ ခြင့္ျပဳေပးနိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

“ေကာ္မတီေတြရဲ႕ ဥကၠ႒ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ သန္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြအားျဖင့္ သန္း ၆၀၀၀ အထိကို အတည္ျပဳေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္ရွင္ အစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္နိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္နိုင္ဦးက  “အနာဂတ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြပဲ လုပ္လုပ္၊ နိုင္ငံျခားသားေတြပဲလုပ္လုပ္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ အစိုးရေတြက အတည္ျပဳေပးရင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမယ္  သန္း ၆၀၀၀ အထိ။ က်ေနာ္တို႔ဆီလာဖို႔ မလိုဘူး။ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ အစိုးရက အတည္ျပဳသြားမယ္”ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈကို ျမႇင့္တင္သည့္ အေနျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ဇုန္ ၃ မ်ိဳး သတ္မွတ္ထားၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းၿပီး လူဦးေရ ထူထပ္ေသာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ေဒသမ်ားကို ဇုန္ ၁ သတ္မွတ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ၇ ႏွစ္၊ အသားတင္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈ  တန္ဖိုး GDP အလယ္အလတ္အဆင့္ ရွိ ေနရာကို ဇုန္ ၂ သတ္မွတ္ၿပီး ကင္းလြတ္ခြင့္ ၅ ႏွစ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားေကာင္းသည့္ ေနရာကို ဇုန္ ၃ သတ္မွတ္ၿပီး ကင္းလြတ္ခြင့္ ၃ ႏွစ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းကိုမူ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္က႑တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံပါက ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ အျခားသက္သာခြင့့္မ်ား ခံစားခြင့္ မျပဳေၾကာင္း၊ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳေသာ္လည္း ေမာ္လၿမိဳင္ စက္မႈဇုန္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၆၀၀  ပမာဏရွိေသာ ခေနာက္စိမ္း သတၱဳသန႔္စင္ လုပ္ငန္းကို နိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းတခု အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။

“သတၱဳက႑နဲ႕ ေျပာရရင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေပးထားတာ တခုမွ မရွိဘူး။ ျမန္မာနိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈနဲ႕ အဆိုျပဳလႊာ တင္ထားတာ ၃ ခုရွိတယ္။ စိစစ္တုန္းပဲ။ မေပးရေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္အတြင္း သတၱဳက႑မွာ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ မဝင္ေသးဘူး”ဟု ဦးေအာင္နိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတၱဳလုပ္ငန္း အမ်ားအျပားရွိသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက လုပ္ကြက္ အႀကီးစားမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲၿပီး လုပ္ကြက္အလတ္ႏွင့္ အေသးစားမ်ားကိုသာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက စီမံခန႔္ခြဲခြင့္ရွိေၾကာင္း  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံ လ်ာထားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ပထမပတ္ အထိ  ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ လ်ာထားခ်က္ထက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုုပ္အကိုင္သစ္ ဖန္တီးနိုင္မႈ၊ အခြန္ တိုးတက္ရရွိနိုင္မႈ၊ နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇုုပ္ႏွံမႈႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး စိစစ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇုုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) မွ သိရွိရသည္။

Topics: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

YOUR THOUGHTS …

ေမစိုးစံ / ဧရာဝတီ

No comments:

Post a Comment