Latest News

Friday, March 17, 2017

ကိုဖီအာနန္ႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုျခင္း

ကိုဖီအာနန္ႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္လူထု သာယာဝေျပာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကိုဖီအာနန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေျခာက္လေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ၊ ရခိုင္အေရး၏ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခ၊ အျငင္းပြားဖြယ္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ႏွင့္ The Voice Weekly ဒုတိယ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေဇယ်သူတို႔ တယ္လီဖုန္းမွ တစ္ဆင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

Voice - အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္ေတြအေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေျပာၿပီးၿပီလား။ သူဘာ ျပန္ေျပာလဲ။

Kofi Annan - အစီရင္ခံစာ သူ႔ဆီေရာက္ပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကတယ္။ အစိုးရက တရားဝင္ တံု႔ျပန္တာကို ေစာင့္ေနပါတယ္။ တံု႔ျပန္ခ်က္က အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ရခိုင္အေျခအေနအတြက္ အကူအညီရေစမယ့္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ တင္ျပၿပီး ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားေနတယ္ ဆိုတာ သေဘာေပါက္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ (အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း အစိုးရက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။)

Voice - ဒီေကာ္မရွင္မွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မစၥတာအာနန္ကို ခ်ဥ္းကပ္လာတုန္းက သူဘာေျပာလဲ။

Kofi Annan - အေျခခံသေဘာက ရခိုင္ေဒသမွာ ျပႆနာေတြ ရွိတယ္။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်င္တဲ့ ေရရွည္ျပႆနာေတြ ရွိတယ္။ အေျခအေနကို ေလ့လာသံုးသပ္ဖို႔ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔ခ်င္တယ္။ အေျခအေနကို တိုးတက္သြားေစမယ့္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ေကာ္မရွင္ကေန ေပးမယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေကာ္မရွင္မွာ ပါဝင္ကူညီေစခ်င္တယ္။ ဒီေကာ္မရွင္မွာ အဖြဲ႔ဝင္ေျခာက္ဦးက ျမန္မာျပည္က ျဖစ္ၿပီး သံုးဦးက ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ဝင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့၊ အေျခအေနကို တိုးတက္ေစမယ့္ အစီရင္ခံစာ ထြက္လာေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး အတိုင္အေဖာက္ညီညီ စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ ဒါက ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာပါ။ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ ထြက္ပါဦးမယ္။

Voice - အစီရင္ခံစာမွာ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ အမ်ားအျပားပါတဲ့အနက္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြက ဘာေတြမ်ားလဲ။

Kofi Annan - ေရြးရခက္ပါတယ္။ အႀကံျပဳခ်က္ေတြဟာ အေျခအေနကို ၿခံဳငံုၾကည့္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။ အႀကံျပဳခ်က္ တစ္ခ်က္ခ်င္းဟာ အေရးႀကီးၿပီး ေျမျပင္အေျခအေနကို တိုးတက္လာေစပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ေပါင္းၿပီး တစ္ခုတည္း အေနနဲ႔ ၾကည့္ေဆာင္ရြက္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

Voice - မစၥတာအာနန္သာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေနရာမွာဆိုရင္ အစီရင္ခံစာထဲက ဘယ္အႀကံျပဳခ်က္ေတြက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတာ အခက္အခဲဆံုးျဖစ္မယ္ ထင္လဲ။

Kofi Annan - နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ေပးထားတာ ထင္ရွားပါတယ္။ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေတြ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးနဲ႔ တျခားကိစၥေတြေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတာ ပိုခက္လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ အားလံုးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္သင့္တယ္။ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အစိုးရကို ကြ်န္ေတာ္ တိုက္တြန္းပါတယ္။

Voice - ရခိုင္အေရးက ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္ပါသလဲ။

Kofi Annan - ရခိုင္က သီးျခားျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စပ္ကူးမတ္ကူး အေျပာင္းအလဲ မဟုတ္ဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပ်က္တာေတြက တျခားျပည္နယ္ေတြ တိုင္းေတြကို သက္ေရာက္ႏိုင္သလို တျခားျပည္နယ္ တိုင္းေတြ ျဖစ္ပ်က္တာေတြကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ကို သက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ေခါင္းထဲမွာ ထည့္ထားရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ၊ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြက ျမန္မာဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံကို ထိခိုက္ေစမယ့္ အရာေတြ မပါပါဘူး။

Voice - ရခိုင္အေရးနဲ႔ ယွဥ္ရင္ တျခားပဋိပကၡေတြက ျမန္မာျပည္ အျပင္ဘက္မွာ အာ႐ံုစိုက္မႈ သိပ္မခံရဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။

Kofi Annan - အဲဒီျပည္နယ္ေတြမွာ ေနရပ္ကို စြန္႔ခြာၿပီး ျပည္ပကိုထြက္သြားတဲ့သူေတြ အဲဒီေလာက္ႀကီး မမ်ားတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရခိုင္အေရးမွာက် ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ေရာက္သြားသူေတြ၊ မေလးရွားကို ေရာက္သြားသူေတြနဲ႔ တျခားကမာၻ႔ေနရာေတြကို ေရာက္သြားသူေတြ ရွိၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ ျပည္က ရခိုင္အေရးက တျခားအက်ပ္အတည္းေတြထက္ အမ်ားႀကီး လူျမင္သူျမင္ ျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္က အဓိကက်တဲ့တစ္ခ်က္ ျဖစ္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္။ ေနာက္ၿပီးရင္ လူေတြအမ်ားႀကီး ေရႊ႕ၾကေျပာင္းၾကတာကို ႏိုင္ငံတကာက သိပ္စိတ္ဝင္စားတယ္။ ျမန္မာျပည္အျပင္ဘက္မွာ ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပမွာျဖစ္ေစ တည္ရွိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းတခ်ိဳ႕ကို သြားၾကည့္ရင္ ျမင္ရတဲ့၊ ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေန တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Voice - ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြက ရခိုင္အေရးကို ေဖာ္ျပမႈေတြဟာ အႏၱရာယ္မ်ားေလာက္တဲ့အထိ မတိက်ဘူး၊ လမ္းလြဲေစတယ္၊ အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစတယ္လို႔ တခ်ိဳ႕က ေျပာၾကတယ္။ ဒါကို ဘယ္လိုျမင္ပါလဲ။

Kofi Annan - သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြဟာ မွ်တရမယ္၊ တိက်ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးရင္ ျမန္မာအစိုးရဟာ လက္ရွိအေျခအေနကို ျပင္ပကမာၻနဲ႔ အခုထက္ ပိုဆက္သြယ္ၿပီး ရွင္းျပလို႔ရပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟာ အားေကာင္းတဲ့ လက္နက္ကိရိယာ ျဖစ္တာေၾကာင့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးမယ့္ သူေတြကို ရခိုင္ကို ဝင္ခြင့္ျပဳသင့္တယ္။ ေျမျပင္မွာ ဘာျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကို သတင္းမီဒီယာေတြ ေရးသားထုတ္လႊင့္ႏိုင္ေအာင္ သြားခြင့္ေပးသင့္တယ္။ ဒီလိုလုပ္ရင္ အစီရင္ခံစာကို ကူညီရာ ေရာက္မယ္၊ ျမန္မာအစိုးရကို ကူညီရာေရာက္မယ္။

Voice - ရခိုင္အေရး ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ‘လုပ္သာကိုင္သာ အခြင့္အေရး’ ေပးဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာကယ္ရီနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါမွာ ေျပာဖူးပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ‘လုပ္သာ ကိုင္သာခြင့္’ ပိုရသြားမွာလား၊ နည္းသြားမွာလား။

Kofi Annan - အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ‘လုပ္သာ ကိုင္သာခြင့္’ နည္းသြားမွာလား၊ မ်ားသြားမွာလား ဆိုတာထက္ လက္ေတြ႔အေျခအေနကို ကြ်န္ေတာ့္ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပတယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တင္းမာမႈ ေလ်ာ့သြားေအာင္၊ ေျမျပင္ေပၚက အေျခအေနကို တိုးတက္ေအာင္၊ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုက ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အတူတကြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ အစိုးရလွမ္းလို႔ရတဲ့ ေျခလွမ္းေတြပါဝင္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြပါ။ ရခိုင္က ဆင္းရဲေပမယ့္ အရင္းအျမစ္ေတြ မရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္ ရခိုင္က စတင္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္ပါတယ္။

Voice - ေမးခြန္းေတြ ေျဖေပးတာကို ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ ဒီရခိုင္အေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးတာေၾကာင့္ မစၥတာအာနန္ ေအာင္ျမင္ပါေစ ဆုေတာင္းပါတယ္။

Kofi Annan - ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး လုပ္ပါမယ္။ အေျခအေနေတြ တိုးတက္ေအာင္၊ အက်ိဳးရွိေအာင္လုပ္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တကယ္သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားပါတယ္။ ဒီစိတ္နဲ႔ပဲ ဆက္အလုပ္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။

ေဇယ်သူ ( The Voice )

No comments:

Post a Comment