Latest News

Wednesday, March 8, 2017

အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္မေပးေသာတရားပြဲကို ဦး၀ီရသူက တားျမစ္သည့္ ၾကားမွ မအူပင္တြင္က်င္းပ

မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေလးအိမ္စုေက်းရြာ အုပ္စုတာတေပါအေရွ႕ေက်းရြာ အဘယဝိဟာရေက်ာင္း မွာ
ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ တရားပြဲ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရေသာ္လည္းတားျမင့္သည့္ၾကားမွ တရားပြဲ က်င္းပခဲ့
မအူပင္ေက်ာ္လႊား
☏09977555111
☏09977555222
☏0933377757

 အစိုးရ ခြင္႔မၿပဳတဲ႔ ဦး၀ီရသူ တရားပြဲ ခ်င္းခ်င္း ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ ေၿပာေန
==============================
၈..၃..၁၇
-
ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး မအူပင္ခရိုင္ မအူပင္ျမိဳ႕နယ္ တာတေပါ အေရွ႕တြင္ ယေန႔ ညတြင္ အစိုးရမွ ခြင့္ၿပဳခ်က္မေပးေသာ ဦး၀ီရသူမွ 
တရားေဟာၾကားေနတဲ႔ အတြက္ တရားပြဲအား ခ်င္းခ်င္းဖ်က္သိမ္းေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ လာေရာက္တာ

No comments:

Post a Comment