Latest News

Friday, March 10, 2017

ႏွစ္သစ္ကူးရံုးပိတ္ရက္သတ္မွတ္ျခင္း(ပံု) သိန္းစိန္၊ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး၊အတြင္းေရးမွဴး(၁)၊ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ့ျဖိဳးေရးေကာင္စီ

ႏွစ္သစ္ကူးရံုးပိတ္ရက္သတ္မွတ္ျခင္း
(ပံု) သိန္းစိန္၊
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး၊
အတြင္းေရးမွဴး(၁)
၊ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ့ျဖိဳးေရးေကာင္စီ

No comments:

Post a Comment