Latest News

Wednesday, February 8, 2017

တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၅၄ - ၁၃၆၂ က်ပ္၀န္းက်င္၌ ရက္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ၿငိမ္သက္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ၁၃၆၉ က်ပ္အထိ ခုန္တက္

တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၅၄ - ၁၃၆၂ က်ပ္၀န္းက်င္၌ ရက္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔

ၿငိမ္သက္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ၁၃၆၉ က်ပ္အထိ ခုန္တက္

၁၃၅၄-၁၃၆၂ က်ပ္ ၀န္းက်င္၌ ရက္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ၿငိမ္သက္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ၁၃၆၉ က်ပ္အထိ ခုန္တက္လာေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေရာင္း၀ယ္သူမ်ား ထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ကမၻာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္၌ ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၁၄ ႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ႏႈန္းထားအျဖစ္ ၁၀၃ ဒသမ ၇၈ ပြိဳင့္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တအိအိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ရာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္၌ ၉၉ ဒသမ ၂၅ ပိြဳင့္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ၁၀၀ ဒသမ ၁၀ ပြိဳင့္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၉၉ ဒသမ ၅၉ ပြိဳင့္သုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ ၁၀၀ ဒသမ ၁၄ ပြိဳင့္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ၁၀၀ ဒသမ ၆၆ ပြိဳင့္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီေက်ာ္ခ်ိန္တြင္ ၁၀၀ ဒသမ ၂၀ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း မြန္းလဲြ ၂ နာရီခဲြ ခန္႔တြင္ ၁၀၀ ဒသမ ၅၄ ပိြဳင့္အထိ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၄ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ကမၻာ့အဓိကေငြေၾကးအခ်ဳိ႕၏ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ယူ႐ုိလွ်င္ ၁ ဒသမ ၀၆ ေဒၚလာ၊ တစ္ေပါင္လွ်င္ ၁ ဒသမ ၂၄ ေဒၚ လာ၊ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၁၂ ဒသမ ၃၉ ယန္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္၌ ေဒၚလာေစ်း ေန႔စဥ္အတက္အက်မ်ားျဖင့္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္လည္း သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆  ရက္၌ ေဒၚလာေစ်းစံခ်ိန္ တင္ႏႈန္းအျဖစ္ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယင္းေနာက္ပုိင္းအနိမ့္ဆံုး ႏႈန္းထားအျဖစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၄၆  က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇန္န ၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၇ က်ပ္ အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္အထိ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၄ မွ ၁၃၆၂ က်ပ္ၾကားတြင္ ေန႔စဥ္ အတက္အက် ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္၌ ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းေဒၚလာေစ်း ၁၃၆၉ က်ပ္အထိ ခုန္တက္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်း အနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ၎၏ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၈  ရက္တြင္ က်ပ္ က်ပ္ ၁၃၆၀ အျဖစ္ ၅ က်ပ္ျမႇင့္တင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္းႏႈန္းကုိ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္အထိ က်ပ္ ၁၃၅၀ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၆၀ အထိ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲ ႏႈန္းအေျခအေနကုိ ၾကည့္ပါက အနိမ့္ဆံုး ၁၃၄၆ က်ပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၁၃၇၀ ျဖစ္သည္။ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၆၀ ျဖင့္ စဖြင့္ခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္၌ က်ပ္ ၁၃၇၀ အထိျမင့္ တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္က်ဆင္းခဲ့ရာ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၆၀ ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ျပင္ပေစ်းကြက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အခ်ဳိ႕မွာ ယူ႐ုိ ၁၄၅၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၉၆၅ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၀၈ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၃၉ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ ၿဗိ တိန္ေပါင္ ၁၇၀၀ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၁ က်ပ္၊ ၾသစေၾတးလ် ေဒၚလာ ၁၀၄၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၁၉၈ က်ပ္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment