Latest News

Friday, January 20, 2017

ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ရွယ္ယာ အေျခခံေစ်းႏႈန္းကို ၃၉,၀၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္

ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ရွယ္ယာ အေျခခံေစ်းႏႈန္းကို ၃၉,၀၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းတြင္ စတုတၳေျမာက္အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ပထမပုဂၢလိက ဘဏ္ကုမၸဏီက ၎၏အစုရွယ္ယာမ်ားကို တစ္စုလွ်င္ ၃၉,၀၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေစ်းႏႈန္းပမာဏ သည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸ ဏီမ်ားအနက္ သီလဝါအထူးစီး ပြားဇုန္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏အဖြင့္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းေနာက္ ေစ်းအျမင့္ဆံုး ဖြင့္ခဲ့သည့္ ပမာဏ ျဖစ္သည္။  အဆိုပါ ပထမ ပုဂၢလိက ဘဏ္ကုမၸဏီသည္ အစုရွယ္ယာ ေပါင္း ႏွစ္သန္းခြဲေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၆ၾသဂုတ္လ စာရင္းမ်ားအရ ယင္း ဘဏ္သည္ က်ပ္ ၂၄ ဒသမ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိသည္ဟု ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ေၾက ညာထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္တြင္ အဆုိပါဘဏ္၏ ရွယ္ယာ ေစ်းမွာ အျမင့္ဆံုး ၄၄,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ အနိမ့္ဆံုး ၃၄,၀၀၀ ေက်ာ္အထိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း မွာ ဘဏ္ေတြက ရွယ္ယာထုတ္ ေရာင္းတာမ်ိဳး အျခား ႏိုင္ငံမွာ သိပ္မေတြ႕ရဘူး။ ရွယ္ယာေရာင္း တယ္ဆိုတာ အလားအလာေကာင္းတဲ့ ကုမၸဏီေတြသာ ေရာင္းၾကတာပါ’’ ဟု ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာ ဝယ္ယူထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ပထမ ပုဂၢလိက ဘဏ္သည္ က်ပ္ဘီလီယံ ၁၀၀ မတည္ရင္းႏွီးၿပီး ၁၉၉၂ တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ခဲ့သည္။ စတင္ေရာင္းခ်စဥ္က ရွယ္ယာ တစ္စု လွ်င္ ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိသည္။

ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ ရွယ္ယာ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ သည့္ FMI ကုမၸဏီက ရွယ္ယာ အေျခခံေစ်းႏႈန္းကို ၂၆,၀၀၀ က်ပ္၊ ဒုတိယေျမာက္ သီလဝါအထူးစီး ပြားေရးဇုန္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ၄၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ တတိယေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဘဏ္က ၆,၈၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၌ အစုရွယ္ယာေရာင္း ခ်ရန္ ကုမၸဏီ ခုနစ္ခုခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကုမၸ ဏီသံုးခုက ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ် လ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း စတင္ခ်ိန္တြင္ လူစိတ္ ဝင္စားမႈျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ အတြင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိိန္း၌ အစု ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈသည္ က်ပ္ဘီ လီယံ ၇၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေမလက စတင္ကာ ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈ က်ဆင္းခဲ့သည္။

Sources: ထြန္းထြန္းမင္း ( 7Day News Journal )

No comments:

Post a Comment