Latest News

Monday, December 19, 2016

အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား ကတိေပးၿပီးရင္ တည္ဖို႔လိုအပ္ဟု လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အစီရင္ခံ

အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား ကတိေပးၿပီးရင္ တည္ဖို႔လိုအပ္ဟု လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အစီရင္ခံျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္၊ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မွသာ ကတိေပးရန္ႏွင့္ ကတိေပးၿပီးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပီပီျပျပင္ ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက အစီရင္ခံလိုက္သည္။

“အမွန္တစ္ကယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ တိတိပပ တာဝန္ခံ ကတိေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ တာဝန္ခံကတိေပးၿပီးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပီပီျပင္ျပင္ ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပို၍ အေထာက္အကူျပဳလာႏုိင္မည္” ဟု ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ သံုးသပ္အႀကံျပဳထားသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာကို အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သူ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚခင္ေဆြလြင္က ဒီဇင္ဘာ ၁၉ရက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဖတ္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ကတိျဖစ္ေပၚသည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္သည့္ကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈရွိ၊ မရွိ၊ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္း အရည္အေသြး ျပည့္မီမႈရွိ၊ မရွိ၊ အမွန္တကယ္ ၿပီးစီးမႈရွိ၊ မရွိ အေျခအေနမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီကို ရယူ၍ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ အစီရင္ခံခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆို၊ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မတီက အစီရင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အစိုးရအေပၚ ညွာတာေနသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေဂ်ေယာဝူက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“ပထမအစဆိုေတာ့ နည္းနည္းညွာတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါက အားနည္းမႈျဖစ္လာႏုိင္တာေပါ့ေလ။ ဒါက သေဘာထားႀကီးေပးရမယ့္ေနရာ မဟုတ္ဘူးေလ။ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ကို လုပ္ရမယ္” ဟု ဦးေဂ်ေယာဝူက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီး မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။

အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ ဒုတိယအႀကိမ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၄၇)ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း (၇၂)ခု၊ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အဆို(၃)ခု တင္သြင္းခဲ့သည္။

ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၄၇)အခုအနက္ ေမးခြန္း(၈၇)ခုကို အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ကတိေပးထားသည္။

ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ားအနက္ ေမးခြန္းအမ်ားဆံုး ေမးျမန္းခံရသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနကပင္ အမ်ားဆံုး ကတိေပးထားသည့္ ဌာနျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း အမ်ားဆံုးေမးျမန္းခံရသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွာမူ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီတြင္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)မွ ဦးသိန္းေဆြက ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူထားၿပီး ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းသည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္းႏွင့္အညီ ျဖစ္သည္။

Sources ; Mizzima

No comments:

Post a Comment