Latest News

Wednesday, December 28, 2016

ေျမငလ်င္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ေျမငလ်င္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၆ ခုနစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၉)ရက္ေန႔႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၂)နာရီ (၂၁)မိနစ္ (၅၇)စကၠန္႔အခ်ိန္တြင္ ကမၻာေအးေျမငလ်င္စခန္းမွ အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၁၇၅)မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းေသာ (Bay Of Bangal) ကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး (၄.၈)အဆင့္ရိွ အင္အားအနည္းငယ္ရွိေသာ ေျမငလ်င္ တစ္ခုလႈပ္ရွားသြားေၾကာင္း တိုင္းထြာရရိွပါသည္။

Sources; မိုးဇလ

No comments:

Post a Comment