Latest News

Monday, December 19, 2016

အစိုုးရသက္တမ္းေျခာက္လ ဝင္ေငြ သံုးႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုးျဖစ္

အစိုုးရသက္တမ္းေျခာက္လ ဝင္ေငြ သံုးႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုးျဖစ္


ပုုဂၢလိက လုုပ္ငန္းရွင္ေတြထံက ေကာက္ခံတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈအခြန္ သံုုးရာခုုိင္ႏႈန္း ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုုက္တာလည္း ႏုုိင္ငံရဲ႕၀င္ေငြ ေလ ွ်ာ့နည္းေစတယ္လိုု႔ဆိုုပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

အခုအစိုးရသစ္လက္ထက္ ေျခာက္လအတြင္းဝင္ေငြက လြန္ခဲ့တဲ့သံုးႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုးပမာဏျဖစ္ေနတယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ေကာ္မတီက သံုးသပ္ပါတယ္။

ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ပထမေျခာက္လပတ္ျဖစ္တဲ့ ဧၿပီလကေန စက္တင္ဘာလအတြင္း ႏိုုင္ငံ့ဝင္ေငြေတြထဲမွာ သံုးႏွစ္တာအတြင္း ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ အခုႏွစ္ကအနည္းဆံုးျဖစ္ေန တာပါ။

အခု ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ပထမႏွစ္ဝက္အစီရင္ခံစာကိုတင္သြင္းရာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ရဲ႕ေျခာက္လအတြင္းရေငြက က်ပ္ ၁၇၀၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္မွာေတာ့ က်ပ္ ၆၅၁ ဘီလ်ံေက်ာ္သာရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက ဆိုရင္ရည္မွန္းခ်က္ထက္ ၅၈၉ က်ပ္ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိခဲ့တယ္လို႔လည္း ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ အရသိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံရဲ႕ ၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းရျခင္းက ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းမွာ ေက်ာက္ေရာင္းရေငြအေပၚမွာ ခြဲေဝရမယ့္ အခ်ိဳး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ေလွ်ာ့ခ်ေပး ရျခင္းေက်ာက္မ်က္ဥပေဒအရ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြထံက ေကာက္ခံတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းလဲပါဝင္တယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာကိုျပန္လည္ေျဖရွင္းရာမွာေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွာ ျပည္ပကိုသစ္အလံုးလိုက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ရပ္ဆိုင္းခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရေငြမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ KDDI ကုမၼဏီနဲ႔ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္အရအမွ်ေဝစုရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရရွိတာေၾကာင့္ ရေငြေလ်ာ့နည္းသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာရွိတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕နဲ႔ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ မႏၱေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြကို ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာရန္ပံုေငြျပင္ပကေနေဆာင္ရြက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဒုဝန္ႀကီးက ဆိုပါတယ္။

‘အခြန္အေကာက္ႏွင့္ သာမန္ရေငြေတြတိုးျမႇင့္ရရွိေရး ဖိဖိစီးစီးေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပၿပီးေတာ့ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဒုဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ဝင္ေငြမ်ားရျခင္းက သာမန္သံုးေငြေတြမွာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက လွည့္ပတ္ရန္ပံုေငြစာရင္းေတြကို ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းခဲ့တာနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတြကို စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ျဖစ္လို႔ရေငြမ်ားျပားရတာျဖစ္တယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။

အခြန္အေကာက္နဲ႔ရပ္တည္မယ္လို႔ဆိုတဲ့ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ အခြန္အေကာက္ရေငြကလည္း ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုးရေငြ ရည္မွန္းခ်က္ရဲ႕ ၃၇.၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ  ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သည္ႏႈန္းထားကေတာ့ ပထမငါးလရဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသာျဖစ္တယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။အခြန္အေကာက္ေတြ ေကာက္ခံရာမွာ ယိုေပါက္ေတြရွိေနတယ္ဆိုတာ အမွန္ပဲဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနကေကာက္ခံတဲ့ အခြန္ေတြကိုေတာ့ အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္ ျပဳမႈေတြကိုေလွ်ာ့ခ်တာ၊ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈေတြကိုေဖာ္ထုတ္တာစတဲ့ ကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္လို႔ ဒုဝန္ႀကီးကေျပာပါတယ္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံတဲ့ဝင္ေငြခြန္ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ႏိုင္ငံပိုင္က႑မွာ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွသစ္ထုတ္ လုပ္မႈေလ်ာ့နည္းခဲ့တာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ေတြ၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊  ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြက ဝင္ေငြေတြေလ်ာ့နည္းသြားတယ္လို႔သိရပါတယ္။


Sources : ခ်ိဳဇင္မာ၀င့္ Kumudra

No comments:

Post a Comment