Latest News

Monday, June 27, 2016

ဥကၠ႒ ၾကီးရဲ႕ ခ်က္ အန္ ဘဲ လင့္စ္


“ဥကၠ႒ ၾကီးရဲ႕ ခ်က္ အန္ ဘဲ လင့္စ္”
………………………………………………
က်န္ခဲ့တဲ့ရက္က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ကို ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းၿမင့္ လာၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံု အမွာစကားေၿပာခဲ့တယ္…တကယ္ေတာ့ သူသြားေနတာ ဧရာ၀တီတိုင္းတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး…
မႏၱေလး၊ မေကြး၊ ပဲခူး I မြန္၊ ကရင္ၿပည္နယ္ေတြကိုလည္းသြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္…
တစ္တိုင္းတစ္ၿပည္လံုးက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆီကို တၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း အေရာက္သြားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ထားရွိရမဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒၿပဳေရး ဒီသံုးခုအၾကား အၿပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ေနရာမယ္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သလိုၿဖစ္သြားမွာကို စိုးရိမ္ၿပီး မေမာႏိုင္မပန္းႏိုင္ တစ္တိုင္းၿပီးတစ္တိုင္း တစ္ၿပည္နယ္ၿပီး တစ္ၿပည္နယ္ လိုက္လံေဟာေၿပာေပးေနရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္….


……………………………………………….

လႊတ္ေတာ္ထဲမယ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ဘာေတြလုပ္မလဲ…
ေမးခြန္းေတြေမးမယ္၊ အဆိုတင္မယ္၊ လိုအပ္ရင္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲမယ္..ဒါသည္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အလုပ္…
ေမးခြန္းေမးတဲ့ေနရာမယ္ ဘာေတြကိုေမးမလဲ ဘယ္စည္းမ်ဥ္းေအာက္မွာ အၾကံဳး၀င္ဖို႕လိုသလဲ…ဒါကအေရးၾကီးတယ္…
ေမးခြန္းေမးတဲ့ေနရာမယ္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြရွိတယ္ ကန္႕သန္႕ခ်က္ေတြရွိပါတယ္…
-ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္ေတြကို မေမးရဘူး
-အေသးအဖြဲကိစၥေတြကို မေမးရဘူး
-မၿဖစ္ဖြယ္ေသးတဲ့ ကိစၥေတြကို မေမးရဘူး
-ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို မေမးရဘူး
-ဗဟုသုတ အလို႕ငွာ မေမးရဘူး (ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ရွာေဖြဖတ္ရႈလို႕ ရႏိုင္ပါလွ်က္ ကိုယ္တုိင္ၾကိဳးစားရွာေဖြ မဖတ္ရႈပဲ ဒါကဘာလဲ ဟိုဟာကဘာလဲ ဟိုဒင္းကေကာဘယ္လိုလဲ ဒီလိုမ်ိဳးလည္း ေမးလို႕မရပါဘူး)
တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ Channel ကို တစ္တိုင္းတစ္ၿပည္လံုးကၾကည့္ေနတာၿဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေမးခြန္းမ်ား ေမးၿမန္းတဲ့ေနရာမယ္ ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕အရည္အေသြး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို မထိခိုက္ေစဖို႕ တစ္ဦးခ်င္းစီအေနနဲ႕မိမိစြမ္းရည္ကို ၿမွင့္တင္ၾကဖို႕လိုအပ္ပါတယ္…

……………………………………………………………….

ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႕ ေမးခြန္းေမးတဲ့ေနရာမယ္ အေၿခအေန အခ်ိန္အခါနဲ႕ ကိုက္ညီဖို႕အလြန္ပင္လိုအပ္ပါတယ္…
တစ္ခ်ိဳ႕က အေရးၾကီးအဆို အေရးၾကီးအဆို ဆိုၿပီး ကိုယ္တင္တာမွန္သမွ် အေရးၾကီးတယ္လို႕ခ်ည္းထင္ေနၾကပါတယ္..
သာမန္အဆိုလား၊ အေရးၾကီးအဆိုလား၊ ေမးခြန္းအဆင့္လားဆိုတာကို သိထားဖို႕လိုပါမယ္…
အေရးၾကီးအဆို ဆိုတာကေတာ့…
-ခ်က္ၿခင္းရုတ္တရက္ၿဖစ္တဲ့ဟာ ၿဖစ္ရမယ္
-သာမန္ေမးခြန္းေမးလို႕မရႏိုင္တဲ့အရာ ၿဖစ္ရမယ္
-အမ်ားၿပည္သူအက်ိဳးနဲ႕ သက္ဆိုင္ရမယ္
-လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏႊးၿပီးသားအေၾကာင္းအရာမၿဖစ္ရဘူး
ဒီအခ်က္ေတြနဲ႕ မကိုက္ပဲနဲ႕ ငါတင္ရင္ အေရးၾကီးတယ္ ငါတင္ရင္ အေရးၾကီးတယ္ဆိုၿပီး လုပ္လို႕မရပါဘူး…

………………………………………………………

ဥပေဒၾကမ္းေရးတဲ့ေနရာမွာလည္း လိုရင္းတိုရွင္းနဲ႕ထိထိမိမိၿဖစ္ဖို္႕ ေရးထံုးသဒၵါမွန္ဖို႕လိုပါတယ္…
ဒီဥပေဒက ဘယ္သူကို အက်ိဳးၿပဳေစခ်င္တာလဲ…အမ်ားအတြက္အက်ိဳးၿပဳဖို႕ အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ိဳး သံုးမ်ိဳးမထြက္ဖို႕လည္းလိုပါမယ္…
အဲ့ဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သည္ ေမးခြန္းေမးမယ္ အဆိုတင္မယ္ လိုအပ္ရင္ ဥေဒၿပဌာန္းႏိုင္ဖို႕ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲတင္သြင္း…ဒါသည္ ကိုယ္စားလွယ္အလုပ္….
ကိုယ္စားလွယ္သည္ ကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာကို သိဖို႕လိုပါတယ္….
ကို႕ရဲ႕ေဒသမွာ လမ္းေတြမေကာင္းဘူး တံတားေတြက်ိဳးေနတယ္…ၿပည္သူကတင္ၿပတယ္…ကိုယ္စားလွယ္က ေသခ်ာေလ့လာတယ္…အဲ့ဒီကေနမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကိုသြားၿပီး ဆရာေရ အာစရိေရ ဒီေဒသေလးကေတာ့ အေတာ္ေလးဆိုးေနတယ္ တကယ္လည္းလိုအပ္ေနတယ္ အာစရိတို႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းအေနနဲ႕ ဘယ္လိုမ်ိဳးလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ…အဲ့ဒီ အခါမယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကလည္း ၿပန္ၾကည့္မယ္….ယခုတင္ၿပလာတာသည္ အေရးေပၚလား ပထမဦးစားေပးထဲ ထည့္လို႕ရမလား..ေရႊ႕လို႕ရေသးလား…ဘတ္ဂ်က္က်န္ေသးလား…
အဲ့ဒီအေပၚမွာၾကည့္ၿပီး လုပ္မယ္မလုပ္မယ္စဥ္းစားတယ္….
လုပ္မယ္ဆို ဘတ္ဂ်က္ ဘယ္ေလာက္ကုန္မလဲ…ခန္းမွန္႕ဘတ္ဂ်က္ဆြဲ…လႊတ္ေတာ္ကိုၿပန္တင္ၿပ…
အဲ့ဒီတင္ၿပလာတဲ့အေပၚကိုမွ လႊတ္ေတာ္က လုပ္ေတာ့ ခ်ေတာ့ကြာဆိုၿပီး ၿပန္အတည္ၿပဳေပး….
အဲ့ဒီေတာ့မွ တင္ဒါေတြေခၚ ကုမၸဏီေတြေရြး ေဖာက္မယ္ ေဆာက္မယ္ ….
အဲ့ဒီလိုမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဟန္ခ်က္ညီဖို႕လိုပါတယ္….

………………………………………………………………….

အဲ့ဒီလိုမဟုတ္ပဲ ကိုယ္စားလွယ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆီကိုသြား…ေဟ့ေရာင္ ဒီမွာ လမ္းပ်က္ေနတာ မင္းမၿမင္ဘူးလား မင္းေန႕တိုင္းသြားေနတာ မင္းကန္းေနလား…မနက္ၿဖန္ အဲ့လမ္း ၿပင္လိုက္ေတာ့ ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဒါသည္ အၿပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ Check and Balance ပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ပဲ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တာၿဖစ္သြားပါျပီ.....
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေနနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ဒီလမ္းကေတာ့ပ်က္ေနတယ္ ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးပါဆိုၿပီး တင္ၿပလာတာကိုလည္း ငါ့ကို မေၿပာဘူး ငါ့ကိုအသိမေပးဘူး င့ါကို ဒီလိုေက်ာ္ခြလို႕ကလား ဒီလိုမရဘူး…ေနာင္က်ဥ္သြားေအာင္ ပညာေတာ့ၿပလိုက္ဦးမွဆိုၿပီး တကယ္လိုအပ္ေနတာကို မခ်ေပးပဲထားမယ္ဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက ဘတ္ဂ်က္မက် ေငြမရွိ ပိုက္ဆံမရွိ ရံုးထဲငုတ္တုတ္ေလးထိုင္ၿပီး ၿပည္သူ႕အက်ိဳးဘာမွလုပ္လို႕ရမွာမဟုတ္ဘူး…
လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရ ညွိညွိႏိႈင္းႏႈိင္းနဲ႕ အၿပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိရွိိထိန္းေက်ာင္းလုပ္ေဆာင္သြားမွသာလွ်င္ ပြတ္တို္က္မႈမရွိပဲ တိုင္းၿပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္နိုင္မွာ
ၿဖစ္ပါေၾကာင္း အငွားၿပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်လိုက္ပါတယ္….

ဇာနည္ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္

No comments:

Post a Comment