Latest News

Tuesday, June 21, 2016

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ့မွ တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္းရွိမိဘျပည္သူမ်ားသို ့အသိေပးပန္ၾကားျခင္း


ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ့မွ တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္းရွိမိဘျပည္သူမ်ားသို ့အသိေပးပန္ၾကားျခင္း

No comments:

Post a Comment