Latest News

Saturday, May 7, 2016

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ျမင့္

ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေမလ၇ရက္ေန႔တြင္ ေနရာ၅ခုမွာ စုေပါင္းအမိႈက္ေကာက္ခ့ဲ့၊"သန္႔႐ွင္းသာယာေရး အမိႈက္ကင္းစင္းေရးဆိုတာ လူမွဳေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြန႔ဲ တာဝန္ယူထားတ့ဲ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ႏွစ္ခုထဲလုပ္လို ေအာင္ျမင္မယ္ အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး၊ျပည္သူလူထုတစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္း အမိႈက္ပစ္တ့ဲေနရာ စုေပါင္းညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီး၊ စည္းကမ္းတက်ပါဝင္မွသာ ၿမိဳ႕ရြာေတြသန္႔႐ွင္းမယ္"ဟု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ျမင့္ ကေျပာ။ (႐ိုက္ကူး-စည္သူေမာင္ေမာင္)Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment