Latest News

Tuesday, April 19, 2016

ဧရာ၀တီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ ံႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ ့ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရိွ ေဘာမိ၊မက်ီးဇင္ေက်းရြာမ်ားသို႔ဧၿပီလ၁၉ရက္ေန႔သြားေရာက္ခ့ဲဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာလွျမတ္ေသြး၊ ကရင္တိုင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဂါမိုးျမတ္ျမတ္သူႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရိွ ေဘာမိ၊မက်ီးဇင္ေက်းရြာမ်ားသို႔ဧၿပီလ၁၉ရက္ေန႔သြားေရာက္ခ့ဲပုံမ်ား။  

No comments:

Post a Comment