Latest News

Tuesday, June 13, 2017

လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမွင့္ထားသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားအား အတုလုပ္ရန္ ခက္ခဲဟု ဗဟိုဘဏ္ဆို

လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမွင့္ထားသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားအား အတုလုပ္ရန္ ခက္ခဲဟု ဗဟိုဘဏ္ဆို

ေငြစကၠဴအတုမ်ားသည္ ယခင္ ပံုစံေဟာင္္း ေငြစကၠဴမ်ားတြင္သာ ေတြ႔ရွိရၿပီး လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ ေငြစကၠဴမ်ား၏ ပံုစံမ်ားျဖင့္ အတုေတြ႔ရွိရမႈမွာ မရွိသေလာက္ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးစိုးမင္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္က ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ငါးေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားအား ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၁၅ရက္တြင္ စတင္ထုတ္ေဝသည့္ တစ္ေသာင္းက်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားအား ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁ရက္တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး လံုၿခံဳေရးအဆင့္အတန္း တိုးျမွင့္၍ ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေငြစကၠဴအတုမ်ားမွာလည္း ပံုစံေဟာင္း ေငြစကၠဴမ်ားတြင္သာ ေတြ႔ရွိရၿပီး လံုၿခံဳေရး အဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ထားသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ အတုေတြ႔ရွိရမႈမွာ မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမွင့္တင္ထားၿပီး တုပရန္ ခက္ခဲတဲ့ ေငြစကၠဴမ်ားကိုသာ ထုတ္ေဝလ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးစိုးမင္းက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၁၃ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဇဗၺဴသီရိမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ ေမးျမန္းသည့္ ေငြစကၠဴအတုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း၍ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠဌက လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ငါးေထာင္က်ပ္တန္ ၁၃၄၃ရြက္၊ တစ္ေသာင္းက်ပ္တန္ ၉၅၇ရြက္ကိုသာ ေငြစကၠဴအတုအျဖစ္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားသည္။ ထိုပမာဏမွာ လွည့္လည္သံုးစြဲလ်က္ရွိေသာ ေငြစကၠဴရြက္ေရ စုစုေပါင္း ၁၃၅၃သန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၀ဒႆမ ၀၀၀၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္ဟု ဦးစိုးမင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ေငြစကၠဴအတုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ ေငြေၾကးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အပိုဒ္ (၄၁)တြင္ “ဘဏ္ခြဲ/ဘဏ္႐ံုးခြဲ/ဘဏ္ေငြတိုက္ခြဲမ်ားတြင္ ေပးသြင္းေသာ ေငြစကၠဴ သို႔မဟုတ္ ေငြအေၾကြမ်ားမွ အတုမ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ေပးသြင္းသူကို ေငြစကၠဴအတု သို႔မဟုတ္ ေငြအေၾကြအတုႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္ရာရဲဌာနသို႔ လိုအပ္သလို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ပို႔အပ္ရမည္” ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလ ၂၄ရက္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို နယ္စပ္မွ ၇ႀကိမ္၊ ျပည္တြင္းတုပမႈ ၆ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ၿပီး ၎ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို Colour Printer၊ Colour Copier၊ Block နည္းတို႔ျဖင့္ တုပျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္ဟု ဦးစိုးမင္းက ဆိုသည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment

Blog Archive