Latest News

Tuesday, November 26, 2013

ဧရာေရႊ၀ါ ျပန္အပ္သည့္ ေျမမ်ားအနက္ ဧက ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ျပန္ေပးၿပီးဟုဆို

ဆလိုင္းသန္႔စင္| November 26, 2013 |
Land Confiscation, လယ္သိမ္းေျမသိမ္း, ဧရာေရႊဝါ ကုမၸဏီ, ဧရာဝတီတိုင္း
ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး ကန္ႀကီးေထာင့္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထြန္တံုးတိုက္ပဲြ ဆင္ႏႊဲေနသည့္ လယ္သမားမ်ား (ဓာတ္ပုံ – ဆလိုင္း သန္႔စင္ / ဧရာ၀တီ)

ဧရာေရႊ၀ါ စိုက္ပ်ဳိးေရးကုမၸဏီက ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံထားသည့္ ေျမဧက ၄ ေသာင္းေက်ာ္ အနက္ ဧက ၂ ေသာင္း ၈ ေထာင္ေက်ာ္ကို လယ္သမားမ်ားထံ ေပးအပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္း ေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနက ေျပာသည္။

ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ယူၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေျမဧက ၄၁,၂၀၀ အား ဧရာ၀တီတိုင္း အစိုးရထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တုိင္းအစိုးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ လယ္ေျမ ၂၈,၉၅၁ ဧက ျပန္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာန ဦးစီးမႉး ဦးေက်ာ္ထင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

“အခုျပန္လည္ အပ္ႏွံထားတဲ့ ဧရိယာေတြထဲက ျပန္လည္ ခ်ထားေပးဖို႔ ဧက ၆၀၀၀ ၀န္းက်င္ ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့မွာပါ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ျပႆနာမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ခဲြေ၀ေပးၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

လယ္သမားမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္ ေျမဧကမ်ားမွာ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃,၇၇၉ ဧက၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၇,၅၀၈ ဧက၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၇,၃၁၈ ဧကႏွင့္ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၀.၃၄၆ ဧက ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးမႉးက ေျပာသည္။

တိုင္းအစိုးရက လယ္မ်ားျပန္ေပးခဲ့ရာ၌ ယခင္ကတည္းက ဧရာေရႊ၀ါ ကုမၸဏီကို သီးစားခေပး၍ အက်ဳိးတူ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ယူနစ္လယ္သမားမ်ားသာ လယ္လုပ္ခြင့္ရေနၿပီး လယ္သိမ္းခံခဲ့ရသည့္ မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမားအမ်ားစု ယေန႔တုိင္ လယ္ျပန္မရေသးေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

“တိုင္းအစိုးရက ျပန္ေပးတယ္ဆိုေပမယ့္ လယ္ေတြက ဧရာေရႊ၀ါနဲ႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း လုပ္ေနတဲ့သူေတြလက္ထဲ ေရာက္ေနတယ္။ မူလဆံုး႐ံႈးတဲ့ ႏြမ္းပါးတဲ့ေတာင္သူေတြ လက္ထဲကို မေရာက္ဘူး။ တဆင့္ခံယူထားတဲ့ လက္ႀကီးသမား၊ သူေဌးလယ္သမားေတြ လက္ထဲမွာပဲ ေရာက္ေနတာ” ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းသိန္းက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီမွ ျပန္လည္အပ္ႏွံသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားမွာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အဖဲြ႔မ်ားထံ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ လယ္လုပ္ခြင့္ကို မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမားအား ခ်မေပးဘဲ ယူနစ္လယ္သမားကိုသာ
ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ အတြက္ ေအာက္ေျခတြင္ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈ အေျမာက္အျမား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ လွျမတ္ေသြးက ေျပာသည္။

“က်မတို႔ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္တင္ မဟုတ္ဘူး။ ဧရာ၀တီတိုင္းထဲမွာ ဧရာေရႊ၀ါ ျပန္ေပးတဲ့ လယ္အားလုံးရဲ႕ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက
မူလလက္ငုပ္ လယ္သမားလက္ထဲကို ျပန္မေရာက္ဘူး။ အဲဒါ ေသခ်ာတယ္။ ေအာက္ေျခမွာလည္း လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈေတြက အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနတာ” ဟု သူက ေျပာသည္။

လယ္မ်ားျပန္ေပးရာတြင္ မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမားႏွင့္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသူ လယ္သမားတို႔ အျငင္းပြားမႈ မရွိေစရန္
ရပ္/ေက်း ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြမႈအဖဲြ႔မ်ား၊ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခဲြေရး အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ရပ္ေက်း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ား ပူးေပါင္း၍ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္းေပးေနေၾကာင္း ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနမႉး ဦးေက်ာ္ထင္က ေျပာသည္။

“လယ္သမားေတြ ျပန္ေပးရာမွာ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ေပးဖို႔ခက္တဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ တခ်ိန္က လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ မူလလက္ငုပ္ရယ္။ လက္ရွိ ေျမျပင္ေပၚမွာ လုပ္ကိုင္ေနသူ လက္ရွိ လက္ငုပ္ရယ္ ဒီ ၂ ဦး အျငင္းပြားၿပီးေတာ့မွ ဘယ္သူ႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရမလဲ ဆိုတာကို ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိတယ္။ အဲဒီလိုမွ ညိႈႏိႈင္းလို႔မရရင္ ေက်းရြာလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အဖဲြ႔ဆီမွာ မူလေျမယာမႈခင္း ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ဒီလုိပဲ ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဧရာေရႊ၀ါႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ လက္ငုပ္ လယ္သမားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း သာေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းသိန္းက ဆိုသည္။

“မူလသိမ္းသြားတာ ဘယ္သူ႔လက္ထဲက သိမ္းသလဲ။ မူလသိမ္းသြားတဲ့လူ လက္ထဲ ေရာက္ေအာင္ ျပန္ထည့္ေပးရမွာေပါ့။ လက္ရွိလက္ငုပ္ ဆုိတာက ဧရာေရႊ၀ါကသူ႔ကို အငွားခ်ထားလို႔ သူက လက္ငုပ္ျဖစ္ေနတာေလ။ သူတို႔ကၾကားလူပဲ။ ဧရာေရႊ၀ါနဲ႔ လယ္သိမ္းခံရတဲ့ လယ္သမားၾကားမွာ ၾကားလူျဖစ္တဲ့ ယူနစ္သမားေတြကို ထည့္စဥ္းစားဖို႔ မလိုအပ္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစိုးရက ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရႀကီးကြင္း၊ ေရနက္ကြင္း၊ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး စီမံကိန္းအျဖစ္ ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီအား
ဧရာ၀တီတုိင္းရွိ ေရၾကည္၊ ေက်ာင္းကုန္း၊ ကန္ႀကီးေထာင့္၊ ဒါးက၊ သာေပါင္းစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေျမဧက ၄ ေသာင္းေက်ာ္ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဧရာေရႊ၀ါ ကုမၸဏီက ေျမခြန္ေျပစာ၊ သီးစားေျပစာမ်ားရွိသည့္ ေဒသခံ လယ္သမားတို႔၏ လယ္ယာေျမဧက ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ေလွ်ာ္ေၾကး အနည္းငယ္သာ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊
ဧရာေရႊ၀ါ ကုမၸဏီေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ လယ္သမား မိသားစု အေျမာက္အျမား ဘ၀ပ်က္ခဲ့ၾကေၾကာင္း လယ္သမားအေရး ကူညီေပးေနသူ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ကာကြယ္ေရး ကြန္ရက္မွ ကိုျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။

“ဧရာေရႊ၀ါကို ေပးလုိက္တဲ့ စီမံကိန္းက ေျမလြတ္ေျမရိုင္းနဲ႔ ေရနက္ကြင္း ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ေပးလုိက္တာ။ အဲဒီထဲမွာ သီးစားေတြ ပါသြားတယ္။ အဲေတာ့ သီးစားလယ္ေျမေတြကို မူလလက္ငုပ္ လယ္သမားကို မျဖစ္မေန ျပန္ေပးပါ။
လယ္သမားေတြ ေစာင့္ခဲ့ရတာလည္း ၾကာပါၿပီ။ ၾကာလာရင္ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အေျခအေနေတြ ဆူပူမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ဧရာေရႊ၀ါ ကုမၸဏီက ၎တို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရေျမဧက ၄ ေသာင္းေက်ာ္အား ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေတဇ ကိုယ္တုိင္ လက္မွတ္ထိုး၍ ဧရာ၀တီတိုင္း အစိုးရထံ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ ေန႔တြင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့သည္။

အစိုးရထံ ေျမမ်ားအပ္ႏွံ၍ ၁ ႏွစ္ႏွင့္ ၄ လ ၾကာျမင့္သည့္တိုင္ မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမားမ်ား ျပန္လည္ မရရွိေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။
Irrawaddy

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post