Latest News

Thursday, July 12, 2018

ဘီးလူစည္း လူ႕စည္း


ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ညီလာခံ အဖြင့္မိန္႕ခြန္းတြင္ တပ္မေတာ္ သည္ ျပည္သူၾကားမွ ေပါက္ဖြားလာ၍ ျပည္သူကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ ဆုိေသာ စကားရပ္ေၾကာင့္ ဆုိရွယ္ မီဒီယာ ေပၚတြင္ ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ျခင္း ခံလုိက္ရပါတယ္။ ထုိမွ် ႏွင့္ အားမရေသးပဲ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ပုံပါအတုိင္း တင္လာခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္သည္ ၎ ေျပာသလုိ ျပည္သူၾကားမွ ေပါက္ဖြားလာသည္ ဆုိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ထဲ ေရာက္သြားခ်ိန္မွစ၍ အထက္အမိန္႕ကုိသာ ေသဆုိေသ ရွင္ဆုိရွင္ နာခံၾကရေသာ သူမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားရျပီ ျဖစ္၍ မည္သုိ႕နည္းႏွင့္မွ် ျပည္သူတုိ႕၏ လုိလားခ်က္ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည္မွာ သမုိင္း အဆက္ဆက္ သက္ေသ ျပျပီး ျဖစ္ခဲ့သည္ ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ ၀ုိင္း၀န္း ေထာက္ျပလာခဲ့ၾကပါတယ္။

ထုိ႕အျပင္ တပ္မေတာ္ သား မ်ားသည္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းတခု အျဖစ္ မိမိတုိ႕ သေဘာအေလ်ာက္ တပ္ထဲ ၀င္သြားခဲ့ၾကသူမ်ား သာ ျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား က ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ခဲ့သူ တဦးတေယာက္မွ်ပင္ မပါ၀င္ဟု လည္း ေျပာသူမ်ား ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ထုိသုိ႕ ၀င္လာခဲ့သူမ်ား အေနျဖင့္ လည္း We serve to protect ဟု တုိင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ ကာကြယ္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု ကတိသစၥာ ျပဳျပီးမွသာ ၀င္ေရာက္ခံခဲ့ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ We serve to represent people ဟူ ၍ မဟုတ္ေပ၊ ထုိႏွစ္ခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ပုိင္းျခားသိထားသင့္ပါတယ္။

အျခားေသာ ၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႕ တပ္မေတာ္သည္ လည္း ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႕အစည္းတခုမွ်သာ ျဖစ္၍ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ပန္းသီး ႏွင့္ လိေမၼာ္သီးကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ ေျပာသြားသလုိ ျဖစ္ေနတယ္ဟု လည္း ဆုိပါတယ္။

ျပည္သူအမ်ားစု က တပ္မေတာ္သည္ လူထုကုိ ကုိယ္စားျပဳ ဆုိသည္ထက္ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံ ပါ၀င္သည္ဟု အေျပာ ေလ်ာ့ေစခ်င္တာလည္း သဘာ၀ က်ပါတယ္။

ႏူိင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ ၎တုိ႕ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ား သာ ကုိယ္စားျပဳသည္ ဆုိေသာ စကားသည္လည္း သဘာ၀ မက် လွေပ။ ဤသည္က ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပည္သူအမ်ား ၏ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈကုိ ရယူကာ တုိင္းျပည္ အာဏာကုိ အပ္ႏွင္းျခင္း ခံခဲ့ရသူမ်ား အား ေသးသိမ္ေအာင္ ေျပာဆုိျခင္း သက္သက္မွ် ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ ႏူိ္င္ငံေရး နယ္ပါယ္သုိ႕ ၀င္ေရာက္ ႃပီး တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ ဆုိျငားအံ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ပင္ ျပည္သူအမ်ားက ကုိယ္စားျပဳ၍ ႏူိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲအျဖစ္ အလုိလုိေနရင္း ေရာက္ေနသည့္ ပုံႏွယ္ ျဖစ္လာရပါတယ္။

ျပည္သူမ်ားက တပ္မေတာ္သည္ မိမိတုိ႕ ကၽြမ္းက်င္ရာ နယ္ေျမ မဟုတ္သည့္ ႏူိင္ငံေရးတြင္ ၀င္ေရာက္ျပီး ၎တုိ႕ ယုံၾကည္ကုိးစားျခင္း အလ်င္းမရွိပဲ ၎တုိ႕၏ အေရး အရာ မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ ခ်ယ္လွယ္ေနၾကသည့္ အျဖစ္ကုိ မည္သုိ႕မွ် မရႈ႕စိမ္မလုိလားၾကပဲ လက္နက္အားကုိးျဖင့္ အႏူိင္က်င့္ ခံရျခင္း သက္သက္မွ်ဟု သာ သေဘာထား ေနခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္တင္ အေမရိက တုိက္တြင္ Guns or Butter ဟူေသာ ဆုိရုိး တခုက ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။

တုိင္းျပည္တြင္ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ က ၾကီးမားေနဆဲ ျဖစ္ျပီး နဖူးကေခၽြး ေျခမက်ေအာင္ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနရသူမ်ား ၇၀% ခန္႕ ရွိေန၍ အမ်ားစုၾကီး ဟု ဆုိၾကပါစုိ႕။

အလြယ္ဆုံး ဥပမာ ႏွင့္ ေျပာရလ်င္

တပ္မေတာ္မွ အဆုိပါ လက္လႈပ္မွ ပါးစပ္လႈပ္ရရွာေသာ လူတေယာက္အား ငါတုိ႕ တုိင္းျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖုိ႕ လက္နက္ကုိင္ ေသာင္းက်န္းသူေတြ တုိက္မွ ျဖစ္မယ္ကြာ၊ ဒါမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရမယ္။ ဒီေတာ့ ငါတုိ႕ လက္နက္ေတြ ၀ယ္ဖုိ႕ မင္းတုိ႕ ဒီထက္ေတာ့ ပုိ အငတ္ခံေပး ဟု ေျပာလာသည္ ဆုိပါစုိ႕။

အဆုိပါ ဆင္းရဲသား က ကၽြဳပ္တုိ႕ေတာ့ ဒီထက္ အငတ္မခံႏူိင္ဖူး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လည္း မရရင္ ေနဗ်ာ ဟု ေျပာမည္ပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိအခါ တပ္မေတာ္က ဒီမွ် ႏွင့္ ရပ္မသြား၊ ဒါဆုိလည္းကြာ ငါတုိ႕လည္း လက္နက္၀ယ္၊ မင္းတုိ႕လည္း မငတ္ေအာင္ ငါတုိ႕ ၀င္ျပီး စီမံအူပ္ခ်ဳပ္ရင္ေကာကြာ။

အမေလး ေမာင္မင္းၾကီးသားတုိ႕ရယ္ ကုိယ့္ေနရာ ကုိယ္ေနၾကပါ၊ က်ဳပ္တုိ႕ အေရး ကုိ စီမံေပးဖုိ႕ က်ဳပ္တုိ႕ ယုံၾကည္ရတဲ့ ႏူိင္ငံေရး သမားေတြကုိပဲ ေရြးခ်ယ္ပါရေစ၊ ေမာင္မင္းၾကီးသားတုိ႕ေၾကာင့္ က်ဳပ္တုိ႕ေက်ာေတြမွာလည္း အသားမာ တက္ေအာင္ ခံခဲ့ရျပီးပါျပီဗ်ာ။ ႏူိင္ငံေရး သမား ဆုိတာ က်ဳပ္တုိ႕ ဒီေန႕ မယုံၾကည္ေတာ့ဖူးဆုိ ေနာက္တခါ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျဖဳတ္ခ်လုိ႕ရတယ္၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ေအးေအးသာ ေနၾကပါ ဟု ျပန္ေျပာခဲ့တယ္ ဥပမာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိႏူိင္ငံတြင္မူကား အထက္က ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း ျပည္သူတုိ႕မွ မိမိတုိ႕၏ အေရး ကုိ စီမံခန္႕ခဲြရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႕ ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ခံရသူ မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ရွိ မ်ားျပားလွေသာ စိမ္ေခၚမႈ မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေနရျပီး ထုိအထဲတြင္ အျခားေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏူိင္ငံမ်ား ႏွင့္ မတူ စိမ္ေခၚမႈ မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရာတြင္ မိမိသြားလုိေသာ ခရီးကုိ တည့္တည့္မတ္မတ္သြားလုိ႕မရပဲ နည္းမ်ဳိးစုံ ျဖင့္ ေရွာင္ကြင္း လုပ္ေနရသည့္ အမႈၾကီးက မားမားၾကီး ခံေနရသည္အျဖစ္ကုိ သိခ်င္မွ သိေပမည္။

ဤအမႈကား ထစ္ကနဲ ဆုိ လက္နက္စဲြကုိင္၍ ျပည္သူ႕အာဏာ ကုိ အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ လုယူမည့္ အဖဲြ႕အစည္းၾကီးက အဆင္သင့္ ရွိေနသည္ ဆုိျခင္းပင္။

ကမၻာေပၚရွိ ျပည္သူ႕ ကုိယ္စားလွယ္ အစုိးရေပါင္းမ်ားစြာ သည္ တုိင္းျပည္ရန္စူးရန္ေညွာင့္ မ်ား ကုိ ကာကြယ္ရန္ လက္နက္ အပ္ႏွင္းခံထားရေသာ အဖဲြ႕အစည္း၏ ဖယ္ရွားခံရ၊ ကေျဗာင္းကျဗန္ လုပ္ခံရ၊ ဖ်က္လုိ ဖ်က္ဆီး လုပ္ခံရသည္မွာ လူ႕သမုိင္း အဆက္ဆက္ ရွိခဲ့ၾကျပီး မဟုတ္ပါလား၊ ထုိ႕အတြက္ ေသြးထြက္သံယုိမႈ မ်ား မျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ အစုိးရမ်ား က ၎အဖဲြ႕အစည္း၏ ရုိက်ဳိးမႈ ရရွိေရး နည္းလမ္းေပါင္း မ်ားစြာ က်င့္သုံးရွာေဖြေနရဆဲ လည္း ျဖစ္ေပသည္။

ထုိ႕အတြက္ သူမ်ား တနာရီ ေလာက္ လွမ္းရမည့္ ခရီးကုိ ေခ်ာင္ၾကဳိေခ်ာင္ၾကားမွ လွည့္ပါတ္ ေရွာင္ကြင္း သြားေနရ၍ ေန႕၀က္ေလာက္ၾကာမွ ေရာက္ႏူိင္ၾကရမည့္ အျဖစ္ကုိ နားလည္ ေပးသင့္လွေပသည္။
လွစိုးေ၀


No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post