Latest News

Sunday, July 15, 2018

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေလာကအျမင္

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေလာကအျမင္


ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဇာတိေသြးထက္သန္စြာ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔အနစ္နာခံခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ သမုိင္း ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သမုိင္းရွိသူမ်ားျဖစ္ သျဖင့္လည္း ရာဇ၀င္ေမာ္ကြန္းတင္ခံရ ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံကိုေခါင္းေဆာင္သူ၊ ႏိုင္ငံကုိလြတ္ေျမာက္ေအာင္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ရာဇ၀င္ေမာ္ကြန္းကား ထုိပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ စြမ္း ေဆာင္မႈႏွင့္ ခံယူခ်က္အေတြးအျမင္မ်ား ထင္ရွားလွ်င္ထင္ရွားသေလာက္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေနမည္ျဖစ္ေပသည္။

ဤသုိ႔ထင္ရွားျခင္းရွိသူမ်ားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ေရွ႕တန္းမွပါ၀င္ေနမည္ျဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၃၀၉ ခု ၀ါေခါင္လဆန္း ၂ ရက္ (၁၉-၇-၁၉၄၇) စေနေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ မိနစ္ ၃၀ တြင္ အတြင္း၀န္မ်ား႐ံုး ခန္း၌ အမႈေဆာင္၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀း က်င္းပစဥ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ၀န္ႀကီးခုနစ္ဦးႏွင့္ သက္ေတာ္ေစာင့္တစ္ဦး စုစုေပါင္းကုိးဦးသည္ မသမာသူတို႔လက္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ႀကံမႈခံရ၍ က်ဆံုးရေလသည္။ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ႀကိမ္မီးအံုးသကဲ့သုိ႔ ခံျပင္း ေဒါသဗ်ာပါဒလိႈင္လိႈင္ေ၀ခဲ့ေသာ ထုိေန႔ကား ျမန္မာျပည္သူတို႔ တစ္သက္မေမ့ႏုိင္ေသာ ေန႔ပင္တည္း။ လြတ္လပ္ေရးမုခ္ဦးကုိ ျမင္ေန ရေသာ ခရီးအကြာအေ၀း၌ အသက္ကုိစေတး ၍လဲေလ်ာင္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ့သူရဲေကာင္းမ်ား က်ဆံုးခဲ့သည္မွာ ၁၉-၇-၂၀၁၈ ရက္တြင္ ၇၁ ႏွစ္ပင္ ၾကာေညာင္းခဲ့ေပၿပီ။ သို႔တိုင္ ျပည္သူတို႔၏ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းယူက်ဳံးမရျခင္း တည္းဟူေသာ အငိုသည္ ယေန႔တိုင္ မတိတ္ ေသးပါတကား။

တုိင္းျပည္လူထုႏွင့္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ ရင္ထဲတြင္သာမက ကမၻာကပါလြန္စြာ ေလးစားရေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ က်ဆံုးေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ေတြးပံုေခၚပံု၊ အလုပ္ႀကိဳးစားပံု၊ အဆင္းရဲခံႏုိင္ပံု၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးပံုတို႔ကား လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္လာေသာ စာအုပ္စာေပမ်ားတြင္ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ ထုိစာအုပ္မ်ားကေပးေသာ အက်ဳိးေက်းဇူး ေၾကာင့္ပင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားကုိ မသိမမီလုိက္သူတို႔သည္ ျမန္မာ ရာဇ၀င္တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို သိရွိလာၾက သည္။ သမုိင္းတင္အပ္ေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားတြင္ က်ဆံုးေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနပါသည္။

မိမိအသက္ကိုစြန္႔ၿပီး အမ်ားအက်ဳိး ကိုေဆာင္ၾကေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ အေၾကာင္းမ်ားကိုဖတ္ရမွသာ ဓာတ္ကူးၿပီး သူေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ားအတုယူဖြယ္ စံျပဳအပ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔တြင္ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ပုံသက္ေသထားၿပီး ေခတ္လူငယ္အေပါင္း ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားေရးအျမင္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေအာင္ အပတ္တကုတ္ အားထုတ္သင့္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္က ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ကုိ လူငယ္မ်ားလက္ထဲထည့္ခဲ့ ေသာအာဇာနည္ႀကီးမ်ားကို အားနာဖုိ႔ ေကာင္းပါသည္။

ေလာကတြင္ လူသုံးမ်ဳိးရွိ၏ဟု ပညာရွင္ မ်ားဆုိမိန္႔သည္။ လူဆုိး၊ လူသာမန္ႏွင့္လူ သူေတာ္ေကာင္းဟူ၏။ လူဆုိးလူမုိက္ေတြ မ်ားလာလွ်င္ ေလာကသည္ ပူေလာင္၏။ လူသာမန္ေတြမ်ားလာလွ်င္ ေလာကႀကီး တည္ၿငိမ္သည္။ ေအးခ်မ္းမႈကားမရွိေသး။ လူသူေတာ္ေကာင္းမ်ား ေပါမ်ားလာပါမွ ေလာကတစ္၀န္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းကုန္၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ ေပးဆပ္မႈမ်ားကား ေနရေသာသက္တမ္း ႏွင့္မမွ်ေအာင္မ်ားလွပါ၏။ မ်က္ေမြးတစ္ဆုံးမၾကည့္ဘဲ မ်က္စိတစ္ဆုံးေမွ်ာ္ ေခၚ၍ ေတြးေခၚႀကံဆပုံမ်ားမွာလည္း အႏွစ္ သာရျပည့္၀ၿပီး မွန္ကန္သည္က အေလးသာ လ်က္ရွိသည္။

"ငါ့အတြက္ ျဖစ္လုိရာျဖစ္ေစေတာ့၊ ႏုိင္ငံေရးဂယက္၀ဲအတြင္းသုိ႔ ေျခစုံပစ္၍ ဇြတ္ဆင္းကာ ငါ့ႏုိင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးအတြက္ မေနမနားစြန္႔စားလုံးပန္းေတာ့အံ့" ဟူေသာ အဓိ႒ာန္ကုိ ပုိင္ပုိင္ႀကီးခ်ကာ တစ္မ်ဳိးသား လုံး၏အေရးကုိ ေရွ႕တန္းတင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ "မိမိရဲ႕အမ်ဳိးသားေရးကိစၥကိုသာမက လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးနဲ႔တစ္မ်ဳိး တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔တစ္ႏုိင္ငံ နည္းလမ္းတက်ပူးေပါင္းဆက္ဆံမႈေတြကုိ လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သတိမူရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလုိပူးေပါင္းဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အသီးသီးတုိ႔ရဲ႕ အက်ဳိး ယုတ္ဖုိ႔ေ၀းစြ။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအက်ဳိးထူးမ်ား ခံစားဖုိ႔ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိလိုပါတယ္။ ဒီလုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ၀ံသာႏုရကၡိတ မိမိရဲ႕အမ်ဳိးကုိ မိမိေစာင့္ သည့္တရားနဲ႔ ကမၻာသူကမၻာသားတုိ႔နဲ႔ အက်ဳိးရွိေအာင္ နည္းလမ္းတက်ဆက္သြယ္ ေပါင္းသင္းရာလည္းေရာက္ပါတယ္"ဟု ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ႀကီးပြားမႈတုိ႔ ကုိရည္သန္၍ အလယ္ပစၥယံညီလာခံ မိန္႔ခြန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္မွာ အမ်ဳိးသားေရးအျမင္ရွင္သန္ ထက္ျမက္မႈကို ထင္ရွားေစသည္။

လူသူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ မွ လူမ်ားငတ္ေနလွ်င္ သူ႔ထမင္းသူပင္ မ်ဳိမက်သူျဖစ္သည္။ ထုိလူသူေတာ္ေကာင္းမ်ား ေပါမ်ားလာလွ်င္ ေလာကႀကီးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္မည္ဟု ေရွးမဆြကပင္ဆုိခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ တုိင္းျပည္အက်ပ္အတည္းက်ေရာက္ တုိင္း လူမႈ၀န္ထမ္းစိတ္ျပည့္၀ေသာ လူသူေတာ္ ေကာင္းမ်ား၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ကုိ ေခ်ာက္ကမ္းပါးသုိ႔ က်လုနီးနီးအေျခအေန မွ ကယ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္မွာ သမုိင္းသက္ေသ ရွိေပသည္။ ဤလူသူေတာ္ေကာင္းမ်ားတြင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သုိ႔ ရဲရဲေတာက္ အာဇာနည္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္အတြက္ ဦးေဆြးဆံျမည့္အမႈထမ္း႐ုံမွ်မက အသက္ကုိ ပင္ စေတး၀ံ့ပါေပသည္။

ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ အသက္ကိုေပး သြားေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ညီၫြတ္ေရးကုိ လည္း ဤသို႔ခ်ျပသြားပါသည္။ "တုိင္းျပည္ မွာ ညီၫြတ္ေရးဟာ အခုအဓိကလုပ္ငန္းပဲ။ ညီၫြတ္ေရးဆုိေပမယ့္ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ ေရးႏွင့္ထူေထာင္ေရးကုိ အထက္ပါအေျခခံ အခ်က္ေတြအရ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ညီၫြတ္ ေရးမ်ဳိးကုိသာ ဆုိလုိပါတယ္။ ရာထူးေ၀စား႐ုံ သာျဖစ္တဲ့ ညီၫြတ္ေရးမ်ဳိး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ခ်ိန္ၿပီး ျငမ္းဆင္တတ္႐ုံေလာက္တတ္ႏုိင္ ေအာင္ ညီၫြတ္ေရးမ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္နည္း နဲ႔မွ ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး"ဟူ၍တည္း။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးအျမင္တြင္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေနပုံကုိလည္း ဤသို႔သိရာ၏။ "သေဘာတရားသက္သက္နဲ႔ၾကည့္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆုိရင္တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဆုိတာဟာ ဘာျဖစ္လုိ႔ ေပၚေပါက္လာရသလဲဆုိေတာ့ တုိင္းျပည္အသစ္တည္လုိ႔ တုိင္းသစ္၊ ျပည္သစ္၊ ႏုိင္ငံသစ္တည္ေထာင္ဖုိ႔အတြက္ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာစာေပနယ္မွာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကမၻာအစဆုိၿပီး ဖြဲ႕တဲ့အခါတုန္းက မဟာသမၼတမင္းေျမႇာက္ၾကတယ္ဆုိၿပီး လူေတြစု႐ုံးေျမႇာက္ၾကတဲ့ အစည္းအေ၀းမ်ဳိးက ကမၻာႀကီးမွာပထမဆုံး တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္လုိ႔ပဲဆုိရမွာပဲ"စသည့္ေျပာစကားမ်ားမွာ မကြယ္လြန္မီတစ္ပတ္ခန္႔(၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၃ရက္)တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေနာက္ဆုံးမိန္႔ခြန္းျဖစ္သည္။ မိမိေသမည့္ေန႔ကုိ မသိေသာ လူ႔အျဖစ္သနစ္အတုိင္း တုိင္းျပည္အတြက္ အေမွ်ာ္လင့္ႀကီးေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မိမိတြင္ရန္သူမရွိဟုထင္မွတ္ပုံ အ႐ုိးခံျဖဴစင္သည့္စိတ္ထားကုိဤမိန္႔ခြန္းက ျပဆုိလ်က္ရွိသည္။

ဤစိတ္ရင္းအေျခခံကုိ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ကပင္ ေမြးျမဴခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေသာအခါ ႏုိင္ငံေရးဟူသည္ကုိ "အႏုလုံပဋိလုံဆင္ျခင္လ်က္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာအမွန္ဆုိတာကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူသားေတြနဲ႔ မတန္မရာျမင့္ျမတ္လြန္းတာလည္းမဟုတ္။ နိမ့္က်လြန္းတာလည္းမဟုတ္။ မ်က္လွည့္ေဗဒင္လည္းမဟုတ္။အဂၢိရတ္လည္းမဟုတ္၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာကႏၲာရခရီးလည္းမဟုတ္" ဟုဖြင့္ဆုိၿပီး "ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် လူ႔ေလာကမွာေတြ႕ႀကံဳေနၾကရတဲ့ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းဆုိရရင္ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ လူ႔ကိစၥလုိ႔ဆုိရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စားမႈ၊ ေသာက္မႈ၊ ေနမႈ၊ ထုိင္မႈ၊ သြားမႈ၊လာမႈအစုစုဟာ ႏုိင္ငံေရးပဲျဖစ္တယ္" ဟုရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းမွာ အလယ္ပစၥယံညီလာခံမိန္႔ခြန္းပါေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တစ္ေခတ္တြင္ တစ္ေယာက္ထြန္းေသာပါရမီရွင္သူရဲေကာင္းပီပီ ေလာကေရးရာမ်ားကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေတြးေခၚႏုိင္စြမ္းသူတည္း။

ယင္းသုိ႔ေလာကေရးကုိ အေလးအနက္ထားသူပီပီ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ "အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ သုံးသပ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးအရ လုံး၀လြတ္လပ္ေရးကုိေတာ့ျဖင့္ က်ဳပ္တုိ႔ႀကိဳးစားႏုိင္မွ တန္ကာက်မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ျဖင့္ျမင္တာပဲ"ဟု ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ၁၇ ရက္ညတြင္ အသံလႊင့္႐ုံမွ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းေခၽြခဲ့သည္။ မိန္႔ခြန္းပါလုပ္ငန္းစဥ္ေျခာက္ရပ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရန္ပုံေငြဆက္လက္ေကာက္ခံရန္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ေသြးစည္းရန္၊ ျမန္မာျပည္၏ကာကြယ္ေရးအေျခခံရစိမ့္ေသာငွာ စစ္တပ္အဖြဲ႕၊ ပုလိပ္အဖြဲ႕၊ လက္နက္ကုိင္စစ္တပ္၊ရပ္ရြာကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္စီးပြားေရးအေျခခံျဖစ္ေသာ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္စသည္တုိ႔ပါရွိရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏စီးပြားေရးအျမင္က်ယ္မႈကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ကမၻာ့အျမင္ျဖင့္လည္း သုံးသပ္ၾကည့္ေသးသည္။ "နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒ၊ အရင္းရွင္၀ါဒေတြကိုလိုက္ေနသေရြ႕ကာလပတ္လုံးအလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ၊ ေနထိုင္စားေသာက္မႈေခ်ာင္ခ်ိေရး ျပႆနာ စတဲ့စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားေရးျပႆနာ ေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မယ္မဟုတ္ပါဘူး။ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံဟာ မိမိျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔သာတူညီမွ် စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားတုိးတက္ၾကဖုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက မိမိရဲ႕အက်ဳိးေက်းဇူး၊ ျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ႏုိင္ငံ၊ ျပည္နယ္အသီးသီးတုိ႔ရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္"ဟူ၍ျဖစ္သည္။

မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္သာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ကြၽမ္းက်င္ထက္သန္ကာ မွတ္သားစဖြယ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္မဟုတ္၊ ဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္းႀကိဳတင္စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္သူတည္း။ ဘိလပ္ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ ၀န္ႀကီးအဆင့္သာအစည္းအေ၀းတက္ရမည္ဆုိ၍ ဦးႏုကုိ၀န္ႀကီးတစ္ေနရာခန္႔ၿပီး ဘိလပ္လုိက္သြားရန္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကအႀကံျပဳသည္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အေရးႀကံဳလာပါကဦးႏုေျဖရွင္းရဦးမွာမုိ႔ မလုိက္ဘဲေနရစ္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဘိလပ္ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ခဲ့ေသာ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း အာဏာဖီဆန္ႏုိင္ေအာင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ဦးႏုလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာမွန္ေလစြတကား။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ဘိလပ္ထြက္သြားသည့္ေန႔မွာပင္ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ားကဘိလပ္ကုိ အေၾကာင္းၾကားစာပုိ႔သည္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္စားလွယ္မဟုတ္ေၾကာင္းစာျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဦးႏု ရွမ္းျပည္နယ္ကုိ ခ်က္ခ်င္းလုိက္သြားၿပီး ျပည္သူ
မ်ားအျပင္ ရင္းႏွီးေသာေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ပါအစည္းအေ၀းခ်က္ခ်င္းလုပ္ကာ "ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ဟာ ျပည္မ ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္း"ဘုရင္ခံမွတစ္ဆင့္ ဘိလပ္ကို စာပုိ႔ၾကေသာ အေၾကာင္းျဖစ္ရပ္ကား ျမန္မာျပည္သားတုိင္းသိရွိၿပီးဧကန္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီၫြတ္ေရးအျမင္မ်ားတြင္ သူမတူေအာင္ ထက္ျမက္ထူးခြၽန္သျဖင့္လည္း သတိၱေရာ ဗ်တၱိပါၿပီးျပည့္စုံသူဟု ကမၻာတစ္၀န္းေက်ာ္ၾကားသူတည္း။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ရာဇ၀င္အျဖစ္အပ်က္ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕လူမ်ဳိးအတြက္ သတိၱဗ်တၱိႏွင့္အံ့ဖြယ္ဘနန္း သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းအမႈထမ္း ခဲ့ၾကတဲ့ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ သြားေလသူမ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတုိ႔ႏွင့္တကြ ထုိပုဂၢိဳလ္တုိ႔ေပးအပ္ခဲ့သည့္အေမြအႏွစ္တည္းဟူေသာအာဇာနည္စိတ္တုိ႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အခုအခ်ိန္အခါမွာ သတိရၾကေပလိမ့္မယ္။ ဒီလုိသတိရၾကတဲ့အားေလ်ာ္စြာ အဲဒီအာဇာနည္အေပါင္းတုိ႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ခဏတာမွ် အ႐ုိအေသျပဳၿပီး ထုိထုိေသာအာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ရဲ႕အဆင့္အတန္းကုိမီေအာင္ အားထုတ္လုံးပန္းမယ္။ ထုိထုိေသာအာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းကုိ ဆုံးခန္းတုိင္ဆက္လက္ၿပီးေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ သစၥာျပဳၾကပါမွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူမ်ဳိးဟာ ဧကန္စင္စစ္ႀကီးပြားတုိးတက္တန္ခုိးထြက္ေပေတာ့မယ္။

ဤအဆုိကုိ မည္သူေျပာခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသနည္း။ ေဆာင္းပါးရွင္၏နိဂုံးကမၸတ္အဆုံးသတ္စကား မဟုတ္သည္ကေတာ့ေသခ်ာပါသည္။ စင္စစ္ဤစကားရပ္၏ပုိင္ရွင္ကား "ေခတ္လုိက္ခါညီ၊ ေခတ္မီပညာ၊ႀကံဳရာဘ၀၊ မုတလုံေလာက္၊ ခံၿမိဳ႕ေဆာက္၏"ဟု ဆရာေဇာ္ဂ်ီၫႊန္းခဲ့ေသာပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ႀကီးတည္း။ ေလာကေရးရာအေၾကာင္းရပ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာေတြးေခၚျခင္းျဖင့္ေလာကအျမင္ရွင္သန္ေသာ ျမန္မာဥေသွ်ာင္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတည္း။ မကြယ္လြန္မီတစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔အလုိတြင္ ေရႊတိဂုံဘုရားအလယ္ပစၥယံညီလာခံ၌ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းအတုိင္းျဖစ္လာမည္ဟု မည္သူထင္အံ့နည္း။ ရာဇ၀င္အျဖစ္အပ်က္ႀကီးတစ္ခုသည္ ေမ့ႏုိင္ဖြယ္မရွိ။ "သြားေလသူမ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းႏွင့္တကြ ထုိပုဂၢိဳလ္တုိ႔ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ အေမြအႏွစ္တည္းဟူေသာအာဇာနည္စိတ္တုိ႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုအခ်ိန္အခါမွာ သတိရၾကေပလိမ့္မည္"ဟုဆုိခဲ့သူႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို တုိင္းႏုိင္ငံတစ္၀န္း ေအာက္ေမ့သတိရဂါရ၀ျပဳရသည္မွာလည္း ၇၁ ႏွစ္ပင္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ျပန္ေလၿပီတကား။ ။

ပါေမာကၡ ခိုင္ခိုင္ရီ

No comments:

Post a Comment