Latest News

Tuesday, June 19, 2018

မွ်စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

မွ်စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

မရိွမျဖစ္ ဝါးပင္

ဝါးမ်ဳိးႏြယ္ပင္ မွ်စ္ကို အဂၤလိပ္လို Bamboo Shoots (Bamboo Sprouts) ဟုေခၚၿပီး ႐ုကၡေဗဒအရ Bambusa vulgaris,Phyllostachys edulis ဟုေခၚပါတယ္။ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္သားမတုိင္ခင္ ဝါးပင္ေပါက္ အရြယ္မွခ်ဳိးယူ၍ မွ်စ္အျဖစ္ စားေသာက္ႏုိင္ပါတယ္။ မွ်စ္ကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းခ်ဳိးၿပီး စားသုံးႏုိင္သကဲ့သို႔ တာရွည္ခံေအာင္ထား၍လည္း စားသုံးႏုိင္ပါတယ္။ ဝါးပင္ေပါက္ကို မွ်စ္စားစရာအျဖစ္ အသုံးဝင္႐ုံမွ်မက ဝါးပင္ႏွစ္ႏွစ္သားခန္႔တြင္ ႏွီးဖ်ာအျဖစ္ ရက္လုပ္ႏုိင္ၿပီး ငါးႏွစ္သားခန္႔တြင္ အထပ္သား၊ ထရံ၊ ကုလားထုိင္၊ အိမ္အမိုးအကာႏွင့္ တုိင္စသျဖင့္ လူ႔အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အသုံးဝင္လွပါတယ္။

ဝါးပင္မ်ားဟာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ဓာတ္ကို စုပ္ယူျခင္း၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ကို ျပန္လည္ထုတ္ေပး ျခင္း၊အစိုဓာတ္ရိွေနခ်ိန္တြင္ စုပ္ယူထားရိွၿပီး လုံးဝေျခာက္ေသြ႕ခ်ိန္တြင္ အစိုဓာတ္မ်ား ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္း ေၾကာင့္ ဝါးပင္မ်ားအနီးရိွ လူ၊ တိရစၧာန္၊ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ သဘာဝေတာေတာင္မ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါ ေသာအပင္ျဖစ္ပါတယ္။

မွ်စ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ေဆးက်မ္း

၁။ ဒဗၺဂုဏပကာသနီေဆးက်မ္းတြင္ မွ်စ္ႏုသည္ ဖန္ေသာအရသာ၊ ခ်ဳိေသာအရသာ ရိွ၏။ ပူ၏။ သလိပ္ကို ႏုိင္၏ဟုဆိုထားပါတယ္။

၂။ ဘာဝပၸကာသက်မ္းတြင္ မွ်စ္သည္ခ်ဳိ၏။ ပူ၏။ ဖန္၏။ ေလသလိပ္ကိုပ်က္ေစတတ္၏ဟု ဆိုထားပါတယ္။

၃။ သုႆုတက်မ္းတြင္ မွ်စ္သည္ခ်ဳိ၏။ ဖန္၏။ ဝမ္းမီးခ်က္ၿပီးေနာက္ ပ်က္ေစတတ္၏ ဟုဆိုထားပါတယ္။

မွ်စ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး

လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ၁ဝဝ ဂရမ္အေလးခ်ိန္ရိွေသာမွ်စ္တြင္ ၁၂ ကယ္လိုရီပါရိွၿပီး ပ႐ိုတင္း၊ ေရဓာတ္၊ ေက်ညက္လြယ္ေသာအမွ်င္ဓာတ္၊အိုမီဂါ ၃ ဖက္တီးအက္စစ္၊ အုိမီဂါ ၆ ဖက္တီးအက္စစ္တို႔အျပင္ ဗီတာမင္ ဓာတ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ သီအာမင္၊ ရီဘိုဖလာဗင္၊ နီအာစင္၊ ဗီတာမင္ဘီ ၆၊ ေဖာလိပ္၊ ပန္တိုသင္းနစ္ အက္စစ္တို႔ ပါရိွၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သတၱဳဓာတ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကယ္လ္စီယမ္၊ သံဓာတ္၊ မဂၢနီစီယမ္၊ မီးစုန္း၊ ပိုတက္စီယမ္၊ ဇင့္၊ ေကာ့ပါး၊ မဂၢနီးစ္၊ စီလီနီယမ္တို႔လည္း အသီးသီးပါရိွၾကပါတယ္။

၁။ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္တကၠသိုလ္မွ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ အမွ်င္ဓာတ္ၾကြယ္ဝေသာ မွ်စ္ကို ပုံမွန္စားသုံး ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေသြးထဲရိွ မေကာင္းေသာ LDL ကိုလက္စထေရာအဆီကုိ သိသိသာသာေလ်ာ့က်ေစ ႏုိင္ ေၾကာင္း သိရိွရပါတယ္။

၂။ Phytonutrients ၾကြယ္ဝေသာမွ်စ္က ႏွလုံး၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ LDLကိုလက္စထေရာကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ျခင္း၊ မွ်စ္တြင္ပါရိွေသာ ပိုတက္စီယမ္ဓာတ္က ႏွလုံးကို ပုံမွန္အ လုပ္ လုပ္ေစျခင္း စသည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ မွ်စ္ကိုစားသုံးေပးျခင္းျဖင့္ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

၃။ မွ်စ္ဟာ ကယ္လိုရီႏွင့္အဆီပါဝင္မႈ နည္းၿပီး အမွ်င္ဓာတ္ေတြ ၾကြယ္ဝတာေၾကာင့္ ကိုယ္အေလး ခ်ိန္က်လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မွ်စ္ကိုစားသုံးေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားေသာ မွ်စ္ကိုစားျခင္းျဖင့္ အစာ အိမ္ကိုျပည့္တင္းေစကာ ေနာက္ထပ္အစာစားခ်င္စိတ္ကို ခ်ဳိးႏိွမ္ေပးတာေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ တက္ေစဖို႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကာကြယ္ရာေရာက္ပါတယ္။

၄။ မွ်စ္ထဲမွာပါရိွေသာ သဘာဝ Phytonutrients မ်ားက အစြမ္းထက္ျမက္ေသာ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ ပစၥည္းအျဖစ္ စြမ္းေဆာင္ေပးသလို DNA ကိုပ်က္စီးေသာ ခႏၶာကိုယ္ကိုဆုိးက်ဳိးေပးသည့္ ဖရီးရယ္ဒီကယ္လ္ မ်ားကိုလည္း တုိက္ထုတ္ေပးႏုိင္တာေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါေတြ မျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ မွ်စ္ကိုစားေပးသင့္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မွ်စ္ထဲတြင္ပါရိွေသာ chlorophyll ကကင္ဆာဆဲလ္ေတြ ျဖစ္မလာေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

၁။ မွ်စ္ထဲတြင္ anti-infl amatory ဂုဏ္သတၱိမ်ား ပါရိွေနၾကပါတယ္။ ၎ဂုဏ္သတၱိမ်ားက ဗက္တီးရီးယား ႏွင့္ကူးစက္ေရာဂါပိုး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္၏ ကိုယ္တြင္းကိုယ္ပ ေရာင္ရမ္းနာမ်ား ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္စြမ္းရိွပါတယ္။

၂။ အမွ်င္ဓာတ္ ေပါၾကြယ္ဝေသာ မွ်စ္ကိုစားေပးျခင္းျဖင့္ အစာေၾကညက္ေစကာ အူထဲရိွ ေကာင္းက်ဳိးျပဳေသာ ဗက္တီးရီးယား တို႔ကို ႀကီးထြားေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အူသိမ္အူမတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကို ေခ်ာေ မြ႕ေစကာ ဝမ္း(မစင္)ကို သက္သက္သာသာ ထြက္ေစတာေၾကာင့္ ဝမ္းခ်ဳပ္တတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မွ်စ္ကိုမၾကာခဏ စားေပးသင့္ပါတယ္။

၃။ မွ်စ္ဟာ ဗီတာမင္၊ သတၱဳဓာတ္ႏွင့္ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ ပစၥည္းမ်ား ျမင့္မားစြာပါရိွေနသျဖင့္ ကိုယ္ခံစြမ္း အားကို တိုးတက္ျမင့္မားေစပါတယ္။

၄။ ရင္က်ပ္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔ျခင္းအတြက္ မွ်စ္ကိုျပဳတ္၍ရလာေသာ အရည္ကို ပ်ားရည္စစ္စစ္ျဖင့္ ေသာက္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

၅။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း အတြက္ကိုလည္း မွ်စ္စားေပးပါ။ မွ်စ္ျပဳတ္ရည္ကို ေသာက္ပါ။

၆။ မွ်စ္က ေသြးတုိးက်ေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မွ်စ္ထဲမွာ ပိုတက္စီယမ္ျမင့္မားစြာ ပါရိွေန၍ ခႏၶာကုိယ္ထဲရိွ အရည္ဓာတ္မ်ားကို ထိန္းညိႇေပးတာေၾကာင့္ ေသြးဖိအားကို ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္ပါတယ္။

၇။ မွ်စ္က ခႏၶာကိုယ္အေရျပား၏ ဆဲလ္အသစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အားေပးတာေၾကာင့္ အသားအေရ ေကာင္းလိုသူမ်ား မွ်စ္စားေပးပါ။

၈။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ႐ိုးရာကုထုံးဓာတ္စာအျဖစ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ မီးဖြားေစႏုိင္ရန္ အတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၏ ေနာက္ဆုံးလတြင္ မွ်စ္ကိုစားသုံးေစပါတယ္။ ကေလးေမြးရန္ ရက္လြန္ေနသူမ်ား လည္း မွ်စ္စားေပးသင့္ပါတယ္။

၉။ မွ်စ္က ေသြးေၾကာနံရံမ်ားထဲရိွ ကိုလက္စထေရာျဖစ္တည္မႈကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ မေကာင္းေသာ LDL ကိုလက္စထေရာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္တာေၾကာင့္လည္း ႏွလုံးကိုက်န္းမာေစပါတယ္။

၁၀။ မွ်စ္ထဲတြင္ ျမင့္မားစြာပါရိွေသာ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားက အစာစားၿပီးေနာက္ ေသြးထဲရိွ သၾကားဓာတ္ကို ပုံမွန္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္မ်ားအတြက္မွ်စ္က လြန္စြာ ေကာင္းက်ဳိးျပဳပါတယ္။

၁၁။ မွ်စ္ဟာ Ayurvedic ေဆးစြမ္းသတိၱရိွပါတယ္။ ၎စြမ္းသတၱိက တိရစၧာန္မ်ား၏ အဆိပ္အေတာက္ကို ေျပေစပါတယ္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ အဆိပ္ရိွေျမြႏွင့္ ကင္းၿမီးေကာက္ အဆိပ္ေျဖေဆးအတြက္ မွ်စ္ကို ႐ိုးရာ ကုထုံးအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။

၁၂။ မွ်စ္ထဲတြင္ပါရိွေသာ မဂၢနီးစ္ဓာတ္က ခႏၶာကုိယ္ဇီဝျဖစ္စဥ္ ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အင္ဇိုင္းအျဖစ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

၁၃။ မွ်စ္ထဲတြင္ ကယ္စီယမ္ဓာတ္ အမ်ားအျပား မပါရိွေသာ္လည္း မွ်စ္စားေပးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္အတြက္ လုိအပ္ေသာကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ကို လုံလုံေလာက္ေလာက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ အ႐ိုးမ်ား ကို သန္မာေစပါတယ္။

၁၄။ သံဓာတ္ပါရိွေသာမွ်စ္ကို စားေပးျခင္းျဖင့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္

၁၅။ ဟင္းအရသာေကာင္းေစရန္ႏွင့္ အရသာပူစပ္ျခင္းမျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ေစ်းကဝယ္လာေသာမွ်စ္ကို မခ်က္ ျပဳတ္ခင္ ဦးစြာပထမ ေရျဖင့္တစ္ႀကိမ္ ျပဳတ္ပါ။

၁၆။ လတ္ဆတ္ေသာမွ်စ္ကို ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္အထိ သိမ္းထားႏုိင္ပါတယ္။

၁၇။ အရသာခါးသက္သက္ျဖစ္သြားေသာ သို႔မဟုတ္ ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ ႏွစ္ပတ္ထက္ပို၍ၾကာေသာ မွ်စ္မ်ားကို မစားသင့္ေပ။

သတိျပဳရန္

၁၈။ ကိုယ္ဝန္ႏုစဥ္ မွ်စ္ကိုအလြန္အကြၽံ မစားသင့္ေပ။

၁၉။ အေၾကာတက္သူမ်ားမွ်စ္ကို ေလွ်ာ့စားပါ။

ေပါက္ေပါက္
MWD

No comments:

Post a Comment