Latest News

Friday, June 1, 2018

မ်က္ခုံးပင့္ စရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ရန္ကုန္တုိင္း အစုိးရ၏ ဘတ္ဂ်က္

မ်က္ခုံးပင့္ စရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ရန္ကုန္တုိင္း အစုိးရ၏ ဘတ္ဂ်က္


ဘတ္ဂ်က္ဆုိသည္ကား ထူးေထြ ဆန္းျပားေသာ ကိစၥမဟုတ္၊ ျပင္သစ္ လုိ purse ဟု အဓိပၸါယ္ ရေပသည္။ ႏူိင္ငံ တႏူိင္ငံ အဖဲြ႕အစည္း တခု၊ အိမ္ေထာင္စု တခု အတြက္ပင္ မိမိတုိ႕ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ားကုိ ၾကည့္၍ အနာဂါတ္ အတြက္ အသုံးျပဳမည္ အေၾကာင္းအရာ ကုိ ခဲြတမ္း ခ်မွတ္ကာ သုံးစဲြရန္ ရည္ရြယ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏူိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢြိဳလ္သည္ပင္ တုိင္းျပည္ ၏ ဆင္းရဲလွေသာ အေနအထားေၾကာင့္ ႏူိင္ငံေတာ္ ဧည့္ခံပဲြမ်ား တြင္ပင္ တတ္ႏူိင္သမွ် ျခဳိးျခံ ေခၽြတာ ခဲ့ရွာသည္။ သူမ၏ အစုိးရ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအားလည္း ထုိအတုိင္းပင္ မွာၾကားခဲ့ပုံရသည္။

သုိ႕ေသာ္ အေမ့သား ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခံရသည့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖဳိးမင္းသိန္း အဖုိ႕က ထုိမွာၾကားခ်က္မ်ာကုိ အေရးထားရေကာင္းမွန္း မသိေတာ့ သည္လား မသိ၊ ယခု ရန္ကုန္တုိင္း အစုိးရ အဖဲြ႕က တင္သြင္းေသာ ဘတ္ဂ်က္သည္ လူအမ်ား မ်က္ခုံးပင့္စရာ ျဖစ္လာရယုံမက အျပင္း အထန္ ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္မႈ ႏွင့္ ၾကဳံခဲ့ရသည္။

ရုံးခန္းအတြက္ ဆုံလည္ ကုလားထုိင္ၾကီးမ်ား၀ယ္ ရန္ က်ပ္ေငြ ရွစ္သိန္း၊  သစ္သားထည္မ်ား ျဖင့္ လက္ရာေျမာက္စြာ ထြင္းထုထားေသာ ပရိေဘာဂ မ်ား အတြက္ကား သိန္း ေလးဆယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း အစုိးရ မွ က်င္းပေသာ ပဲြလမ္းသဘင္မ်ား တြင္ ဧည္သည္မ်ား ၾကဳိရန္ဆုိကာ အမဲေရာင္ ဖုိဒ္ အမ်ဳိးအစား SUV ဆယ္စီး ၀ယ္ယူရန္ က်ပ္ သန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ အထိ လ်ာထားထားခဲ့၍ပင္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဘတ္ဂ်က္ ခဲြေ၀မႈမ်ားကုိ ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ ေန႕မွ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ လကုန္အတြင္း အသုံးျပဳသြားမွာ ျဖစ္သည္။

အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဌာနကလည္း ၎တုိ႕အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၅၇ စီးကုိ ၀ယ္ယူေပးခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဇီးသီးဗန္း ၾကီး ေမွာက္က်လာသလုိ ျဖစ္ေနသည့္ ဘန္ဂ်က္အတြက္ အားက်မခံ ေနာက္ထပ္  double-cab ကား ၂၁ စီး၀ယ္ရန္ အလားတူ ေငြက်ပ္ သန္းတေထာင္ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ျပန္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူရန္ စုစုေပါင္း ခဲြတမ္း အျဖစ္ က်ပ္ သန္း ၃.၆ ဘီလီယံ ေတာင္းဆုိထားခဲ့သည္။

ထုိ႕အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံ ႏွင့္ စီးပြားေကာ္မီတီ မွ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ျပစ္ရန္ အဆုိျပဳလာခဲ့ရသည္အထိ ျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။

ထုိမွ်သာ မကေသး ျမဳိ႕ျပ ဖြံ႕ျဖဳိးေရး စီမံကိန္း မ်ား အတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး၊ အုိးအိမ္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရး၊ ႏွင့္ အျခား စီးပြားဖြံ႕ျဖဳိးမႈ စီမံကိန္း မ်ား အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးရန္ တင္သြင္းလာမႈမ်ားသည္လည္း ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ အျခား သိသင့္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား သာ ပါျပီး မည္သုိ႕ မည္ပုံ ေဆာင္ရြက္မည္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြ ပါမလာသည့္ အျဖစ္ကုိလည္း လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ညည္းတြာလ်က္ရွိေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

ယခုအခါ ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ၂၀၁၆-၁၇ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ သုံးစဲြခဲ့ေသာ ျမဳိ႕ေတာ္ဘဏ္အတြက္ က်ပ္ ၆၄ ဘီလီယံ၊ YBS အတြက္ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံ ႏွင့္ လယ္ယာ ေျမ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေရး အတြက္ က်ပ္ ၇.၈ ဘီလီယံ တုိ႕အား မည္သုိ႕ မည္ပုံ သုံးစဲြခဲ့သည္ကုိ စားရင္းစစ္ေပးရန္ ရန္ကုန္တုိင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ရုံးသုိ႕ အပူတျပင္း ေတာင္းဆုိလာေနၾကျပီ ျဖစ္ေပသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ား အဖုိ႕ ၎တုိ႕အား မဆလ ေခတ္ လႊတ္ေတာ္လုိ တင္လာသမွ် ကုိ မဲခလုတ္ႏွိပ္ျပီး  အတည္ျပဳ ေပးယုံေလာက္ သာ သေဘာထားလာေနသည့္အျဖစ္ကုိ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနပုံ ရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း အစုိးရ အတြက္ ၾကားျဖတ္ ေျခာက္လအတြက္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားေငြ က်ပ္ ၂၀၂ ဘီလီယံ ကုိ ျပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ က အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမွ ခဲြတမ္းခ်ေပးေငြ က်ပ္ ၇၄.၆ ဘီလီယံ၊ ရန္ကုန္ရွိ အစုိးရ ဌာနအသီးသီးမွ အခြန္ ေကာက္ခံ ရရွိေငြ က်ပ္ ၁၆.၆ ဘီလီယံ၊ ေခ်းေငြ က်ပ္ ၄၆.၂ ဘီလီယံ တုိ႕ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမွ ဘတ္ဂ်က္ လုိေငြျပမႈ ကုိ GDP ၏ ၅% အတြင္းသာ ရွိရန္ အၾကိမ္ၾကီမ္ ေျပာဆုိထားခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

လွစိုး​ေ၀


ကုိးကား။ ။ Myanmar Time / Irrawaddy

No comments:

Post a Comment