Latest News

Saturday, June 30, 2018

(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔ အႀကိဳေဆာင္းပါး

(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔ အႀကိဳေဆာင္းပါး

ေလးစားအားက်အတုယူဖြယ္ရာသူလိုအာဇာနည္သူလိုေခါင္းေဆာင္

ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား၊ က်န္စစ္သားတို႔ ေနာက္ပိုင္း ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားအားလုံး စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့သူ၊ ျပည္မႏွင့္ေတာင္တန္း တညီတၫြတ္တည္း လြတ္လပ္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးမည့္ သမိုင္းဝင္ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ဦးေဆာင္ခ်ဳပ္ဆိုေပးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္၊ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ၿပီး လြတ္လပ္ေရး တစ္ခုတည္းကိုသာ အာ႐ုံစိုက္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း . . . . . ။

လြတ္လပ္ေရးပန္းတိုင္ဝင္ခါနီး ယခုကဲ့သို႔ မသမာသူလူတစ္စု၏ လုပ္ႀကံမႈကိုသာ မခံခဲ့ရလွ်င္ (၇၁)ႏွစ္ၾကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ၊ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္မည္ဟု အျပဳသေဘာ အေတြးနယ္ခ်ဲ႕မိပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာႏွင့္ ႐ုန္းကန္ေနရၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရွိန္အဟုန္ေကာင္း ရယူႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ ေနရေသာ မတူကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ႏိုင္ငံ့အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထံမွ ေလးစားအားက် အတုယူဖြယ္မ်ားကို အၿမဲေလ့လာထုတ္ႏုတ္၊ သုံးသပ္ အသုံးခ်ေနရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆင္ျခင္မိ ပါသည္။

▲▲စာေပျမတ္ႏိုးသူ▲▲

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာတစ္ဦးအျဖစ္ တင္စားခံရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဘဝကတည္းက လြတ္လပ္ေရးတစ္ခုတည္း ကိုသာ ျပင္းျပင္းျပျပ အာ႐ုံစိုက္သူျဖစ္သည္။ စာေရးၿပီး စာဖတ္ ဝါသနာပါသူျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ ကြၽန္ျဖစ္ေနစဥ္ဘဝ တိုင္းျပည္အက်ဳိးရွိ မည့္ စာေပမ်ားေရးသားရန္ အာ႐ုံစိုက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ စာေပႏွင့္ မကင္းကြာမႈကို ေတြ႕ရသည္။ စာဖတ္ရာတြင္လည္း စနစ္က်သည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ စကား ဖြဲ႕မႈ ရံဖန္ရံခါသာရွိတတ္ၿပီး စာကိုသာ ႀကိဳးစားသျဖင့္ စာေမးပြဲတိုင္း ေအာင္ျမင္ သည္။ အဂၤလိပ္လိုေရာ ဗမာလိုပါ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ေရးတတ္၊ ေျပာတတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

▲▲အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္▲▲

၁၉၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အသက္ ၂ဝ အရြယ္ခန္႔တြင္ပင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ အသက္ ၂၄ ႏွစ္ အရြယ္ခန္႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္လာေပသည္။ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ခန္႔တြင္ ဘီဒီေအ စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္ ဆိုလွ်င္ ဤမွ်ငယ္ရြယ္ေသာ အသက္ႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိေန မည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ လြတ္လပ္ေရး တည္းဟူေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေပၚတြင္ ဆႏၵျပင္းျပမႈဟူေသာ မယိမ္းမယိုင္ထားရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈစိတ္ဓာတ္ကို ေတြ႕ရေပမည္။

▲▲ခိုင္မာေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ရွိမႈ▲▲

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တြင္ ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရေပသည္။ ဒုတိယကၻာစစ္ မီးေတာက္ေလာင္စဥ္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔အခက္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဗမာအခ်က္အျဖစ္ အခြင့္အေရးကို မိမိရရ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမရွိ၊ ဘယ္သူမွ မလုပ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားလက္နက္ အကူအညီရယူရန္ ဂ်ပန္သို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြန္႔စား သြားေရာက္၍ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္ပညာသင္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ ''အခ်ိန္အခါလိုက္ၿပီး လုပ္သင့္သည္ကို လုပ္ရမည္၊ အသက္စြန္႔သင့္သည့္ ေနရာတြင္ စြန္႔ရဲရမည္''ဟူေသာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ ခိုင္မာမႈမ်ဳိးကို ေတြ႕ရွိရေပသည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ လြတ္လပ္ေရးသည္ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေသး၊ ဆက္လက္တိုက္ယူရမည္ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေၿမာ္ အျမင္ႀကီးမႈကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေပသည္။

▲▲႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ▲▲

လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ငယ္စဥ္ဘဝ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈကို လည္း မွတ္သားမိပါသည္။ ဝယ္ေစ်းထက္ မ႐ိုးမေျဖာင့္ ေစ်းတင္ေျပာမိေသာ မိခင္ေဒၚစုအား ေစ်းဝယ္သူမ်ားေရွ႕တြင္ပင္ သေဘာမက်ေျပာဆိုတတ္မႈ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က မိမိကေလးမ်ားအား ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေစရန္၊ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ရန္၊ အေရးႀကီးပုံကို သူႏွင့္ႏႈိင္းလ်က္ ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္ အား သင္ေပးရန္ ေျပာဆိုမႈ၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ကို ေပးမည္အထင္ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို အထင္ႀကီးေလးစား၍ ပူးေပါင္းမိခဲ့ျခင္းကို မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္လည္ေဝဖန္ဆန္းစစ္၍ မွားယြင္းမႈ၊ ခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာ ျပန္လည္ဝန္ခံတတ္၍ ႐ိုးသားတည္ၾကည္မႈကို ျပသခဲ့မႈမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္းမ်ားပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ လူထု ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည့္ အခါတြင္လည္း လူထုကို မည္သည့္ အခါမွ မလွည့္စား တတ္ေသာ၊ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္မႈ၊ ႐ိုး႐ိုးက်င့္ျမင့္ျမင့္ႀကံ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားသည္ လူထုႏွင့္ ခြဲမရေအာင္ မၾကည္ညိဳဘဲ မေနႏိုင္ေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

▲▲ႀကီးၾကပ္လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈ▲▲

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈ၊ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းမႈ သေဘာတရားမ်ား သည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထံတြင္ ျပည့္စုံလွေပသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဆိုရန္တိုဗီလာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးညီလာခံအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလ၊ ထိုအခ်ိန္ ကာလက တိုင္းျပည္တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႀကီးျမင့္ေနၿပီး ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ က်ဆင္းေန သည့္အခ်ိန္ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေရးႀကီး တာဝန္ေပးဆက္ဆံရာတြင္ ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႕ေသာနည္းျဖင့္ တာဝန္ေပးသည့္ နည္းပရိယာယ္၊ ကိုယ္ႏွင့္သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္လွ်င္ အတိုက္အခံျဖစ္လွ်င္ေတာင္မွ ေနရာေပးဖိတ္ေခၚ ပါဝင္ေစၿပီး သေဘာထားႀကီးမႈ၊ အျမင္က်ယ္မႈ၊ မွ်တမႈမ်ားကို ျပသႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

အလြန္အေရးႀကီးေသာ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ သေဘာထားကြာဟခ်က္မ်ား မႀကီးမား ေစရန္ လိုက္ေလ်ာညိႇႏႈိင္းေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပႆနာကို ရွင္းျပတတ္ၿပီး သူ႕အျမင္ထက္ အမ်ားအျမင္ကို ေဆြးေႏြးေစသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိသူမ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ကို ရယူေလ့ရွိသည္။ လက္႐ုံးရည္တိုက္ပြဲႏွင့္ ႏွလုံးရည္တိုက္ပြဲ ကို ေနရာမွန္ကန္စြာ အသုံးခ်တတ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳ အားနည္းေသာ္လည္း စိတ္သေဘာထားမွန္မႈ၊ ေစတနာရွိမႈ၊ ႐ိုးသားမႈ၊ တာဝန္ယူတာဝန္ခံတတ္မႈတို႔က ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားကို စိတ္ရွည္စြာနားေထာင္ေပးသည့္ အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္မည္ဟူေသာ သေဘာတရားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အကိုးအကားအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုေထာက္ျပၿပီး အစည္းအေဝးေနာက္ဆုံးတြင္ အားလုံးသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ခိုင္မာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

▲▲ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈႏွင့္ ၾသဇာမသုံးမႈ▲▲

ဂ်ပန္ေခတ္ ဗိုလ္ေတဇအမည္ခံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာျပည္ထဲျပန္ဝင္ လာၿပီး အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ တစ္တိုင္းျပည္လုံးက ၾကည္ညိဳသည္မွာ လည္း အစိုးရထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားတစ္ခြန္းသည္ အရွိန္အဝါႀကီး လြန္းသည္။ မိမိၾသဇာသုံး၍ ကိုယ္က်ဳိးသာရွာမည္ဆိုလွ်င္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမည္မွာ အမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိစိတ္ကိုမိမိ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ တန္ခိုးၾသဇာႀကီးမားေသာ္လည္း အာဏာကို အလြဲသုံးစားမလုပ္ဘဲ တိုင္းျပည္ကို သစၥာမေဖာက္ခဲ့ပါ။

▲▲သူရဲေကာင္းစိတ္ဓာတ္▲▲

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဆစ္ကိုေတာ္လွန္ရန္ ''ေသလွ်င္လည္းေသ၊ မေသလွ်င္လည္း ျမန္မာျပည္ႀကီးလြတ္လပ္ေရး ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရ မည္''ဆိုသည့္ ယုံၾကည္ခ်က္၊ အင္အားႀကီးမားေသာ ရန္သူကို မေလွ်ာ႔ေသာ ဇြဲလုံ႔လ၊ မေၾကာက္ရြံ႕ေသာ စိတ္ဓာတ္ ျဖင့္ စစ္ထြက္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ပင္ က်ည္ဆန္မ်ားၾကားမွ လက္နက္ကိုင္ မိမိစစ္သည္ အနားသြား၍ ကြပ္ကဲစီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖင့္ ရဲဝံ့စြန္႔စားမႈကို ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။

▲▲စည္း႐ုံးေရးေခါင္းေဆာင္ေကာင္း▲▲

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတာေရာၿမိဳ႕ပါမက်န္ ကေလးလူႀကီးမက်န္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလုံး၏ အသည္းႏွလုံးကိုပါ သိမ္းက်ဳံးစည္း႐ုံးႏိုင္စြမ္းေသာ၊ ရွားပါးေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာကိုရရွိခဲ့ၿပီး ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အားလုံး၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကို ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိၾကသူ ေက်ာင္းသားခ်င္းအတူတူ ျပင္းျပေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ သာမန္မဟုတ္ေသာ ခံယူခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားက က်န္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စည္း႐ုံးမႈကိုရယူကာ တစ္ျပည္လုံး၏ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။

ၿဗိတိသွ်ဘုရင္၊ ဘုရင္မက ခန္႔ထားေသာ၊ ဘုရင္ ဘုရင္မကိုသာ တာဝန္ခံရေသာ လူေတာ္ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ သစၥာရွိရွိ တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္ ထမ္းေဆာင္ရန္ စည္း႐ုံးႏိုင္ ေသာ သာဓကမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးအေျခခံေသာ တပ္မေတာ္ကိုလည္း ႏိုင္ငံ၏တစ္ခုတည္း ရွိရမည့္ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုအျဖစ္ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးကို အျပည့္အဝတာဝန္ ယူေသာ ေခတ္မီ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ေထာင္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲဝင္ လက္ဝဲလက္ယာဝါဒီ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို တန္ဖိုးထား၍ ဂိုဏ္းဂဏစြဲစိတ္မ်ား ကင္းေဝးေစ၍ အယူအဆ ကို ပဓာနမထားဘဲ စည္း႐ုံးေရးကိုေရွး႐ႈ၍ ေနရာေပးစည္း႐ုံးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

▲▲အာဇာနည္စိတ္ဓာတ္▲▲

အနစ္နာခံက်ဆုံးသြားတိုင္းလည္း အာဇာနည္ဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါ။ တကယ္ စစ္မွန္သည့္ အာဇာနည္ဟူသည္ မွန္ကန္ျမင့္ျမတ္ၿပီး ဆင္ျခင္တုံတရားရွိေသာ သူရဲေကာင္း စိတ္ဓာတ္ရွိသူဟု နားလည္ထားပါသည္။ ကိုယ့္အတြက္ထက္ အမ်ား အက်ဳိးအတြက္ ေရွး႐ႈသူ၊ တန္ဖိုးရွိသူ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အၿမဲႏွိမ့္ခ်ၿပီး ေဝဖန္ျပဳျပင္ ေနသူ၊ ကိုယ္ရဲ႕အားနည္းခ်က္ကိုသိၿပီး မာန္မတက္ဘဲ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ ရွိသူကို အာဇာနည္ဟု သတ္မွတ္ထိုက္ပါသည္။

▲▲အာဇာနည္မ်ားစြာ လိုအပ္▲▲

အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ႏွင့္က်ဆုံးခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အေတြးအျမင္၊ အယူအဆ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ အတြက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈမ်ားမွာ ထူးျခားလွေပသည္။ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ရေအာင္တည္ေဆာက္၍ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရးႀကီးကို ရေအာင္ယူႏိုင္ခဲ့ေပရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်စ္လွပါသည္ဆိုေသာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအေပါင္း လူငယ္လူလတ္လူႀကီးမက်န္ အားလုံးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ လမ္းစဥ္ကို လိုက္နာ၍ ႏိုင္ငံ၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ပိုမိုခိုင္ၿမဲရန္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲရန္အတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ အာဇာနည္မ်ားစြာ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလိုက္ရ ပါသည္။ ။

ေဒါက္တာျမတ္မိုး

လူမွဳကယ္ဆယ္ေရး အသင္းအဖြဲ ့ကားမ်ား ရပ္နားလိုက္သည့္အေပၚမေနာျဖဴဆရာေတာ္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


အင္တာဗ်ဴး
“အေရးေပၚလူနာတစ္ေယာက္က ၾကန္ ့ၾကာျပီး မဆံုးရွံုးသင့္တဲ ့အသက္တစ္ေခ်ာင္းဆံုးရွံုးသြားေလ့မယ္
 ဒါ ့ေၾကာင့္ ျပန္လည္ပက္မယ္ မိတ္ဖက္အသင္းေတြနဲ ့ ပဲဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ အစိုးရနဲ ့ကေတာ့ သူတို ့လဲ အကူညီမေပးနိုင္သလို ကိုယ္လ ဲအကူညီမေတာင္းဘူး “
မေနာျဖဴဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ စႏၵာသီရိ
_________________________________________________________________________
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ လူမွဳကယ္ဆယ္ေရး အသင္းအဖြဲ ့ကားမ်ား ရပ္နားလိုက္သည့္အေပၚ တိုင္းေဒသၾကီးလူမွဳကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ ့နွင့္ပရဟိတအသင္းမ်ား၏ ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္ လည္းျဖစ္ အျခားပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းဦးေဆာင္ေနေသာမေနာျဖဴဆရာေတာ္ ဟု လူသိမ်ားသည့္ ဘဒၵႏၱ စႏၵာသီရိကို တိုင္းဧရာက အယ္ဒီတာ တစ္ဦးက ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

TAY ။ ။ခုလို အခ်ိန္ေပးေတြ ့ဆံုခြင့္ေပးတဲ ့အတြက္ ဘုန္းဘုန္းကို တိုင္းဧရာကေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းပထမဆံုးေလ်ွာက္ထားလိုပါတယ္။ခုလို လာေရာက္ေတြ ့ဆံုရတာကေတာ့ လူမွဳကယ္ဆယ္ေရးအသင္းအဖြဲ ့ကားမ်ားရပ္နားလိုက္သည့္အေပၚအေျခေနေတြကိုျပည့္ျပည့္စံုစံုသိခ်င္လို ့ပါဦးဇင္း

TAY ။ ။ပထမဆံုး သိခ်င္တာက ဦးဇင္းတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ ့လုပ္ငန္းစဥ္ကိုပါ။
B S T။ ။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးရဲ ့လူမွဳကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ ့နွင့္ပရဟိတအသင္းမ်ား၏ ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္အေနနဲ ့တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနရတယ္။မေနာျဖဴဘက္စံု လူမွဳကူညီေရးအဖြဲ ့ရဲ ့ၾသ၀ါဒါစရိယ နာယကအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္လည္းျဖစ္ပါတယ္.။

TAY ။ ။အထူးသျဖင့္ ဘာေတြကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေနတာပါလဲ ဦးဇင္း။

B S T။ ။လုပ္ေဆာင္ေနတာကေတာ့ ေနရာေဒသမရြး ပို ့ေဆာင္ေပးေနတယ္ ၂၄ နာရီအျပည့္ပါ ညဘက္အခ်ိန္မေတာ္ Accident ရုတ္တရက္ျဖစ္တာေတြ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကူညီေနတာ တစ္တိုင္းလံုးမွာလည္း ျမိဳ ့နယ္အလိုက္ရွိေတာ့ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္ ။သည္မွာဆိုလည္းေန ့စဥ္ လူနာ(၈၀)ေက်ာ္ကို အခမဲ ့ အေထြေထြေရာဂါ ကုေပးတယ္ ပရဟိတေဆးခန္းလည္းေန ့စဥ္ဖြင့္ထားတယ္။ေနာက္တစ္ခါ ေက်းလက္ေဒသမွာ ပညာဒါနေက်ာင္းသား(၇၀၀)ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ပုသိမ္ေငြေဆာင္လမ္းမွာလည္းမိဘမဲ ့ဧရာရတနာေက်ာင္းလည္းဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ေက်ာင္းထဲမွာလည္း ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းေက်ာင္းနဲ ့ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားအေယာက္(၃၀)ကို ပညာသင္ေပးေနပါတယ္။တစ္ျမိဳ ့လံုးတင္မက ျမိဳ ့နယ္အတြင္းကနာေရးေရာ ေဆးရံုၾကီးက ပိုင္ရွင္မဲ ့ နာေရးေတြကို အခမဲ ့ နိဗၺာန္ယာဥ္နဲ ့သယ္ယူပို ့ေဆာင္ျပီး မီးသဲျ၈ိဳလ္စက္မွာ အခမဲ ့ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္ သျဂိဳလ္စက္ကလည္းမေနာျဖဴ အသင္းက (၂၇၀)ေက်ာ္အကုန္ခံျပီးတည္ေဆာက္ထားတာ ပုသိမ္တစ္ျမိဳ ့လံုး လည္းသည္တစ္ခုပဲရွိတာပါ။

TAY ။ ။ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ ့ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ေနတဲ ့ အဖြဲ ့အစည္းေတြ AMBULANCEကားေတြ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမွဳအေျခေနက ဘယ္လိုရွိပါသလဲ ဦးဇင္း။

B S T။ ။လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကေတာ့ သူျမိဳ ့နယ္ သူ ့ေဒသနဲ ့အလိုက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာ အဆင္ေျပပါတယ္။ဒါေပမဲ ့ တစ္ခ်ိဳ ့လည္း ပရဟိတလုပ္ငန္းကို အေယာင္ျပ ျပီးး အခြင့္ေရးေတြတအားယူလုပ္ေနတာလည္းရွိတယ္ ။ဦးဇင္းတို ့ကေတာ့ လူမွဳကယ္ဆယ္ေရးအသင္းအဖြဲ ့ေအာက္က သြားေနတဲ ့ အသင္းအဖြဲ ့ေတြကိုေတာ့ အမွားနည္းေအာင္ျပဳျပင္ခိုင္းေနတယ္ ။ေနာက္တစ္ခါပရဟိတ ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီးအခြင္းေရးကို မယူဖို ့ ေပါ့ ေျပာေနရတယ္။

TAY ။ ။ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ လူမွဳကယ္ဆယ္ေရးအသင္းဘယ္ေလာက္ရွိျပီး Ambulance ကားကေရာ အစီးေရဘယ္ေလာက္ေလာက္ရွိလဲ။

B S T။ ။လူမွဳကယ္ဆယ္ေရးအသင္းအဖြဲ ့က ၂၁၄၆ ဖြဲ ့ရွိတယ္ တစ္တိုင္းလံုးေပါ့ ပုသိမ္ခရိုင္မွာကေတာ့ ၁၆၄၁ ဖြဲ ့ရွိတယ္ ပုသိမ္မွာ ၄၂ ဖြဲ ့ရွိတယ္ အသင္းအဖြဲ ့ကအဲ ့ေလာက္ရွိေပမဲ ့ Ambulance လူနာတင္ကားကေတာ့ အဲ ့ေလာက္မရွိဘူး တစ္တိုင္းလံုးအစီးေရ (၅၀၀)ေလာက္ပဲရွိတယ္။

TAY ။ ။ပရဟိတေခါင္းစဥ္တပ္ ျပီးကိုယ္က်ိဳးရွာတဲ ့ျဖစ္စဥ္ေတြကဘာေတြလဲ ဦးဇင္း

B S T။ ။တစ္ခ်ိဳ ့ကAmbulance ကားေတြနဲ ့သစ္တင္တာေတြ ပစၥည္းတင္တာေတြရွိတယ္ ။ဒါေတြကိုလည္း ဦးဇင္းကိုယ္တိုင္ သက္ဆိုင္ရာကို အေၾကာင္းၾကားျပီး ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးးယူေပးဖို ့ေျပာတယ္ ။ဒါကပရဟတိကို ဗန္းျပျပီး အတၱဟိတလုပ္တာကိုး။

TAY ။ ။မေန ့ကေတာ့ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းကလူနာတင္ကားေတြရပ္နားထားဖို ့ဧရာ၀တီတိုင္း
လူမွဳကယ္ဆယ္ေရးအသင္းသတင္းျပန္ၾကားေရးကေနထုတ္ျပန္ခ်က္တက္လာတာေတြပါတယ္။သည္အေျခေနကို သိခ်င္ပါတယ္ဦးဇင္း။

B S T။ ။ထုတ္ျပန္တယ္ဆိုတာက ျမန္မာနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံလံုးမွာ လူမွဳကယ္ဆယ္ေရးအသင္းပရဟိတ
အသင္းအဖြဲ ့ကားေတြကို လူနာေတြနဲ ့သြားေနစဥ္ဖမ္းတယ္ ကားေတြသိမ္းတယ္ ဆုိတာ တစ္နိုင္ငံလံုးျဖစ္ေနတဲ ့အခ်ိန္မ်ိဳး တိုင္းအတြင္းေဆာင္ရြက္ေနရင္ အႏၱရာယ္ရွိမွာဆိုးလို ့ ပရဟိတလုပ္ျပီး ေနာက္ကဆိုးက်ိဳးေတြပါ ပါလာမယ္ဆိုျပီး စိုးရိမ္စိတ္နဲ ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ အႏၱရာယ္ရွိနိုင္တယ္ဆိိုျပီး
ထုတ္ျပန္လိုက္ရတာ။

TAY ။ ။ရပ္နားလိုက္တဲ ့တစ္ရက္အတြင္းမွာ ျပည္သူေတြ ကိုဘယ္ေလာက္သက္ေရာက္သြားလဲ

B S T။ ။ညကဆို ျပည္သူေတြက သံုးေလးဦး ေလာက္ အေရးေပၚဖုန္းဆက္လာေတာ့ ျမင္ေနရေပမဲ ့မကူညီနိုင္တဲ ့အေနအထားရွိေနလို ့ ဦးဇင္တို ့မွာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္အဓိက မရွိဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြျဖစ္ေနတာ။

TAY ။ ။ဆိုေတာ့က ဘယ္ေလာက္ထိရပ္နားလိုက္မွာလဲ။

B S T။ ။ခဏေလးရပ္ထားတာေတာင္ျပည္သူေတြဒုကၡေရာက္ေတာ့ ရက္ၾကာလာတာနဲ ့အမ်ွ ပို ဒုကၡေရာက္မယ္ ရွိတဲ ့သူအဖို ့ကေတာ့ အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး ကိုယ္ပိုင္ကားနဲ ့သြားလို ့ရတယ္ မရွိတဲ ့ေနရာကသည္လို လူနာတင္ကားမွမရွိဘူးဆို အေရးေပၚလူနာတစ္ေယာက္က ၾကန္ ့ၾကာျပီး မဆံုးရွံုးသင့္တဲ ့အသက္တစ္ေခ်ာင္းဆံုးရွံုးသြားေလ့မယ္ အဲ ့ေတာ့ ျပည္သူကိုျပန္ၾကည့္ရတယ္။အဲ ့ေတာ့ မျဖစ္ဘူးရပ္ထားလို ့မရဖူးဆိုျပီး သည္ေန ့ပဲအစည္းေ၀းျပန္လုပ္ျပီး ျပန္လည္ပတ္ဖို ့ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။သည္ေန ့ (၁၂)နာရီမွာပဲ ျပန္လည္ပက္ေနတယ္။

T AY။ ။ ။တစ္ခ်ို ့ကလည္းေျပာၾကတယ္ ပရဟိတတစ္ကယ္စိတ္ဓတ္ရွိရင္ကားေတြတရား၀င္လိုင္စင္နဲ ့လုပ္ပါလားလို ့ေျပာၾကတာေတြရွိတယ္။

B S T ။ ။ပရဟိတ စိတ္ဓတ္ရွိတယ္ဆိုေပမဲ ့တပည့္ဒကာ ဒကာမေတြ အဲ ့လို မလွဴနိုင္ဘူး ေက်းလက္ေဒသေတြက ပိုဆိုးတာေပါ့ တစ္ေန ့လုပ္တစ္ေန ့စားမ်ားတဲ ့ေနရာမ်ိဳးေတြ ေတာေတာင္ထဲမွာ ဦးဇင္းအနယ္နယ္အရပ္ရပ္ကိုသြားျပီးတရားေတြ ေဟာတယ္ ေဟာေတာ့ လူငယ္ေတြကို စည္းရံုးျပီး ကိုယ္ ့ရပ္ ကိုယ္ ့ရြာ ကိုယ့္ေဒသ ပတ္၀န္းက်င္အားကိုးထိုက္တ ဲ ့အသင္းအဖြ ဲ့ေတြျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကပါ လူမ််ိဳးဘာသာမခြဲျခားပဲ ကူညီၾကပါဆိုျပီးေတာ့ စည္းရံုးလိုက္ေတာ့ လူမွဳ ကူညီေရးအသင္းေတြမ်ားလာတယ္ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ္ရြာ အတြက္ ဆိုတဲ ့စိတ္ဓတ္နဲ ့သူတို ့တတ္နိုင္တဲ ့ သိန္း (၃၀) (၄၀)ကားေလး၀ယ္ ကုတင္ေလးကို ၀ယ္ျပီး ေတာ့ သူတို ့လုပ္တာ သည္ေလာက္ပဲ တတ္နိုင္တာကို ဦးဇင္းတို ့ အေနနဲ ့က်ေတာ ဒါကိုလုပ္ဖို ့ လိုင္စင္(၁၀၀)ေက်ာ္ကို ၀ယ္လွဴမယ္ ့သူမရွိေတ့ ဒကာဒကာမေတြ စုေပါင္းျပီး (၂)သိန္း (၃)သိန္းကို စုေပါင္းျပီးလွဴဖို ့ေဟာေျပာခဲ ့ရတာ စည္းရံုးခဲ ့ရတာ သည္လိုမ်ိဳးသာ လိုင္စင္လွဴမယ့္သူရွိရင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ပိုလုပ္နိုင္တာေပါ့။

TAY ။ ။လက္ရွိအေျခေနေတြနဲ ့ပတ္သတ္ျပီးယဥ္ထိမ္းရဲတပ္ဖြဲ ့ကိုေရာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္တာရွိလား။

B S T။ ။ယာဥ္ထိမ္းကိုလွမ္းေမးတယ္ သည္လိုမ်ိဳးညြန္ၾကားလြွာရွိလား ဆိုေတာ့ ဟုတ္တယ္ သည္တိုင္းထဲမွာ လိုင္စင္မဲ ့ကားေတြမ်ားေနတယ္ ဆိုေတာ့ စီမံခ်က္ရွိတယ္ ။ဒါပဲေျပာတယ္။

TAY ။ ။ဒါဆိုရင္ေတာ့ လိုင္စင္မဲ ့ကားဖမ္းဆီးေရးနဲ ့ပက္သတ္ျပီး သည္လူနာတင္ကားေတြပါစစ္တဲ ့အစီအစဥ္ပါ ပါလာရတာေပါ့ ။

B S T။ ။မွန္ပါတယ္ မွန္ပါတယ္။

TAY ။ ။ဦးဇင္းတို ့လည္ပက္ဖို ့ဆံုးျဖတ္လိုက္ျပီးဆိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ ့အစည္းေတြနဲ ့ ထိပ္တိုက္ေတြ ့ဆံုလာရင္ ဘယ္လို ျပင္ဆင္ထားလဲ

B S T။ ။ဘယ္လို ျပင္ဆင္ထားလဲဆိုေတာ့ သူတို ့သက္ဆိုင္ရာကိုလည္း ဦးဇင္းအေၾကာင္းၾကားလိုက္တယ္ သူတို ့ဘက္ကေတာ့ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြအေပၚ ဖိအားတစ္စံုတစ္ရာဘာမွမေပးဖူးေျပာတယ္ ၊သူတို ့အႏၱရာယ္မျပဳဖူးေျပာတယ္ တစ္ခုေတာ့ ရွိတာေပါ ကိုယ္ ့ဘက္ကေတာ့ ယဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းလိုက္နာရမယ္ လူနာတင္ကားဆိုလည္း လူနာတင္ကုတင္တို ့အထဲမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ဘူးဆို့အေပၚကမီးတန္းတို ့ပါရမယ္ လူနာမပါပဲအသံေတြ ဖြင့္တာမ်ိဳးမလုပ္ရဘူး ေမာင္းသူကလည္း စည္ကမ္းအတိုင္း ကိုယ္ ့စည္းကိုယ့္ကမ္းနဲ ့ေဘာင္အတြင္းက အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အႏၱရာယ္မရွိပါဘူး။ေတြ ့ရွိခဲ ့ရင္ေတာ့ အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အစည္းနဲ ့ ညွိနွိင္းရမယ္။

TAY ။ ။ဒါဆိုရင္ေတာ့ လိုင္စင္ေတာ့မရွိဘူးလူနာတင္ကားရဲ ့၀ိေသသ လကၡာေတြရွိမယ္ ေမာင္းတဲ ့သူကလည္းယဥ္းစည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းလိုက္နာေမာင္းရင္ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းမွာေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာ ပို ့ေဆာင္ေမာင္းနွင္နိုင္တယ္ေပါ့ ။

B S T။ ။ေမာင္းနွင္လို ့ရမယ္ အခြင့္ေရးသမားေတြအတြက္နဲ ့ အတၱဟိတကိုယ္က်ိဳးရွာတဲ ့ အသင္းအဖြဲ ့မ်ိဳးကိုေတာ့ ဦးဇင္းတို ့ကိုယ္တိုင္းလဲ မလိုလားပါဘူး ။

TAY ။ ။ခု လူနာတင္ကားေတြ နဲ ့ပက္သတ္ျပီး အစိုးရနဲ ့တရား၀င္ေတြ ့ဆံု ညွိနွိုင္းသြားဖို ့မ်ားရွိလား ဦးဇင္း။

B S T။ ။ဦးဇင္းတို ့လုပ္ေနတဲ ့အေပၚမွာလည္း အစိုးရလည္းသိတယ္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာကလည္း သိတာပဲ သူတို ့နဲ ့ နီးစပ္ရာက ျဖစ္တာေတြကိုလည္း သူတို ့ပဲအကူညီေတာင္းလို ့ ဦးဇင္းတို ့ကူညီေပးခဲ ့တာပဲ ၊ေႏြရာသီေရာက္လို ့ေသာက္ေရခမ္းေျခာက္လာရင္လည္း ဒါအစိုးရကိုယ္တိုင္က ဘယ္ေနရာေရလို လို ့ဆရာေတာ္ ကူညီေပးပါဆို ဦးဇင္းတို ့ကိုယ္တိုင္ ကူညီခဲ ့တာပဲ ။

TAY ။ ။ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးမွာ ေပါ့ ပရဟိတကားေတြ ပါဖမ္းဆီးလာတဲ ့အေျခေနက ဘာ့ေၾကာင့္လို သုံးသပ္ပါလဲ ဦးဇင္း။

B S T။ ။ဘယ္လိုျဖစ္လာတာလဲဆိုေတာ့ တစ္ခ်ို ့လူနာတင္ကားေတြဟာအသင္းအဖြဲ ့တိုင္းေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး ေနရာေဒသကတစ္ခ်ို ့မွာ လူနာတင္ကားနဲ ့ သစ္ေတြတင္လာတာေတြ ့ရတယ္ အသားငါးေတြေတြ ့ရတယ္ တစ္ခ်ို ့ကားေတြဆိုလည္း ရန္ကုန္ကိုသြားလူနာပို ့ျပီး အျပန္ကုန္ေတြ တင္လာတာေတြ ့ရတယ္ ဒါမ်ိဳးေတြက မျဖစ္သင့္တဲ ့အရာေတြ ပရဟိတလုပ္ရင္ ဒါေတြလုပ္စရာမလိုဘူးအဲ ့ေတာ့ သည္လုိမ်ိဳးအသင္းအဖြဲ ့ေတြလုပ္တဲ ့ အခါ ဖမ္းတဲ ့တာ၀န္ရွိတဲ ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ ဖမ္းမွာပဲ ဒါကို ဖမ္းတာကို က်န္တဲ ့ပရဟိတသမားေတြက မသိပဲနဲ ့ ၀ိုင္းျပီးရမ္းေျပာလို ့ေတာ့မရပါဘူး ဦးဇင္းတို ့ မေန ့ကတင္လိုက္တာလည္း တိုင္းအလုပ္မွဳေဆာင္နဲ ့ ညွိနွိုင္းျပီးထုတ္ျပန္လိုက္တာ ။ရပ္နားလိုက္တာပဲ ဘယ္သူ ့ဖိအားေၾကာင့္ရယ္လို ့မွေတာ့ မဟုတ္ဘူး တိုင္းတိုင္းျပည္နယ္တိုင္းမွာကို ျဖစ္ေနတယ္ဆို တို ့တိုင္းလဲျဖစ္မွာပဲ ဆိုျပီးရပ္ဆိုင္းတာ သည္ေန ့ လူနာတင္ကားေတြ ျပန္ထြက္တာကလည္း ကိုယ့္တိုင္းအတြင္း ကိုေျပာလို ့ရတယ္ ျပည္သူေတြက ဒုကၡေရာက္ေနျပီ ။သူတို ့ကလည္းအသားလြတ္ေတာ့ မလုပ္ဘူး စည္းကမ္းမဲ ့ေဖာက္ဖ်က္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွာပဲ။

TAY ။ ။ဦးဇင္ကပရဟိတ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္းလုပ္တယ္ မေနာျဖဴဆရာေတာ္လို ့လဲ လူသိမ်ားၾကတယ္ ဆိုေတာ့ လူေတြရဲ ့အေျခေနက ဘယ္လိုရွိေနလဲ။ဘာအခက္အခဲေတြၾကံဳေနရလဲ

B S T။ ။ေက်းလက္တင္မဟုတ္ဘူး ျမို ့ေပၚရပ္ကြက္ ကဆင္းရဲ ့တဲ ့သူေတြဆိုလည္း လူေတြဟာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေတြ ၾကံုေတြ ့ေနၾကတဲ ့သူေတြရွိတယ္ ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္ျပီး စား၀တ္ေနေရးအဆင္မေျပတာေတြလည္းရွိတယ္ ဦးဇင္းတို ့ပရဟိတလုပ္တဲ ့ ျပည္သူ ့အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းဆိုတာက တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက အစိုးရကို ကူညီေနတာပဲ အစိုးရမလုပ္နိုင္တဲ ့ေနရာေဒသေတြ ဦးဇင္းတို ့ကိုယ္တုိင္ ကြင္းဆင္းျပီးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတာ။ေနရာတိုင္းမွာေတာ့ အခက္အခဲေတြရွိေနတယ္ ။ေက်းလက္ေဒသမွာကလည္း အမ်ားၾကီးရွိတယ္ ။
TAY ။ ။တစ္ခ်ို ့လည္းပရဟိတေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာတာရွိသလို အမ်ားစုကေတာ့ တစ္ကယ္ပဲ ျပည္သူေတြရဲ ့အခက္အခဲေတြကူညီဖို ့ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာမ်ားတယ္လို ့ေျပာလို ့ရတယ္ေပါ့ဆိုေတာ့ တစ္ကယ္ပဲ ပရဟတိလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ ့ အသင္းအဖြဲ ့နဲ ့လူနာတင္ကားေတြအတြက္းနဲ ့ပတ္သတ္ျပီးအစိုးရနဲ ့ေရာေတြ ့ဆံုးအကူညီေတာင္းခဲဖို ့ေတြရွိလားဦးဇင္း

B S T။ ။အစိုးရဆီကလည္း ဘာမွ မေမ်ွာ္လင့္ဘူး သူတို ့လည္းဘာမွမတတ္နိင္ဘူး မတတ္နိုင္လို ့ ဦးဇင္းတို ့လည္းတိုင္းအဆင့္ေဒသတိုင္းလုိက္ကူညီေနရတာပဲ ဦးဇင္းတို ့ အစိုးရဆီက ဘာမွေမ်ွာ္လင့္မထားဘူး ပရဟိတ လုပ္တယ္ဆိုတာက ေပးဆပ္ဖို ့ သီးသီးပါပဲ ။ရယူလို ့ဖို ့မရွိဘူးခုခ်ိန္ထိလည္း
ဘာတစ္ခုမွ အခြင့္ေရးေတာင္းမထားဘူး ကိုယ့္ဘာသာပဲ မိတ္ဖက္အသင္းေတြနဲ ့ ပဲဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ အစိုးရနဲ ့ကေတာ့ သူတို ့လဲ အကူညီမေပးနိုင္သလို ကိုယ္လ ဲအကူညီမေတာင္းဘူး ။

TAY ။ ။တစ္ျခားဘာမ်ားျဖည့္စြက္မိန္ ့စရာရွိပါေသးလဲ ဦးဇင္း.

B S T။ ။ငါပရဟိတ လုပ္တယ္ဆိုျပီးေတာ့ အခြင့္ေရးမယူဖို ့ ငါပရဟိတလုပ္ေနတယ္ဆိုျပီး ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္းကစစ္ေဆးတဲ ့အခါ လည္း သာသာၾကည္ၾကည္ေျဖၾကားမွဳမရွိပဲ ငါေကာင္းတာလုပ္တာပဲဆိုျပီး ဇြတ္ေျပာတဲ ့ စိတ္ဓတ္ေတြေဖ်ာက္ဖို ့လိုတယ္ ပရဟိတလုပ္တယ္ဆိုတာက အမ်ားအက်ိဳးကို လုပ္တာ ဒါဗုဒၶအလိုေတာ္က် တိုင္းသြားတဲ ့ဘုရားေလာင္းပေစၥက စသည္ျဖင့္ သူေတာင္ေကာင္းေတြသြားတဲ ့လမ္းစဥ္အတိုင္းအမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္တဲ ့ေနရာမွာ စိတ္ရွည္ရမယ္ သည္းခံရမယ္ ဇြဲသန္ရမယ္ သူ ့ေနရာမွာ ငါသာဆိုလ်ွင္ကဲ ့သို ့ ခံစားျပီး ေမတၱာ ကရုဏာတြဲ ျပီး ကိုယ္က်ိဳးမရွာပဲအမ်ားက်ိဳးကို လုပ္ေစခ်င္တယ္.။

TAY ။ ။ျပည့္စံုစြာနဲ ့ အခ်ိန္ေပးေျဖၾကားေပးတဲ ့အတြက္ တိုင္းဧရာက ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဦးဇင္း။

​ေအာင္လအန္ဆန္ အား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မွ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ ႏွင္​့ စာလႊာေပးအပ္

​ေအာင္လအန္ဆန္ အား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မွ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ ႏွင္​့ စာလႊာေပးအပ္


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္- ၃၀


၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၂၉ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သု၀ဏၰမုိးလုံေလလုံ အားကစား႐ုံႀကီး၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ONE MIDDLEWEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အဓိကပြဲစဥ္အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထုိးသတ္သည့္ MMAမစ္ဒယ္၀ိတ္တန္း လက္ရွိ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံျဖစ္သူ ေအာင္လအန္ဆန္အေနျဖင့္ စိန္ေခၚသူ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား ဟာစီဂါ၀ါအား အား ငါးခ်ီျပည့္ေရကုန္ေရခမ္းထိုးသတ္၍ အလဲထိုးအႏုိင္ရခဲ့သည္။


မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းကမၻာ့ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား ဟာစီဂါ၀ါအား ပထမအခ်ီမွ ငါးခ်ီေျမာက္အထိ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ပညာစုံထုတ္သုံး၍ ယွဥ္ၿပဳိင္ထိုးသတ္ အလဲထိုးအႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာအမ်ဳိး သား ကခ်င္တုိင္းရင္းသား ေအာင္လအန္ဆန္အား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွေပးပို႔သည့္ ဂုဏ္ျပဳစာလႊာ ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ တို႔ကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ရန္ကုန္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သက္ပုံက ယေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Rose Garden Hotel ၌ သြားေရာက္ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လက္ရွိ လိုက္ဟဲဗီး၀ိတ္တန္းကမၻာ႔ခ်န္ပီယံႏွင့္မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းကမၻာ႔ခ်န္ပီယံ ေအာင္လအန္ဆန္က ယခုလုိေပးအပ္ခ်ီး ျမႇင့္ျခင္းအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစု မ်ားအားလုံး ကိုေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ေနာက္ထပ္ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲမ်ားတြင္လည္းႏိုင္ငံႏွင့္ပရိသတ္ အတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကဳိးစားကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား အမွတ္ တရလက္ေဆာင္ လက္ေ၀ွ႕အိတ္ကို ေပးအပ္ရာ တုိင္းမွဴးကလက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MWD

Friday, June 29, 2018

ထေနာ့တိုင္းရင္းသားတုိ႔အေၾကာင္း

ထေနာ့တိုင္းရင္းသားတုိ႔အေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ားစြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ားသည္  ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊  ကိုယ္ပိုင္ စာေပ၊ ကိုယ္ပိုင္ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား အသီးသီး ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ဓေလ့ ထုံးတမ္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေသာလူမ်ဳိးမ်ားလည္းရွိၾကသည္။ ေပ်ာက္ကြယ္လု နီးပါးျဖစ္ေသာ    လူမ်ဳိးမ်ား၏   စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား မွတ္တမ္းတင္ ျပဳစု၍   ထိန္းသိမ္းသြားရန္   ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနကို လမ္းၫႊန္မႈျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္      ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏  အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒအခန္း (၅)၊ ပုဒ္မ (၉)၊ အပိုဒ္ခြဲ (ည)တြင္ ျပ႒ာန္းပါရွိသည့္ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ ကြယ္ေပ်ာက္လုနီးပါးျဖစ္ ေနေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ ထုံးတမ္းတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ ျခင္းအျပင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ လည္း  ျဖစ္သည္။   တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းႏိုင္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ထေနာ့တိုင္းရင္းသား တို႔၏ လူေနမႈဘဝႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို သြားေရာက္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။

ထေနာ့လူမ်ဳိးမ်ား

ဆင္းသက္လာပုံႏွင့္ ေနထိုင္ရာေဒသ

ထေနာ့လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္-ခမာအုပ္စုတြင္ ပါဝင္ၿပီး  ''ဝ''-ပေလာင္အုပ္စုခြဲ  သံုးမ်ဳိးထဲမွ ရွမ္းပေလာင္ေသြးေႏွာသည့္ လူမ်ဳိးဟု ယူဆ သည္။ ¤င္းတို႔သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ရွမ္း ျပည္နယ္တစ္ဝန္းတြင္  မြန္-ခမာမ်ဳိးႏြယ္တို႔ အေျခစိုက္ေနထိုင္ၾကရာမွ   ရွမ္း-ျမန္မာတို႔ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္မႈေၾကာင့္ ေတာင္အရပ္ ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္(ေတာင္ပိုင္း)သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ကြဲျပား ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ဝန္း ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ လူမ်ဳိးစုဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။

ထေနာ့လူမ်ဳိးတို႔သည္      ရွမ္းျပည္ (ေတာင္ပိုင္း) ကေလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္ပို႔လွရြာ (ထေနာ့ရြာ)ကို ထေနာ့ပင္ရင္းရြာအျဖစ္ ယူဆ ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ ေလးမိုင္ခန္႔က်ယ္ဝန္းၿပီး ေတာင္ ႏွင့္ ေျမာက္ ငါးမိုင္ခန္႔သာက်ယ္ဝန္းေသာ ေတာင္ပို႔လွရြာသည္     ထေနာ့လူမ်ဳိးမ်ား သီးသန္႔ေနထိုင္ေသာရြာျဖစ္သည္။ ေရွးယခင္ က ရြာ၏အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ လွပ ေသာ ေတာင္ပို႔တစ္ခုရွိခဲ့သည္။ ယင္းေတာင္ပို႔ ရွိရာတြင္ ယခုအခါ ၄င္းတို႔ကိုးကြယ္ေသာ ရြာေစာင့္နတ္ေမာင္ႏွမကို နတ္ကြန္းမ်ားျဖင့္ ထားရွိကိုးကြယ္ၾကသည္။ လွပေသာေတာင္ပို႔ ကို   အစြဲျပဳေခၚဆိုရာမွ   ''ေတာင္ပို႔လွ''ဟု အမည္တြင္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအးသာယာ ၿမိဳ႕အနီး   ေနာင္အင္ရြာတြင္   အမ်ားဆုံး ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လာၾကသည္။ ေနာင္အင္ရြာ သည္ ထေနာ့လူမ်ဳိးတို႔၏ မူရင္းေဒသမဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ ႐ိုးရာအိမ္၊ ေရွးယခင္က ဓေလ့ ထုံးတမ္းမ်ားကိုလည္း အနည္းငယ္ျဖင့္သာ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ေနာင္အင္ရြာတြင္ ထေနာ့ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ပအိုဝ္း၊ ေတာင္႐ိုး၊ ဓႏုလူမ်ဳိး မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

အသြင္သဏၭာန္ႏွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထား

ထေနာ့လူမ်ဳိးတို႔သည္ အရပ္အေမာင္းမွာ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ျခားနားမႈမရွိ၊ အသားလတ္သူ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဆံပင္နက္၍ ေျဖာင့္သည္။ အမ်ဳိးသား၊  အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္  အိမ္မွာ ေနထိုင္ၾကသည့္အခ်ိန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ယာ၊ လယ္ယာသြားသည့္ အခ်ိန္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေခါင္းေပါင္းေပါင္းေလ့ရွိၾက သည္။ ထေနာ့လူမ်ဳိးတို႔သည္ ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းၾကသူမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔      စိတ္ေန စိတ္ထားမွာလည္း   ႐ိုးသားျဖဴစင္ၾကသည္။ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ၿပီး    ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္လိုၾကသည္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊

အသက္ႀကီးသူမ်ား၏     အဆုံးအမကိုလည္း တစ္သေဝမတိမ္းလိုက္နာခဲ့ၾကသည္။ ''ေလးလံ ထိုင္းမႈိင္း ကိုင္း႐ႈိင္း႐ိုေသမွတ္ေပ ထေနာ့ေတြ'' ဟူေသာ ယင္းတို႔၏ဆိုး႐ိုးႏွင့္အညီ ခပ္ေအးေအး ေနတတ္ၾကၿပီး ဘာသာေရးကို ႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္း ၾကသည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ

ထေနာ့လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အိမ္တိုင္းတြင္ ဘုရားစင္ရွိကာ ဗုဒၶဘုရားဆင္းတုေတာ္ကို ထားရွိကိုးကြယ္ သည္။    ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းၿပီး ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ ၾကသည္။ ထေနာ့လူမ်ဳိးတို႔သည္ နတ္ကိုးကြယ္ မႈလည္း ရွိၾကသည္။ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ နတ္စင္ ကုန္းသို႔ သြားေရာက္၍ ပူေဇာ္ပသေလ့ရွိသည္။

စာေပႏွင့္ ဘာသာစကား

ထေနာ့လူမ်ဳိးတို႔သည္ ေရွးပေဝသဏီက ပင္ ဘာသာစကားရွိခဲ့သည္။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏သမိုင္းကို ေရးသားရာတြင္ ေရွးလူႀကီးသူမတို႔ ၏ စကားကိုမူတည္၍ သမိုင္းအျဖစ္ ေရးမွတ္ ၾကစၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ ေရွးယခင္က ေရးမွတ္ စရာ၊ ေဝငွစရာပစၥည္းမ်ား မေပၚေပါက္ေသး သျဖင့္  တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး  မိမိတို႔၏ ပုံျပင္၊ ဒ႑ာရီ၊  ေတး၊  ကဗ်ာ၊  လကၤာတို႔ကိုသာ လက္ဆင့္ကမ္းေဝမွ်ခဲ့ၾကသည္။ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ မူလအစႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း အစဥ္အလာတို႔ကို   မွတ္တမ္းျပဳစုရာတြင္ ထိုလူမ်ဳိးတို႔၏ စာေပမွတ္တမ္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း လူမ်ဳိးတို႔၏ စာေပမွတ္တမ္းမ်ားကို အားကိုး အားထားျပဳ၍ ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

ထေနာ့တိုင္းရင္းသားတို႔သည္  မူလက စာေပသမိုင္းမရွိေသာ  လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေရွး လူႀကီးမ်ား၏ ေျပာစကားအရ ယခင္က စာေပ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ဆင့္ကမ္းသင္ၾကားခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္ ခိုင္လုံေသာ စာေပအေထာက္အထား မ်ားကို မေတြ႕ခဲ့ရေပ။ သို႔ရာတြင္ ထေနာ့လူမ်ဳိး တို႔သည္ ေရွးလူႀကီးတို႔၏ အဆို၊ အမိန္႔၊ ေတး၊ ကဗ်ာ၊  လကၤာတို႔ကို   လူငယ္လူရြယ္တို႔က စိတ္ဝင္စားစြာေလ့လာမွတ္သားလာခဲ့သည့္အေလ်ာက္  ယေန႔တိုင္  ဂုဏ္ယူဝင့္ၾ<ြကားစြာ သီဆိုရြတ္ျပ၊ ေျပာၾကားၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထေနာ့လူမ်ဳိးတို႔၏ လူမ်ဳိးအစ၊ လူမ်ဳိးဆက္ႏႊယ္မႈ၊ သမိုင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာ မ်ားကို စာေပအေထာက္အထားျဖင့္ မတင္ျပ ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း    မိမိတို႔၏စာေပကို အိမ္နီးခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏   နည္းပညာမ်ားကို   ေလ့လာမွတ္သားၿပီး  တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မည္ ဆိုပါက ေရွးလူႀကီးသူမတို႔၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား၊ ေတး၊ ကဗ်ာ၊ လကၤာမ်ားသည္ ေက်ာက္စာပမာ ခိုင္ၿမဲသည့္အတြက္ ယင္းအဆိုအမိန္႔၊ ေတး၊ ကဗ်ာ၊  လကၤာတို႔ကို   စနစ္တက်ေလ့လာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ထေနာ့လူမ်ဳိးတို႔၏  သမိုင္းေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ မိမိတို႔၏ စာေပသင္ၾကားျခင္း ျဖင့္ မိမိတို႔ဘာသာစကားကို အလြယ္တကူ သင္ၾကားႏိုင္ျခင္း၊ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္း ႏိုင္ျခင္း၊ စာေပသင္ၾကားျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ေတးသီခ်င္း၊ ကဗ်ာလကၤာမ်ားဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊ ခိုင္လုံေသာ စာေပရွိသည့္လူမ်ဳိးအတြက္ျဖင့္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ ျခင္း  စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထေနာ့လူမ်ဳိးတို႔၏ ပညာေရး

ထေနာ့လူမ်ဳိးတို႔သည္ ႐ိုးသားစြာေနထိုင္ ၾကသည့္အျပင္ အလုပ္ႀကိဳးစားေသာ လူမ်ဳိး မ်ားျဖစ္ၾကသည့္အေလ်ာက္ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီ ကာလပတ္လုံး ရာသီေပၚသီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိး ၾကသျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္လက္မျပတ္ အလုပ္လုပ္ ၾကသျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေရးကို စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးၾကသည္။ ထေနာ့လူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ မူလတန္းေအာင္ ေရးတတ္ဖတ္တတ္အရြယ္ ေရာက္လွ်င္ မိဘမ်ား၏အလုပ္ကိုဝိုင္းကူရန္ အတြက္ ေက်ာင္းဆက္မတက္ႏိုင္ၾကေတာ့ေပ။ပညာတတ္နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔စာေပ ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ကြယ္ေပ်ာက္ ခဲ့ၿပီး    ဘာသာစကားသာ   က်န္ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထေနာ့လူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ယခုထက္ ပို၍ ပညာေရးကို ပိုမိုအေလးထားသင္ယူႏိုင္ ပါက မိမိတို႔၏ ဘာသာစာေပကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ထေနာ့လူမ်ဳိး အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ကေလာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္ပို႔လွရြာႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ရြာတို႔တြင္  လူဦးေရ  ၄ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဒသမ တန္း ေအာင္ျမင္သူတစ္ဦးသာရွိေသးေၾကာင္း ႏွင့္ အမ်ားစုမွာ အေျခခံမူလတန္းအထိသာ သင္ၾကားခဲ့ၾကၿပီး တခ်ဳိ႕သာ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းမ်ားတြင္  ပညာဆက္လက္ သင္ယူၾကရာ   အလယ္တန္းေအာင္သူႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္    တက္ေရာက္ေနသူ အနည္းငယ္သာရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ ေအးသာယာၿမိဳ႕အနီး ေနာင္အင္ရြာ တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကေသာ ထေနာ့လူမ်ဳိး ၃ဝဝဝ ခန္႔ရွိရာတြင္   ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ား အနည္းငယ္ရွိလာေသာ္လည္း     ဘြဲ႕ရသူ အမ်ားစုမွာ  မိ႐ိုးဖလာေတာင္ယာလုပ္ငန္း မ်ားကိုသာ    ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ

ထေနာ့လူမ်ဳိးတို႔သည္   ယေန႔အခ်ိန္ထိ ႐ိုးရာဝတ္စားဆင္ယင္မႈသည္   တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။ ထေနာ့လူမ်ဳိး တို႔သည္ ေနထိုင္ရာေဒသတြင္လည္း အျခား လူမ်ဳိးႏွင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ၾကသည္။ ေတာင္႐ိုး လူမ်ဳိးႏွင့္  နီးစပ္ရာတြင္လည္း   ေတာင္႐ိုး ဝတ္စုံကိုသာ   ဝတ္ဆင္ၾကၿပီး   ပအိုဝ္းႏွင့္ နီးစပ္ရာတြင္လည္း    ပအိုဝ္းဝတ္စုံကိုသာ ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ယခုအမ်ဳိးသမီးဝတ္စုံ မွာ  ယာယီဝတ္စုံသတ္မွတ္ၿပီး   တူညီစြာ ဝတ္ဆင္ၾကသည့္ ဝတ္စံုျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား မွာမူ ေတာင္႐ိုးဝတ္စုံႏွင့္ ပအိုဝ္းဝတ္စုံကိုသာ ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ ထေနာ့လူမ်ဳိးတို႔သည္ ႐ိုးရာ ဝတ္စုံေပၚထြန္းဖို႔ရာ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံÓဏ္ေပးမႈကိုလည္း လက္ကမ္းႀကိဳဆို  ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့သည္။

အႏုပညာႏွင့္ တူရိယာ

ထေနာ့လူမ်ဳိးမ်ားသည္  အႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတးဂီတႏွင့္ အကမ်ားမွာ ပအိုဝ္း လူမ်ဳိးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သီဆိုကၾကသည္။ တူရိယာ ပစၥည္းမ်ားမွာ   ထေနာ့အိုးစည္ႀကီးရွိသည္။ အခါႀကီး၊ ရက္ႀကီးမ်ားတြင္ တီးေလ့ရွိၾကၿပီးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ထားေလ့ရွိၾက သည္။  က်န္တူရိယာမ်ားမွာ  ရွမ္းအိုးစည္ ဗုံရွည္၊ ေမာင္းဆိုင္း ငါးလုံး၊ ေျခာက္လုံး၊ ခုနစ္ လုံးႏွင့္ လင္းကြင္းတစ္စုံတို႔ ပါဝင္သည္။ ယခင္ က  ပေလြ၊  ႏွဲမႈတ္ေလ့ရွိၾကၿပီး   ယခုအခါ တူရိယာမ်ားျဖစ္သည့္ ေစာင္း၊ ပေလြ စသည္ မ်ား   တီးမႈတ္ေလ့မရွိၾကေတာ့ေပ။   အျခား တူရိယာမ်ားသည္လည္း     လက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္းျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့ၾကသည္။

ထေနာ့အိုးစည္ကို တီးေသာအခါ လက္ တြင္ အဝတ္စပတ္ၿပီး တီးရသည္။ ထေနာ့အက မွာ ေလးမ်ဳိးခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ယခုအခါ လူငယ္မ်ားမကၾကေတာ့သျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။ ထေနာ့အိုးစည္တီးေသာအခါ ''အိုးစည္ ဖင္ဖြာ တီးလို႔လာ၊ ဘယ္ရြာကလဲ၊ ေနာင္အင္ ရြာ၊ က်ီးျဖဴကန္ပိတ္၊ ဦးေဆြထိပ္''လို႔ သီဆိုခဲ့ ၾကသည္။    ထေနာ့ေမာ္ေအးဟုေခၚေသာ သီခ်င္းကိုလည္း သီဆိုၾကသည္။

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း

လူပ်ဳိဘက္မွ    အပ်ဳိဘက္   မိဘကို သြားေရာက္ေတာင္းရမ္းရာတြင္   လက္ခံ သေဘာတူပါက မဂၤလာရက္ေရြးၿပီး မဂၤလာ ေဆာင္ၾကသည္။   မဂၤလာေဆာင္ရာတြင္ ငွက္ေပ်ာ သံုးဖီး၊ လက္ဖက္စိုထုပ္၊ ကြမ္း၊ ေဆး ပါဝင္သည့္ ကန္ေတာ့ပြဲျဖင့္ မိဘႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားကို ဦးစြာကန္ေတာ့ရသည္။ လက္ဖက္စို အနည္းငယ္စီကို သတို႔သားက သတို႔သမီးကို လည္းေကာင္း၊ သတို႔သမီးက  သတို႔သားကို လည္းေကာင္း ေကြၽးရသည္။ ထို႔ေနာက္ ငါးခ်ဥ္ အနည္းငယ္စီကို    အျပန္အလွန္ခြံ႕ရသည္။ မဂၤလာလက္ဖြဲ႕၊  ေရႊ၊  ေငြ  စသည္တို႔ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္      ထည့္ဝင္ၾကသည္။ ဘုန္းႀကီးအား မဂၤလာဆြမ္းကပ္ေလ့မရွိေပ။ လက္ဖြဲ႕ခ်ည္မွ်င္စြပ္ေပးၿပီး  အသက္ရွည္ၾက ပါေစ၊ စီးပြားတိုးတက္ပါေစဟု ရပ္ရြာလူႀကီး သူမမ်ားက  ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးၾက သည္။ မဂၤလာေဆာင္ရက္တြင္ နံနက္ပိုင္း ခပ္ေစာေစာ ၈ နာရီ၊ ၉ နာရီတြင္ ထမင္းေကြၽး ၾကသည္။ ယခုေခတ္တြင္ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ မုန္႔မ်ား ေကြၽးေမြးဧည္ခံျခင္းကိုလည္းရွိသည္။ လက္ထပ္မဂၤလာျပဳျခင္းကို ဝါတြင္း သံုးလႏွင့္ သႀကၤန္ရက္အတြင္းတြင္   ေရွာင္ၾကဥ္ၾက သည္။

သတို႔သမီးကို         သတို႔သားအိမ္သို႔ ေခၚေဆာင္ရာတြင္ နဂါးေခါင္းလွည့္သည့္ အရပ္ကိုၾကည့္ကာ ေရြးၾကသည္။ နဂါးေခါင္း လွည့္ေနလွ်င္ မေခၚေသးဘဲ သတို႔သမီးမိဘ အိမ္တြင္ ထားေလ့ရွိၾကသည္။ ျပန္ေခၚလာ လွ်င္လည္း သတို႔သား၏ အေဖႏွင့္ အေမက အိမ္ေပၚမွ  ဆင္းလာကာ  သတို႔သမီးယူလာ ေသာ အိတ္ကိုယူကာ အိမ္ေပၚသို႔ ေခၚလာ ရသည္။ သို႔မွသာ မဂၤလာေဆာင္ျခင္း အထ ေျမာက္သည္။

ေဆးမင္ေၾကာင္ ထိုးျခင္းဓေလ့

ထေနာ့႐ိုးရာေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးရာတြင္ ကန္ေတာ့ပြဲေပးရသည္။ ပြဲတစ္ပြဲတြင္ အုန္းသီး တစ္လုံး၊ ငွက္ေပ်ာ ႏွစ္ဖီးႏွင့္ ေဆး၊ ကြမ္း၊ လက္ဖက္တို႔ကို   ကန္ေတာ့ထိုးထည့္ရၿပီး ပါဝင္ေသာပန္းမ်ားမွာ သေျပပန္း၊ မာလကာ ၫြန္႔၊ မုရားပန္း၊ ေျမစာ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါ ကန္ေတာ့ပြဲေပးၿပီး  မီးပူေဇာ္ကာ   အထက္ ဂိုဏ္းဆရာမ်ားကိုပင့္ဖိတ္၍ ပြဲအပ္ၿပီး အကူ အညီ ေတာင္းရသည္။

ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးမည့္သူသည္ ေရခ်ဳိး၊ ေခါင္းေလွ်ာ္၍ ဘုရားစင္ေရွ႕တြင္ ငါးပါးသီလ ခံယူၿပီးပါမွ ေဆးထိုးရသည္။ ပြဲေပးရာတြင္ ကန္ေတာ့ပြဲကို တစ္ပြဲ၊ ႏွစ္ပြဲ၊ သုံးပြဲ၊ ငါးပြဲ၊ ခုနစ္ပြဲ၊ ကိုးပြဲ စသည္ျဖင့္ ေပးေလ့ရွိသည္။ တစ္ပြဲ၊ ႏွစ္ပြဲမွာ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ေဆးမင္ေၾကာင္ ထိုးသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး  သုံးပြဲမွ  ငါးပြဲမွာ ဆရာျဖစ္ထိုးသူမ်ားအတြက္   ျဖစ္သည္။ ခုနစ္ပြဲ၊ ကိုးပြဲမွာ ဆရာႀကီးအဆင့္မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။      ဆရာျဖစ္ပြဲေပးၿပီးသူမ်ားမွာ တိုင္းရင္းေဆးပညာျဖင့္   ေဆးကုသႏိုင္ၿပီး ပေယာဂေရာဂါမ်ားကိုလည္း ကုသႏိုင္သည္။

ထေနာ့တိုင္းရင္းသား ေယာက္်ားေလးမ်ား အားလုံးနီးပါး   ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးေသာ ဓေလ့ရွိသည္။ ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးမည့္ေဆး စီမံရာတြင္ မေကာင္းဆိုးဝါး၊ မိစၧာမ်ား မကပ္ ေအာင္ အကာအကြယ္ေဆး၊ အခ်စ္ေတာ္ေဆး (မ်က္ႏွာပြင့္လန္းေစရန္)ႏွင့္ ဟင္းခြက္ႏႈိက္ ေဆး (သူမ်ားမျပဳစားႏိုင္ရန္)ဟူ၍ သံုးမ်ဳိးရွိ သည္။  ထိုသို႔  ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးရာတြင္ အနည္းဆုံး အခ်ိန္တစ္နာရီခန္႔ၾကာၿပီး ဆရာျဖစ္ ထိုးသူျဖစ္လွ်င္  ရာဇမတ္ကာၿပီး  ရာဇမတ္ အတြင္း ဘုရားပြဲတြင္ ထီးသုံးပြင့္ေဆာင္းေပးရ သည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေထာင့္တစ္ေထာင့္စီ တြင္ ထီးႏွစ္ပြင့္ေဆာင္းၿပီး ရာဇမတ္၏အလယ္ ဘုရားေနာက္တြင္  ထီးတစ္ပြင့္ေဆာင္းကာ ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးမည့္သူႏွင့္ ထိုးမည့္ဆရာ တို႔ ႏွစ္ဦးသာရွိရသည္။ ထိုသို႔ ဘုရားပြဲေပးၿပီး အထက္ဂုိဏ္းဆရာမ်ားကို ပင့္ဖိတ္အပ္ႏွံ၍ သစၥာဆိုၿပီးမွသာ ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးေလ့ရွိ သည္။ ထိုသို႔ ဆရာျဖစ္ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးၿပီး ပါက ေဆးပညာသင္ၾကား၍ ေဆးကုသႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္တြင္ ေဆးမင္ေၾကာင္ ထိုးေသာဓေလ့မွာ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။    

မိုင္းေနာ္ရိန္း(လူမႈဘ၀)

အာခါ႐ိုးရာဂ်ပ္ခုတ္လုပ္ငန္း

အာခါ႐ိုးရာဂ်ပ္ခုတ္လုပ္ငန္း

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏြယ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ အမိျမန္မာျပည္ႀကီးတြင္ အာခါလူမ်ဳိးစုသည္လည္း အထင္အရွားပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္႐ိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈတို႔ျဖင့္ ရပ္တည္ေနထိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏြယ္ဖြား တိုင္းရင္းသားအာခါတို႔ကို ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိၾကသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ႐ိုးရာေငြထည္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ကာ အသက္ေမြးၾကသည္။ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈအတြက္ အစဥ္အဆက္ ဆင္းသက္လာေသာ အထည္ရက္လုပ္ျခင္းအတတ္ပညာျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ခ်ဳပ္လုပ္ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ ေဒသအေခၚ အားျဖင့္ ဂ်ပ္ခုတ္ရက္လုပ္ျခင္းဟု ေခၚၾကသည္။ ယင္းပညာရပ္ကို ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္အျဖစ္ အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္း လုပ္ကိုင္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ႏွစ္ကာလေပါင္းမ်ားစြာကုန္လြန္လာကာ  ယေန႔ေခတ္တြင္ အစစအရာရာတိုးတက္လာၿပီး လက္မႈမွ စက္မႈသို႔ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲလာၾကခ်ိန္၌ ႐ိုးရာဂ်ပ္ခုတ္လုပ္ငန္း တိမ္ျမဳပ္လုနီးပါးျဖစ္လာရသည္။ အခ်ဳိ႕လူငယ္မ်ားက ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေစရန္ လက္ဆင့္ကမ္းသင္ယူထားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က မ်က္ကြယ္မျပဳခ်င္ေသာ္လည္း ေခတ္ အေျခအေနေၾကာင့္ ႐ိုးရာလုပ္ငန္းကို ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့ၾကရသည္။ ယခင္က က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္ ဒြိဳက္ေနာရြာတြင္ ရြာလုံးကြၽတ္ ဂ်ပ္ခုတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ လက္ဆယ္ေခ်ာင္းပင္မျပည့္ေတာ့သည္ အထိ ေလ်ာ့ပါးခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အိမ္တိုင္းလိုလိုတြင္ မိဘဘိုးဘြားမ်ား လက္ထက္က  လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ   ဂ်ပ္ခုတ္ ရက္ကန္းစင္ကို ေတြ႕ျမင္ရေသးသည္။ အာခါ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနၾကသည့္ က်န္သည့္ ေဒသ၊ ရပ္ရြာမ်ားတြင္လည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ပင္ ျဖစ္သည္။   လုပ္ကိုင္သူနည္းလာသကဲ့သို႔ ႐ိုးရာထည္ေရာင္းေသာ အေရာင္းဆိုင္ အေရ အတြက္လည္း နည္းပါးေလ်ာ့က်လာေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။

႐ိုးရာထည္၏ မရွိမျဖစ္ကုန္ၾကမ္းမွာ ခ်ည္ႏွင့္ ဆိုးေဆးတို႔ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္တြင္ ဆိုးေဆးကို ေရာင္စုံရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ယခင္ က  ျမန္ပင္ဟုေခၚသည့္   အပင္တစ္မ်ဳိးကို ဆိုးေဆးအျဖစ္  ထုတ္လုပ္သုံးစြဲၾကရသည္။ ဆိုးေဆးအမႈန္႔ႏွင့္ ခ်ည္ထည္မ်ားကို က်ဳိင္းတုံ ၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္သည္။ ျမန္ပင္ကို ၿခံဝင္းအတြင္း    အလြယ္တကူစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၿပီး ျမန္ရြက္ကို အေျခာက္လွန္း အဆီထုတ္ကာ အထည္ကို     အေရာင္တင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္ရြက္အဆီႏွင့္ ဆိုးေဆးကိုေရာကာ အသုံး ျပဳၾကျခင္းလည္းရွိသည္။ အထည္ရက္လုပ္ သည့္  ဂ်ပ္ခုတ္စင္မွာ  ျမန္မာရက္ကန္းႏွင့္ ဆင္ေသာ္လည္း အာခါ႐ိုးရာမွာ ေျခေထာက္ ျဖင့္နင္းၿပီး လုပ္ကိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ရက္ကန္းကဲ့သို႔ အေရာင္မ်ား တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ     အျဖဴေရာင္ ခ်ည္ထည္တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ ပိတ္စအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေအာင္   လုပ္ကိုင္ရက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ရရွိေသာပိတ္စမ်ားအား အေရာင္တင္ ၿပီးမွ ပန္းမ်ား၊ ဒီဇိုင္းမ်ားကို လက္ခ်ဳပ္အပ္ျဖင့္ အေသးစိတ္ထပ္မံခ်ဳပ္လုပ္ရသည္။   ႐ိုးရာ အထည္ျပဳလုပ္ရန္ အစအဆုံးၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ အနည္းဆုံး ရက္ ၃ဝ မွ အမ်ားဆုံး ရက္ ၅ဝ အထိ ၾကာျမင့္သည္ဟု သိရသည္။

ျပဳလုပ္ၾကသည့္အထည္မ်ားမွာ  အမ်ား အားျဖင့္ အက်ႌ၊ ေဘာင္းဘီ၊ စကတ္၊ ၿခံဳေစာင္၊ စားပြဲခင္းႏွင့္    လြယ္အိတ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ စီးပြားျဖစ္ျပဳလုပ္ရန္ အဆင္မေျပေသာေၾကာင့္ ဂ်ပ္ခုတ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ျပင္ပမွ အလုပ္သမား ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ၾကျခင္းမရွိဘဲ    မိသားစု တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ကိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။   ေတာင္ယာႏွင့္   အျခား လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကရသျဖင့္ အားလပ္ ခ်ိန္မွသာ အပိုဝင္ေငြရရွိရန္ ႐ိုးရာထည္ျပဳလုပ္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။    ျပဳလုပ္ရာ၌   ဒီဇိုင္းကို ထိုင္းႏွင့္  တ႐ုတ္အႀကိဳက္ အမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ ၾကသည္။  အေၾကာင္းမွာ  ဂ်ပ္ခုတ္ထည္ကို တ႐ုတ္၊  ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔   ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားမွတစ္ဆင့္    ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီး အလည္အပတ္လာေရာက္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ားႏွင့္  အိမ္နီးခ်င္းဧည့္သည္မ်ားက လည္း ဝတ္ဆင္ရန္ဝယ္ယူၾကသည္။ အက်ႌတို၊ အက်ႌရွည္၊ စကတ္ႏွင့္ ေဘာင္းဘီရွည္သည္ လူႀကိဳက္မ်ားသည္။ ၿခံဳေစာင္မွာ လွပေသာ ပန္းကြက္ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ခံ့ထည္သည့္အတြက္ လူအမ်ား ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း တန္ဖိုးႀကီးျမင့္ ေသာေၾကာင့္ အေရာင္းမသြက္သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ မိမိတို႔ ျပဳလုပ္ ထားသည့္ ႐ိုးရာထည္မ်ားကို ေဖာက္သည္ ေပးသြင္းသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔     ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ အေရာင္းဆိုင္မ်ားအေရာက္ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊    ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားရွိသည္။ ထိုသို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ အျခား ကိစၥမ်ားအတြက္    ကုန္က်မႈရွိေသာ္လည္း အက်ဳိးအျမတ္မွာ က်ဳိင္းတုံတြင္ ေရာင္းျခင္း ထက္ သာသည္ဟုသိရသည္။ ဂ်ပ္ခုတ္အက်ႌ တစ္ထည္ကို က်ဳိင္းတုံတြင္ က်ပ္ ၅ဝဝဝဝ မွ က်ပ္ ၁ဝဝဝဝဝ အတြင္းရေသာ္လည္း ျပည္ပ တြင္ က်ပ္ ၁ဝဝဝဝဝ မွ က်ပ္ ၁၅ဝဝဝဝ အထိ ရတတ္သည္ဟုဆိုသည္။ လႏွင့္ခ်ီ၍ လုပ္ကိုင္ ရသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္တြင္ ဂ်ပ္ခုတ္ထည္သည္ လႈိင္လႈိင္ထြက္ေနေသာကုန္ပစၥည္းမဟုတ္ေပ။

ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ရသည့္ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္း၊   တ႐ုတ္တို႔မွ  တင္သြင္းေသာပိတ္စ မ်ားကို    အစားထိုးအသုံးျပဳလာၾကသည္။ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ပင္ပန္းခံရက္လုပ္ရျခင္း မရွိဘဲ   အသင့္ရရွိႏိုင္သည့္   ပိတ္စမ်ားကို ခ်ဳပ္စက္ျဖင့္ ေနခ်င္းၿပီးခ်ဳပ္ကာ ပန္းထိုး၍ ဂ်ပ္ခုတ္ထည္ အစားထိုးေရာင္းခ်ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ႐ိုးရာထည္အစစ္ ဝယ္မဝတ္ႏိုင္သူ မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပသည့္အေနအထား ျဖစ္လာသည္။   အထူအပါး  လိုအပ္သည့္ အရည္အေသြး၊ အေရာင္အရင့္အႏု ႏွစ္သက္ သလို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရွိလာၾကသည္။ ယိုးဒယားစ ေစ်းျမင့္ေနေသးလွ်င္ တ႐ုတ္စကို ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ၾကျပန္သည္။ ယခင္က သိန္းႏွင့္ခ်ီ ေစ်းေပး ဝယ္ရေသာ အထည္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းကို သာမန္ အဝတ္အစားေစ်းႏႈန္းျဖင့္    စိတ္တိုင္းက် ဝတ္ဆင္လာႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။  ဤသို႔ျဖင့္ အာခါ႐ိုးရာရက္ကန္းထည္အစစ္မ်ားသည္ ျပည္ပတင္သြင္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္  အေရာင္းထိုင္းလာရကာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကသူ နည္းပါးလာသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။  ယခင္က  ဂ်ပ္ခုတ္ထည္ ျပဳလုပ္ၾကသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ျမန္ဆန္လြယ္ကူ ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာကာ ေစ်းကြက္ရလာ သည့္ ယိုးဒယားထည္ကို ေျပာင္းလဲခ်ဳပ္လုပ္ လာၾကသည္။

အဆုံးသတ္အေနျဖင့္ လက္မႈမွ စက္မႈသို႔ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္  ျမင့္လာျခင္းသည္ လူႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ဳိးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္း ေစသည္ဆိုေသာ္လည္း ႐ိုးရာလက္မႈပညာရပ္ မ်ား၏ ရပ္တည္ႏိုင္မႈကို အားနည္းေစေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အာခါ႐ိုးရာထည္မ်ား တြင္က်ယ္ ခဲ့ဖူးသည့္     ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)တြင္ ယခင္အခါက ရွမ္း႐ိုးရာ ယြန္းထည္လုပ္ငန္း မ်ား၊ ေငြထည္ပစၥည္းျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား၊  ရွမ္း ဖေယာင္းတိုင္၊ စကၠဴပန္းလုပ္ငန္း၊ မႈိင္းကိုင္ စကၠဴလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္            အျခားေသာ  ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္လုပ္ငန္းမ်ား အေျခအေနေကာင္းခဲ့သည္။   သို႔ေသာ္ ယေန႔ အေျခအေနတြင္ ႐ိုးရာလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္း ႏွင့္  ရပ္တည္ႏိုင္ရန္မျဖစ္ေတာ့ဘဲ  အျခား အသက္ေမြးမႈမ်ားျဖင့္ပါ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္လာ ၾကရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္တံ့လာခဲ့ ေသာ        ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္ပညာရပ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္တိမ္ျမဳပ္သြားမည္ဆိုပါက အလြန္ ႏွေျမာဖြယ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ေရေျမမွ ဓေလ့ ထုံးတမ္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာပညာ ရပ္မ်ားကို ႏိုင္စြမ္းသမွ် ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္း သင့္လွေၾကာင္း အာခါ႐ိုးရာရက္ကန္းလုပ္ငန္း ကို ပမာျပဳ၍ တင္ျပလိုက္ပါသည္။    ။

လင္းသူ

တိုင္းရင္း႐ိုးရာ မိႈဟင္းလ်ာ

တိုင္းရင္း႐ိုးရာ မိႈဟင္းလ်ာ


အခုလိုမိုးကာလမွာ  မိုးဦးက်စအခ်ိန္ကစလို႔  မိုးၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်ခ်ိန္အထိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာ သဘာဝအေလ်ာက္ မိႈအမ်ဳိးအစားေပါင္းစုံ ဖူးပြင့္ လာၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေတာင္ေပၚ၊ ေျမျပန္႔၊ ေတာင္တန္း ေဒသျခားနား ေစကာမူ သဘာဝအေလ်ာက္ေပါက္ေရာက္တဲ့ မိႈေတြကုိ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွစ္သက္စြာစားသုံးၾကတဲ့ဓေလ့မွာေတာ့ အားလုံးတူညီၾကတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါ တယ္။ မိႈဟာ ေျမတြင္း၊ ေတာင္ပို႔၊ သစ္၊ ဝါး၊ သစ္ရြက္ေဆြးနဲ႔ ေျမေဆြးေပါင္းစုံ မွာ ေပါက္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥတုေဘာဇနေဆးက်မ္းမွာ မိႈမ်ိဳးတို႔ကို သံေသဒဇဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဘူမိဆႏၵဟူ၍လည္းေကာင္း ျပဆုိထားတာကို ဖတ္႐ႈရပါတယ္။

ေကာက္႐ိုးပုံေတြမွာေပါက္တဲ့ ေကာက္႐ိုးမိႈ၊ သစ္ရြက္ေဆြးေတြမွာ ေပါက္တဲ့ ဖက္ဆြတ္မိႈနဲ႔ ျမက္ပင္မ်ားအၾကား ေရာၿပီးေပါက္တဲ့ ျမက္ၾကားမိႈ အမ်ဳိးအစား ေတြကေတာ့ အရသာခ်ဳိၿပီး စားေကာင္းတဲ့မိႈမ်ားျဖစ္တာမို႔ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး ပါ။ ဒါ့အျပင္ ေတာင္ပို႔ေတြမွာေပါက္တဲ့ ေတာင္ပုိ႔မိႈနဲ႔ သစ္ေဆြးတုံးေတြမွာ ကပ္ၿပီးေပါက္တတ္တ့ဲ ၾကြက္နားရြက္မိႈေတြကိုလည္း လူသိမ်ားပါတယ္။ အဲဒီ မိႈမ်ဳိးေတြအျပင္ ေဒသအေလ်ာက္ေခၚေဝၚၾကတဲ့ မိႈေျခတံရွည္၊ မိႈဦးေႏွာက္၊ ဆန္ကြဲမိႈ စသျဖင့္လည္း မိႈမ်ဳိးအမ်ားအျပားရွိၾကပါေသးတယ္။

''တစ္ႏွစ္လွ်င္  တစ္ခါေပၚ  ငါသာမင္းေလာင္း ထီးျဖဴေဆာင္း''ရယ္လုိ႔ ကေလးသူငယ္ေတြအနက္ေပးၿပီး စကားထာဝွက္တမ္းကစားၾကတဲ့မိႈဟာ အခု အခါမွာေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္လုိ႔ရေနတာေၾကာင့္ တစ္ႀကိမ္ သာမက  တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးေပၚေနၿပီလို႔  ဆိုရမွာပါ။   စုိက္ပ်ဳိးမိႈေတြျဖစ္တဲ့ ေကာက္႐ိုးမိႈ၊ ေငြမိုးမိႈ၊ ေငြႏွင္းမိႈ၊ အပ္မိႈနဲ႔ ၾကြက္နားရြက္မိႈေတြကို အခုအခါ ေစ်းအသီးသီးမွာ ရာသီမျပတ္ ေရာင္းခ်ေနၾကတာကုိ ေတြ႕ၾကမွာပါ။

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြဟာ မိႈကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကလြန္းလုိ႔ ေတြ႕မေရွာင္ စားသုံးေလ့ရွိၾကတာမုိ႔ အဆိပ္ရွိေသာမိႈမ်ဳိးမ်ားကုိ စားသုံးမိၾကကာ အသက္ အႏၲရာယ္ႀကံဳရသည္အထိ ေဘးျဖစ္ရတာေတြကို သတင္းစာေတြမွာ မၾကာခဏ ဖတ္႐ႈၾကားသိေနရပါတယ္။ အဆိပ္ရွိၿပီး မစားေကာင္းတဲ့မိႈမ်ားဟာ အေရာင္ အေသြး ေတာက္ပကာ ထူးျခားတဲ့ပုံသဏၭာန္ရွိၾကတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ မိႈ႐ိုးတံရဲ႕ အေျခမွာ ေျခက်င္းဝတ္ထားသလုိ ကြင္းေလးပါေနရင္္ မစားသင့္တဲ့မိႈျဖစ္ပါသတဲ့။ စမ္းသပ္တဲ့နည္းက မသကၤာရင္ အဲဒီမိႈရဲ႕ အ႐ိုးအရြက္ေတြေျခၿပီး ဆားပုံၾကည့္ ပါ။ အဆိပ္ရွိခဲ့ရင္ အေရာင္မဲသြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေသခ်ာတဲ့နည္းလမ္း ကေတာ့ စားသုံးေနက်မိႈမ်ဳိးမဟုတ္ရင္ မစားၾကဖို႔နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် တဲ့ မိႈမ်ဳိးမ်ားကေတာ့ စားသုံးရန္စိတ္ခ်ရပါေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါတယ္။

စားေကာင္းတဲ့မိႈမ်ားေတာင္ အစားမ်ားရင္ ေသြးတက္ၿပီး မူးေဝတတ္တဲ့ သဘာဝရွိလို႔  မိႈစားတဲ့အခါ  ေရွးလူႀကီးေတြက  အဆိပ္ေျပတဲ့သတိၱရွိတဲ့ ကန္စြန္းရြက္ေလးေရာၿပီး  ေၾကာ္စား၊ ခ်က္စားေလ့ရွိပါတယ္။   မိႈကန္စြန္း ဟင္းလ်ာကေတာ့ အႀကိဳက္မ်ားၾကလို႔ စားေသာက္ဖြယ္ရာေရာင္းတဲ့ ဆုိင္တုိင္း လိုလို ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီး၊ ပင္းတယဘက္ေရာက္ တုန္းက တုိင္းရင္းသားေတြေရာင္းတဲ့ အင္းသား႐ိုးရာ မိႈဟင္းထုပ္ကုိ စားခဲ့ရ ပါတယ္။ ဆန္မႈန္႔၊ ၾကက္သြန္မိတ္နဲ႔မိႈကိုိေရာေပါင္းထားတဲ့ သေရစာတစ္မ်ဳိးပါ။ေတာင္ပုိ႔မိႈလို အရြယ္အစားႀကီးတဲ့ မႈိမ်ားကုိ မီးကင္၊ ဆီေလးဆမ္းၿပီး ဆားျဖဴး စားရင္ အင္မတန္ကုိ စားေကာင္းလွပါတယ္။ မိႈကုိ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ အရသာ ရွိရွိ  စားသုံးႏုိင္တဲ့  တျခားတစ္နည္းကေတာ့  မိႈကို သုပ္စားတဲ့နည္းပါပဲ။ စားလို႔ရတဲ့မိႈမွန္သမွ် သုပ္စားႏုိင္ပါတယ္။

မိႈသုပ္မယ္ဆုိရင္ အ႐ိုးအရြက္သင္ ေရစင္စင္ေဆးၿပီး ဒယ္အိုးထဲထည့္ ဆား၊ နႏြင္း၊ ငံျပာရည္သင့္႐ုံနဲ႔ ဆီေလးပါေလကာေဝ့ဆမ္းၿပီး ဖိုေပၚတင္ပါ။ ဟင္းအုိးဆူသံၾကားရင္ အဖုံးဖြင့္လို႔ အထက္ေအာက္ႏွံ႔ေအာင္ေမႊပါ။ မိႈအသား က ႏူးညံ့တာမို႔ ႏူးလြယ္ပါတယ္။ ေရစပ္စပ္အေနမွာ ဖိုကခ်လို႔ ပန္းကန္ထဲ ထည့္ ၾကက္သြန္နီ ပါးပါးလွီး၊ နံနံပင္၊ င႐ုတ္သီးစိမ္းညႇပ္ထည့္ကာ သံပရာရည္ ညႇစ္ၿပီး သုပ္ထားတဲ့မိႈသုပ္ဟာ ကရိကထမမ်ားဘဲ ခ်က္လို႔လြယ္ကာ စားလို႔ လည္း ေကာင္းတာမို႔ ထမင္းဝိုင္းမွာ လွ်ာလည္ေစတဲ့ ဟင္းတစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဗ်ာ...။                                          

 စံလြင္ (ငါးဦးစီး)

ONE: SPIRIT OF A WARRIOR MMA ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ေအာင္လအန္ဆန္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား ဟာစီဂါဝါကုိ အလဲထုိးအႏုိင္ယူ

ONE: SPIRIT OF A WARRIOR MMA ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ေအာင္လအန္ဆန္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား ဟာစီဂါဝါကုိ အလဲထုိးအႏုိင္ယူ

ရန္ကုန္ ဇြန္ ၂၉

ONE Champion အဖြဲ႕အစည္းကႀကီးမွဴး၍ ယေန႔ည ၇ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သုဝဏၰ မုိးလုံ ေလလုံအားကစား႐ုံ၌ က်င္းပေသာONE: SPIRIT OF A WARRIOR MMA ၿပိဳင္ပြဲႀကီး၏ အဓိက စိန္ေခၚပြဲအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထုိးသတ္သည့္ ေအာင္လအန္ဆန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား ဟာစီ ဂါဝါတုိ႔ပြဲစဥ္တြင္ ေအာင္လအန္ဆန္က ပညာစုံ ထုတ္သုံးယွဥ္ၿပိဳင္ထုိးသတ္ၿပီး ငါးခ်ီေျမာက္တြင္ ဟာစီဂါဝါကုိ အလဲထုိး အႏုိင္ယူခဲ့သည္။

အဆုိပါပြဲႀကီးတြင္ MMA ပြဲစဥ္ေပါင္း၁ဝ ပြဲပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ထုိးသတ္ခဲ့သည္။ ပြဲစဥ္(၁)အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထုိးသတ္ေသာ LIGHTWEIGHT ပြဲစဥ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား ELLIOT COMPTONႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား MATTHEW SEMPERတုိ႔ပြဲစဥ္၌ ELLIOT COMPTON က အႏုိင္ရရွိသည္။ ပြဲစဥ္(၂)ျဖစ္သည့္ FLYWEIGHT ပြဲတြင္ မုိက္႐ုိင္း(ျမန္မာ)ႏွင့္ ေစာဒါဝိတ္ (ျမန္မာ) တုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ထုိးသတ္ရာ၌ မုိက္႐ုိင္းက အႏုိင္ရၿပီး ပြဲစဥ္(၃)ျဖစ္သည့္ SUPER SERIES ပြဲတြင္  ထိုင္းႏုိင္ငံသား TUKKATATONG PETPAYATHAIႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသား MEHDI ZATOUT တုိ႔ ထုိးသတ္ရာ TUKKATATONG PETPAYATHAIက အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ပြဲစဥ္(၄) ျဖစ္ သည့္ STRAWWEIGHT ပြဲတြင္ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံသား JEREMY MIADO ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသား KRITSADA KONGSRICHAI တုိ႔ ထုိးသတ္ရာတြင္KRITSADA KONGSRICHAI က အႏုိင္ရ ရွိခဲ့သည္။ ပြဲစဥ္(၅)ျဖစ္သည့္ BANTAMWEIGHT ပြဲတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား  CHEN LEI ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံသား AHMAD QAIS JASOOR တုိ႔ထုိးသတ္ရာတြင္ CHEN LEI က အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ပြဲစဥ္(၆)ျဖစ္သည့္ FEATHER WEIGHTပြဲတြင္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံသား RAFAEL NUNES ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား TETSUYA YAMADA တုိ႔ TETSUYA YAMADA ထုိးသတ္ရာတြင္ ကအႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ပြဲစဥ္(၇)ျဖစ္သည့္ FEATHERWEIGHT ပြဲတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသား SAGETD AO PETPAYATHAI ႏွင့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား MA JIA WEN တုိ႔ ထုိးသတ္ရာတြင္ SAGETDAO PETPAYATHAIက အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ပြဲစဥ္(၈)ျဖစ္သည့္ Super Series Kickboxing ပြဲတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသား SORGRAW PETCHY INDEE ACADEMYႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသား SAMY SANAတုိ႔ ထုိးသတ္ရာတြင္ SO RGRAW PETCHYINDEE -ACADEMYက အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ပြဲစဥ္(၉)ျဖစ္သည့္ BANTAM WEIGHTပြဲ တြင္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဂူအမ္ႏုိင္ငံသား LEANDRO ISSA တုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထုိးသတ္ခဲ့ရာတြင္ LEANDRO ISSA က အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

၄င္းပြဲႀကီး၏ အဓိကပြဲစဥ္အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထုိးသတ္ေသာ ONE MIDDLE WEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP ပြဲတြင္ ေအာင္လအန္ဆန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား ဟာစီဂါဝါတ႔ုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုး သတ္ခဲ့ရာ ႏွစ္ဦးစလုံးမွာ လက္ရည္ ညီေနျခင္း ေၾကာင့္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အလဲထုိးအႏုိင္ယူရန္ ပညာစုံ ထုတ္သုံးၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ ထုိးသတ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ဦးစလုံးမွာလည္း အႏုိင္ရရွိရန္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထုိးသတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာမ်ားစြာရရွိခဲ့သည္။ ယင္းပြဲ၏ ငါးခ်ီအေရာက္တြင္ ေအာင္လ၏ ထိုးခ်က္ကုိ ဟာစီဂါဝါမွာ ေတာင့္မခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေအာင္လအန္ဆန္က ဟာစီဂါဝါကုိအလဲ ထုိးၿပီး အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

MWD

အမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၃၀
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီ ၃၀ မိနစ္ခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္၊ မႈခင္းစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အမ္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ သတင္းအရ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ အမ္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ဥ္းေတာ႐ြာေန ဦးေအာင္ေဝ(၄၂)ႏွစ္၏ ေနအိမ္အား ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ရာ ေနအိမ္၌ ဦးေအာင္ေဝ အား ဝက္ဝံအ႐ိုး(၂)ပိႆာ၊ လိပ္ခြံ(၉)ခု၊ သင္းေခြခ်ပ္(ခြံ)(၈၀)သား၊ ေတာဝက္(အစြယ္/အံ) (၆၀)သား၊ ဝက္ဝံအစြယ္(၁၅)ခု၊ ဝက္ဝံေခါင္း(၁)ခု၊ ေတာင္ဆိတ္ဂ်ိဳ(၁)စုံ၊ ေျပာင္ဂ်ိဳ(၅)ခု၊ ဆတ္ဂ်ိဳ (၇)ခု၊ ေတာဝက္သည္းေျခ(၅)ခု၊ ေတာေၾကာင္(အစြယ္/အံ)(၁၀)သားခန္႔တို႔ႏွင့္အတူ ေတြ႕ရွိ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎အား အမ္းၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၆၀/၂၀၁၈၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္း နယ္မ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၄၀(က)/၄၁(က)ျဖင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ရဲဇာနည္

အမ်းမြို့နယ်တွင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများ ဖမ်းဆီးရမိ
နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၃၀
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီ ၃၀ မိနစ်ချိန် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၊ မှုခင်းစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးအဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အမ်းမြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ မြို့နယ်သစ်တော ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် သတင်းအရ သက်သေများနှင့်အတူ အမ်း မြို့နယ်၊ ပျဉ်းတောရွာနေ ဦးအောင်ဝေ(၄၂)နှစ်၏ နေအိမ်အား ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာ နေအိမ်၌ ဦးအောင်ဝေ အား ဝက်ဝံအရိုး(၂)ပိဿာ၊ လိပ်ခွံ(၉)ခု၊ သင်းခွေချပ်(ခွံ)(၈၀)သား၊ တောဝက်(အစွယ်/အံ) (၆၀)သား၊ ဝက်ဝံအစွယ်(၁၅)ခု၊ ဝက်ဝံခေါင်း(၁)ခု၊ တောင်ဆိတ်ဂျို(၁)စုံ၊ ပြောင်ဂျို(၅)ခု၊ ဆတ်ဂျို (၇)ခု၊ တောဝက်သည်းခြေ(၅)ခု၊ တောကြောင်(အစွယ်/အံ)(၁၀)သားခန့်တို့နှင့်အတူ တွေ့ရှိ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သောကြောင့် ၎င်းအား အမ်းမြို့မရဲစခန်း (ပ)၆၀/၂၀၁၈၊ ဇီဝမျိုးစုံကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်း နယ်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၄၀(က)/၄၁(က)ဖြင့် အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

ေအာင္လအန္ဆန္သုိ႔ . . . အိတ္ဖြင့္ေပးစာ သုိ႔/ ေအာင္လအန္ဆန္း မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းႏွင့္ လုိက္ဟဲဗီး၀ိတ္ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ

ေအာင္လအန္ဆန္သုိ႔ . . . အိတ္ဖြင့္ေပးစာ သုိ႔/ ေအာင္လအန္ဆန္း မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းႏွင့္ လုိက္ဟဲဗီး၀ိတ္ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ

One Championship Mix Martial Arts Event ကုိေအာင္လခင္ဗ်ား . . . ဒီေန႔ညေနဆုိရင္ ခင္ဗ်ားဟာ ဂ်ပန္ကစားသမား ကင္န္ ဟာဆဲဂါ၀ါနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သု၀ဏၰ မုိးလံုေလလံု အားကစားကြင္းမွာ မစ္ဒယ္၀ိတ္ေရႊခါးပတ္ကာကြယ္ပြဲကုိ ထုိးသတ္ရေတာ့မယ္ဆုိတာ လြန္ခဲ့တဲ့ (၂)လေလာက္ ကတည္းက ေၾကညာထားလုိ႔ ပရိသတ္အားလံုးသိႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အိတ္ဖြင့္ေပးစာအေနနဲ႔ ကုိေအာင္လ ဆီကုိေပးပုိ႔ရတဲ့ကိစၥကုိမေျပာခင္မွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္အရင္ဆံုးမိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ေမာင္ဖုိးကြန္႔လုိ႔ေခၚပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၃)ႏွစ္ေလာက္က Forever အားကစား ဂ်ာနယ္စတင္ ထုတ္ေ၀တဲ့အခ်ိန္မွာ Proof Reader လုိ႔ေခၚတဲ့ စာျပင္သမားအျဖစ္ မီဒီယာလမ္းေၾကာင္းေပၚ ကုိစတင္ေရာက္လာခဲ့သူပါ။ အားကစားကုိ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးသလုိ စာေရးစာဖတ္ လုပ္ရတာကုိလည္း ၀ါသနာ ႀကီးတာေၾကာင့္ ဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ကုိယ့္ရဲ႕စာေတြျမင္ေတြ႔ခြင့္ရဖုိ႔ ၀ါရင့္ ၀ါႏု ဆရာေတြရဲ႕ နည္းနာနိႆယ ေတြကုိ ဆည္းပူးေလ့လာၿပီး အားကစားကေလာင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖုိ႔ ႀကိဳးစားရင္း ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ တုိက္ဆုိင္လုိ႔ စာေရးခြင့္ရတဲ့မီဒီယာသမား ျဖစ္ခြင့္ရလာခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းကေန ခုခ်ိန္အထိ ဒီအလုပ္ကုိ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ လုပ္ခဲ့ၿပီး ခုခ်ိန္မွာေတာ့ အားကစားနဲ႔ဆုိင္တဲ့ စာတုိေပစေတြေရး၊ သိထားျမင္ထားတာေတြကုိ ေရဒီယုိ FM ေတြရဲ႕ တခ်ိဳ႕ေသာအားကစားအစိအစဥ္ေတြမွာ ေဆြးေႏြးၿပီး ဘ၀ကုိ ရပ္တည္ေနတဲ့ သာမန္မီဒီယာသမားတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကုိေအာင္လခင္ဗ်ား . . . အခု ကၽြန္ေတာ္က ခင္ဗ်ားဆီကုိ စာတစ္တန္ေပတစ္တန္လုပ္ရတာဟာ ခင္ဗ်ား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေနတဲ့ Mix Martial Arts ၿပိဳင္ပြဲေတြကုိေ၀ဖန္ဖုိ႔မဟုတ္ဘူးလုိ႔ အရင္ဆံုးေျပာပါရေစ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အားကစားမီဒီယာသမား ဒါမွမဟုတ္ အားကစားကေလာင္ရွင္ လုိ႔ ကုိယ့္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းကုိ တံဆိပ္ ကပ္ထားေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ အားကစားနည္းေတြထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္အထူးျပဳေရးသားသံုးသပ္ေနတဲ့ အားကစားက “ေဘာလံုး” ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္ခံပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အားကစားဖက္အပုိင္းမွာ အေတာ္ကုိ ဗဟုသုတ နည္းတဲ့သူတစ္ေယာက္ဆုိတာ၀န္ခံပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကေလာင္ရွင္အေနနဲ႔ စတင္တဲ့အခ်ိန္ကတည္းက ခုခ်ိန္အထိ ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွမေ၀ဖန္ခဲ့ပါဘူး။


လူတစ္ေယာက္ဟာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ လြတ္လပ္စြာ ႏွစ္သက္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိတယ္ဆုိတာ လက္ခံလုိ႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့စာ ကုိ ဖတ္ၿပီး အျပစ္ေျပာသူေတြ၊ ဆဲေရးၾကသူေတြ၊ ၿပီးေအာင္မဖတ္ခင္ဘဲ အဓိပၸါယ္ေကာက္လြဲၿပီး က်ိန္ဆဲတဲ့လူေတြ ဆုိတာ ကြန္တိန္နာနဲ႔ထည့္ရင္ေတာင္ အလံုး(၂၀)ေလာက္မွ ဆန္႔ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ လြတ္လပ္စြာ မႀကိဳက္ခြင့္ရွိတာေၾကာင့္ ဘယ္ေတာ့မွ တုန္႔ျပန္ခဲ့တာမ်ိဳးမရွိဖူးခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ တျခား လူ ကုိ ကၽြန္ေတာ္အျပစ္တင္ပါေတာ့မယ္ . . . တကယ္ေတာ့ အခုအခ်ိန္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ေဘာလံုးအားကစားနည္းရဲ႕ အဆင့္အျမင့္ဆံုးၿပိုင္ ပြဲႀကီးက်င္းပေနခ်ိန္ျဖစ္တာနဲ႔အညီ အလုပ္အမ်ားဆံုးအခ်ိန္လည္းျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ Spirit Of A Warrior ဆုိတဲ့ Event အေၾကာင္းကုိ အေပၚယံေလာက္ပဲသိထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အားကစားကုိလည္း မကၽြမ္းက်င္၊ မီဒီယာသမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေ၀ဖန္ေရးနဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ ထုတ္မလုိ႔လားဆုိေတာ့လည္းမဟုတ္ျပန္ရင္ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က ခင္ဗ်ားဆီစာေရးရမွာ လဲဆုိတဲ့ေမးခြန္းကုိ ခင္ဗ်ားကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေမးေနမယ္ထင္တယ္။


ကၽြန္ေတာ္က ဇာတ္ေၾကာင္းစံုကို သိေစခ်င္လုိ႔ နိဒါန္းပ်ိဳးေနတာပါ။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ေ၀ါဟာရတစ္ခုတည္းနဲ႔ ျပည့္စံုပါတယ္။ ခင္ဗ်ား ကုိအျပစ္တင္ခ်င္လုိ႔ပါပဲ . . . ျမန္မာ့စပါးအံုးလုိ႔ေခၚတဲ့ ကုိေအာင္လေရ . . . Spirit Of A Warrior ၿပိဳင္ပြဲအႀကိဳ သတင္းစာရွင္းပြဲကုိ ကၽြန္ေတာ္မေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတုန္းက ေျပာခဲ့တဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕အေျဖကုိမေက်နပ္လုိ႔ပါ။ “ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့ ကုလားကားၾကည့္ရသလိုမ်ိဳး ထုိးသတ္မွာပါ အားလုံးၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေအာင္ အၾကာႀကီး ထိုးသတ္ေပး သြားမွာပါ” ဆုိတဲ့စကားကုိ ခင္ဗ်ားေျပာသြားခဲ့တယ္။ အဲဒီစကားဘယ္ကေနလာသလဲ ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။ ဘယ္လုိ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္လဲဆုိတာလဲသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ၿပိဳင္ပဲြတစ္ပြဲကုိ စိတ္ခံစားခ်က္ ဦးစားေပးျဖတ္သန္းဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ အတြက္ ခင္ဗ်ားဟာ မုိက္မဲလြန္းတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္အျပစ္တင္ ခ်င္မိတယ္။ ဒီစကားရဲ႕ အစက ခင္ဗ်ား အလက္ဇန္းဒါးမာခ်ာဒုိ၊ အလိန္းဂါလာနီ တုိ႔ကုိ ပထမအခ်ီမွာ ႏုိင္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ ပြဲခ်ိန္တုိလြန္းတယ္ဆုိၿပီး ေအာ္ဟစ္ေနသူေတြ၊ လုပ္ပြဲႀကီးလုိ႔ စြပ္စြဲေနသူေတြ၊ ခ်ည္ၿပီးတုပ္ၿပီးရုိက္တာပါ လုိ႔ ရိသဲ့သဲ့အေျပာေတြကုိ ခင္ဗ်ားျပန္ျမင္မွာ ျပန္ၾကားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ဒီပြဲကုိေတာ့ ပရိသတ္ေက်နပ္ေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲၿပီးမွ အႏုိင္ထုိးမယ္ဆုိတဲ့သေဘာေပါ့။ ကုိေအာင္လေရ . . . ခင္ဗ်ားက ပရုိလုိ႔ေခၚတဲ့ ဆုေၾကးစား အားကစားသမားတစ္ေယာက္ပါ။ ပရုိရဲ႕ အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈ၊ ပရုိဆန္တဲ့ေလ့က်င့္မႈ၊ ပရုိေတြအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ က်င့္၀တ္ေတြ ဒါေတြရဲ႕ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔အညီ ေနႏုိင္တဲ့ ပရိုေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ။ ၿပိဳင္ပြဲကလည္း Pro အားကစားပီပီ မညွာတမ္း၊ ေနာက္မဆုတ္တမ္း အစြမ္းကုန္ၾကဲရ မယ့္ပြဲပါ။ ကုိယ္ခံပညာၿပိဳင္ပြဲျဖစ္လုိ႔ ရုပ္ပုိင္းထိခုိက္မႈ အေသးဆံုးကေန အႀကီးဆံုး ရဖုိ႔အခြင့္အေရးရွိသလုိ အခန္႔မသင့္ရင္ ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္း နဲ႔ အသက္ကုိပါ ရန္ရွာႏုိင္တယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိလူၿပိန္း ေတြထက္ ခင္ဗ်ားအဆေပါင္းမ်ားစြာနားလည္ပါတယ္။ ပရိသတ္က ဒီလုိျဖစ္ေစခ်င္လုိ႔ သူတုိ႔ အလုိလုိက္ၿပီး အခ်ိန္ဆြဲၿပီးထုိးမယ္၊ ပြဲၾကည့္ရတာတန္ေအာင္ အနစ္နာခံမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ကူးကုိ ဘာျဖစ္လုိ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခ်င္ရတာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာ အားကစားအဆင့္အတန္း မျမင့္မားတဲ့ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ေခတ္ေနာက္က်န္ခဲ့မႈ အသိပညာ အတတ္ပညာ မျပည့္စံုမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတုန္းဆုိတာ ခင္ဗ်ားသိပါတယ္။

ဒီလုိလူေတြထဲမွာ Pro ဒါမွမဟုတ္ ဆုေၾကးစား ဆုိတဲ့ အဆင့္အတန္းရဲ႕ တာ၀န္ေတြ၊ က်င့္၀တ္ေတြ၊ သိကၡာတရားနဲ႔ ပညာရပ္အေပၚ ခံစားသိရွိမႈေတြ ကုိ ရထားတဲ့လူဆုိတာ အရမ္းနည္းပါးတဲ့ ပမာဏပဲရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ အားကစားၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အေျခအေနကုိမသိသလုိ သိဖုိ႔လည္းမႀကိဳးစားတတ္ပါဘူး။ ဒီၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းကုိ မသိဘဲ ပိုထုိးႏုိင္တဲ့လူအႏုိင္ ဆုိတဲ့ ကုိယ္ပုိင္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကုိယ့္ဟာကိုယ္ ဒုိင္ခန္႔ထားတဲ့လူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ ခင္ဗ်ား ႏွစ္နဲ႔ခ်ီေလ့က်င့္ၿပီးမွ အခုလုိ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အင္အားနဲ႔ ႀကံ့ခိုင္မႈေတြ ရလာတာဆုိတာကုိ နားမလည္ဘဲ တီဗြီေရွ႕မွာ ၃ နာရီေလာက္ထုိင္ေစာင့္ ၿပီးေတာ့ (၃)မိနစ္ေလာက္နဲ႔ပြဲသိမ္းသြားေတာ့ ဒါဟာလုပ္ ပြဲႀကီးပါကြာ ဆုိၿပီး အားမနာစတမ္း ဆဲဆုိေနတဲ့လူေတြေနတဲ့ တုိင္းျပည္ပါ။ ပရုိတစ္ေယာက္အတြက္အေရးအႀကီးဆံုးက Victory ဆုိတဲ့ ေအာင္ပြဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ဖူးပါတယ္။ ပရိသတ္ ဒါမွမဟုတ္ Fans လို႔ေတာ့ တစ္ခါမွ မၾကားဖူးပါဘူး။ နားမလည္မႈေတြကုိ နားလည္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ၿပီး ဆရာႀကီးေလသံနဲ႔ ေ၀ဖန္မႈေတြေၾကာင့္ခင္ဗ်ား မုိက္ရူးရဲစိတ္နဲ႔ ၿပိဳင္ဖက္ကုိရင္ဆုိင္ဖုိ႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာ ဆုိရင္ ခင္ဗ်ားေလာက္မုိက္မဲတဲ့ ပရိုအားကစားသမားရွိပါဦးမလားေလ။ ေမ့ထားလုိက္ပါ အျမန္ဆံုးပြဲသိမ္းနုိင္ရင္ အျမန္ဆံုးခင္ဗ်ား လံုၿခံဳမႈရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားထုိးခဲ့တာ လုပ္ပြဲတုိ႔၊ မတန္ဘူးတုိ႔ ေျပာေနဆဲေနတဲ့ လူေတြလည္း ဘာမွန္းေရေရရာရာမသိခင္ တျခားလူေတြေအာင္ပြဲခံခ်ိန္မွာ သူတုိ႔လုိက္ေယာင္ၾကဦးမွာပါ။ ေသခ်ာပါတယ္ ကုိေအာင္လေရ ဒါကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက ေလထုိးေလေလ်ာ္ ဆရာႀကီးေတြရဲ႕ ေဖာ္ျမဴလာပဲေလ . . .

ေမာင္ဖုိးကြန္႔

29-6-2018

Fox Sports Asia

ရန္ကုန္မွမူးယစ္ေဆးဝါးသယ္ေဆာင္လာသူအားပုသိမ္တြင္ဖမ္းမိ


ပုသိမ္ ဇြန္၂၉ရက္

ရန္ကုန္မွ ပုသိမ္သို့ေျပးဆြဲလာေသာကံထူးေအာင္ခရီးသည္တင္ကားေပၚတြင္ မူးရစ္ေဆးဝါးမ်ားသယ္ေဆာင္လာသည္ဟုသတင္းအရ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဇြန္လ၂၉ရက္ေနနံနက္၁နာရီအခ်ိန္ကမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားေရာင္းခ်ရန္ ေရာက္လာေသာလူငယ္၃ဦးကို ပုသိမ္တြင္ဖမ္းမိခဲ့ေျကာင္း ဧရာဝတီတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ့မွဴးရံုးထံမွသိရသည္

ပုသိမ္ခရုိင္မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအုပ္သင္းေအာင္ေအာင္မ်ိဳး နွင့္မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပုသိမ္ျမိဳ႕မရဲစခန္းမွနယ္ထိန္းေခါင္းေဆာင္ရဲအုပ္ျမင့္ထြန္းနိင္ႏွင့္
နယ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္
မူးယစ္သတင္းအရေစာင့္စိုင္းစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္

တရားခံ သံုးဦးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး လိွူင္သာယာ ျမိဳ့နယ္ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္ အင္းဝလမ္း တြင္ေနထိုင္ျကသူမ်ားျဖစ္ျပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ရွိသူ နိုင္မင္း ေအာင္ ေခၚ ထက္ထက္  ခ်စ္ကိုဦးခ ေခၚ ဖိုးခ်စ္ ႏွင့္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ရွိသူ ဆန္းထူးေအာင္ ေခၚ အရိုး တို့ ၃ ဦးအား ကာလတန္ဘိုး က်ပ္ ကိုးသိန္းခန့္ တန္ဘိုးရွိ WY စာတန္းပါ လိေမၼာ္ေရာင္ စိတ္ႀကြေဆးျပား ၁၈၀ ႏွင့္ အတူ ဖမ္းဆီး ရမိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ့မွဴးရံုး မွဒုတိယရဲမွဴးျကီးခင္ေမာင္လတ္ထံမွသိရသည္

"ရန္ကုန္ကေန ပုသိမ္ကိုလာတဲ့ ကံထူးေအာင္ ခရီးသည္တင္ကားမွာ မူးယစ္ေဆးေတြသယ္ေဆာင္လာတယ္သတင္းရလို့ေစာင့္ဖမ္းေနျကတာ ပုသိမ္ၿမိဳ့ အမွတ္ ၁၅ ရပ္ကြက္ ျမက္တိုကားမွတ္တိုင္္အေရာက္မွာ ကားေပၚကဆင္းလာခ်ိန္ စစ္ေဆးေတြ့ရွိခဲ့တာပါ သူတို့သံုးေယာက္ကဝယ္လာျပီး ပုသိမ္မွာတစ္ဆင့္ျပန္ေရာင္းခ်ဖို့ယူေဆာင္လာတယ္လို့သိရတယ္"ဟု ဧရာဝတီတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ့မွဴးရံုး မွဒုတိယရဲမွဴးျကီးခင္ေမာင္လတ္ကတိုင္းဧရာကိုေျပာသည္

လက္ရွိတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ့မ ရဲစခန္းမွ မူးယစ္ေဆး ႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ ေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ က/၂၁ ျဖင့္ အမွုူ ဖြင့္စစ္ေဆးအေရးယူထားလ်က္ရွိသည္


သတင္းေထာက္=ေရႊရည္ဝင္း

ပုသိမ္ျမဳိ့တြင္ အိမ္ေဖာ္အမ်ိဴးသမီးတစ္ဦးအား ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းသျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမူ့ျပဳလုပ္


ပုသိမ္ ဇြန္လ ၂၉ရက္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး ပုသိမ္ျမိဳ့ အမွတ္(၆)ရပ္ကြပ္တြင္ ေရၾကည္ျမိဳ့နယ္ ဓာတ္ေတာ္ကုန္းေက်းရြာ မွ အိမ္ေဖာ္အလုပ္လာေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သူအသက္(၁၉)ႏွစ္ခန့္ ရွိသည့္ မေနာ္ေဘြဒီးဝါးအား အိမ္ရွင္ မ်ားမွ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခဲ့ျကသျဖင့္ ဇြန္လ၂၈ရက္ေန့တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ့မ်ားမွ ဖမ္းဆီးအေရးယူလိုက္ေျကာင္း သတင္းရ ရွိသည္။

ပုသိမ္ျမိဳ့ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္ တေဂါင္းဘုရားလမ္း အိမ္အမွတ္ ၁၁/ကတြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Design King အထည္ဆိုင္ပိုင္ရွင္လင္မယားႏွင့္အလုပ္သမား အမ်ိဴးသားတစ္ဦးက ႏွိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္းဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီးရဲတပ္ဖြဲရံုး မွသိရသည္။

တရားလို ျဖစ္သူ အိမ္ေဖာ္အမ်ိဴးသမီးမွာ အသက္(၁၉)ႏွစ္သာရွိျပီးအဆိုပါအိမ္တြင္ ၂ႏွစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း တရားခံျဖစ္သူ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ကိုထက္လင္းေသာ္မွာအသက္(၂၉)ႏွစ္ ျဖစ္ျပီး မဇင္မင္းသူ မွာအသက္(၂၈)ႏွစ္ ဆိုင္အလုပ္သမားကိုေအာင္ေအာင္က အသက္(၂၁)ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတရားခံမ်ားအား ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးေနေျကာင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီးရဲတပ္ဖြဲ ့မွဴးရံုးမွ ဒုတိယရဲမွဴးၾကီး ခင္ေမာင္လတ္ကေျပာသည္။

"အိမ္ေဖာ္ေကာင္မေလးက အဲအိမ္မွာအလုပ္လုပ္ေနတာ ၂ႏွစ္ရွိျပီ ႏွိပ္စက္တာေတြမ်ားလာေတာ့ ထြက္ေျပးလာျပီးပတ္ဝန္းက်င္ကိုအကူအညီေတာင္းျပီး မိဘေတြကိုဆက္သြယ္ျပီး ခုလို အမူဖြင့္လာတိုင္ျကားခဲ့တာပါ"ဟု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီးရဲတပ္ဖြဲ ့မွဴးရံုးမွ ဒုတိယရဲမွဴးျကီး ခင္ေမာင္လတ္ကတိုင္းဧရာကို ေျပာသည္။

အိမ္ရွင္မ်ားက ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခဲ့သည့္အတြက္ ဝဲဘက္ ေပါင္ညိဳမဲဒဏ္ယာ၊ ယာဒူးေခါင္း ညိွမဲဒဏ္ရာ ဝဲနံေစာင္းညိွမဲဒဏ္ယာ၊ ဝဲဘက္ႏွူတ္ခမ္းအေပၚေပါက္ျပဲဒဏ္ရာ အမာရြတ္ (၄)ခုရွိ ၊ဝဲ/ယာပါးနာက်င္ဒဏ္ရာ ယာလက္ေမာင္း ဝဲႏို ့အံုေပၚ ယာလက္ဖ်ံေပၚ ယာပါးေပၚမီးပူျဖင့္ထိုးထားေသာအမာရြတ္ေဟာင္းမ်ားရ ရွိခဲ့ေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ့မ်ား၏စစ္ေဆးခ်က္အရသိရသည္။

လက္ရွိတြင္အိမ္ေဖာ္အမ်ိဴးသမီးအား ပုသိမ္ေဆးရံုျကီးသို့ရဲေဆးစာႏွင့္အတူ  သြားေရာက္ပို့ေဆာင္ထားျပီးတရားခံသံုးဦးအား ပုသိမ္နယ္ေျမရဲစခန္းမွဖမ္းဆီးကာ (ပ) ၂၉၇/ ၂၀၁၈ ရာဇသတ္ျကီးဥပေဒပုဒ္မ -၃၅၄/၃၂၄/၃၂၃/၂၉၄/၅၀၀/၁၀၄တို့ျဖင့္အမူ့ဖြင့္အေရးယူထားလ်က္ရွိေျကာင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး ရဲတပ္ဖြဲ့မွဴးရံုးထံမွသိရသည္။

သတင္းေထာက္ =ေရႊရည္ဝင္း
ဓာတ္ပံု-ေရႊဘို၀ဠာ

ခ်န္ပီယံခါးပတ္ ကာကြယ္ပြဲအတြက္ အေကာင္းဆုံး ကစားသမားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်င္သည့္ မစ္ဒယ္ဝိတ္ႏွင့္ လုိက္ဟဲဗီးဝိတ္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ ေအာင္လအန္ဆန္

ခ်န္ပီယံခါးပတ္ ကာကြယ္ပြဲအတြက္ အေကာင္းဆုံး ကစားသမားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်င္သည့္ မစ္ဒယ္ဝိတ္ႏွင့္ လုိက္ဟဲဗီးဝိတ္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ ေအာင္လအန္ဆန္

မၾကာမီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သုဝဏၰ မုိးလုံေလလုံ အားကစား႐ုံ၌ စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ONE Championship မွ က်င္းပမည့္ ONE:SPIRIT OF A WARRIOR MMA ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အဓိက စိန္ေခၚပြဲအျဖစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား Ken Hasegawa ႏွင့္ မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ခ်န္ပီယံ ကာကြယ္ပဲြ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား ေအာင္လအန္ဆန္ အေနျဖင့္ အႏုိင္ရရွိရန္ ျပင္ဆင္ထားပုံႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ MMA ကစားသမား တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျဖတ္သန္းရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ သိရွိေစရန္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေအာင္လအန္ဆန္အေနနဲ႔ Ken ၿပိဳင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ယူၿပီး ျပင္ဆင္ထားလဲ။ အလဲထုိး အႏုိင္ယူဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားတာကုိ ေျပာျပေပးပါဦး။

Ken နဲ႔ယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ့္ ပြဲစဥ္အတြက္ အခ်ိန္ကုိးပတ္ယူၿပီး ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ ထားပါတယ္။ အဲဒီကာလအတြင္း ေလ့က်င့္ ျပင္ဆင္တဲ့အခါ ေန႔စဥ္ ေန႔ညမေရြး ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ ထားပါတယ္။ Ken က ဂ်ပန္ဂ်ဴဂ်စ္ဆုနဲ႔ ဂ်ဴဒုိကုိ ကြၽမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္တဲ့ တုိက္ခုိက္ေရး သမားေကာင္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူ႔ကုိ အလဲထုိး အႏုိင္ယူဖုိ႔ အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့သူ႔ကုိ အလဲထုိး အႏုိင္ယူဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္မွာ Plan ရွိပါတယ္။ အဲဒီ Plan ကုိအသုံးျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ႔ အလဲထုိး အႏုိင္ယူမွာပါ။

ေအာင္လအန္ဆန္ အေနနဲ႔ အခုယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ Ken နဲ႔ပြဲမွာလည္း အရင္က ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ပြဲေတြလုိပဲ ပြဲသိမ္းျမန္စြာနဲ႔ အႏုိင္ယူဦးမွာလား။

Ken က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အေကာင္းဆုံး တုိက္ခုိက္ေရး သမားေတြ စာရင္းထဲမွာ တစ္ဦး ပါဝင္တာေၾကာင့္ သူ႔ကုိ အရင္ပြဲေတြက ၿပိဳင္ဘက္ေတြလုိ ပြဲစၿပီးမိနစ္ အနည္းငယ္ အတြင္းမွာ အႏုိင္ယူႏုိင္မယ္လုိ႔ မထင္ထားပါဘူး။ ခက္ခက္ခဲခဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ့္ အေနအထားရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား တုိက္ခုိက္ေရး သမားေတြကလည္း တုိက္ခုိက္ေရး ၿပိဳင္ပြဲေတြကုိ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါ ေတာ္႐ုံေလာက္နဲ႔ အ႐ႈံးမေပးဘူး။ အႏုိင္ရလဒ္ကုိ လုိခ်င္ေနတဲ့ သူေတြပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တုိက္ခုိက္ေရး သမားေတြက အသည္းမာၿပီး အႏုိင္ရလဒ္ရရွိဖုိ႔ ပညာစုံ ထုတ္သုံးၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္တတ္တဲ့ သူေတြပါ။ အခုပြဲက ဒီလုိႏွစ္ႏုိင္ငံ တုိက္ခုိက္ေရး သမားခ်င္းေတြ႕တဲ့ ပြဲျဖစ္တာေၾကာင့္ Ken ကုိလြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ အႏုိင္ယူႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခက္ခက္ခဲခဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးမွ အႏုိင္ရမယ္လုိ႔ မွန္းထားပါတယ္။ Ken ကုိအႏုိင္ရဖုိ႔ သုံးခ်ီေလာက္အထိ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ္လုိ႔ မွန္းထားတယ္။ ပြဲၾကည့္မယ့္ သူေတြအေနနဲ႔ ဒီပဲြကုိ ၾကာၾကာၾကည့္ႏုိင္ဖုိ႔ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ အႏုိင္ရရွိမႈကုိ အဓိကမထားဘဲ ပရိသတ္အႀကိဳက္ ပုံစံယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး Ken ကုိအႏုိင္ယူမွာပါ။

Ken ကိုအႏိုင္ယူဖို႔ ေအာင္လအန္ဆန္ အေနနဲ႔ ယံုၾကည္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ ရွိေနလဲ။

တုိက္ခုိက္ေရး ကစားသမား တစ္ဦးအေနနဲ႔ ပြဲတစ္ပဲြကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ႏုိင္ဖုိ႔ ရာႏႈန္းျပည့္ ယုံၾကည္မႈရွိမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ သင့္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ Ken ကုိအႏုိင္ရဖုိ႔ ရာႏႈန္းျပည့္ ယုံၾကည္မႈရွိလုိ႔ အခုပဲြကုိ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာပါ။ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ပြဲတုိင္းကုိ အႏုိင္ယူဖုိ႔ ယုံၾကည္မႈ ရရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာပါ။

ေအာင္လအန္ဆန္အေနနဲ႔ ခ်န္ပီယံ ခါးပတ္ကာကြယ္ဖုိ႔ အနာဂတ္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ပြဲေတြေရာရွိပါသလား။

အခုယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ ပြဲေတြက ခ်န္ပီယံ ခါးပတ္ကာကြယ္ဖုိ႔ အစအေနနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတာပါ။ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံးဆုိတဲ့ တုိက္ခုိက္ေရး သမားေတြနဲ႔ ခ်န္ပီယံခါးပတ္ ကာကြယ္ပြဲေတြ အမ်ားႀကီး ယွဥ္ၿပိဳင္မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ မစ္ဒယ္ဝိတ္ ခ်န္ပီယံဘြဲ႕ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ စိန္ေခၚပြဲမ်ားစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာပါ။ အဲဒီပြဲေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါ ခက္ခဲမႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိမွာျဖစ္သလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္နဲ႔ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ႏုိင္ပြဲေတြ ရရွိေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာပါ။

ေအာင္လအန္ဆန္ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ MMA သင္တန္းဘယ္ေတာ့ေလာက္ စဖြင့္ျဖစ္မလဲ။

ဒီႏွစ္ကုန္ပုိင္းကစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ MMA သင္တန္းကုိ ဖြင့္လွစ္မွာပါ။ အဲဒီသင္တန္းကေန ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္စားျပဳ MMA ကစားသမားေကာင္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာေအာင္ ေမြးထုတ္ေပးမွာပါ။

ေအာင္လအန္ဆန္ အေနနဲ႔ ေနာက္ပိုင္း MMA ပြဲေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါ ကစားပုံေတြကုိ ေျပာင္းဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိလား။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲေတြယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါ တကယ္ေတာ္ၿပီး ထူးခြၽန္တဲ့ ကစားသမားေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္လုိ႔ ကုိယ္ခံပညာ အစုံကုိ ကစားႏုိင္ေအာင္ ေလ့လာသင္ယူ ထားပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြျဖစ္တဲ့ UFC ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ကစားသမားေကာင္း ေတြနဲ႔လည္း ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ ထားပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြ အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ေနာက္ပုိင္းယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါ အရင္ကနဲ႔ မတူညီတဲ့ ပုံစံေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္တာကုိ ျမင္ရမွာပါ။

ေအာင္လအန္ဆန္ အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ခ်န္ပီယံခါးပတ္ေတြ ရယူဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရွိေသးလား။

ကြၽန္ေတာ္ ေနာက္ထပ္ခ်န္ပီယံ ခါးပတ္ေတြ ထပ္ယူမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ရထားတဲ့ ခ်န္ပီယံ ခါးပတ္ႏွစ္ခုကုိပဲ ကာကြယ္မွာပါ။ ေနာက္ထပ္ ကုိယ္ခႏၶာ အေလးခ်ိန္ အတက္အက်အျပင္ တျခားက႑ မ်ားစြာကုိ ထပ္လုပ္ရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ရထားတဲ့ ခ်န္ပီယံခါးပတ္ ႏွစ္ခုအေပၚ အာ႐ုံမထားႏုိင္မွာ စုိးလုိ႔ ဝိတ္တန္းအသစ္ေတြ ထပ္ယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ရွိတဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္ရဲ႕ပရိသတ္ေတြ အတြက္ စကားလက္ေဆာင္ ရွိရင္ေျပာေပးပါဦး။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခုရယူထားတဲ့ ခ်န္ပီယံဘြဲ႕ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ယူထားတဲ့ ဆုေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ လြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့ သူမ်ားလက္ထဲကုိ ထည့္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တတ္ႏုိင္သမွ် ကာလၾကာရွည္စြာ ႏုိင္ငံနဲ႔ပရိသတ္ေတြ အတြက္ကာကြယ္မွာပါ။ ပရိသတ္ေတြ အေနနဲ႔လည္း ကြၽန္ေတာ့္ကုိ အားျဖစ္ေအာင္လုိ႔ အရင္ကထက္ပုိၿပီး အားေပးၾကပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

MWD

အာဇာနည္ေန႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္တြင္ အမ်ားျပည္သူေလ့လာႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

အာဇာနည္ေန႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္တြင္ အမ်ားျပည္သူေလ့လာႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အေနာက္တိုင္းဗိသုကာဟန္ေရာေႏွာလ်က္  (၂ဝ)ရာစု    ဥေရာပပုံစံျဖင့္  ၁၈ ေပ  အျမင့္ရွိေသာ  ကုန္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္   အမွတ္ ၂၅ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္လမ္း  ဗိုလ္ခ်ဳိ ၁  ရပ္ကြက္   ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ         ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္အား ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္မတိုင္မီ အမ်ားျပည္သူၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
''ဒီႏွစ္မွာလည္း ျပတိုက္အတက္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕အဆိုအမိန္႔ ေတြ၊ ရွားပါးဓာတ္ပုံေတြကို    (၆x၈) ေပ ဆိုင္းဘုတ္ ၂ဝ   စိုက္ထူဖို႔   ျပင္ဆင္ေနပါ တယ္။ မႏွစ္က      လာေရာက္ၾကည့္႐ႈတဲ့ ပရိသတ္မ်ားခဲ့တဲ့အတြက္     အထြက္ လမ္းက်ဥ္းလို႔ အခက္အခဲရွိခဲ့လို႔ ငါးေပ လမ္းကို တစ္ေပခြဲထပ္တိုးခ်ဲ႕ထားပါတယ္။အထြက္ လမ္းဘယ္၊  ညာမွာလည္း  ေျမဖို႔ လုပ္ငန္းနဲ႔      ပန္းအလွစိုက္လုပ္ငန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္   စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ပန္းဥယ်ာဥ္ဌာနနဲ႔   ဇူလိုင္ ၁ဝ ရက္ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ၿပီး  ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုက္ခင္း ကို       သီးသန္႔သြားေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ေျခာက္ေပခြဲေလွကားတစ္ခု ေဖာက္ေနပါ တယ္။ အေပၚထပ္ကို ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ႀကံ့ခိုင္မႈရွိေအာင္နဲ႔    အစည္းအေဝးခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းကိုလည္း ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ ပုံမွန္ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းက ႏွစ္စဥ္ရွိပါတယ္။ အေဆာက္အအုံႀကံ့ခိုင္ မႈကိုဦးစားေပးအေနနဲ႔        ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယဥ္ ေက်းမႈအေမြထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာန ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္''ဟု    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားျပတိုက္မွ       လက္ေထာက္ òန္ၾကားေရးမွဴး      ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။
ဘဲဥပုံသၭာန္ျဖင့္ ေျမ ၂ ဒသမ ၄၂၃ ဧကအက်ယ္ရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျပတိုက္တြင္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္  ေမလမွ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္   ဇူလိုင္လ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုပ္ႀကံခံရသည့္ ေန႔အထိ ထိုအိမ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ က်န္ရစ္သူမိသားစုမွ ဆက္လက္ေနထိုင္ ခဲ့ကာ  ၿခံဝင္းအတြင္းရွိ       ေရကန္တြင္ သားလတ္ျဖစ္သူ ေအာင္ဆန္းလင္း ေရနစ္ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ မည္သူမွဆက္လက္ ေနထိုင္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈဗိမာန္ ဦးစီးဌာနမွ ပထမဆုံးေသာ  òန္ၾကား ေရးဝန္ ဦးသာျမတ္၊   အမ်ဳိးသားျပတိုက္ မွဴးႀကီး ေဒၚညြန္႔ဟန္ႏွင့္ အႀကံေပးအရာရွိ Dr.Niharan Rays  တို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေနအိမ္အား  အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ျပတိုက္အျဖစ္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး  ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န ဝါရီ ၁ ရက္တြင္   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျပတိုက္ကို    စတင္ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ့သည္။ထို႔မတိုင္မီ ၁၉၅၇  ခုႏွစ္     စက္တင္ဘာ ၉   ရက္တြင္      ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ဇနီး  ေဒၚခင္ၾကည္ထံမွ   ပရိ ေဘာဂ ၅၃  မ်ဳိးႏွင့္     အျခားပစၥည္းမ်ား ကို ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္   ျပသရန္ စုေဆာင္းခဲ့သည္။
မူလပိုင္ရွင္  တ႐ုတ္လင္မယားထံမွ ငွားရမ္းေနထိုင္ေသာထိုအိမ္အား အဆိုပါ အိမ္ပိုင္ရွင္ထံမွ စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္အတူ ေငြက်ပ္သုံးေသာင္းျဖင့္ေပးေခ်၍ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ေန႔တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအထိမ္းအမွတ္     ရန္ပုံေငြမွ ရန္ပုံေငြ ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းေရး        အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕က အၿပီးျပတ္ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 ေတာင္ဘက္ကိုမ်က္ႏွာမူ၍  တည္ ေဆာက္ထားေသာ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျပတိုက္အား ၁၉၅၇    ခုႏွစ္တြင္   ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတပ္မွ  မြမ္းမံျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉  ရက္မွ ၂၅ ရက္ ထိ (၁၅)ႏွစ္ေျမာက္    အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္အတူ          ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းျပတိုက္ကို       ေန႔စဥ္အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ ၂ဝဝဝ    ျပည့္ႏွစ္  ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔    အာဇာနည္ေန႔အထိမ္း အမွတ္ႏွင့္အတူ   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျပတိုက္ကို        ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
''မႏွစ္က      အာဇာနည္ေန႔မွာ    ျပည္သူ  သုံးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါတယ္။   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျပတိုက္ကို လာေရာက္ေလ့လာရတာဟာ      သူတုိ႔အတြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမႈလည္း ရရွိသလို     ဝမ္းနည္းမႈလည္းခံစားရ ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာတာ အမ်ားစု ၾကားရပါတယ္။   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဓာတ္ပုံေတြကို    ထိန္းသိမ္းၿပီး အဝတ္အစားေတြကိုလည္း သိပံၸနည္းက်   စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းမႈ အပိုင္းေတြလည္း လုပ္ပါတယ္။    အထိမ္း အမွတ္ျပတိုက္ဆိုေတာ့ ထူးထူးဆန္းဆန္း ျပဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဂုဏ္ျပဳရာ ေရာက္ေအာင္ျပသတဲ့   ျပတိုက္ပဲျဖစ္ပါ တယ္။    အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ထိုင္ေနတဲ့        ေနရာက ေတာင္ဘက္နဲ႔   အေနာက္ဘက္ ကိုျမင္ရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အပန္းေျဖအနားယူ တဲ့ေနရာပါ။   ဒီေနရာမွာထိုင္ရင္း တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ေတြ စဥ္းစားေတြးေခၚခဲ့တဲ့ေနရာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အာဇာနည္ေန႔က ဒီႏွစ္ ဆိုရင္ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ ဆိုေတာ့  လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူက တစ္ႏွစ္ ထက္တစ္ႏွစ္ပိုမ်ားလာတာပါ။ ဒီေနရာမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတာ ဂုဏ္လည္းယူ ပါတယ္။   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ပါးစပ္ကေန ခ်စ္မေန ဘဲ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ လမ္းစဥ္ေတြကို   စိတ္ပါလက္ပါလိုက္နာ က်င့္သုံးၾကပါလို႔ ေျပာလိုပါတယ္''ဟု     ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ တာဝန္ခံ   ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္အား        စတင္ ဝင္ေရာက္ပါက   ဘယ္ဘက္အျခမ္းတြင္ မိသားစုထမင္းစားခန္းရွိၿပီး      မူရင္း အတိုင္း ျပသထား၍ ညာဘက္ျခမ္းတြင္  ဧည့္ခန္းႏွစ္ခန္းရွိကာ     ဗိုလ္ခ်ဳပ္အသုံး ျပဳခဲ့ေသာ ေရဒီယိုႏွင့္ပရိေဘာဂမ်ားကို  ျပသထားသည္။   အေပၚထပ္ေလွကား ဘယ္ဘက္တြင္   ဗိုလ္ခ်ဳပ္အိပ္ခန္းရွိၿပီး  အိပ္ခန္းအတြင္း၌   အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေန႐ူးမွ      ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဂၤလန္သို႔ သြားစဥ္ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္    ကုတ္အက်ႌ ကိုလည္းျပသထားၿပီး     ကပ္လ်က္တြင္         စာၾကည့္ခန္းရွိကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဖတ္႐ႈခဲ့ေသာ  စာအုပ္စာေပမ်ားကို   ျပသထားသည္။ ေလွကားဘယ္ဘက္တြင္   ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏သားသမီးသုံးဦး   အိပ္ခဲ့ေသာခုတင္မ်ား ကို         ျပသထားၿပီး   ေအာင္ဆန္းလင္း  ေက်ာင္းတက္စဥ္က  အသုံးျပဳခဲ့ေသာ  မွတ္စုစာအုပ္ႏွင့္အတူ  ကစားစရာကတ္ မ်ားကို    ျပသထားသည္။   ၿခံဝန္း၏     အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္တြင္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္စိုက္ပ်ဳိးေသာ    စိုက္ခင္းေနရာ ရွိ၍ အမ်ားျပည္သူၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္  ျပသ သြားမည္ျဖစ္သည္။
(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္    အာဇာနည္ေန႔ တြင္   ယခင္ တာဝါလိန္းလမ္းျဖစ္ေသာ    ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္လမ္းရွိ     ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျပတိုက္ကို ဖြင့္လွစ္ျပသသြားမည္ျဖစ္ၿပီး   ဇူလိုင္ ၁၉  ရက္ အာဇာနည္ေန႔ တစ္ရက္ တည္းမဟုတ္ဘဲ တနလၤာေန႔ႏွင့္  ျပန္တမ္း ဝင္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားမွအပ မည္သူမဆို နံနက္  ၉ နာရီမွ ညေန ၄  နာရီခြဲအထိ အခမဲ့ဖြင့္လွစ္ျပသလ်က္ရွိကာ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ားကိုသာ     ဝင္ေၾကးလက္ခံလ်က္ ရွိ၍ အာဇာနည္ေန႔တြင္    အမ်ားျပည္သူ သြားလာေရးလြယ္ကူစြာ ာၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား  ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း  သိရသည္။

သတင္း-သန္းထိုက္(ျမန္​မာ့အလင္​း)ဓာတ္ပုံ-သန္းစိုး

ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ ပညာသင္ႏွစ္ ေျခာက္ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်

ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ ပညာသင္ႏွစ္ ေျခာက္ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်


ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ပညာသင္ႏွစ္ကို ေျခာက္ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ် လိုက္သျဖင့္ ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားကုိ    ငါးႏွစ္ျဖင့္    ဘြဲ႕ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း    ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမတ္လြင္က ေျပာသည္။
''ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵ၊ ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႕   သေဘာ တူညီခ်က္၊ ေခတ္ကာလအေျခအေနမတူညီတဲ့ တကၠသိုလ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝ အရ အထက္အဆင့္ဆင့္ကိုတင္ျပၿပီး   ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ရဲ႕ ပညာသင္ႏွစ္ကို ေျခာက္ႏွစ္ကေန ငါးႏွစ္ကုိ   ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ရတာပါ။    ဒီလိုေလွ်ာ့ခ် လိုက္ရတာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေလးေတြဟာ ဘြဲ႕ရၿပီးတာနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္   တန္းဝင္လို႔ မရပါဘူး။Seatime     တစ္ႏွစ္ယူရပါေသးတယ္။   ျပန္လာရင္   အရာရွိတန္းမျဖစ္ေသးပါ ဘူး။ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးòန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနကလုပ္တဲ့ လက္မွတ္ေတြရဖို႔  စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရပါေသးတယ္။ စာေမးပြဲကလည္း  တစ္ႀကိမ္နဲ႔မေအာင္ရင္  ႏွစ္ႀကိမ္၊ သုံးႀကိမ္ ေျဖရပါတယ္။ လက္မွတ္ သုံး၊ ေလးမ်ဳိး ရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္ထပ္ကုန္ ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ပညာသင္ႏွစ္ကို   ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေဒါက္တာ ျမတ္လြင္က ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ ပညာသင္ႏွစ္ ေျခာက္ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းကို  အမ်ဳိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ (NEPC) သို႔    တင္ျပ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ၂ဝ၁၈ -၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္အေနျဖင့္  ေက်ာင္းသား  ေက်ာင္းသူ  ၃၂ဝ လက္ခံပညာသင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔တြင္   ေက်ာင္းသား ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊  ေက်ာင္းသူ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဝင္ခြင့္ကို စုစုေပါင္း ရမွတ္ ၄၇ဝ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ဝင္ခြင့္ကို ယခင္က  အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ေခၚယူခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္မွ တိုက္႐ိုက္ေခၚယူမည္ ျဖစ္ၾကာင္း    သိရသည္။                

သတင္း-ျမင့္ေမာင္၊ ဓာတ္ပုံ-တင္စိုး(ျမန္မာ့အလင္း)

ဆြစ္ဇာလန္ကစားသမားႏွစ္ဦး၏ ဒဏ္ေငြကို စိုက္ထုတ္ေပးေဆာင္ရန္ အယ္လ္ေဘးနီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘဏ္အေကာင့္တစ္ခုဖြင့္ခဲ့

ဆြစ္ဇာလန္ကစားသမားႏွစ္ဦး၏ ဒဏ္ေငြကို စိုက္ထုတ္ေပးေဆာင္ရန္ အယ္လ္ေဘးနီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘဏ္အေကာင့္တစ္ခုဖြင့္ခဲ့


၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဖီဖာကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲဝင္ ဆြစ္ဇာလန္အသင္း  ကစားသမားမ်ားျဖစ္သည့္ ရွာကာႏွင့္  ရွာကြီရီတို႔အား ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဖီဖာ)မွ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဒဏ္ေငြအား အယ္ေဘးနီးယား ျပည္သူမ်ားက စိုက္ထုတ္ေပးေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အယ္လ္ေဘးနီးယားႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အီဒီရာမာက ဘဏ္အေကာင့္သစ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အီဒီရာမာသည္ Raiffeisen ဘဏ္တြင္ အေကာင့္သစ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ အေကာင့္၏ အမည္အားDon't Be Afraid of the Eagel ဟု ေပးခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာမာက သူ၏   Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ဖီဖာ၏ အဓိပၸာယ္မရွိေသာ ဒဏ္ေငြျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ ရွာကာႏွင့္ ရွာကြီရီတို႔အတြက္ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းသြားၾကရန္ အယ္လ္ေဘးနီးယား ျပည္သူမ်ားအား တိုက္တြန္းေရးသားခဲ့သည္။
စတုတ္အသင္း ေတာင္ပံကစားသမား ရွာကြီရီႏွင့္ အာဆင္နယ္အသင္း ကြင္းလယ္ကစားသမား ရွာကာတို႔သည္  ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္တြင္ ဆြစ္ဇာလန္အသင္းက ဆားဘီးယားအသင္းအား ႏွစ္ဂုိး-တစ္ဂုိးျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဖီဖာကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စုပြဲစဥ္တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ အသင္းအတြက္ ဂိုးမ်ားသြင္းယူေပးႏုိင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ကာ ဂိုးသြင္းယူၿပီးခ်ိန္တြင္ အယ္လ္ေဘးနီးယား ႏုိင္ငံ၏အလံေတာ္တြင္ ပါဝင္ၿပီး ဆားဘီးယားႏိုင္ငံ၏ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ကာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာခဲ့သည့္ ကိုဆိုဗိုေဒသ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သေကၤတျဖစ္သည့္ ဦးေခါင္း ႏွစ္လံုးရွိသည့္ လင္းယုန္ပံု အား လက္ျဖင့္သ႐ုပ္ေဖာ္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံကမူ ကိုဆိုဗုိ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာမႈကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
ရွာကာႏွင့္ ရွာကြီရီတို႔၏ ေအာင္ပြဲခံမႈပံုစံေၾကာင့္ ဆားဘီးယား ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အဆိုပါ ကစားသမားႏွစ္ဦးကို ဖီဖာသို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီး ဖီဖာက ရွာကာႏွင့္ ရွာကြီရီတို႔အား  အားကစားႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ အျပဳအမူ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပါင္ ၇၆၃၉ ေပါင္စီ ေပးေဆာင္ရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ရွာကာႏွင့္ ရွာကြီရီတို႔သည္ ကိုဆိုဗိုေဒသတြင္ ေနထုိင္သည့္ အယ္လ္ေဘး နီးယားမ်ဳိးႏြယ္ဝင္မ်ားမွ ေမြးဖြားလာခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။
ကိုဆိုဗို  စီးပြားေရးႏွင့္  စက္မႈလုပ္ငန္းဝန္ႀကီး  ဘာဂ်ာရမ္ဟာဆာနီကလည္း  ရွာကာႏွင့္ ရွာကြီရီတို႔အတြက္ သူ၏ တစ္လလစာေငြျဖစ္သည့္ ယူ႐ို ၁၅ဝဝ ကို လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီး ဟာဆာနီက ''ဒီကစားသမားႏွစ္ဦးဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဇာတိမ်ဳိးႏြယ္ကို မေမ့တာေၾကာင့္ အခုလို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရ တာပါ''ဟု ေဒသတြင္းမီဒီယာတစ္ခုသုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့သည္။                                          

ျမန္​မာ့အလင္​း၊ထက္ေအာင္

၂ဝ၁၈ ကမၻာ့ဖလား ႏွင့္ ထူးျခားခ်က္မ်ား

၂ဝ၁၈ ကမၻာ့ဖလား ႏွင့္ ထူးျခားခ်က္မ်ား


က်င္းပေနဆဲ ၂ဝ၁၈ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲကေတာ့ အုပ္စုပြဲေတြၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿပိဳင္ပြဲဟာ အသင္းႀကီးေတြ ရဲ႕    ခက္ခဲ႐ုန္းကန္ခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္    စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းခဲ့သလို   ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာအျခားထူးျခားတဲ့ မွတ္တမ္းေတြလည္း ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အဆိုပါထူးျခားတဲ့မွတ္တမ္းေတြကို ပရိသတ္ေတြေလ့လာႏိုင္ ေစဖို႔ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
အဂၤလန္
ၿပီးခဲ့တဲ့  အုပ္စုပြဲစဥ္ေတြရဲ႕  ဒုတိယေျမာက္ ပြဲစဥ္ေတြမွာ နာမည္ႀကီး အဂၤလန္ဟာ ပနားမားအသင္းကို ေျခစြမ္းျပၿပီး ေျခာက္ဂုိး-တစ္ဂိုးနဲ႔အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါပြဲအႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ေၾကာင့္လည္း အဂၤလန္ဟာ အုပ္စုပြဲစဥ္ေတြ မၿပီးဆံုးခင္မွာတင္ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ေသခ်ာသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဆိုပါပြဲမွာ အဂၤလန္အေနနဲ႔ ပထမပိုင္းမွာတင္ ငါး ဂိုးျပတ္နဲ႔အႏိုင္ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္  ကမၻာ့ ဖလားၿပိဳင္ပြဲရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းမွာ  ပထမပိုင္းအတြင္း  ငါးဂိုးနဲ႔ အထက္    သြင္းယူႏိုင္တဲ့    ပၪမေျမာက္အသင္းအျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့ပါတယ္။
ဟြန္ဒါ
ၿပီးခဲ့တဲ့ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲရဲ႕အုပ္စု ဒုတိယေျမာက္ပြဲစဥ္ ေတြမွာ အုပ္စု (H) အတြင္း ဂ်ပန္နဲ႔ဆီနီေဂါတို႔ဆံုေတြ႕ ခဲ့ရာမွာ ဂ်ပန္တို႔ ႏွစ္ဂိုးစီသေရကစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါပြဲမွာ ဂ်ပန္ဟာ မိနစ္  ၇ဝ ေက်ာ္တဲ့အထိ  ႏွစ္ဂုိး-တစ္ဂိုးနဲ႔ ႐ံႈးနိမ့္ေနခဲ့ေပမယ့္ လည္း ၇၈ မိနစ္မွာေတာ့ လူစားဝင္လာတဲ့ကစားသမား ဟြန္ဒါ ကေခ်ပဂိုးသြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့လို႔  သေရတစ္မွတ္ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဟြန္ဒါဟာ အဆိုပါဂိုး သြင္းယူႏိုင္ခဲ့တာ ေၾကာင့္လည္း သူ႔ရဲ႕ကမၻာ့ဖလား သြင္းဂိုးစုစုေပါင္းဟာ ေလးဂိုး အထိရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါဂိုးအေရအတြက္ဟာ အာရွကစားသမား ေတြအနက္ အမ်ားဆံုး   စံခ်ိန္ လည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ လည္း ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲေတြအတြင္း ကိုး ပြဲကစားၿပီး ေလးဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့တဲ့  ဟြန္ ဒါဟာ  အာရွကစားသမားေတြအနက္ ကမၻာ့ဖလားသြင္းဂိုး အမ်ားဆံုးကစားသမားအျဖစ္လည္း  ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ ပါတယ္။
လူကာကူ
ဘယ္လ္ဂ်ီယံတိုက္စစ္မွဴးလူကာကူကေတာ့ ဒီကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲအတြင္းမွာ ေျခစြမ္းျပေနတဲ့တိုက္စစ္မွဴးတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အဖြင့္ပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ပနားမားနဲ႔ပြဲမွာလည္း ႏွစ္ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့သလို  ဒုတိယပြဲျဖစ္တဲ့ တူနီးရွားနဲ႔ပြဲလည္း ႏွစ္ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့တဲ့အထိ ေျခစြမ္းျပသႏိုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လူကာကူဟာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံကစားသမား ေတြအနက္ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုအတြင္း ေလးဂိုးသြင္းယူ ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးကစားသမားတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြား ခဲ့သလို ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ မာရာဒိုနာက ႏွစ္ပြဲဆက္ ႏွစ္ဂိုးစီ သြင္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုအတြင္း ႏွစ္ပြဲ ဆက္   ႏွစ္ဂိုးစီသြင္းယူႏိုင္တဲ့ ပထမဆံုးကစားသမားအျဖစ္ လည္း မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့ပါတယ္။
အိုေဇးလ္
ဒီကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ နာမည္ႀကီးအသင္းအမ်ားစု ေျခစြမ္းျပႏိုင္ဖို႔ခက္ခက္ခဲခဲ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကရတဲ့နည္းတူ  ဂ်ာမနီ ဟာလည္း ေျခစြမ္းျပႏိုင္ဖို႔ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။ အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာဆိုရင္ ဂ်ာမနီဟာ မကၠဆီကိုအသင္းကိုအေရးနိမ့္ခဲ့ရတဲ့အထိ ႐ုန္းကန္ ခဲ့ရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဂ်ာမနီနည္းျပ ဂ်ိဳခ်င္ေလာဟာ ဆီြဒင္ကိုအႏိုင္ရတဲ့ပြဲမွာ ပြဲထြက္လူစာရင္းကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ၿပီး အဓိကကစားသမားအိုေဇးလ္ကို ပြဲထြက္ စာရင္းကခ်န္လွပ္ခဲ့သလို ပြဲစဥ္တစ္ပြဲလံုးမွာလည္း သံုးစြဲျခင္း မျပဳခဲ့ပါဘူး။   ဒါဟာအိုေဇးလ္အတြက္ေတာ့  လက္ေရြးစင္ ကစားသမားဘဝအတြင္း အဓိကၿပိဳင္ပြဲႀကီးမ်ားမွာ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္  ပြဲထြက္လူစာရင္းက  ခ်န္လွပ္ခံခဲ့ရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ပယ္နယ္တီမ်ားနဲ႔ ကမၻာ့ဖလား
ဒီႏွစ္ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲရဲ႕အထူးျခားဆံုးမွတ္တမ္းတစ္ခု ကေတာ့ ပယ္နယ္တီသတ္မွတ္ခံရမႈစံခ်ိန္တစ္ ရပ္ပဲ    ျဖစ္ပါတယ္။   လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ (ဇြန္ ၂၆ ရက္ ေန႔ညပြဲမ်ားအၿပီး)    ဒီ ကမၻာ့ဖလား   ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပယ္နယ္တီ သတ္မွတ္ခံရမႈ  အႀကိမ္     အေရ အတြက္ဟာ၂၂ႀကိမ္ တိတိ ရွိခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္ ၿပီး     အဆိုပါအႀကိမ္ အေရအတြက္ဟာ ကမၻာ့ ဖလားၿပိဳင္ပြဲေတြ  အနက္ ပယ္နယ္တီ   သတ္မွတ္ခံရမႈ အမ်ားဆံုး    စံခ်ိန္တစ္ရပ္အျဖစ္လည္း  အုပ္စုပြဲစဥ္ေတြမၿပီး ဆံုးခင္မွာ   မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ပါတယ္။   အရင္ကေတာ့  ကမၻာ့ ဖလားၿပိဳင္ပြဲမ်ားအတြင္း ပယ္နယ္တီသတ္မွတ္ခံရမႈအမ်ားဆံုး ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဖလားက ၁၈ ႀကိမ္နဲ႔စံခ်ိန္တင္ ထားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုေတာ့ ဒီႏွစ္ကမၻာ့ဖလားမွာ ပယ္နယ္တီ သတ္မွတ္ခံရမႈစံခ်ိန္ဟာ    အဆိုပါ  ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲကစံခ်ိန္ကို  ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး စံခ်ိန္သစ္တစ္ရပ္ကို  ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မားကြက္ဇ္
မကၠဆီကိုအသင္းဟာ   ဒီႏွစ္ကၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ေျခစြမ္းေကာင္းေတြကို   ျပသႏိုင္ခဲ့တဲ့အသင္း    ျဖစ္ပါတယ္။ မကၠဆီကိုအသင္းဟာ အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ ဂ်ာမနီကိုအႏိုင္ရယူႏိုင္ခဲ့ သလို အဆိုပါပြဲမွာ အသင္းရဲ႕ကပၸတိန္ မားကြက္ဇ္ကို လူစားလဲ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳခဲ့သလို ေတာင္ကိုရီးယားကိုအႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ဒုတိယပြဲမွာလည္း  မားကြက္ဇ္ကို လူစားလဲထပ္မံအသံုးျပဳခဲ့ ပါတယ္။    ဒါေၾကာင့္လည္း  မားကြက္ဇ္ဟာ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲ သမိုင္းေၾကာင္းအတြင္းမွာ  ပြဲအမ်ားဆံုးပါဝင္ကစားခြင့္ရတဲ့ အသင္းကပၸတိန္တစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့ပါတယ္။
အဲလ္ဟတ္ရီ
ဒီႏွစ္ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ     အီဂ်စ္ဟာ      ေျခစြမ္းျပသ ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ အုပ္စုအဆင့္ကေနသာ ၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခဲ့ရ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း  ဒီတစ္ႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့  အီဂ်စ္ အသင္း မွာေတာ့ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ကစား သမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့   အဲလ္ဟတ္ရီဟာ ကစားသမားစာရင္းမွာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဂိုးသမားအဲလ္ဟတ္ဒီဟာ အီဂ်စ္အသင္း ရဲ႕အုပ္စုအဖြင့္ပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ ဥ႐ုေဂြးနဲ႔ပြဲမွာလည္း ပြဲထြက္ကစားသမားတစ္ဦးအျဖစ္   ပါဝင္ခြင့္ရခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အဲလ္ဟတ္ဒီဟာ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲသမိုင္းေၾကာင္းမွာေတာ့ အသက္ႀကီးဆံုးကစားသမား အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့ပါတယ္။
ဟယ္ရီကိန္း
ဒီႏွစ္ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ အဂၤလန္ဟာ ေျခစြမ္းျပၿပီး အုပ္စုပြဲစဥ္ေတြ     မၿပီးဆံုးခင္မွာတင္  ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္ေရာက္ဖို႔ေသခ်ာသြားခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလန္အေနနဲ႔ အခုလို ႏိုင္ပြဲေတြ ရယူႏိုင္ခဲ့တာကလည္း  တိုက္စစ္မွဴးဟယ္ရီကိန္းရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး ဟယ္ရီကိန္းဟာ အဖြင့္ပြဲစဥ္ ျဖစ္တဲ့ တူနီးရွားနဲ႔ပြဲမွာ ႏွစ္ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့သလို ဒုတိယပြဲစဥ္ ျဖစ္တဲ့ ပနားမားနဲ႔ပြဲမွာလည္း ဟက္ထရစ္သြင္းယူႏိုင္ခဲ့တဲ့အထိ ေျခစြမ္းျပသႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဟယ္ရီကိန္းအေနနဲ႔  ပနားမားနဲ႔ပြဲမွာ  ဟက္ထရစ္  သြင္းယူႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဂယ္ရီ လိုင္နီကာက အဂၤလန္အတြက္ ဟက္ထရစ္ဂိုးသြင္းယူေပးႏိုင္ ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲအတြင္း ဟက္ထရစ္သြင္း ယူႏိုင္တဲ့     ပထမဆံုး     အဂၤလန္ကစားသမားအျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့ပါတယ္။      ။

ျမန္​မာ့အလင္​း၊ေ၀မိုးဆက္

ကမၻာ့ဖလားစင္ျမင့္မွာ အေျခတင့္ဖို႔အတြက္ ေျခစြမ္းျပဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ ကမၻာေက်ာ္မ်ား

ကမၻာ့ဖလားစင္ျမင့္မွာ အေျခတင့္ဖို႔အတြက္ ေျခစြမ္းျပဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ ကမၻာေက်ာ္မ်ား

ဒီႏွစ္ကမၻာ့ဖလားမွာ ကမၻာ့အဆင့္ထိပ္ဆုံးမွာရွိေနၾကတဲ့အသင္းေတာ္ေတာ္မ်ားဟာ အုပ္စုအဆင့္က လြတ္ဖုိ႔အတြက္ အျပင္းအထန္ႀကဳိးစား ေနခဲ့ရပါတယ္။ မထင္မွတ္တဲ့အသင္းေတြက ေျခစြမ္းျပတာေတြလည္းပါတာေပါ့။  အခုလိုအသင္းေတြ႐ုန္းကန္ေနသလုိ ထိပ္တန္း ကစား သမားေတြကလည္း သူတုိ႔ရဲ႕အသင္းေတြမွာေျခစြမ္းျပကစားႏုိင္ဖုိ႔ ႐ုန္းကန္ေနရတာေတြရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ကမၻာ့ဖလားမွာေတာ့ ႏုိင္ငံ အသင္းေတြနဲ႔အတူ အေကာင္းဆုံးေျခစြမ္းျပကစားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေနေသးတဲ့ ကစားသမားေတြရွိေနပါတယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံး ကစားသမားဆိုတာဟာ မွန္ေပမယ့္ ကၻာ့ဖလားမွာ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေျခစြမ္းေကာင္းေတြ ျပရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ ကမၻာ့ဖလားစင္ျမင့္ထက္မွာအေျခတင့္ဖုိ႔အတြက္လုိအပ္ေနေသးတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ကစားသမားေတြကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
မက္ဆီ
အာဂ်င္တီးနားအသင္းဟာ  ကမၻာ့ဖလား အုပ္စုအဖြင့္ပြဲစဥ္မွာေတာ့ အုိက္စလန္အသင္းကို တစ္ဂုိးစီသေရက်ခဲ့တယ္။  အထူးသျဖင့္  အဲဒီပြဲ မွာ ကမၻာေက်ာ္ တုိက္စစ္မွဴးမက္ဆီကအသင္း အတြက္အေရးပါတဲ့ ပယ္နယ္တီကုိ လြဲေခ်ာ္ခဲ့တယ္။ အသက္ ၃၁ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ မက္ဆီဟာ ဘာစီလုိနာ အသင္းမွာေတာ့    ပုံမွန္အားျဖင့္   တစ္ရာသီကုိ အနည္းဆုံး ဂုိး ၃ဝ ေက်ာ္သြင္းယူႏုိင္တဲ့ တုိက္စစ္ မွဴး  ျဖစ္တယ္။  ဒါေပမယ့္  ႏုိင္ငံတကာကစား သမားဘဝမွာေတာ့   ကလပ္အသင္းေလာက္ ေျခစြမ္းမျပႏုိင္ဘူး။ ၂ဝ၁၄ ကမၻာ့ဖလားနဲ႔  ကုိပါ အေမရိကဖလားၿပဳိင္ပြဲေတြမွာဆိုရင္လည္း  ဗုိလ္ လုပြဲေရာက္ခဲ့ေပမယ့္  ဆုဖလားနဲ႔  လြဲေခ်ာ္ခဲ့သူ လည္းျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္  ကလပ္အသင္း ကစားသမားဘဝမွာ ေမွာ္ဆန္တဲ့ ေျခစြမ္းေတြပုိင္ ဆိုင္ထားတဲ့ မက္ဆီဟာ ႏုိင္ငံအသင္းမွာ ထင္ သေလာက္ ေျခစြမ္းျပႏုိင္ျခင္း မရွိတဲ့ေပၚ ေဝဖန္မႈ ေတြ အျပင္းအထန္  ခံေနခဲ့ရတာလည္း  ျဖစ္ပါ တယ္။ မက္ဆီအေနနဲ႔ကလည္း သူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အာဂ်င္တီးနားပရိသတ္ေတြက  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားလြန္းတာေတြဟာ     သူ႔ အတြက္ေတာ့ဖိအား ေတြ  ျဖစ္ေစတာကလည္း အမွန္ပါပဲ။  သူဟာ အုိက္စလန္နဲ႔သေရက်တဲ့ပြဲ၊ ခ႐ုိေအးရွားကုိ သံုးဂုိး-ဂုိးမရွိနဲ႔ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့ပြဲေတြမွာေတာ့ ထင္သေလာက္ ေျခစြမ္းျပႏုိင္ျခင္း  မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ဂ်ီး ရီးယားကုိ  ႏွစ္ဂုိး-တစ္ဂုိးနဲ႕   ႏုိင္ခဲ့တဲ့ပြဲမွာေတာ့ မက္ဆီရဲ႕သြင္းဂုိး  တစ္ဂုိးကုိေတာ့  ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရ တယ္။ ဒါေပမယ့္ မက္ဆီအေနနဲ႔ ကမၻာ့ဖလား ဇာတ္ခုံမွာေတာ့    ဒီထက္ပုိၿပီး   ေျခစြမ္းျပမႈေတြ လုိအပ္ေနေသးတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ၁၆ သင္းအဆင့္မွာ မက္ဆီအေနနဲ႔ အသင္းအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ ေျခစြမ္းျပႏုိင္မလဲဆိုတာကုိ ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္။
ဂရစ္ဇ္မန္း
လာလီဂါမွာေတာ့ မက္ဆီ၊ ေရာ္နယ္ဒုိၿပီးရင္ အေကာင္းဆုံးတုိက္စစ္မွဴးဟာ   ဂရစ္ဇ္မန္းလို႔ ေတာင္  ဆိုရမလုိပါပဲ။ သူဟာအက္သလက္တီကုိ အသင္းနဲ႔အတူ အဆက္မျပတ္ ဂုိးသြင္းယူေပးေန သလုိ    အဖုိးတန္လွတဲ့    ပံ့ပုိးမႈေတြကုိလည္း လုပ္ ေဆာင္ေပးေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။    လက္ရွိ ကမၻာ့ဖလားမွာ     ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္ေနတဲ့ ျပင္သစ္အသင္းရဲ႕     လူငယ္ကစား သမားေတြထဲမွာဆိုရင္လည္း အေတြ႕ အႀကဳံအရင့္ ဆုံးကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ယူ႐ုိ ၂ဝ၁၆ မွာဆိုရင္လည္း ျပင္သစ္အသင္းဟာ ဗုိလ္လု ပြဲမွာ ေပၚတူဂီကုိ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္ သူကေတာ့ ခုနစ္ ပြဲကစားၿပီး ေျခာက္ဂုိးသြင္းယူေပးခဲ့တဲ့သူ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ကမၻာ့ဖလားမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္ေနတဲ့ ျပင္သစ္အသင္းရဲ႕   ကစားသမားတိုင္းကလည္း ထိပ္တန္းအဆင့္ရွိတဲ့ကစားသမားေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂရစ္ဇ္မန္းကေတာ့ ဒီႏွစ္ကမၻာ့ ဖလားမွာေတာ့   ေျခစြမ္းျပကစားႏုိင္ျခင္း   မရွိ ေသးပါဘူး။    အုပ္စုပဲြစဥ္ေတြျဖစ္တဲ့      ၾသစ ေၾတးလ်၊ ပီ႐ူးတို႔ပြဲစဥ္ဟာ  အႏုိင္ရခဲ့ေပမယ့္  သူက ေတာ့  ေျခစြမ္းျပနုိင္ျခင္းမရွိပါဘူး။   ေနာက္ဆုံး ပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ ဒိန္းမတ္အသင္းနဲ႔ပြဲစဥ္မွာလည္း သူရဲ႕ ေျခစြမ္းအေကာင္းဆုံးကုိ မေတြ႕ျမင္ရေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လာမယ့္     အာဂ်င္တီးနားအသင္းနဲ႔ ပြဲမွာေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ ဒီထက္ေကာင္းမြန္တဲ့ေျခစြမ္း ေတြျပသႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။
စတာလင္း
ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီကစတားလင္းဟာ  မန္စီးတီး အသင္းနဲ႔အတူ ၂၃ ဂုိးသြင္းကာ  ဂုိးရရွိဖုိ႔အတြက္ ၁၃ႀကိမ္တုိင္ပံ့ပုိးမႈေတြ   လုပ္ထားၿပီး  သူ႔ရဲ႕ကစား သမားဘဝအေကာင္းဆုံးအခ်ိန္လုိ႔    ေျပာႏုိင္ တယ္။  သူဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ရာသီလုံး  မန္စီးတီး အသင္းရဲ႕    အဓိကကစားသမားအျဖစ္ရွိခဲ့သလုိ ကမၻာေက်ာ္ မန္ေနဂ်ာဂြါဒီယုိလာရဲ႕ ႏွစ္သက္မႈနဲ႔ ခ်ီးက်ဴးမႈကို    အျပည့္အဝရရိွခဲ့တယ္။  အခု ကၻာ့ဖလားမွာ  ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္ေနတဲ့  အဂၤလန္ အသင္းမွာေတာ့  သူ႔ရဲ႕ေျခစြမ္းက  အေကာင္း ဆုံးမျပႏုိင္ေသးဘူး။ အုပ္စုပြဲစဥ္ ပထမ ႏွစ္ပြဲမွာ ဆိုရင္ သူဟာ တစ္ႀကိမ္သာပံ့ပုိးမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး ဂုိးလုံးဝမသြင္းယူႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူ႔ရဲ႕ကစားပုံနဲ႔    ေျခစြမ္းေတြကုိ    ကၻာေက်ာ္ ေဘာလုံးေရးရာသုံးသပ္သူေတြက   ေဝဖန္ၾက တယ္။   အဂၤလန္အသင္းအေနနဲ႔    ကမၻာ့ဖလား မွာေတာ့   ဒီထက္ပုိၿပီး  စိန္ေခၚမႈေတြရင္ဆိုင္ႏုိင္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့    သူ႔အေနနဲ႔    ဒီထက္ပုိၿပီးေျခစြမ္း ေကာင္းေတြျပသႏုိင္ဖုိ႔   လုိအပ္တယ္လုိ႔    ေျပာရ မယ္။       ။

ျမန္​မာ့အလင္​း၊ေအာင္က

Thursday, June 28, 2018

သမိုင္းတာ၀န္ေက်ပြန္ခဲ့ေသာဆရာၾကီးဦးတင္ေခ်ာသို့...


ႏႈတ္ဆက္ အေလးျပဳ လိုက္ပါတယ္ရဲေဘာ္တို ့

တခါတရံ အတိတ္ကိုျပန္ေတြးလ်ွင္ေႏြးေထြးခ်စ္ခင္ေသာရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ကိုခံစားရသည္။

၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕ခြင့္မေပးဘဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေခ်မႈန္းခံရၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီခံရသူ ျပည္ပ နယ္စပ္ထြက္ခြါသြာသူေတြႏွင့္ nldသည္ ေတာ္ေတာ္အထိနာခဲ့သည္။ဦးေဆာင္မႈေပးစြမ္းနိုင္ေသာေခါင္းေဆာင္ေတြက အဖမ္းခံထားရသည္။ပါတီသည္ ျပင္းျပင္ထန္ထန္ အထုအရိုက္ခံထားရေသာ ေျမြတစ္ေကာင္ႏွယ္ နာက်င္လ်ွက္ စင္းစင္းၿငိမ္သက္ေနသည္။သို ့ေသာ္ ထြက္မေျပး မဆုတ္ခြါ လြန္ ့ႏိုင္သမ်ွ လြန္ ့ဖိုံႀကိဳးစားရင္း ေတာင့္ခံေနရသည္။

တစ္ခါ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားျပန္ဖြင့္လိုက္ေသာအခါ ပညာသင္မဆံုးေသးဘဲ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္မ်ားဝင္ယူေနရေသာ
ေက်ာင္းသာလူငယ္မ်ား ေက်ာင္းျပန္တက္ဖို ့ျပင္ဆင္ၾကရသည္။
တခ်ိဳ ႕ ဆယ္တန္းျပန္ေျဖဖို ့ တခ်ို ႕မိမိဘဝအသက္ေမြးအတြက္
ျပင္ဆင္ဖို ့လုပ္ၾကရသည္။သူတို ့စိတ္က ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ားအေပါ ္ သံေယာဇဥ္မျပတ္။ႏိုင္ငံေရးမွ မထြက္ခ်င္။သို ့ေသာ္
ဘယ္မ်ွၾကာဦးမည္ မမွန္းနိုင္သည့္ တိုက္ပြဲကို သည္တိုင္းဆက္ဖို ့က မလြယ္။ဝမ္းနဲဖြယ္ခြဲၾကရသည္။

ပုသိမ္မွာ အေယာက္ ၄၀ေက်ာ္ ၅၀ေလာက္စုမိေနေသာ တိုင္းရံုးအဖြဲ႕ႏွင့္ ၿမိဳ့နယ္လူငယ္အဖြဲ႕မွလူငယ္ေတြ အစုစည္းပ်က္သြားရသည္။

တိုင္းရံုးအဖြဲ႕မွ ကိုစိုးသန္း ကိုေဝလင္း ကိုလွသန္းေက်ာ္ ကိုဝေလး(ေအာင္ေက်ာ္စိုး)ကိုမိုးေအာင္ႏွင့္က်ေနာ္တို ့အင္းအားေလ်ွာ့ေနၿပီျဖစ္ေသာ ပုသိမ္အေနာက္စည္းရံုးေရးအဖြဲ႕မွာ ျပန္အားျဖည့္ၾကသည္။

ကိုေမာင္ေမာင္က ဥကၠဌ။ ဆရာႀကီး ဦးတင္ေခ်ာ။ဦးရွိန္စိုး။
ဦးခင္ရင္ေမာင္။ကိုေသာင္းေဌး။ကိုဝတုတ္။ကိုဖိုးေထာင္။ဦးစိုးလင္း္...စသူတို ့ႏွင့္ က်ေနာ္တို ့အစု ပုသိမ္ၿမိဳ့နယ္စည္းကို ျပန္မတ္ၾကသည္။

ဤေနရာမွာ ၿမိဳ့နယ္စည္းတာဝန္ကိုယူလိုေသာက်ေနာ္ကို ဆရာႀကီးဦးတင္ေခ်ာကပင္တားသည္။ထိုကါလ ေဒးဒရဲက nld စည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးမင္းေဆြႏွင့္ ကိုသိန္းေဆြတို ့သားအဖက က်ဴရွင္ ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည္။သည္ေတာ့ က်ဴရွင္သင္ေနေသာ က်ေနာ့္ကို အျပစ္ရွာမွာ သူတို ့က စိုးရိမ္သည္။တို ့အတူတူပါဘဲ မင္း စည္းထဲေတာ့မဝင္ပါနဲ႕ဟု တားၾကသည္။

သည္ေတာ့ ကိုသက္ေနာင္ ကိုမိုးေအာင္ႏွင့္ က်ေနာ္က ပုသိမ္ၿမိဳ့နယ္ အရန္စည္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္တာဝန္ယူရသည္။သို ့ေသာ္ အကန္ ့အသတ္မထား အစည္းေဝးတိုင္းတက္။လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ အတူတူ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ထိုကါလတြင္ ပုသိမ္ေဒသခံျဖစ္ၾကေသာ တိုင္းစည္း ဦးညြန္ ့ဝင္း။ကိုေအာင္သူရ။ကိုေက်ာ္ဟိုး။မခင္လွေဌးတို ့သည္လည္း ပုသိမ္အေနာက္စည္းႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိခဲ့ၾကသည္။

ထိုကါလသည္ တစ္ေယာက္ အေၾကာင္းမၾကားဘဲရံုးမလာလ်ွင္ အဖမ္းခံရၿပီလား ခ်က္ခ်င္းစိုးရိမ္ စံုစမ္းရေသာကါလ။အာဇာနည္ လြတ္လပ္ေရး ျပည္ေထာင္စု ရွစ္ေလးလံုး စသည္ ႏိုင္ငံေရး အခမ္းအနားတိုင္း က်င္းပဖို ့ႀကိဳးစားၾကသည္။ခက္ခဲေသာအခ်ိန္မို ့ ဗဟိုက ေဒသအေျခအေနၾကည့္၍ က်င္းပရန္ဟု ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုးတာဝန္ေက်ဖို ့ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

ၿမိဳ့နယ္ အဖြဲ႕စည္းေလးတစ္ခုသည္ တိုင္းျပည္ကံႀကမၼာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ မစြမ္းနိုင္ေသာ္လည္း လူထုတိုက္ပြဲဝင္ပါတီ၏ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ေသာကါလတြင္ လူထုယံုၾကည္မႈမပ်က္ေအာင္
ပါတီဆက္လက္ရွင္သန္ေနေအာင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမစံုခိုက္ ေနာက္လိုက္မ်ား၏ တာဝန္ေက်ပြန္ေအာင္ ႏိုင္သမ်ွ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကျခင္း
မ်ွသာ။

ထိုကါလမွာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားၾကား ခိုင္ၿမဲေသာ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ စည္းေႏွာင္ထားသလို စည္းရံုးခဲ့ ညီညြတ္ခဲ့ ခ်စ္ခင္ခဲ့
သံေယာဇဥ္ဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။

အျပန္အလွန္ ယံၾကည္အားကိုးေနရေသာ ကါလတြင္ က်ေနာ္တို ့တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဆြဲမခ် ေခ်ာက္မတြန္း။တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ထြန္းညွိအားတင္းခဲ့ၾကရသည္။ထိုကါလကို က်ေနာ္လြမ္းပါသည္။

ထိုရဲေဘာ္မ်ားထဲမွ ကိုမိုးေအာင္ ကိုေဝလင္း ကိုဝေလး ဦးစိုးလင္းတို ့ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ ပါတီတာဝန္မ်ားကိုထမ္းရင္း(တခ်ိဳ့ ၿမိဳ့နယ္စည္းမွာ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္တိုင္ ရသည့္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရင္း) ကြယ္လြန္က်ဆံုးခဲ့ၾကၿပီ။

ယခု ၁၉၉၀ ပုသိမ္အေနာက္(၁) ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ပုသိမ္အေနာက္စည္း ဒုတိယဥကၠဌ ေရာဝတီတိုင္းစည္း ဒုတိယဥကၠဌ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရစဥ္ကါလတေလ်ွာက္(ဖယ္ရွားခံရခ်ိန္ထိ)လံုး ေက်ပြန္စြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာ ဆရာႀကီး ဦးတင္ေခ်ာ ကြယ္လြန္ခဲျပန္ၿပီ။

ခက္ခဲျပင္းထန္လွေသာဒီမိုကေရစီေရးႀကိဳးပမ္း ကါလတေလ်ွာက္က်ရာတာဝန္ေက်ပြန္ဖို ့ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံ႕သားေကာင္းမ်ားကို က်ေနာ္ ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာ အေလးျပဳ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ရပါသည္။
ကိုေဇာ္ႏိုင္
...............................................
နက္ျဖန္ ဇြန္၂၉ မိုးနဲ့အျပိဳင္ သစ္ခုတ္သမားႀကီး
ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုတပ္သားႀကီးျပည္သူ
အေပၚသစၥာျမဲတဲ့ဆရာႀကီးဦးတင္ေခ်ာကိုလြမ္းမ်က္ရည္
ေတြနဲ့ႏွဳတ္ဆက္ဂါရဝျပဳႀကရေတာ့မယ္ မျပီးဆံုးေသးတဲ့
ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံမွာဆရာႀကီးထားရစ္တဲ့ႏိုင္ငံ
ေရးသစၥာကိုေစာင့္သိရိုေသလ်က္ခရီးဆက္ႀကမယ္လို့
ဆရာႀကီးကိုကတိျပဳပါတယ္
ဆရာႀကီးရဲ့သမိုင္းထဲကဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္လွတဲ့ေမာ္
ကြန္းေတြးတိုင္းလြမ္းရတယ္ ၂၀၀၈ေျခ/ဥရဲ့ပႏၷက္ျဖစ္
တဲ့ေညာင္(လိမ္)ႏွစ္ပင္ညီလါခံကိုစစ္အစိုးရကအႏိုင္အထက္ျပဳက်င္းပဖို့စီစဥ္ေတာ့NLDကလည္းတက္မယ္ေပါ့
ပါတီထဲမွာသေဘာမတူသူအမ်ာအျပားရွိေပမယ့္ပါတီ
ဝင္ေတြရဲ့သေဘာထားေျပာခြင့္မရတဲ့အေျခေန
NLDကေညာင္(လိမ္)ႏွစ္ပင္တက္ဖို့ပါတီကိုယ္စား
လွယ္ေရြးေတာ့ တိုင္းစည္းအဖြဲ့ဝင္ျဖစ္တဲ့ဆရာႀကီးဦး
တင္ေခ်ာကိုပါေရြးပါတယ္ ဆရာႀကီးကစစ္အစိုးရက
လုပ္တဲ့ညီလါခံကိုလက္မခံပါဘူး သမိုင္းမွာေဖ်ာက္ဖ်က္
ဖံုးကြယ္ခံထားရတဲ့ျဖစ္ရပ္ကေတာ့ ေညာင္လိမ္ႏွစ္ပင္
ညီလါခံကိုNLDပါဝင္တက္ေရာက္တာကိုမတက္သင့္
ေႀကာင္း သေဘာမတူကန့္ကြက္ေႀကာင္းပါတီဗဟိုကို
စာနဲ့ အတိအလင္းကန့္ကြက္တာ(1990 ေရြးေကာက္
ခံNLDလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ)ပုသိမ္ခ
ရိုင္က(9)ဦးပဲရွိတာပါ
ဆရာႀကီးဦးတင္ေခ်ာဟာ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ခံျဖစ
တာသာမကေညာင္ညီလာခံတကခြင့္ရသူပါ ဒါေပ
မယ့္ဆရာႀကီးဟာအေျမာ္အျမင္ျပည္ဝစြာနဲ့ညီလာခံ
ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ခံရမွဳကိုလကမခံျငင္းဆန္ျပီး
ညီလာခံကန့္ကြက္သူ(9)ဦးထဲပါဝင္ဦးေဆာင္လက္
မွတ္ထိုးကန့္ကြက္ခဲ့တယ္ ဆရာႀကီးဘဝရဲ့သတၱိဂုဏ္
ေရာင္ထြန္းေျပာင္လွတဲ့လုပ္ရပ္ပါပဲ ခုေတာ့ဒါကိုဖံုး
ကြယ္ေဖ်ာက္ျဖက္ထားႀကတယ္ ျပီးေတာ့
သစ္ခုတ္သမားလို့ခ်ိဳးႏွိမ္ေျပာတာခံရတယ္
ေႀကြးေတာင္းခံရမွာစိုးတယ္လို့ေစာ္ကားေျပာ
ဆိုခံရတယ္
ကုလားထိုင္ဖက္ေသမယ့္သူေတြရဲ့ေစာ္ကားခံရျခင္း
ေဘးမွဆရာႀကီးဘဝအဆက္ဆက္ကင္းေဝးပါေစ
အေျခမေပးလို့အေဝးကပင္ဦးတင္လိုက္ပါတယ္
ဝင္းေရႊ(a)ေရႊမွဳိင္း
NLDပထမဧရာတိုင္းစည္းရံုးတာဝန္ခံ1989္
Uwin Shwe