Latest News

Tuesday, May 1, 2018

ရာသီႀကိဳျပင္ဆင္မႈမ်ား လိုအပ္ေနေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္

ရာသီႀကိဳျပင္ဆင္မႈမ်ား လိုအပ္ေနေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္


ႏွစ္သစ္အႀကိဳအျဖစ္ ရြာသြန္းခဲ့ေသာ သႀကၤန္လက္ေဆး မိုးေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လမ္းအခ်ိဳ႕တြင္ ေရမ်ားႀကီးခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႀကီး ျခင္းကို တာဝန္ရွိသူတို႔က ပိုမိုအားထုတ္လုံ႔လျပဳ ေဆာင္ ရြက္ေနသည္ကိုလည္း ေႏြရာသီအတြင္းမွာပင္ ေန႔ညေနရာ မေရြးေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားအတြင္းရွိ အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ ေျမာင္းေခ်းမ်ား ဆယ္တင္ ျခင္းတို႔ကို ရန္ကုန္စည္ပင္ဌာနမ်ား ဝိုင္းဖြဲ႕ ကာ ႀကိဳးစားပမ္းစား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္ကိုလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ အႀကိမ္ေရမ်ားစြာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းမူကို ရယူကာ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား လက္တြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကလည္း ယခင္ကထက္ အႀကိမ္ေရပိုစိပ္လာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ျငားလည္း စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားကား ေနရာအႏွံ႔ရွိဆဲပင္။ ဓာတ္တိုင္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ ကပ္မႈမ်ားကား ရွိေနဆဲပင္။ ေန႔စဥ္အမႈိက္သိမ္းလွည္းရွိပါလ်က္ ညစဥ္လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ အမႈိက္ထုပ္မ်ား ေရာက္ရွိေနဆဲပင္။        သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူထုအသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕က လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ေနဆဲပင္။ ထိုမွ်ႀကီးမားေသာ သန္႔ရွင္းေရး ျပႆနာေပါင္းစုံကို ယခုထက္ပိုမိုအသိပညာေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ လမ္းအလိုက္ရွိ ေနေသာ ေရႏုတ္ေျမာင္းငယ္မ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ေခတ္ႏွင့္အညီအနက္ႏွင့္ အက်ယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္သင့္ေပသည္။ မိသားတစ္စုခ်င္းစီ စြန္႔ထုတ္ေနေသာ ေရႏုတ္ေျမာင္းအတြင္းသို႔ အိမ္ေထာင္စု ငါးဆယ္ခန္႔အသုံးျပဳ မည္ဆိုပါက လမ္းေပၚေရလွ်ံ႐ုံမွတစ္ပါး အျခားမရွိၿပီကို  သတိမူသင့္သည္။ လူအလစ္ တြင္ ခ်သြားေသာအမႈိက္မ်ားကား ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ လြန္စြာအက်ည္းတန္ သည္ကို လူတိုင္းအသိတရား လက္ကိုင္ထားသင့္ေပသည္။
မေကာင္းေသာ အနံ႔အသက္မ်ားအၾကား ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းႀကီးစြာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ က႐ုဏာ ထားသင့္ေပသည္။ ေနပူမိုးရြာမေရွာင္ တစ္လမ္းဝင္တစ္လမ္းထြက္ အခ်ိန္မွန္ေရာက္ရွိ လာတတ္ေသာ  သန္႔ရွင္းေရးလွည္းမ်ားအေပၚ  ပူးေပါင္းလိုစိတ္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ သင့္ေပသည္။ လမ္းေပၚခ်ထားခဲ့ေသာ လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာမွန္သမွ်ကို လူအုပ္ၾကားထဲ တိုးေဝွ႔ရင္း ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး  ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ  ဝန္ထမ္းမ်ားကို မိမိတစ္ႏိုင္ကူညီသင့္ေပသည္။ အမႈိက္မ်ားစြန္႔ပစ္ရာတြင္လည္း အမႈိက္စို၊ အမႈိက္ ေျခာက္ႏွင့္ ေဆး႐ုံသုံးစြန္႔ပစ္အမႈိက္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ အသိေပးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္အမႈိက္အိတ္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္သင့္ေပသည္။ သို႔မွသာ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာေပါင္းစုံကို ရန္ကုန္လူထုမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။
မၾကာမီကာလအတြင္း မိုးရာသီသို႔ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိး မည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ ေျမေနရာကို ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္သင့္ေပသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းလိုင္း ႀကိဳးမ်ား အစရွိေသာ ေရရွည္တြင္အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ေနရာမ်ဳိးတြင္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း ကို ေရွာင္ရွားသင့္ေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အခ်ိန္တန္ အရြယ္ေရာက္လာေသာ သစ္ပင္တစ္ပင္သည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ခုတ္လွဲခံရမည္သာျဖစ္သည္။  သစ္ေတာဦးစီးဌာနကဲ့သို႔ေသာ နားလည္တတ္ကြၽမ္းသည့္ ပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံျပဳေနရာ မ်ားတြင္သာ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပါက ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္  ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္မိုးရာသီကာလတြင္ သစ္ ပင္စိုက္ပ်ဳိးမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္အပင္အေရအတြက္စိုက္ပ်ဳိး႐ုံသာမက ေရရွည္တည္တံ့ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ဳိး၌သာ စိုက္ပ်ဳိးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေျပာၾကားလိုပါသည္။
မိုးရာသီကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ သစ္ပင္ သစ္ကိုင္းက်ဳိးက်ၿပိဳလဲမႈအႏၲရာယ္၊ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းမီး အလင္းေရာင္နည္းျခင္းေၾကာင့္ ျမင္ကြင္းမရွင္းလင္းဘဲ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္၊ မိုးတြင္းကာလ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။  လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ားႏွင့္  သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ား ထိမိၿပီးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကိုလည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေစာစီးစြာ ရွင္းလင္းထား သင့္ေပသည္။                                                                                                                            
သို႔မွသာ မိုးတြင္းကာလတြင္ ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အျပည့္အဝ အသုံးခ်ႏိုင္ေပမည္။
တစ္စီးႏွင့္တစ္စီး ထိမိ႐ုံ နီးနီးကပ္ကပ္ ေမာင္းႏွင္ေနၾက ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္အႏွံ႔မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ လည္း ေရသုတ္တံအပါအဝင္ ဘီးတာယာမ်ား၊ လမ္းေပၚသို႔ ဆီယိုစိမ့္ျခင္းကင္းေဝးရန္ မိုးႀကိဳကာလ၌ စစ္ေဆးျပင္ဆင္သင့္ ေပသည္။ သို႔မွသာ မိုးရြာခ်ိန္တြင္ မိမိေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေပမည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထိုင္ သူမ်ားအဖို႔ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းကင္းျဖင့္ မိုးဥတုကို ေက်ာ္ျဖတ္ ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးသာမက ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထိုင္ ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားအားလုံးမွလည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဖးမေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း. . .

ထင္ေပၚ၀င္း
ဓာတ္ပံု-တင္စိုး(ျမန္မာ့အလင္း)

No comments:

Post a Comment