Latest News

Thursday, May 10, 2018

စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိ

စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိ

ရန္ကုန္  ေမ   ၉

စက္သုံးဆီမ်ားကို ကမၻာ့စက္သုံးဆီေပါက္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္းရရွိေစရန္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အစီအမံမ်ား   ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည္ဟု ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေဝး ၂၅ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျဖၾကားသြားသည္ဟု သိရသည္။

ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီဆိုင္မ်ားသည္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္စနစ္ျဖင့္ စက္သုံးဆီ ေစ်းႏႈန္းကို တူညီစြာသတ္မွတ္ေရာင္းခ်ေနျခင္းသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းကို တြန္းပို႔ေနေၾကာင္း   ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီးပြားေရး  ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရးႏွင့္  ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးတို႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဆိုင္ေသာစီမံခ်က္၊    စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္  အစီအစဥ္  ရွိ၊ မရွိဆိုေသာ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္  မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  ဦးလွေဌး၏  ေမးျမန္းျခင္းအေပၚ အထက္ပါအတိုင္း ဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၁၉  ရက္မွ  ၂၃  ရက္အတြင္း ျပည္ပမွ  မွာယူတင္သြင္းလာေသာ စက္သုံးဆီမ်ား၏ ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ ပ်မ္းမွ်အရင္းေစ်းမွာ  ေအာက္တိန္း ၉၂  တစ္လီတာ ေငြက်ပ္ ၇၇ဝ၊ ေအာက္တိန္း  ၉၅ တစ္လီတာ  ၈ဝ၂  က်ပ္၊ ဒီဇယ္တစ္လီတာ  ၈၂၇ က်ပ္၊ အဆင့္ျမင့္ ဒီဇယ္တစ္လီတာ  ၈၃၇  က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ဧၿပီလေနာက္ဆုံးပတ္ အစပိုင္း ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္လီတာ ၇၈၅/၈ဝ၅ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း၉၅   တစ္လီတာ ၈၃၅/၈၅ဝ က်ပ္၊ ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၈၂ဝ/၈၃၅ က်ပ္၊ အဆင့္ျမင့္ ဒီဇယ္တစ္လီတာ  ၈၃၅/၈၅ဝ က်ပ္ႏႈန္း  အသီးသီးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနသည္ဟု သိရသည္။ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းမွ  ေမလ  ဒုတိယပတ္အစပိုင္းအထိ  ေအာက္တိန္း  ၉၂  တစ္လီတာ  ၈ဝဝ/၈၁၅ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း  ၉၅  တစ္လီတာ  ၈၅ဝ/ ၈၆ဝ က်ပ္၊  ဒီဇယ္တစ္လီတာ  ၈၃၅/၈၄၅ က်ပ္၊ အဆင့္ျမင့္  ဒီဇယ္ တစ္လီတာ  ၈၄၅/၈၆ဝ က်ပ္   အသီးသီးေစ်းႏႈန္းျဖင့္   ေရာင္းခ်သည္ကို ဆိုင္ေရွ႕ရွိ ေစ်းႏႈန္းေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ားႏွင့္   စက္သုံးဆီဝယ္ယူသူမ်ား၏ေျပာျပခ်က္တို႔အရ သိရသည္။

ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းကြက္တြင္ ျပည္ပစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း တက္လာ ခ်ိန္တြင္  တစ္ေျပးညီျပည္တြင္းေရာင္းေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာတတ္ေသာ္လည္း ျပည္ပေစ်းက်ခ်ိန္တြင္မူ ေစ်းက်ျခင္းတစ္ေျပးညီမျဖစ္သည္ကို ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္သည္ဟု စက္သုံးဆီဝယ္ယူသုံးစြဲေနသူမ်ားက ဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနလက္ဝယ္ရွိ ဓာတ္ဆီဂါလန္  သုံးသန္းကို ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖည့္ဆည္းေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖင့္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းက်ဆင္း လာရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟုလည္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေရာင္းခ်ျခင္းတြင္    ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ား လာေရာက္   ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ယေန႔အထိ မျမင္ ေတြ႕ရေသးေၾကာင္း၊   မိမိကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ဝယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားအေပၚ အေလးထားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေသာ  ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ကုမၸဏီမ်ား၏ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းရွိလာမည့္အေပၚ    ျပည္တြင္းရွိ   စက္သုံးဆီဝယ္ယူသုံးစြဲေနရသူအမ်ားစုက ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း အိမ္စီးယာဥ္ႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္ပိုင္ ဦးလွဦးက ဆိုသည္။

စက္သုံးဆီအရည္အေသြး   အျခင္အတြယ္ေစ်းႏႈန္းစသည္တို႔အေပၚ ဝယ္ယူသုံးစြဲေနသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိျခင္း အားနည္းေနရာမွ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးပီျပင္လာမႈ၏ အသီးအပြင့္ရလဒ္အျဖစ္ စက္သုံးဆီဝယ္ယူသုံးစြဲ သူမ်ား ခံစားလာႏိုင္ရန္   ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းကြက္တြင္    ျပည္ပေရနံ ကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရာင္းခ်ေပးသည့္ အက်ဳိးတူ မဟုတ္သည့္ ပီျပင္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းကမၻာ့ေပါက္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္အညီ ဝယ္ယူသုံးစြဲလာႏိုင္ပါက စက္သုံးဆီေစ်းျမင့္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ  သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ ေစ်းျမင့္ လာျခင္း၊   ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာျခင္းမ်ားကိုပါ ေလ်ာ့က်လာေစႏိုင္မည္ဟု ကုန္ကားပိုင္ရွင္ ကိုရဲဝင္းခ်ဳိက ေျပာသည္။

ေမာင္ေစေအာင္(The Mirror)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post